Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

AMU

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser

Arbejdet som dagplejer

Styrk dine kompetencer i arbejdet som dagplejer

Med uddannelsen bliver du i stand til at forholde dig til de særlige vilkår for det pædagogiske arbejde i dagplejen - f.eks. fordele og ulemper ved primært at arbejde alene og i eget hjem.

Du får kendskab til værdier, rettigheder og pligter i lovgrundlaget for dagplejen og lærer at tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, håndtere pædagogiske udfordringer og reflektere over egen pædagogiske praksis.

Du styrker dine kompetencer til at samarbejde med andre dagplejere og dagplejepædagogen omkring fælles aktiviteter for børnene og udvikling af dagplejens pædagogik. Derudover lærer du at indgå i samarbejde med andre eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis fysioterapeuter og psykologer om f.eks. observation i forhold til normaludvikling.

Info om deltagerbetaling

Uddannelsen er uden deltagerbetaling for:

 • ufaglærte
 • pædagogmedhjælpere
 • pædagogiske assistenter
 • faglærte med en erhvervsuddannelse

Medarbejdere med en pædagoguddannelse kan deltage mod betaling. Der kan desuden søges VEU-godtgørelse.

Efter uddannelsen kan du:

 • Tilrettelægge trygge og udviklende rammer omkring barnets hverdag med udgangspunkt i det enkelte barn.
 • Etablere et fællesskab for børnegruppen på tværs af aldersforskelle ud fra en forståelse for børns behov og udvikling.
 • Skabe sundhedsfremmende rammer for barnet ud fra viden om kost, bevægelse og hygiejnes betydning for barnets udvikling og helbred.
 • Indgå i et anerkendende samspil med børnene og tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, som imødekommer hele børnegruppen.
 • Selvstændigt håndtere pædagogiske udfordringer i det daglige arbejde og reflektere over din egen pædagogiske praksis.
 • Indgå i en ligeværdig og respektfuld dialog og samarbejde med børnenes forældre omkring barnet og dets udvikling.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til dig, der er dagplejer.

Sådan er uddannelsen tilrettelagt:

Uddannelsen er opbygget i moduler. Du deltager i to ugers uddannelse, og herefter arbejder du hjemme, hvor du reflekterer over og afprøver det, du har lært i undervisningen. I den sidste uge af uddannelsesforløbet videndeler du med de andre dagplejere, og I undervises i nye emner.

Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og drøftelser i fællesskab med de øvrige deltagere og selvstændigt
arbejde med portfolio.

Uddannelsesforløbet afsluttes med en læringsopsamling og prøve, som tager afsæt i undervisningen og den dokumentation, du har udarbejdet undervejs i forløbet.

Tilmeld dig her

Arbejdet som dagplejer - 42918 - Esbjerg

Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Dato: 17/5 – 31/5 + 21/6 – 25/6 - 2021
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142342918-0121
Tilmeldingsfrist: 16. april 2021

Tilmeld dig her