Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

AMU

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser

Mennesker med funktionsnedsættelse og psykiske lidelser

Få viden om psykiske lidelsers fremtrædelsesformer hos borgere, der har en kognitiv
funktionsnedsættelse

Vil du styrke din viden om psykiske lidelser hos borgere med funktionsnedsættelse og blive klogere på, hvordan du gennem relationsarbejdet med borgeren kan agere trivselsfremmende? Så er denne uddannelse noget for dig.

Uddannelsen klæder dig på til at kunne iagttage og handle på tegn på psykiske lidelser hos borgere, der har en kognitiv funktionsnedsættelse. Du lærer også at dokumentere og videregive dine observationer til andre relevante faggrupper - og samarbejde med andre i forhold til dette. Når du har gennemført uddannelsen, vil du gennem relationsarbejdet med borgeren kunne handle trivselsfremmende.

Find uddannelsen som folder her

Info om deltagerbetaling

Uddannelsen er uden deltagerbetaling for:

 • ufaglærte
 • pædagogmedhjælpere
 • pædagogiske assistenter
 • faglærte med en erhvervsuddannelse

Medarbejdere med en pædagoguddannelse kan deltage mod betaling. Der kan desuden søges VEU-godtgørelse.

Efter uddannelsen kan du:

 • I samarbejde med din borge skabe en trivselsfremmende hverdag på en respektfuld måde, hvor borgeren støttes og hjælpes til at anvende egne ressourcer.
 • Hjælpe til udvikling af den enkelte borgers handlemuligheder, herunder støtte borgeren i mødet med nye oplevelser, læring og personlige valg i hverdagen.
 • Indgå i relevant pårørendearbejde
 • Identificere tegn på psykisk lidelse hos borgeren og handle herpå
 • Dokumentere og videregive dine iagttagelser om borgeren til kollegaer og andre faggrupper

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til dig, der er enten faglært eller ufaglært, og som arbejder med socialpsykiatri og med mennesker med udviklingshæmning. Du kan eksempelvis være pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper, social- og sundhedshjælper eller -assistent.

Tilmeld dig her

Mennesker med funktionsnedsættelse og psykiske lidelser - 48216 - efterår 2021

Sted: Borgergade 19, Brejning, 7080 Børkop
Dato: 15.09 + 22.09 + 29.09 2021
Tidspunkt: Kl. 08.00–15.24
Kviknummer: 56142348216-0121
Tilmeldingsfrist: 16. august 2021