Individuel kompetencevurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, men har andre kvalifikationer der kan sidestilles hermed, har du mulighed for at søge en individuel kompetencevurdering (IKV) og komme i betragtning som ansøger alligevel.
 

Hvilke kompetencer?

De kompetencer som kan indgå er dine samlede kvalifikationer, det vil sige viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor du har erhvervet dem. Det betyder udover uddannelser og eksamener, at du også kan få anerkendt kompetencer, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem – både fra arbejdslivet og fra fritidslivet. Det kan fx være:

  • organisatorisk arbejde
  • foreningsarbejde
  • højskoleophold
  • udviklingsprojekter
  • tillidshverv mv.

Det er uddannelsesinstitutionen, som foretager vurderingen, og den vil altid blive foretaget i forhold til uddannelsens adgangskrav. 

Hvordan skriver jeg en ansøgning, og hvilken dokumentation skal jeg sende?

Når du søger om optagelse gennem IKV er det vigtigt, at du i ansøgningen forholder dig til adgangskravene på den uddannelse, du søger optagelse på.

Via www.optagelse.dk skal du sende os følgende:

  • Et ansøgningsskema fra Den Koordinerede Tilmelding, hvor du oplyser, hvilken uddannelse du søger optagelse på. I punkt 4 sætter du kryds i rubrikken: ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”. 
  • Vedlæg dit CV, hvori du omhyggeligt beskriver alle dine erfaringer, kurser og uddannelser - også dem du ikke gjorde færdig. Dine erfaringer fra frivilligt arbejde i foreninger, evt. socialt arbejde, tillidshverv og udlandsophold.  
  • Du laver en motiveret levnedsbeskrivelse (1–1½ A4-side), hvor du beskriver dine personlige kvalifikationer og egenskaber, din motivation for at søge studiet samt andre forhold, du synes kvalificerer netop dig til studiet og jobbet som færdiguddannet inden for professionen.    

Vær opmærksom på, at ansøgningsfristen er 15. marts.

Mangler du inspiration til den del af ansøgningen, som handler om dine kompetencer og kvalifikationer, kan du benytte værktøjet www.minkompetencemappe.dk.  
 

Ansøgningsfrist

Du skal søge om en individuel kompetencevurdering senest d. 15. marts hvert år. Hvis der på en uddannelse er ledige pladser, kan det dog lade sig gøre at søge efter dette tidspunkt. Kontakt uddannelseskontoret for nærmere oplysninger.
 

Hvornår får jeg besked?

UC Syddanmark bestræber sig på, at ansøgninger om IKV behandles hurtigt, så du får besked om vurderingen i løbet af maj måned.  

Vurderes dine kompetencer at kunne sidestilles med de formelle adgangskrav, får du skriftlig besked fra uddannelsen om, at din ansøgning indgår i årets optagelse på lige fod med ansøgere, der opfylder adgangskravene.

Du vil så få besked d. 30. juli, om du har fået en studieplads.  

Vurderes dine kompetencer ikke at kunne sidestilles med de formelle adgangskrav, vil du få et begrundet afslag samt en vejledning i, hvad du skal gøre for at kunne blive optaget på et senere tidspunkt.  
 

Særlige spørgsmål

Hvad hvis jeg har søgt ind på flere uddannelser, for eksempel til både administrationsbachelor og lærer?
- Så behandles din ansøgning to gange, nemlig på begge uddannelser.  
 

Hvad hvis jeg har søgt ind på UC Syddanmarks pædagoguddannelse i både Kolding, Aabenraa og Esbjerg?
- Så behandles din ansøgning kun det første sted, du har søgt ind, og afgørelsen gælder for alle tre steder. 
 

Hvad hvis jeg har søgt ind på den samme uddannelse, men på flere professionshøjskoler (for eksempel Fysioterapeutuddannelsen ved UC Syddanmark og ved UC Lillebælt)?
 - Så behandles din ansøgning af både UC Syddanmark og UC Lillebælt.  
 

Kontakt

Har du brug for at drøfte din ansøgning, er du velkommen til at kontakte uddannelseskontoret på tlf. 7266 2250, eller den uddannelse, du tænker på at søge optagelse på.
 

Siden er redigeret 04.07.2014 af Susan Rasmussen
Klik for tid og stedåbent hus

Har du spørgsmål?

kan du kontakte studievejlederen på Jordemoderuddannelsen på telefon 7266 2808 eller Uddannelseskontoret på telefon 7266 2250 - du kan også sende en mail

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies