Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Befordringstilskud

UC SYD AMU

Hvis du søger om VEU-godtgørelse, kan du også søge om befordringstilskud. Du kan således ikke søge om befordringstilskud alene.

Fra 1. januar 2015 udgør befordringstilskuddet kr. 1,03 pr. km.

For at få befordringstilskud skal du:

 • være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det er din status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om vi betragter dig som værende i arbejde. 
 • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år. 
 • have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning. 
 • have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til. 

UDENLANDSK STATSBORGER

Er du udenlandsk statsborger - EU-borger eller tredjelandsborger - kan du godt få befordringstilskud, når blot du har arbejde på en dansk arbejdsplads. Du kan også få, selv om du ikke er dansker og pendler fra typisk Sverige eller Tyskland til dit arbejde i Danmark. 
 

BAGATELGRÆNSE FOR BEFORDRINGSTILSKUD

Hvis det samlede befordringstilskud er under 34 kroner, udbetales det ikke. Der kan dog godt blive udbetalt mindre end 34 kroner i den enkelte udbetaling, så længe det samlede tilskud for hele perioden med uddannelse er mindst 34 kroner.

 • Der ydes tilskud til daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km, dog højest for 576 km pr. dag.
 • Der ydes tilskud til ud- og hjemrejse i forbindelse med indkvartering samt rejser i forbindelse med weekender og helligdage, dog højest 400 km pr. rejse.
 • Der ydes ikke tilskud til befordring mellem indkvarteringssted og uddannelsessted. 


ANSØGNING

Kørselsgodtgørelse søges samtidig, som man søger VEU-godtgørelse.

Læs mere om retten til befordringstilskud på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.