Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Udbudte og afviklede arbejdsmarkedsuddannelser

Se listen af udbudte og/eller afviklede AMU-forløb

Her finder du alle vores arbejdsmarkedsuddannelser, som allerede er afholdt. Vær derfor opmærksom på, at uddannelserne nedenfor ikke længere er aktuelle.

Du finder i stedet alle vores aktuelle arbejdsmarkedsuddannelser her.

Udbudte og/eller afviklede AMU-forløb

2020

Arbejdet med for tidligt fødte børn - 40993 - Kolding

Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
Dato: 25. + 26. + 27. maj 2020
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142340993-2020
Tilmeldingsfrist: 23. april 2020

Læs mere her

Arbejdet med for tidligt fødte børn - 40993 - Esbjerg

Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Dato: 16. + 17. + 18. november 2020
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142340993-0120
Tilmeldingsfrist: 14. oktober 2020

Læs mere her

Arbejdet som dagplejer, Esbjerg

Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Dato: Uge 39 + 40 + 45
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142342918-0119
Tilmeldingsfrist: 26. august 2019

Læs mere her

Arbejdet som dagplejer, Kolding

Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
Dato: Uge 39 + 40 + 45
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142342918-2019
Tilmeldingsfrist: 26. august 2019

Læs mere her

Arbejdet som dagplejer - 42918 - Esbjerg

Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Dato: Uge 35 + 36 + 39
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142342918-0220
Tilmeldingsfrist: 10. august 2020

Læs mere her

Arbejdet som dagplejer - 42918 - Kolding

Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
Dato: Uge 40 + 41 + 45
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142342918-2020
Tilmeldingsfrist: 27. august 2020

Læs mere her

Arbejdet med lavaffektive metoder – Low Arousal

Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
Dato: 21. + 22. august 2019
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142348390-2019
Tilmeldingsfrist: 3. juli 2019

Læs mere her

Arbejdet med for tidligt fødte børn – uddannelsesforløb for private pasningsordninger

Sted: Vindegade 72, 5000 Odense C
Dato: 24. august + 21. september + 9. oktober + 30. oktober
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 17.10
Kviknummer: 56142340993-0119
Tilmeldingsfrist: 7. august 2019
Tilmelding på: efteruddannelse.dk

Mål: 

 • Deltageren kan skabe et udviklende og trygt pasningstilbud for det for tidligt fødte barn og dets forældre på baggrund af viden om de fysiske og psykiske konsekvenser ved en for tidlig fødsel. I samarbejde med pædagogen kan deltageren udarbejde en handleplan for det for tidligt fødte barn i dagtilbuddet. 
 • Deltageren kan medvirke til at understøtte det for tidligt fødte barns fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske udvikling, så evt. senfølger modvirkes. 
 • Endvidere kan deltageren observere det for tidligt fødte barn i forhold til senfølger, videregive observationerne til forældrene og indgå i et respektfuldt samarbejde med dem om den daglige understøttelse af barnet. Deltageren kan medvirke i det tværfaglige samarbejde med kendskab til de støttemuligheder, der kan tilbydes barnet.

Bevælgelse, idræt og korpsbevidsthed - 40962 - Esbjerg

Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg
Dato: 18. – 22. januar 2021
Tidspunkt: Kl. 08.00 - 15.24
Kviknummer: 56142340962-0121
Tilmeldingsfrist: 10. december 2020

Læs mere her (link er på vej)

Den styrkede pædagogiske læreplan - 48384 - Blended learning

Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg + fjernundervisning
Dato: Perioden 28. september – 16. november 2020 – se specifikke datoer under ”Læs mere her”
Tidspunkt: Se under ”Læs mere her”
Kviknummer: 56142348384-0620
Tilmeldingsfrist: 31. august 2020

Læs mere her

Den styrkede pædagogiske læreplan - 48384 - Esbjerg

Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Dato: 8 + 9. + 10. juni 2020
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142348384-0120
Tilmeldingsfrist: 7. maj 2020

Læs mere her

Den styrkede pædagogiske læreplan - 48384 - fjernundervisning - Hold 1

Sted: Fjernundervisning
Dato: 30. marts – 3. april 2020
Tidspunkt: Se under ”Læs mere her”
Kviknummer: 56142348384-0220
Tilmeldingsfrist: 26. marts 2020

Læs mere her

Den styrkede pædagogiske læreplan - 48384 – fjernundervisning – Hold 2

Sted: Fjernundervisning
Dato: 14. – 20. april 2020
Tidspunkt: Se under ”Læs mere her”
Kviknummer: 56142348384-0320
Tilmeldingsfrist: 3. april 2020

Læs mere her

Den styrkede pædagogiske læreplan - 48384 – fjernundervisning – Hold 3

Sted: Fjernundervisning
Dato: 16. – 22. april 2020
Tidspunkt: Se under ”Læs mere her”
Kviknummer: 56142348384-0420
Tilmeldingsfrist: 3. april 2020

Læs mere her

Den styrkede pædagogiske læreplan - 48384 – fjernundervisning – Hold 4

Sted: Fjernundervisning
Dato: 23. – 29. april 2020
Tidspunkt: Se under ”Læs mere her”
Kviknummer: 56142348384-0520
Tilmeldingsfrist: 15. april 2020

Læs mere her

Den styrkede pædagogiske læreplan - 48384 - Haderslev

Sted: UC SYD, Lembckesvej 7, 6100 Haderslev
Dato: Se mere under ”Læs mere her”
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: Se mere under ”Læs mere her”
Tilmeldingsfrist: Se mere under ”Læs mere her”

Læs mere her

Den styrkede pædagogiske læreplan – 48384 - målrettet private pasningsordninger - Kolding

Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
Dato: Lørdage den 16. maj + 13. juni + 20. juni 2020
Tidspunkt: Kl. 08.30 – 16.00
Kviknummer: 56142348384-2020
Tilmeldingsfrist: 8. april 2020

Læs mere her

Den styrkede pædagogiske læreplan

Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Dato: Lørdage den 23. marts + 6. april + 25. maj  2019
Tidspunkt: Kl. 08.30 – 15.55
Kviknummer: 56142348384-E119
Tilmeldingsfrist: 20. april 2019 

Det lærer du på forløbet:

 • Deltageren får viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis.
 • Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring.
 • Deltageren får viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis.
 • Deltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner.
 • Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer.

Den styrkede pædagogisk læreplan, Vejen

Sted: Dan Hostel, Petersmindevej 1, 6600 Vejen
AMU-nummer: 48384

Find datoer mv. og læs mere her

Det lærer du på forløbet:

 • Deltageren får viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis
 • Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring
 • Deltageren får viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis
 • Deltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner
 • Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer

Den styrkede pædagogiske læreplan - uddannelsesforløb for private dagplejere

Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
Dato: Lørdage den 21/9 + 28/9 + 26/10  2019
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142348384-K2019
Tilmeldingsfrist: 23. august 2019 

Læs mere her

Efteruddannelse for erfarne dagplejere

Udarbejdet i samarbejde med 7 fynske kommuner
Sted: Odense

Læs mere

Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud, Campus Kolding

Sted: Dyrehavevej 116, 6000 Kolding.

Find datoer og læs mere her.

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde – 48670 - Esbjerg

Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Dato: 23. – 25. september 2020
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142348670-0520
Tilmeldingsfrist: 25. august 2020

Læs mere her

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde - 48670 - Esbjerg

Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Dato: 19.-21. oktober 2020
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142348670-0620
Tilmeldingsfrist: 21. september 2020

Læs mere her

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde - 48670 - Kolding

Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
Dato: 8. – 10. juni 2020
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142348670-2020
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2020

Læs mere her

Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning - 48217

Sted: Borgergade 19, Brejning, 7080 Børkop
Dato: 11. + 12. januar + 18. januar  2021
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142348217-0121
Tilmeldingsfrist: 15. december 2020

Læs mere her

Pædagogmedhjælper i daginstitutioner - 48040 - Kolding

Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
Dato: 19/10 – 30/10 + 23/11 – 27/11 -  2020
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142348040-2020
Tilmeldingsfrist: 18. september 2020

Læs mere her

Reflektionsmetoder i den pædagogiske praksis – 48729 - Esbjerg

Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg
Dato: 9 + 10. + 11. september 2020
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142348729-0120
Tilmeldingsfrist: 11. august 2020

Læs mere her

Sociale medier i børne- og ungdomskulturen - 44864

Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Dato: 14. + 15. + 21. + 22. + 29. september 2020
Tidspunkt: Se under ”Læs mere her”
Kviknummer: 56142344864-0320
Tilmeldingsfrist: 17. august 2020

Læs mere her

Sociale medier i børne- og ungdomskulturen - 44864 - fjernundervisning - Hold 1

Sted: Fjernundervisning – 3 dage fordelt på 5 undervisningsdage
Dato: 12. + 13. + 19. + 20. + 26. maj 2020
Tidspunkt: Se under ”Læs mere her”
Kviknummer: 56142344864-0120
Tilmeldingsfrist: 6. maj 2020

Læs mere her

Sociale medier i børne- og ungdomskulturen - 44864 - fjernundervisning - Hold 2

Sted: Fjernundervisning – 3 dage fordelt på 5 undervisningsdage
Dato: 16. + 17. + 22. + 23. + 26. juni 2020
Tidspunkt: Se under ”Læs mere her”
Kviknummer: 56142344864-0220
Tilmeldingsfrist: 8. juni 2020

Læs mere her