Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

AMU

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser

Barnets første 1000 dage

Lær at tilrettelægge trygge pædagogiske læringsmiljøer for de yngste børn i dagtilbud

Uddannelsen giver dig handlemuligheder i relation til det vigtige omsorgs- og relationsarbejde og til at tilrettelægge trygge pædagogiske læringsmiljøer for de yngste børn i dagtilbud, hvilket er afgørende for deres trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Samtidig bliver du på uddannelsen opmærksom på dig selv som en mulig beskyttelsesfaktor i barnets liv, og du får viden og redskaber til at arbejde ressourceorienteret i forhold til børnene, men også i forhold til forældrene.

Info om deltagerbetaling

Uddannelsen er uden deltagerbetaling for:

 • omsorgs- og pædagogmedhjælpere
 • pædagogiske assistenter
 • andre faglærte eller ufaglærte med en erhvervsuddannelse

Der kan desuden søges VEU-godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Medarbejdere med en videregående uddannelse kan deltage mod betaling.

Efter uddannelsen kan du:

 • Med faglig viden om tilknytning samt mentalisering i arbejdet med de yngste til at tilrettelægge samt reflektere over trygge pædagogiske læringsmiljøer.
 • Anvende viden om børns udvikling i de første leveår samt identificere risiko- og beskyttelsesfaktorer i arbejdet med de yngste børn med henblik på at initiere og medvirke til forebyggende og helhedsorienterede indsatser.
 • Indgå i et ressourceorienteret samarbejde med forældre omkring barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse samt reflektere over roller og positioners betydning for samarbejdet.
 • Reflektere over egen rolle i relationsarbejdet og kontinuerligt arbejde med sig selv som professionel medarbejder.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Pædagogisk personale i dagtilbud, der arbejder med aldersgruppen 0-3 år. Det kan være dig, der er pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent eller dagplejer. Samt eventuelt øvrige faggrupper, der arbejder med børn, fx familieplejere.

Holdet udbydes ikke i øjeblikket

Er du interesseret i at tage kurset, kan du rette henvendelse til AMU 

Skriv eller ring til: 

Hildur Marianne Edelberg
Koordinator