Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser

Herunder finder du de pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser, som vi udbyder. Informationer som kviknr., dato og tidspunkt står i folderen under hver kursus, som du kan læse ved at klikke "Læs mere her".

Aktuelle AMU-uddannelser

Her finder du alle de AMU-uddannelser, der er aktuelle lige nu. Uddannelserne er listet i alfabetisk rækkefølge.

Arbejdet med for tidligt fødte børn - 40993 - Kolding

Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
Dato: 25. + 26. + 27. maj 2020
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142340993-2020
Tilmeldingsfrist: 23. april 2020

Læs mere her

Arbejdet med for tidligt fødte børn - 40993 - Esbjerg

Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Dato: 16. + 17. + 18. november 2020
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142340993-0120
Tilmeldingsfrist: 14. oktober 2020

Læs mere her

Arbejdet som dagplejer - 42918 - Esbjerg

Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Dato: Uge 19 + 20 + 25
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142342918-0120
Tilmeldingsfrist: 1. april 2020

Læs mere her

Arbejdet som dagplejer - 42918 - Kolding

Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
Dato: Uge 40 + 41 + 45
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142342918-2020
Tilmeldingsfrist: 27. august 2020

Læs mere her

Den styrkede pædagogiske læreplan - 48384 - Esbjerg

Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Dato: 8 + 9. + 10. juni 2020
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142348384-0120
Tilmeldingsfrist: 7. maj 2020

Læs mere her

Den styrkede pædagogiske læreplan - 48384 - fjernundervisning - Hold 1

Sted: Fjernundervisning
Dato: 30. marts – 3. april 2020
Tidspunkt: Se under ”Læs mere her”
Kviknummer: 56142348384-0220
Tilmeldingsfrist: 26. marts 2020

Læs mere her

Den styrkede pædagogiske læreplan - 48384 – fjernundervisning – Hold 2

Sted: Fjernundervisning
Dato: 14. – 20. april 2020
Tidspunkt: Se under ”Læs mere her”
Kviknummer: 56142348384-0320
Tilmeldingsfrist: 3. april 2020

Læs mere her

Den styrkede pædagogiske læreplan - 48384 – fjernundervisning – Hold 3

Sted: Fjernundervisning
Dato: 16. – 22. april 2020
Tidspunkt: Se under ”Læs mere her”
Kviknummer: 56142348384-0420
Tilmeldingsfrist: 3. april 2020

Læs mere her

Den styrkede pædagogiske læreplan - 48384 – fjernundervisning – Hold 4

Sted: Fjernundervisning
Dato: 23. – 29. april 2020
Tidspunkt: Se under ”Læs mere her”
Kviknummer: 56142348384-0520
Tilmeldingsfrist: 15. april 2020

Læs mere her

Den styrkede pædagogiske læreplan – 48384 - målrettet private pasningsordninger - Kolding

Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
Dato: Lørdage den 16. maj + 13. juni + 20. juni 2020
Tidspunkt: Kl. 08.30 – 16.00
Kviknummer: 56142348384-2020
Tilmeldingsfrist: 8. april 2020

Læs mere her

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde – 48670 - Esbjerg

Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Dato: 23. – 25. september 2020
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142348670-0520
Tilmeldingsfrist: 25. august 2020

Læs mere her

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde - 48670 - Kolding

Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
Dato: 8. – 10. juni 2020
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142348670-2020
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2020

Læs mere her

Pædagogmedhjælper i daginstitutioner - 48040 - Kolding

Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
Dato: 19/10 – 30/10 + 23/11 – 27/11 -  2020
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142348040-2020
Tilmeldingsfrist: 18. september 2020

Læs mere her

Reflektionsmetoder i den pædagogiske praksis – 48729 - Esbjerg

Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg
Dato: 9 + 10. + 11. september 2020
Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
Kviknummer: 56142348729-0120
Tilmeldingsfrist: 11. august 2020

Læs mere her

      Efteruddannelse for erfarne dagplejere

      Udarbejdet i samarbejde med 7 fynske kommuner
      Sted: Odense

      Læs mere

          Afviklede AMU-uddannelser

          AMU-uddannelserne nedenfor er afholdt og er derfor ikke aktuelle lige nu. Uddannelserne er listet i alfabetisk rækkefølge.

          Arbejdet som dagplejer, Esbjerg

          Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
          Dato: Uge 39 + 40 + 45
          Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
          Kviknummer: 56142342918-0119
          Tilmeldingsfrist: 26. august 2019

          Læs mere her

          Arbejdet som dagplejer, Kolding

          Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
          Dato: Uge 39 + 40 + 45
          Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
          Kviknummer: 56142342918-2019
          Tilmeldingsfrist: 26. august 2019

          Læs mere her

          Arbejdet med lavaffektive metoder – Low Arousal

          Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
          Dato: 21. + 22. august 2019
          Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
          Kviknummer: 56142348390-2019
          Tilmeldingsfrist: 3. juli 2019

          Læs mere her

          Arbejdet med for tidligt fødte børn – uddannelsesforløb for private pasningsordninger

          Sted: Vindegade 72, 5000 Odense C
          Dato: 24. august + 21. september + 9. oktober + 30. oktober
          Tidspunkt: Kl. 08.00 – 17.10
          Kviknummer: 56142340993-0119
          Tilmeldingsfrist: 7. august 2019
          Tilmelding på: efteruddannelse.dk

          Mål: 

          • Deltageren kan skabe et udviklende og trygt pasningstilbud for det for tidligt fødte barn og dets forældre på baggrund af viden om de fysiske og psykiske konsekvenser ved en for tidlig fødsel. I samarbejde med pædagogen kan deltageren udarbejde en handleplan for det for tidligt fødte barn i dagtilbuddet. 
          • Deltageren kan medvirke til at understøtte det for tidligt fødte barns fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske udvikling, så evt. senfølger modvirkes. 
          • Endvidere kan deltageren observere det for tidligt fødte barn i forhold til senfølger, videregive observationerne til forældrene og indgå i et respektfuldt samarbejde med dem om den daglige understøttelse af barnet. Deltageren kan medvirke i det tværfaglige samarbejde med kendskab til de støttemuligheder, der kan tilbydes barnet.

          Den styrkede pædagogiske læreplan

          Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
          Dato: Lørdage den 23. marts + 6. april + 25. maj  2019
          Tidspunkt: Kl. 08.30 – 15.55
          Kviknummer: 56142348384-E119
          Tilmeldingsfrist: 20. april 2019 

          Det lærer du på forløbet:

          • Deltageren får viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis.
          • Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring.
          • Deltageren får viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis.
          • Deltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner.
          • Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer.

          Den styrkede pædagogisk læreplan, Vejen

          Sted: Dan Hostel, Petersmindevej 1, 6600 Vejen
          AMU-nummer: 48384

          Find datoer mv. og læs mere her

          Det lærer du på forløbet:

          • Deltageren får viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis
          • Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring
          • Deltageren får viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis
          • Deltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner
          • Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer

          Den styrkede pædagogiske læreplan - uddannelsesforløb for private dagplejere

          Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
          Dato: Lørdage den 21/9 + 28/9 + 26/10  2019
          Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
          Kviknummer: 56142348384-K2019
          Tilmeldingsfrist: 23. august 2019 

          Læs mere her

          Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud, Campus Kolding

          Sted: Dyrehavevej 116, 6000 Kolding.

          Find datoer og læs mere her.