Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

AMU

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser

BUMU - BasisUddannelse for Medarbejdere på området for Udsatte børn og unge

Bliv klædt bedre på til at styrke anbragte børn og unges trivsel og udvikling

Erfaring viser, at det er en meget krævende opgave at arbejde med børn, der er anbragt uden for hjemmet. Det stiller krav til din viden, indsigt samt dine faglige og personlige kompetencer. Et uddannelsesforløb skal derfor opkvalificere dig til at kunne håndtere de mange udfordringer - det gælder både fagligt og personligt.

Når du deltager i et længerevarende uddannelsesforløb, får du faglig viden, redskaber og mulighed for at dele og udveksle erfaringer med andre ansatte på et dybere og mere kvalificeret niveau. Gennem uddannelsen vil du opnå faglig viden, metoder og nye vinkler på dit arbejde med henblik på, at du kan styrke barnets eller den unges trivsel og udvikling.

Uddannelsens opbygning

Trin 1: Arbejdet med anbragte børn

På dette trin opnår du viden om anbragte børns udvikling og trivsel.

Der arbejdes med, hvordan udsathed og sårbarhed kommer til udtryk i hverdagen og kan have betydning for det anbragte barn, og hvilken betydning det har for barnets udvikling at være anbragt.

Hertil arbejdes der med voksenansvar ift. barnets rettigheder omkring magt og omsorg, og hvordan der kan ydes hjælp og støtte, på en værdig og respektfuld måde, der tager udgangspunkt i barnets behov.

Til sidst fokuseres der på barnets identitet og selvforståelse i forhold til deres baggrund og livshistorie.

Der arbejdes med følgende AMU-mål:

 • 48698 - Unge i udsatte positioner (3 dage)
 • 45315 - Anbragte børns udvikling (2 dage)
 • 44627 - Magt og omsorg (4 dage)
 • 40624 - Arbejdet med anbragte børns livshistorier (2 dage) 
Trin 2: Samspil og Kommunikation

I arbejdet med anbragte børn sættes der store krav til dine kompetencer inden for samarbejde og kommunikation.

Der arbejdes med god og forståelig kommunikation i relationen til barnet, forældre, professionelle i kommunen, skoler, behandlingssteder m.fl.

Herunder viden omkring ressourceorienteret samarbejde og relationskompetence.

Der arbejdes med følgende AMU-mål:

 • 42665 - Samspil og relationer (5 dage)
 • 42834 - Anerkendende kommunikation (3 dage)
 • 45602 - Samarbejde med pårørende til unge/voksne i døgntilbud (3 dage)
Trin 3: Den reflekterende praktiker

På dette trin opnår du viden og færdigheder inden for faglig refleksion, dokumentation og konfliktløsning.

Der arbejdes med brugen af faglige refleksionsmetoder i arbejdet med anbragte børn og unge, hvilket gør dig i stand til at justere og udvikle din praksis. Hertil arbejdes der med forebyggelse og håndtering af konflikter i det daglige arbejde.

Til sidst dykkes der ned i dokumentation og evaluering samt udvikling og præcisering af opstillede mål og metoder i arbejdet med handleplaner.

Der arbejdes med følgende AMU-mål:

 • 48729 - Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis (3 dage)
 • 44274 - Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde (5 dage)
 • 40142 - Dokumentation og evaluering (3 dage)

Læs mere om uddannelsesforløbet og fremtidige specialiseringsforløb

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til dig, der enten er faglært eller ufaglært, og som arbejder inden for området med anbragte børn. Du kan eksempelvis være pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent, værkstedsassistent eller lignende.

Deltagerbetaling

Uddannelsen er uden deltagerbetaling for:

 • ufaglærte
 • pædagogmedhjælpere
 • pædagogiske assistenter
 • faglærte med en erhvervsuddannelse

Der kan desuden søges VEU-godtgørelse. Medarbejdere med en pædagoguddannelse kan deltage mod betaling.

Praktiske oplysninger

Uddannelsens varighed er fordelt på 33 dage og strækker sig over et halvt år.

Undervisningen vil foregå i tidsrummet kl. 08.00-15.24 på UC SYD, Campus Kolding. Adressen er Universitetsparken 2, 6000 Kolding.

Der vil være fuld forplejning på alle undervisningsdage. Denne betales af arbejdsgiveren.

Deltagere vil modtage et velkomstbrev inden undervisningsstart med yderligere informationer til første undervisningsdag.

Tilmeld dig her

Det er vigtigt, at den enkelte deltagers mailadresse angives ved tilmelding.

Læs tilmeldingsvejledningen her.

Hold 1: uge 44 2022 - uge 16 2023

Dato: Uge 44 2022 – uge 16 2023
Se den fulde datooversigt her

Kviknummer: 561423BUMU-K0122
Tilmeldingsfrist: 3. oktober 2022

Tilmeld dig her

Har du spørgsmål? Så kontakt:

Katja Karen Hansen
Uddannelseskonsulent
khan@ucsyd.dk
72 66 22 12

Hanne Gerhardt
Studieadministration
hger@ucsyd.dk
72 66 31 44