Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

AMU

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser

Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet

Få styrket dine kompetencer til at tilrettelægge og evaluere den pædagogiske praksis med afsæt i brede læringsmål

Info om deltagerbetaling

Uddannelsen er uden deltagerbetaling for:

 • ufaglærte
 • pædagogmedhjælpere
 • pædagogiske assistenter
 • faglærte med en erhvervsuddannelse

Medarbejdere med en pædagoguddannelse kan deltage mod betaling. Der kan desuden søges VEU-godtgørelse.

Med uddannelsen lærer du at tilrettelægge den pædagogiske praksis med udgangspunkt i brede mål for læringsmiljøet og med afsæt i dokumentation og evaluering.

Du lærer at skabe læringsmiljøer, der både støtter børnenes sociale, personlige, kropslige og kognitive udvikling. Du får kendskab til evalueringsredskaber, der inddrager børneperspektivet og undersøger, hvorvidt læringsmiljøet understøtter alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Efter uddannelsen kan du:

 • Analysere og reflektere over egen praksis med udgangspunkt i brede læringsmål.
 • Tilrettelægge læringsmiljøer, der støtter børnene i at udvikle sociale, personlige, kropslige og kognitive kompetencer på tværs af de seks læreplanstemaer.
 • Arbejde med meningsfuld dokumentation og praksisnære evalueringsredskaber som metode til at vurdere og videreudvikle læringsmiljøet.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til dig, der er dagplejer, pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent.

Tilmeld dig her

Den styrkede pædagogiske læreplan + Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet

Vær opmærksom på, at du tilmelder dig to forløb:

 • Den styrkede pædagogiske læreplan
 • Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet

Den styrkede pædagogiske læreplan - 48384
Uddannelsens varighed: 22,2 timer
Normpris for målgruppen: 0,- kr.
Pris for uddannede pædagoger: 1.974,- kr.
Fremmøde undervisning d. 30/8, 31/8 og 14/9 2021
Daglig mødetid: kl. 08.00-15.24

Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet - 48725
Uddannelsens varighed: 14,8 timer
Normpris for målgruppen: 0,- kr.
Pris for uddannede pædagoger: 1.266,- kr.
Fremmøde undervisning d. 21/9 og 28/9 2021
Daglig mødetid: kl. 08.00-15.24

Tilmeldingsfrist: 1. juli 2021
Kviknr.: 561423Fre-0121

Tilmeld dig her.