Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

AMU

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser

Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud

Styrk dine kompetencer til at arbejde systematisk med forældreinddragelse, og lær om inddragelsens betydning for barnet og børnegruppen

Info om deltagerbetaling

Uddannelsen er uden deltagerbetaling for:

 • ufaglærte
 • pædagogmedhjælpere
 • pædagogiske assistenter
 • faglærte med en erhvervsuddannelse

Medarbejdere med en pædagoguddannelse kan deltage mod betaling. Der kan desuden søges VEU-godtgørelse.

Med uddannelsen får du viden om og forståelse for de værdier, intentioner og krav til forældreinddragelse, der ligger til grund for den styrkede læreplan og for dagtilbuddets mål og forventninger.

Du får styrket dine kompetencer til systematisk at arbejde med forældreinddragelse og bevidst at sætte rammerne for forældrenes medindflydelse og medbestemmelse. Du lærer om inddragelsens betydning for det enkelte barn og børnegruppen, og opnår kompetencerne til at tilrettelægge og gennemføre formelle og uformelle former for forældresamarbejde.

Gennem planlagte og ikke-planlagte aktiviteter bliver du i stand til at inddrage børne- og forældreperspektivet, så arbejdet med barnets trivsel, udvikling og læring sker i et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde tilpasset den enkelte familie.

Med afsæt i en anerkedende og ressourcefokuseret tilgang bliver du i stand til at organisere, tage del i og løbende evaluere samarbejdet med den enkelte familie og forældregruppe - både alene, sammen med kolleger og i et tværfagligt samarbejde.

Efter uddannelsen kan du:

 • Arbejde systematisk med forældreinddragelse som en grundlæggende dimension i den pædagogiske praksis.
 • Arbejde bevidst med forældreinddragelsens betydning for det enkelte barn og børnegruppen.
 • Tilrettelægge og gennemføre formelle og uformelle former for forældresamarbejde med udgangspunkt i overvejelser om sammenhæng, mål, indhold, metode og relevante kanaler og medier.
 • Løbende reflektere over og forventningsafstemme inddragelsens form, indhold og resultater i relation til barnets trivsel og udvikling - både alene og sammen med forældrene og kolleger.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til dig, der er dagplejer, pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent.

Tilmeld dig her

Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud + Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud

Vær opmærksom på, at du tilmelder dig to forløb:

 • Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud
 • Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud

Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud - 48489
Uddannelsens varighed: 14,8 timer
Normpris for målgruppen: 0,- kr.
Pris for uddannede pædagoger: 1.393,- kr.
Fremmøde undervisning d. 6/9 og 7/9 2021
Daglig mødetid : kl. 08.00-15.24

Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud - 48730
Uddannelsens varighed: 29,6 timer
Normpris for målgruppen: 0,- kr.
Pris for uddannede pædagoger: 2.556,- kr.
Fremmøde undervisning d. 20/9, 4/10 og 25/10 2021
Daglig mødetid : kl. 08.00-15.24
Fjernundervisning d. 27/9 og 11/10 2021
Daglig mødetid: kl. 12.00-15.42

Tilmeldingsfrist: d. 1. juli 2021
Kviknr.: 561423Fre-0221

Tilmeld dig her