Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

AMU

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser

Neuropædagogik og mentalisering

Få viden om neuropædagogik, lær at anvende en mentaliserende tilgang, og bliv fortrolig med at udvælge og bruge neuropædagogiske metoder

Vil du styrke din viden om neuropædagogik, få indblik i mentale tilstande, lære at se bag om adfærden samt udvide din værktøjskasse med konkrete redskaber, som du kan bruge i dit praktiske arbejde med borgere med udviklingshæmning? Så er denne sammensætning af uddannelse noget for dig.

Hvem henvender uddannelsen sig til? 

Uddannelsen henvender sig til dig, der enten er faglært eller ufaglært, og som varetager pædagogisk og/eller sundhedsfagligt arbejde med børn, unge, voksne og ældre inden for socialpsykiatri- og/eller handicapområdet. Du kan eksempelvis være pædagogisk assistent, pædagogmedhjælper, social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Forløbets varighed

Forløbet strækker sig over ni dage og er fordelt på én dag i ugen.

Uddannelsessammensætning

(1) Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning

Med afsæt i viden om hjernens plasticitet og borgerens evne til, i samspil med omgivelserne, at udvikle sig lærer du at afstemme den socialpædagogiske indsats med borgerens forudsætninger. Du får styrket dine kompetencer til både at kommunikere, iagttage og dokumentere med afsæt i et neuropædagogisk perspektiv, der tager højde for borgerens svingende funktionsniveau.

Efter uddannelsen kan du:

 • Tilrettelægge og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i dennes behov, ønsker og motivation set i et livslangt perspektiv.
 • Kommunikere med afsæt i borgerens foretrukne kommunikationsform på en respektfuld måde og reflektere over kommunikationen med afsæt i en neuropsykologisk forståelse.
 • Reflektere over betydningen af egen og kollegers adfærd i samspillet med borgeren med udviklingshæmning og på baggrund heraf styrke borgerens retsstilling i samarbejdet.
 • Iagttage og dokumentere hverdagens hændelser i et neuropædagogisk perspektiv og videregive disse på en respektfuld måde til borgeren, de pårørende og andre samarbejdspartnere.
 • Levere iagttagelser til borgerens pædagogiske plan.
(2) Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

Med uddannelsen får du indblik i mentale tilstande og mentalisering som begreb. Du lærer at se bag om adfærden og være opmærksom på egen rolle samt betydningen af en varierende mentaliseringsevne.

Efter uddannelsen kan du:

 • Anvende mentalisering som begreb, tilgang og metode i det professionelle møde med børn, unge og voksne.
 • Anvende din forståelse for betydningen af egen mentaliseringsevne i mødet med barnet/den unge/den voksne og i samspillet med øvrige samarbejdspartnere med henblik på at styrke relationen og undgå mentaliseringssvigt.
 • Understøtte udvikling og agere hensigtsmæssigt i samspillet med barnet/den unge/borgeren på baggrund af kendskab til de sammenhænge, der er mellem varierende mentaliseringsevne og den adfærd, som barnet/den unge/borgeren udviser.
 • Bidrage til at kvalificere og udvikle en mentaliserende tilgang i egen og fælles praksis med afsæt i arbejdspladsens rammer og gældende lovgivning.
(3) Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde

På uddannelsen får du viden om, hvordan du kan være medskaber af trivselsfremmende miljøer, der fremmer udvikling og læring ud fra en neuropædagogisk tankegang. Du lærer at udvælge og anvende neuropædagogiske metoder med det formål at fremme den bedst mulige udvikling og trivsel hos borgeren.

Efter uddannelsen kan du:

 • Udvælge og anvende metoder, der fremmer udvikling og trivsel hos barnet/den unge eller den voksne på baggrund af forståelse for borgerens behov for neuropædagogiske indsatser i det pædagogiske arbejde.
 • Forholde dig til og medvirke til udvikling af trivselsfremmende miljøer, der med afsæt i neuropædagogisk viden og en grundlæggende forståelse af hjernens funktioner, udvikling og sanseintegration tilgodeser menneskets læringspotentiale og udvikling.
 • Reflektere over og analysere egen rolle i det relationelle samspil, så trivslen fremmes for barnet/den unge eller den voksne.

Det er en fordel, hvis du har gennemført arbejdsmarkedsuddannelsen, Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning, eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Praktiske informationer

Forløbets varighed

Forløbet er et ni-dages forløb, som er fordelt på ni uger. Det vil sige, at du har én uddannelsesdag om ugen. Du finder datoerne for uddannelsesdagene under tilmelding.

Tilmeld dig her

Kolding

UC SYD Campus Kolding: Universitetsparken 2, 6000 Kolding
Datoer: 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11
Undervisningstid: kl. 8-15.24
Kvik nr.: 561423NM-K0122
Tilmeldingsfrist: 22. august 2022

Tilmeld dig her

UC SYD Campus Kolding: Universitetsparken 2 6000 Kolding
Datoer: 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 13/4, 20/4, 27/4 2023
Undervisningstid: kl. 8-15.24
Kvik nr.: 561423NM-K2023
Tilmeldingsfrist: 12. januar 2023

Tilmeld dig her

Odense

Tietgen KompetenceCenter: Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Datoer: 13/9, 20/9, 27/9, 7/10, 14/10, 28/10, 1/11, 8/11, 15/11
Undervisningstid: kl. 8-15.24
Kvik nr.: 561423NM-O0122
Tilmeldingsfrist: 22. august 2022

Tilmeld dig her

Tietgen KompetenceCenter: Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
Datoer: 21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 11/4, 18/4, 25/4 2023
Undervisningstid: kl. 8-15.24
Kvik nr.: 561423NM-O2023
Tilmeldingsfrist: 12. januar 2023

Tilmeld dig her

Info om deltagerbetaling

Uddannelsen er uden deltagerbetaling for:

 • omsorgs- og pædagogmedhjælpere
 • pædagogiske assistenter
 • andre faglærte eller ufaglærte med en erhvervsuddannelse

Medarbejdere med en videregående uddannelse kan deltage mod betaling. Der kan desuden søges VEU-godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Læs mere om VEU-godtgørelse på www.uvm.dk.