Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

AMU

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser

Low Arousal på handicapområdet

Lær at identificere og håndtere konflikter med afsæt i lavaffektive metoder, som fremmer borgerens trivsel

Vil du, med afsæt i en forståelse for konfliktminimering, ikke-konfrontation og forebyggende indsats med fokus på metoden Low Arousal, skabe afstemte relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og herigennem opbygge en trivselsfremmende indsats, der minimerer problemskabende adfærd og magtanvendelser i det pædagogiske arbejde? Så er denne uddannelse noget for dig.

Info om deltagerbetaling

Uddannelsen er uden deltagerbetaling for:

 • omsorgs- og pædagogmedhjælpere
 • pædagogiske assistenter
 • andre faglærte eller ufaglærte med en erhvervsuddannelse

Der kan desuden søges VEU-godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Medarbejdere med en videregående uddannelse kan deltage mod betaling.

Efter uddannelsen kan du: 

 • Forstå de grundlæggende principper i Low Arousal-metoden samt den problemskabende adfærd som en mestringsstrategi for borgeren.
 • Forstå eget og kollegers ansvar i konflikter, herunder bruge din viden om stress til at minimere konflikter.
 • Udarbejde enkle stress-analyser og vurdere borgerens samlede stress-belastning i en given situation.
 • Tilrettelægge og gennemføre trivselsfremmende indsatser i samarbejde med borgeren.
 • Identificere, vurdere og forebygge borgerens stress-belastning i en given situation.
 • Indgå i faglig sparring med kolleger med henblik på at minimere konflikter.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til dig, der enten er faglært eller ufaglært, og som inden for handicapområdet. Du kan eksempelvis være pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent eller værkstedsassistent.

Praktiske oplysninger

Uddannelsens varighed er 2 dage.

Deltagere vil modtage et velkomstbrev inden undervisningsstart med yderligere informationer til første undervisningsdag, herunder informationer om lokale og forplejning.

Tilmeld dig her

Det er vigtigt, at den enkelte deltagers mailadresse angives ved tilmelding.

Kolding: Start 22. februar 2023

UC SYD Campus Kolding: Universitetsparken 2 6000 Kolding
Datoer: 22. februar & 1. marts 2023
Undervisningstid: kl. 8-15.24
Tilmeldingsfrist: 20. januar 2023
Kviknr.: 56142348390-K2023

Tilmeld dig her

Har du spørgsmål? Så kontakt:


Micha Søgaard
Uddannelseskonsulent
msbo@ucsyd.dk
72 66 30 82

Katrine Svane Thomsen
Studieadministration
ksth@ucsyd.dk
7266 5410