Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

AMU

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser

PÅ-VEJ-TIL - med fokus på special- og socialområdet

Info om deltagerbetaling

Uddannelsen er uden deltagerbetaling for:

 • omsorgs- og pædagogmedhjælpere
 • pædagogiske assistenter
 • andre faglærte eller ufaglærte med en erhvervsuddannelse

Der kan desuden søges VEU-godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Medarbejdere med en videregående uddannelse kan deltage mod betaling.

Få inspiration og mod på uddannelse på et PÅ-VEJ-TIL-forløb

PÅ-VEJ-TIL er til medarbejdere, som ønsker inspiration og mod på uddannelse inden for den pædagogiske retning. Dette konkrete På-Vej-Til-forløb er tilrettelagt med fokus på special- og socialområdet.

På forløbet vil du få en fornemmelse af en studerendes dagligdag, og hvad det betyder at være en del af et inspirerende uddannelsesmiljø. Det, håber vi, kan give dig mod på at forfølge din uddannelsesdrøm som pædagog eller pædagogisk assistent.

Forløbet kan også bidrage til opkvalificering af funktion og faglige kompetencer i dit samarbejde med borgeren i praksis.

Uddannelsesforløbets opbygning

Uddannelsesforløbet er sammensat af Arbejdsmarkedsuddannelser, der bl.a. kan give merit på den pædagogiske assistentuddannelse.

Alle arbejdsmarkedsuddannelser afsluttes med en læringsopsamling og prøve. Ved gennemført uddannelse modtager deltagere et kursusbevis i deres E-boks.

Uddannelsen består af disse arbejdsmarkedsuddannelser:

Implementering af handleplaner ifølge serviceloven

Indhold: Deltageren kan indgå i samarbejdet med brugere og øvrige samarbejdspartnere i udarbejdelse, anvendelse, opfølgning og evaluering af  individuelle handleplaner ifølge serviceloven.

Varighed: 2 dage

Evaluering og pædagogisk læringsmiljø

Indhold: Efter endt uddannelse kan deltageren med afsæt i dokumentation og praksisnære evalueringsformer tilrettelægge den pædagogiske praksis. Deltageren får kendskab til konkrete evalueringsformers muligheder, der inddrager borgerperspektivet og undersøger, hvorvidt læringsmiljøet understøtter alle borgeres trivsel.

Varighed: 2 dage

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

Indhold: Formålet med uddannelsen er, at deltagere, der er beskæftiget med borgere, hvor muligheden for voldsudøvelse fra borgerens side er til stede, får redskaber, der giver dem mulighed for at håndtere volden på en sådan måde, at borgerens udviklingsperspektiv fastholdes.

Varighed: 5 dage

Magt og omsorg

Indhold: Deltagerne kan i omsorgen for borgeren tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og kan yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse.

Varighed: 4 dage

Medvirke ved medicinadministration

Indhold: Deltageren kan medvirke ved medicinadministration med afsæt i arbejdspladsens instrukser og gældende lovgivning. Deltageren har viden om, hvordan man udleverer medicin, hjælper borgeren med korrekt indtagelse og observerer og reagerer på forandringer ud fra viden om virkning, bivirkning og interaktioner hos de hyppigst forekommende lægemidler i din praksis.

Varighed: 3 dage

Læs mere og find flere praktiske informationer: Download folderen

Inspiration

Solveig drømmer om flere år som omsorgsmedhjælper og mere uddannelse efter nyt forløb

Med På-Vej-Til-forløbet har Solveig Hauborg fået meget mere mod og selvtillid i sit arbejde, og snart får hun endnu flere redskaber i rygsækken, når hun starter på uddannelsen til pædagogisk assistent. Og hun er ikke den eneste; Tønder Kommune har oplevet, at flere af deres ufaglærte medarbejdere har sagt ja til mere uddannelse efter forløbet.

Tilmelding

Der er lige nu ingen hold, du kan tilmelde dig, men vi opretter gerne et hold, hvis der er efterspørgsel. Kontakt gerne uddannelseskonsulent Micha Søgaard på msbo@ucsyd.dk eller 7266 3082.

Har du spørgsmål? Så kontakt:


Micha Søgaard
Uddannelseskonsulent
msbo@ucsyd.dk
72 66 30 82

Hanne Gerhardt
Studieadministration
hger@ucsyd.dk
72 66 31 44