Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Arbejdsmarkedsuddannelser

Kortvarende uddannelser, som giver landsdækkende kompetencer

AMU: Arbejdsmarkeds-uddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelser inden for pædagogisk arbejde med børn og unge og inden for socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap.

01

Hvad er AMU?

AMU står for ArbejdsMarkedsUddannelse. En arbejdsmarkedsuddannelse er en korterevarende uddannelse, som giver landsdækkende kompetencer. Formålet med AMU er at imødekomme ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettet voksenuddannelse og efteruddannelse.

Ved UC SYD udbyder vi arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) inden for områderne:

  • Pædagogisk arbejde med børn og unge
  • Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
  • Arbejde på klubområdet og i kulturhuse

Du kan se den fulde liste over alle arbejdsmarkedsuddannelser, som UC SYD er godkendt til.

Du finder herunder både praktiske informationer om vores arbejdsmarkedsuddannelser og ansøgningsprocessen og organisatoriske informationer om eksempelvis vores værdier og udbudspolitik.

Bemærk: fra 1. januar 2020 har Undervisningsministeriet indført, at AMU-mål som hovedregel afsluttes med en prøve.

02

Uddannelsesoversigt

Aktuelle arbejdsmarkedsuddannelser

Du finder herunder links til de pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser ved UC SYD.

Afviklede arbejdsmarkedsuddannelser

Leder du efter en oversigt over de AMU-forløb, vi har afholdt de seneste to år? Så se listen af afviklede AMU-forløb her.

03

Tilmelding til uddannelsesforløb

Sådan tilmelder du dig

Børn og kuglepen

Du tilmelder dig en arbejdsmarkedsuddannelse via www.voksenuddannelse.dk.

Her kan du søge holdene frem. Det nemmeste er at søge på uddannelsens kviknummer og så vælge Syddanmark. Kviknummeret fremgår af beskrivelsen af den enkelte uddannelse.

Har du en arbejdsgiver, er det din arbejdsgiver, der skal tilmelde dig uddannelsen med oplysninger om CVR-nummer mv.

Har du ikke en arbejdsgiver, skal du selv tilmelde dig uddannelsen.

Samtidig med at du - eller din arbejdsgiver - tilmelder dig uddannelsen, kan I søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Er du forhindret i at deltage?

Er du forhindret i at deltage i uddannelsen, bedes du meddele os dette hurtigst muligt skriftligt pr. mail til studieadministrationen. Se mailadresse i det modtagne velkomstbrev.

Dette er meget vigtigt for at undgå, at der fremsendes faktura til dig/din arbejdsgiver for deltagelse/forplejning.

04

Praktiske oplysninger

Vi har samlet en masse praktiske oplysninger om AMU til dig, så du kan bl.a. kan blive klogere på, hvem der har adgang til et AMU-forløb, hvordan undervisningen foregår, og hvilke økonomiske muligheder du har under uddannelse.

Fold blot det punkt ud, du gerne vil vide mere om.

Adgang

Du kan søge om at deltage på de pædagogiske AMU-uddannelser, hvis du tilhører uddannelsernes målgruppe. 
Målgruppen er pædagogmedhjælpere, omsorgsmedhjælpere, dagplejere og PGU'ere, samt familieplejere, medhjælpere på døgn- og opholdssteder, værkstedsassistenter m.fl.

Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelsen kan også deltage.

Er du på kontanthjælp har du også lov til at deltage, snak med kommune/jobcenter.

Arbejder du i øvrigt inden for området eller ønsker at komme til det, kan du i mange tilfælde også deltage. Det er udbyderen af uddannelserne - UC SYD - der afgør om du kan optages. 

Økonomi

Kortuddannede, dvs. ikke-faglærte og faglærte, kan få Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU-godtgørelse) under uddannelsen. VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen og udbetales, såfremt du ikke får løn, mens du deltager på uddannelsen. Får du løn under uddannelsen, udbetales VEU-godtgørelsen til din arbejdsgiver. 

OBS: Pædagoger kan ikke få VEU-godtgørelse. 
Læs mere om VEU-godtgørelse her.

Befordringstilskud

Du har ret til tilskud til befordring, hvis den daglige transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur er mere end 24 km. Læs mere om befordringstilskud her. 

Deltagerantal

Minimum deltagerantal på uddannelserne er minimum 20 personer og maksimum 28 personer. 
Deltagerantal på Introduktion til førstehjælp er dog maksimum 25 personer.

Deltagerbetaling

De fleste AMU-uddannelser er gratis for personer, som har en kort uddannelse (erhvervsuddannelse).
 
Personer, som har en videregående uddannelse, skal betale for deltagelse. Hvis du er interesseret i at deltage i en AMU-uddannelse, kan du kontakte os for yderligere oplysninger.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen afholdes hovedsaglig på  UC SYDs campus i Esbjerg eller Kolding, men det kan aftales med den enkelte kommune eller institution, at undervisningen afholdes i deres nærområde.

Individuel kompetencevurdering (IKV)

Med en individuel kompetencevurdering (IVK) får du udstedet et kompetencebevis på det, du kan, som du ikke har lært i skolen eller gennem uddannelse.

En (IKV) bygger på en vurdering af din viden, dine færdigheder og dine kompetencer, som du eksempelvis har opnået fra erhvervserfaring, frivilligt arbejde og foreningsliv. Her vurderer vi, om de kan sidestilles med det, du kunne have lært på et eller flere af vores AMU-kurser.

En IKV kan være relevant, når du skal dokumentere det, du kan og har lært. For eksempel i forbindelse med jobsøgning eller efteruddannelse. 

Hvordan søger jeg om IKV?

For at få lavet en IKV skal du kontakte os og fortælle os om dine ønsker med kompetencevurderingen. Herefter tilrettelægger vi typisk et forløb til dig, hvor du bl.a. taler med en faglærer og løser en opgave. Du vil evt. også blive bedt om at sende os relevant dokumentation, som vi skal bruge til kompetencevurderingen.

Bemærk, at hvis du er ledig, skal du kontakte jobcenteret, inden du søger om en IKV. Er du i job, koster det ikke noget at få foretaget en kompetencevurdering i forbindelse med AMU.

Læs mere om IKV på Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Vurdering af basale færdigheder

Får du lavet en individuel kompetencevurdering (IKV) i AMU, eller deltager du på vores AMU-kurser, har du mulighed for at få vurderet dine færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik.  

Vurderingen kan være med til at fortælle, hvilke støtte- og uddannelsestilbud der evt. kunne være relevante for dig.

Kontakt os for at høre mere om at få vurderet dine færdigheder. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden her.

Læs mere om vurdering af basale færdigheder på Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Uddannelsesbevis

UC Syddanmark udsteder uddannelsesbevis efter tilfredsstillende gennemført uddannelse. Uddannelserne er kompetencegivende og giver merit til Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU).

05

Lokale Uddannelsesudvalg (LUU)

Her finder du informationer om det lokale uddannelsesudvalg (LUU) vedr. arbejdsmarkedsuddannelserne på UC SYD.

Medlemmer

Thomas Vesterager Matthies
AC-fuldmægtig, Koncern HR, Region Syddanmark
Udpeget af Danske Regioner

Jane Schiøler Hvid
Udviklingskonsulent, Specialcenter Syddanmark
Udpeget af Danske Regioner

Marianne Sørensen
Dagtillbudsleder, Varde kommune
Udpeget af kommunerne repræsentativt i forhold til PAU og udbudsgodkendelser i AMU

Stella Gindeberg Tinggaard
TR, Kolding kommune
Udpeget af kommunerne repræsentativt i forhold til PAU og udbudsgodkendelser i AMU

Nikolaj Lorenz Stage Jensen
Kontorleder, Jobcenter, Aabenraa kommune
Udpeget af kommunerne repræsentativt i forhold til PAU og udbudsgodkendelser i AMU

Hans Brøchner Jessen
Dagplejechef, Esbjerg kommune
Udpeget af kommunerne repræsentativt i forhold til PAU og udbudsgodkendelser i AMU

Kira Vanggaard
Pædagogisk konsulent, Sønderborg kommune
Udpeget af kommunerne repræsentativt i forhold til PAU og udbudsgodkendelser i AMU

Hanne Lebæk Gammelgaard
Pædagogisk konsulent, Tønder kommune
Udpeget af kommunerne repræsentativt i forhold til PAU og udbudsgodkendelser i AMU

Karen Birgitte Hove (Formand)
Faglig sekretær, FOA
Udpeget af FOA

Heidi Bergholt Thomsen
Sektorformand, FOA
Udpeget af FOA

Gitte Paulsen Mikkelsen
Sektorformand, FOA
Udpeget af FOA

Anni Bruselius Jessen
Sektorformand, FOA
Udpeget af FOA

Vakant
For FOA

Vakant
For FOA

Per Heilmann Mortensen
Gruppeformand, 3F Kolding
Udpeget af 3F

Steen Hansen
Brancheansvarlig, Faglig Offentlig Gruppe, 3F Aabenraa
Udpeget af 3F

Signe Madsen
Socialrådgiver/faglig sekretær, 3F Kongeåen
Udpeget af 3F

Jesper Wiese (tilforordnet)
Institutchef
Udpeget af UC SYDs ledelse 

Lars Wahlun Pedersen (tilforordnet)
Studieleder, pædagoguddannelsen Kolding
Udpeget af  UC SYDs ledelse 

Trine Etzerodt (tilforordnet)
Studieleder, pædagoguddannelsen Aabenraa
Udpeget af UC SYDs ledelse 

Anne Birgitte Hermansen (tilforordnet)
Studieleder, pædagoguddannelsen Esbjerg
Udpeget af UC SYDs ledelse 

Mette Kristensen Rasmussen (tilforordnet)
Studieleder, Merituddannelse, AMU og EVU
Udpeget af UC SYDs ledelse 

Ditte Nørup (tilforordnet)
Adjunkt, pædagoguddannelsen Aabenraa
Udpeget af UC SYDs ledelse 

Elsebeth Fuglsig Helgesen (tilforordnet)
Studiekoordinator, pædagoguddannelsen Kolding
Udpeget af UC SYDs ledelse 

Micha Stephanie Søgaard Bode (tilforordnet)
Uddannelseskonsulent, pædagoguddannelsen Esbjerg
Udpeget af UC SYDs ledelse 

 

06

Organisatorisk information

Vi har i dette afsnit samlet en liste med links til vores mere formelle information. Som ansøger fortæller disse links dig om hvilke forpligtelser UC SYD har som udbyder af AMU.  

07

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Ønsker du yderligere information eller har du spørgsmål om arbejdsmarkedsuddannelserne udbudt af UC SYD er du velkommen til at kontakte os.

Uddannelseskoordinatoren kommer også gerne ud til kommuner, institutioner og virksomheder for en uforpligtende snak i forbindelse med kompetenceudvikling af medarbejdere.

Uddannelseskonsulenter

micha_MSBO_ucsyd_portræt

Uddannelseskonsulent

Micha Stephanie S B Wennerfeldt (MSBO)

Micha er Uddannelseskonsulent i institut for pædagogik med ansvar for rådgivning og tilrettelæggelse af efter-og videreuddannelse på det pædagogiske social- og specialområde. Micha er kandidatuddannet i pædagogisk psykologi og har mange års erfaringer med det praksisnære og udviklende pædagogisk...

Uddannelseskonsulent

Katja Karen Hansen (KHAN)

Administration

Studieadministrativ medarbejder

Hanne Gerhardt (HGER)

Campus Esbjerg
Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

Studieadministrativ medarbejder

Katrine Svane Thomsen (KSTH)