Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

AMU

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser

Den styrkede pædagogiske læreplan

Få styrket din viden om og forståelse for Den styrkede pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde

Med uddannelsen bliver du klogere på, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis. Med din styrkede viden kan du både analysere og justere din egen pædagogiske praksis.

Info om deltagerbetaling

Uddannelsen er uden deltagerbetaling for:

 • ufaglærte
 • pædagogmedhjælpere
 • pædagogiske assistenter
 • faglærte med en erhvervsuddannelse

Medarbejdere med en pædagoguddannelse kan deltage mod betaling. Der kan desuden søges VEU-godtgørelse.

Du lærer at tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, der fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring - alt sammen med udgangspunkt i din egen rolle og med indsigt i en bred læringsforståelse.

Du styrker dine kompetencer til at se og forstå forudsætningerne hos både det enkelte barn og hos gruppen af børn, så du kan fremme deltagelsesmulighederne for alle børn i børnefællesskabet - også for børn i udsatte positioner.

Efter uddannelsen kan du:

 • Arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan i den pædagogiske praksis med fokus på egen rolle og i et samarbejde med andre.
 • På baggrund af en bred læringsforståelse tilrettelægge læringsmiljøer, som alle børn kan være en del af, så de trives, lærer, dannes og udvikler sig i fællesskabet med hinanden.
 • Reflektere over egen praksis og har viden om arbejdet med meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til dig, der er dagplejer, pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent.

Tilmeld dig her

Den styrkede pædagogiske læreplan + Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet

Vær opmærksom på, at du tilmelder dig to forløb:

 • Den styrkede pædagogiske læreplan
 • Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet

Den styrkede pædagogiske læreplan - 48384
Uddannelsens varighed: 22,2 timer
Normpris for målgruppen: 0,- kr.
Pris for uddannede pædagoger: 1.974,- kr.
Fremmøde undervisning d. 30/8, 31/8 og 14/9 2021
Daglig mødetid: kl. 08.00-15.24

Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet - 48725
Uddannelsens varighed: 14,8 timer
Normpris for målgruppen: 0,- kr.
Pris for uddannede pædagoger: 1.266,- kr.
Fremmøde undervisning d. 21/9 og 28/9 2021
Daglig mødetid: kl. 08.00-15.24

Tilmeldingsfrist: 1. juli 2021
Kviknr.: 561423Fre-0121

Tilmeld dig her.