Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Godkendte uddannelser

Nedenfor kan du se kode og titel på de arbejdsmarkedsuddannelser, UC SYD er godkendt til at udbyde inden for områderne "Pædagogisk arbejde med børn og unge" og "Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap".

I uddannelsesoversigten kan du se hvilke uddannelser, vi udbyder på nuværende tidspunkt.

Læs mere om de enkelte uddannelser på www.epos-amu.dk.  

Pædagogisk arbejde med børn og unge

 • 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 
 • 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 
 • 40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 
 • 40138 Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 
 • 40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde 
 • 40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 
 • 40157 Arbejde med plejebørn i puberteten 
 • 40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job 
 • 40391 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job 
 • 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 
 • 40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling 
 • 40532 Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) 
 • 40533 Introduktion til et brancheområde (F/I) 
 • 40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) 
 • 40535 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) 
 • 40624 Arbejdet med anbragte børns livshistorie 
 • 40625 Leg med sprog 
 • 40626 Pædagogmedhjælpere på specialskoler 
 • 40627 Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud 
 • 40630 Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser 
 • 40736 Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge 
 • 40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere 
 • 40851 Praktikvejledning af PAU- og sosuelever 
 • 40954 Arbejdet med børn med fysiske handicap 
 • 40955 Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO 
 • 40961 Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre 
 • 40962 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed 
 • 40963 Udviklingshæmmede med autisme 
 • 40993 Arbejdet med for tidligt fødte børn
 • 41251 Opsporing af selvskadende adfærd
 • 42172 Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 
 • 42454 Kostplanlægning i forhold til småbørn 
 • 42659 Interkulturel pædagogik 
 • 42660 Børns leg 
 • 42663 Tegn til tale 
 • 42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 
 • 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet 
 • 42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 
 • 42918 Arbejdet som dagplejer 
 • 42919 Arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelser for SFO 
 • 42920 Arbejdet som aflastningsfamilie 
 • 42921 Arbejdet med efterværn i forhold til anbragte unge 
 • 42923 Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats 
 • 42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. 
 • 42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
 • 43343 Praktik for F/I 
 • 43691 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud 
 • 43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
 • 44262 Børns motorik, sansning og bevægelse 
 • 44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 
 • 44296 Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud 
 • 44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis 
 • 44299 Børns kompetenceudvikling 0-5 år 
 • 44300 Børns udtryksformer 
 • 44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 
 • 44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 
 • 44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 
 • 44431 Planlægning af pædagogiske aktiviteter 
 • 44771 Børn og natur 
 • 44798 Teater og drama i pædagogisk arbejde 
 • 44800 Måltidet i pædagogisk arbejde 
 • 44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 
 • 44864 Sociale medier i børne- og ungdomskulturen 
 • 44865 Børn og seksualitet 
 • 44887 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger 
 • 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 
 • 44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
 • 45061 Forebyggelse og sundhedsfremme 
 • 45215 Grundlæggende faglig regning 
 • 45315 Anbragte børns udvikling 
 • 45316 Arbejdet som familieplejer 
 • 45347 Grundlæggende faglig matematik 
 • 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 
 • 45364 Etablering af selvstyrende grupper 
 • 45365 Teambuilding for selvstyrende grupper 
 • 45366 Kommunikation i teams 
 • 45368 Værdibaserede arbejdspladser 
 • 45369 Videndeling og læring for medarbejdere 
 • 45511 Faglig læsning 
 • 45536 Faglig skrivning 
 • 45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis 
 • 45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer 
 • 45565 Brug af pc på arbejdspladsen 
 • 45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 
 • 45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 
 • 45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 
 • 45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis 
 • 45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 
 • 45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 
 • 45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet 
 • 45746 Plejebarnets relation til plejefamiliens børn 
 • 45747 Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder 
 • 45748 Netværksanbringelser 
 • 45783 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 
 • 45784 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 
 • 45818 Almen fødevarehygiejne 
 • 45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
 • 46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug 
 • 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug 
 • 46977 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
 • 47115 Håndtering af uheld og ulykker 
 • 47257 Arbejdet med totalkommunikation 
 • 47391 Børns kompetenceudvikling 6-12 år 
 • 47468 Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk 
 • 47469 Tværfagligt samarbejde i kommunal familiepleje 
 • 47470 Pædagogisk arbejde i den kommunale familiepleje 
 • 47495 Familieplejeren som deltager i supervision 
 • 47668 Grundlæggende faglig regning 
 • 47669 Grundlæggende faglig matematik 
 • 47670 Faglig læsning 
 • 47671 Faglig skrivning 
 • 47732 Leg og læring med digitale medier i dagtilbud 
 • 47871 Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug 
 • 47872 Arbejdet som netværksplejefamilie 
 • 47873 Arbejdet som familieplejer 
 • 47965 Pædagogisk arbejde i folkeskolen
 • 48040 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner 
 • 48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 
 • 48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job 
 • 48096 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

 • 42922 Akut nødhjælp til ældre og handicappede
 • 45818 Almen fødevarehygiejne 
 • 42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 
 • 47261 Angst og depression hos ældre 
 • 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug 
 • 40599 Arbejde med sindslidende med misbrug 
 • 40962 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed 
 • 40597 Arbejdet med recovery i psykiatrien 
 • 47257 Arbejdet med totalkommunikation 
 • 40631 Arbejdet med ældre udviklingshæmmede 
 • 44855 Arbejdet som værkstedsassistent 
 • 40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) 
 • 40606 Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd 
 • 40391 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job 
 • 45668 Assistenten i det tværgående samarbejde 
 • 47259 Borgere med misbrugsproblemer 
 • 45565 Brug af pc på arbejdspladsen 
 • 44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis 
 • 40961 Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre 
 • 45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 
 • 45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis 
 • 45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 
 • 42686 Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter 
 • 47632 Den personlige uddannelses- og jobplan 
 • 40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde 
 • 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 
 • 45364 Etablering af selvstyrende grupper 
 • 47670 Faglig læsning 
 • 47671 Faglig skrivning 
 • 40939 Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien 
 • 40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 
 • 48102 Farmakologi i psykiatrien 
 • 42904 Forebyggelse af selvmord blandt sindslidende 
 • 45061 Forebyggelse og sundhedsfremme 
 • 40123 Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet 
 • 40934 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 
 • 48096 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 
 • 45784 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 
 • 40938 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien 
 • 47669 Grundlæggende faglig matematik 
 • 47668 Grundlæggende faglig regning 
 • 40596 Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet 
 • 45783 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 
 • 45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer 
 • 47115 Håndtering af uheld og ulykker 
 • 40138 Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 
 • 46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug 
 • 47968 Injektion af medicin 
 • 42931 Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje 
 • 42932 Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning 
 • 42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling 
 • 42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. 
 • 43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 
 • 42659 Interkulturel pædagogik 
 • 40532 Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) 
 • 40535 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) 
 • 40533 Introduktion til et brancheområde (F/I) 
 • 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet 
 • 44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 
 • 44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 
 • 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 
 • 40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 
 • 45366 Kommunikation i teams 
 • 44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 
 • 41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 
 • 44329 Kontaktperson i omsorg og sygepleje 
 • 46977 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser 
 • 44627 Magt og omsorg 
 • 44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 
 • 45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet 
 • 48101 Medicinadministration 
 • 42680 Medicinadministration 
 • 47258 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 
 • 44863 Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug 
 • 40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere 
 • 44781 Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede 
 • 40956 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede 
 • 44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 
 • 42669 Omsorgsmedhjælper - arbejde med udviklingshæmmede 
 • 41251 Opsporing af selvskadende adfærd 
 • 44342 Opsporing og forebyggelse af diabetes 
 • 40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 
 • 40607 Personlig hjælper og ledsager 
 • 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 
 • 47876 Pleje af den svært overvægtige borger 
 • 43343 Praktik for F/I 
 • 42923 Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats 
 • 40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling 
 • 45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge 
 • 40851 Praktikvejledning af PAU- og sosuelever 
 • 45988 Projektorienteret arbejde 
 • 45987 Projektudvikling og gennemførelse 
 • 40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job 
 • 40145 Pædagogisk arbejde med personer med sindslidelser 
 • 40964 Pædagogisk arbejde på de sikrede døgninstitutioner 
 • 40125 Rehabilitering som arbejdsform 
 • 40627 Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud 
 • 47749 Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet 
 • 45602 Samarbejde med pårørende 
 • 42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 
 • 40937 Seksualitet og handicappede 
 • 40598 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 
 • 40600 Socialpædagogik og aktiverende metoder 
 • 44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 
 • 46835 Støtte ved kognitiv behandling 
 • 42901 Støtte ved selvskadende adfærd 
 • 47266 Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet 
 • 45365 Teambuilding for selvstyrende grupper 
 • 44798 Teater og drama i pædagogisk arbejde 
 • 42663 Tegn til tale 
 • 44783 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet 
 • 40128 Tværsektorielt arbejde med rehabilitering 
 • 45989 Udarbejdelse af projektrapporter 
 • 42687 Udvikling og styring af aktiveringsprojekter 
 • 40963 Udviklingshæmmede med autisme 
 • 44351 Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende 
 • 47969 Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient 
 • 40935 Vejledning i forflytning 
 • 47260 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 
 • 45369 Videndeling og læring for medarbejdere 
 • 44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 
 • 45368 Værdibaserede arbejdspladser