Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

AMU

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser

Dagpleje og daginstitutioner

Se vores aktuelle udbud af pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser inden for dagpleje og daginstitutioner.

AMU-forløb inden for Dagpleje og daginstitutioner

På 0-6 års-området arbejdes der med Den styrkede pædagogiske læreplan og herunder det pædagogiske grundlag, læreplanstemaerne og de brede læringsmål.

Med vores pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser understøtter du din faglige og personlige udvikling, så du både kan vedligeholde og videreudvikle dine kompetencer på området.

Vi tilbyder lige nu:

Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud

Lær at opbygge børnemiljøer, der fremmer børns trivsel, udvikling og læring.

Arbejdet med for tidligt fødte børn

Styrk din viden om for tidligt fødte børn, og lær at udarbejde en handleplan for barnet, observere eventuelle senfølger og at samarbejde både tværfagligt og med forældrene.

Arbejdet som dagplejer

Styrk dine kompetencer i arbejdet som dagplejer, og lær at tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, håndtere pædagogiske udfordringer og reflektere over egen pædagogiske praksis.

Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet

Få styrket dine kompetencer til at tilrettelægge og evaluere den pædagogiske praksis med afsæt i brede læringsmål.

Børns leg

Lær at støtte børns egne lege, at skabe udviklende rammer for deres legemuligheder og at opbygge legemiljøer.

Børns sproglige udvikling

Styrk din viden om børns sproglige udvikling, og lær at anvende den til at understøtte barnets læring, trivsel, dannelse og udvikling.

Den styrkede pædagogiske læreplan

Få styrket din viden om og forståelse for Den styrkede pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde.

Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud

Styrk dine kompetencer til at arbejde systematisk med forældreinddragelse, og lær om inddragelsens betydning for barnet og børnegruppen.

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

Lær at skabe udviklende samspil og anerkedende relationer, og forbedr kvaliteten af dit daglige samspil og relation med barnet og forældrene.

Har du spørgsmål? Kontakt os

Faglig leder

Lene Krongaard Petersen (LKRP)

Koordinator

Hildur Marianne Edelberg (HMED)