Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Indsatsområder og Udbudspolitik

UC SYDS UDBUDSPOLITIK FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE (AMU) FOR 2015

Formålet med udbudspolitikken er at informere vores samarbejdspartnere og brugere om UC SYDs strategi for afdækning af de regionale uddannelsesbehov og udliciteringspolitik.

UC SYD er godkendt til følgende Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB'er):

Pædagogisk arbejde med børn og unge (2629) Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap (2223) AMU i UC SYD har udbudsret og pligt i Region Syddanmark. 

Organisering

I UC SYD er AMU organiseret som en afdeling med to kontorer i tilknytning til pædagoguddannelsen i henholdsvis Esbjerg og Kolding. De to kontorer samarbejder tæt om udvikling, gennemførelse og evaluering af arbejdsmarkedsuddannelserne. Vi arbejder sammen med forskellige samarbejdspartnere og de netværk, vi har oparbejdet gennem årene.
Der er to aktive lokale uddannelsesudvalg (LUU), som dækker både arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) og uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU). De er placeret i Esbjerg og Kolding. Udvalgene holder fire årlige møder og rådgiver og vejleder om uddannelsesbehov og udbud, formidler informationsmateriale og tager initiativ til informationsvirksomhed. Udvalgene har en væsentlig rolle i afdækning af uddannelsesbehov, og AMU i UC SYD imødekommer efterspørgslen på området. 

Netværk

Andre initiativer til at imødekomme uddannelsesbehov sker gennem netværk med de forskellige målgrupper for de pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser, opsøgende virksomhed til kommuner og regionen samt til institutioner.

Vi indgår i et netværk med andre professionshøjskolers AMU-afdelinger, hvor vi mødes cirka fire gange om året til erfaringsudveksling og udvikling af nye initiativer omkring afdækning af uddannelsesbehov og uddannelsestilbud, opsøgende arbejde mv.

Vi samarbejder også med Social- og Sundhedsskoler og erhvervsskoler om konkrete initiativer for at dække efterspørgslen på arbejdsmarkedsuddannelserne.

Vi orienterer os løbende i forhold til et behov for at udlicitere, så vi dækker efterspørgslen i vores geografiske dækningsområde, Region Syddanmark, og opretholder en fortsat høj kvalitet i udbud og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser. Det samme gælder i forhold til at ansætte timelærere fra det private erhvervsliv og det offentlige arbejdsmarked.

Læs mere om udliciteringsaftaler og udlægningsaftaler.

 

Indsatsområder

Vi har i AMU i UC SYD på baggrund af allerede indgåede aftaler en realistisk forventning om, at vores aktiviteter vil stige i 2015. Inden for målgruppen af dagplejere er der både i Esbjerg og Kolding kommuner større uddannelsesforløb i gang for alle ansatte. I 2015 vil der måske ikke være så omfattende uddannelsesforløb i gang for begge kommuner, men vi forventer fortsat at have en god aktivitet inden for området.
Det er et område, der er præget af ændringer i organisation og varetagelse af nye opgaver for dagplejerne eller en gruppe af dagplejere. Det vil give et behov for fortsat uddannelse for at kunne varetage disse opgaver. Det handler både om ansvar for planlægning og gennemførelse af aktiviteter for større grupper af børn, herunder anvendelse af IT og multimedier, koordination i grupper af dagplejere, mellem grupper og koordination til dagplejens ledelse, samt varetagelse af opgaver som forhen lå hos dagplejepædagogen.
Generelt ser vi en interesse fra faglærte med en Pædagogisk Grunduddannelse eller færdiguddannede pædagogiske assistenter (PAU) til fortsat at efteruddanne sig gennem arbejdsmarkedsuddannelser.
Denne målgruppe vil også gerne tage ansvar for og gennemføre praktikvejledning af pædagogisk assistent elever. Derfor udbydes AMUs vejledning af pædagogiske assistenter og sosuelever både i Esbjerg og Kolding.
På familieplejeområdet forventer vi, at arbejdsmarkedsuddannelsesaktiviteten med lovkrav om 2 dages efteruddannelse om året vil være stigende, fordi AMU har et alsidigt og relevant tilbud til familieplejerne.