Luk
 • Find person 
 • Læs højt 
 • Sitemap 
 • A-Å 

Adgangskrav

Du kan søge ind på bioanalytikeruddannelsen gennem to kvoter. Hvilken kvote du skal søge, afhænger af din baggrund.

Der optages 50% på kvote 1 og 50% på kvote 2.
 

Kvote 1

Du skal have en af følgende uddannelser:

 • stx - studentereksamen
 • hf - højere forberedelseseksamen
 • hhx - højere handelseksamen
 • htx - højere teknisk eksamen
 • gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • eux – studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse

Alle med matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
 

Kvote 2

Du skal have en af følgende uddannelser:

 • en gymnasial uddannelse med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1 med matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
 • social- og sundhedsassistentuddannelsen med fagene matematik C, dansk C, kemi C og naturfag C samt engelsk D
 • fem gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk B, matematik C og enten bioteknologi A eller både biologi C og kemi C
 • godkendt udenlandsk eksamen med matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A.
 • kvalifikationer, der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Hvis du har andre uddannelser og joberfaringer end en gymnasial eksamen, har du mulighed for at få en individuel kompetencevurdering. Kontakt os, hvis du gerne vil have en vurdering af, om en individuel kompetencevurdering kan give dig adgang til studiet 

Udvælgelseskriterier i kvote 2
I kvote 2 bliver du vurderet på dine samlede kvalifikationer (maks 12 måneders aktivitet). Vi tager udgangspunkt i følgende:

 • karaktergennemsnittet i den adgangsgivende eksamen
 • højniveaufag taget som supplering af adgangsgivende eksamen
 • erhvervserfaring mere end 30 timer ugentlig minimum 6 måneder
 • udlandsophold, højskoleophold, militærtjeneste eller lignende
 • frivilligt arbejde
 • afsluttet uddannelse, KVU, MVU, erhvervsuddannelse eller sosu assistent tidligere end 2001
 • laborantuddannelsen + gymnasial eksamen
 • gennemført den teoretisk del af laborantuddannelsen + gymnasial eksamen

Danskkundskaber for udlændinge
Ifølge optagelsesbekendtgørelsen kræver bioanalytikeruddannelsen, at udenlandske ansøgere skal have bestået Studieprøven i dansk. For udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag, der efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ikke kan indstilles til Studieprøven i dansk, kræves alene, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.
 

Siden er redigeret 04.07.2014 af Susan Rasmussen
Klik for tid og stedåbent hus

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende optagelse på uddannelsen, kan du kontakte Uddannelseskontoret på telefon 7266 2250 eller mail

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies