Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser

Herunder finder du de pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser, som vi udbyder. Informationer som kviknr., dato og tidspunkt står i folderen under hver kursus, som du kan læse ved at klikke "Læs mere her".

Arbejdet som dagplejer, Esbjerg

 • Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
 • Dato: Uge 39 + 40 + 45
 • Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
 • Kviknummer: 56142342918-0119
 • Tilmeldingsfrist: 26. august 2019
 • Læs mere her

Arbejdet som dagplejer, Kolding

 • Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
 • Dato: Uge 39 + 40 + 45
 • Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
 • Kviknummer: 56142342918-2019
 • Tilmeldingsfrist: 26. august 2019
 • Læs mere her

Arbejdet med lavaffektive metoder – Low Arousal

 • Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
 • Dato: 21. + 22. august 2019
 • Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
 • Kviknummer: 56142348390-2019
 • Tilmeldingsfrist: 3. juli 2019
 • Læs mere her

Arbejdet med for tidligt fødte børn – uddannelsesforløb for private pasningsordninger

 • Sted: Vindegade 72, 5000 Odense C
 • Dato: 24. august + 21. september + 9. oktober + 30. oktober
 • Tidspunkt: Kl. 08.00 – 17.10
 • Kviknummer: 56142340993-0119
 • Tilmeldingsfrist: 7. august 2019
 • Tilmelding på: efteruddannelse.dk

Mål: 

 • Deltageren kan skabe et udviklende og trygt pasningstilbud for det for tidligt fødte barn og dets forældre på baggrund af viden om de fysiske og psykiske konsekvenser ved en for tidlig fødsel. I samarbejde med pædagogen kan deltageren udarbejde en handleplan for det for tidligt fødte barn i dagtilbuddet. 
 • Deltageren kan medvirke til at understøtte det for tidligt fødte barns fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske udvikling, så evt. senfølger modvirkes. 
 • Endvidere kan deltageren observere det for tidligt fødte barn i forhold til senfølger, videregive observationerne til forældrene og indgå i et respektfuldt samarbejde med dem om den daglige understøttelse af barnet. Deltageren kan medvirke i det tværfaglige samarbejde med kendskab til de støttemuligheder, der kan tilbydes barnet.

Børn og natur – uddannelsesforløb for private dagplejere

 • Sted: ØSTER ÅBY FRISKOLE, Nyborgvej 501, 5881 Skårup
 • Dato: 10. + 16. juni + 26. august + 2. september 2018
 • Tidspunkt: Kl. 08.00 – 17.10
 • Kviknummer: 56142344771-0218
 • Tilmeldingsfrist: 14. maj 2018

Det lærer du på forløbet:
Deltageren kan som del af det pædagogiske arbejde formidle viden om og skabe interesse for naturen, herunder dyr, planter, økologi, naturens kredsløb, naturfænomener mm. til børn på forskellige alderstrin. Deltageren kan planlægge og i samarbejde med børnene igangsætte forskellige naturaktiviteter, som kan medvirke til at give børnene forståelse for og erfaring med den verden, der omgiver dem ved at skærpe børnenes nysgerrighed og give mulighed for både fordybelse og eksperimentering. Deltageren kan bruge opslagsværker og teknologiske hjælpemidler og er desuden bevidst om betydningen af eget forhold til naturen i rollen som professionel voksen.

Den styrkede pædagogiske læreplan

 • Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
 • Dato: Lørdage den 23. marts + 6. april + 25. maj  2019
 • Tidspunkt: Kl. 08.30 – 15.55
 • Kviknummer: 56142348384-E119
 • Tilmeldingsfrist: 20. april 2019 

Det lærer du på forløbet:

 • Deltageren får viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis.
 • Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring.
 • Deltageren får viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis.
 • Deltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner.
 • Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer.

Den styrkede pædagogisk læreplan, Vejen

Det lærer du på forløbet:

 • Deltageren får viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis
 • Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring
 • Deltageren får viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis
 • Deltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner
 • Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer

Den styrkede pædagogiske læreplan - uddannelsesforløb for private dagplejere

 • Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
 • Dato: Lørdage den 21/9 + 28/9 + 26/10  2019
 • Tidspunkt: Kl. 08.00 – 15.24
 • Kviknummer: 56142348384-K2019
 • Tilmeldingsfrist: 23. august 2019 
 • Læs mere her

Efteruddannelse for erfarne dagplejere

 • Udarbejdet i samarbejde med 7 fynske kommuner
 • Sted: Odense
 • Læs mere

Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud, Campus Kolding

Motorik – uddannelsesforløb for private dagplejere

 • Sted: ØSTER ÅBY FRISKOLE, Nyborgvej 501, 5881 Skårup
 • Dato: 25/11-2018 + 27/1 + 17/3 + 7/4 + 21/4 - 2019
 • Tidspunkt: Kl. 08.00 – 17.10
 • Kviknummer: 561423SKÅ1819
 • Tilmeldingsfrist: 24. oktober 2018

Det lærer du på forløbet:
48734:
Efter endt uddannelse vil du have viden om børns sansemotoriske udvikling, og hvilken betydning den har for deres trivsel og udvikling generelt. Kurset vil give dig kendskab til, hvordan du kan være med til at fremme og understøtte børns sansemotoriske udvikling gennem iværksatte aktiviteter i et inkluderende læringsmiljø, der er tilpasset så alle børn har deltagelsesmulighed.

Du lærer hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer på bevægeaktiviteter, så de er med til at give børn alsidige muligheder for at gøre brug af og lære gennem krop og sanser.

48735:
Efter endt uddannelse vil du, med afsæt i viden om brede læringsmål og læringsmiljøets betydning, kunne etablere inspirerende og udfordrende læringsmiljøer, der giver børnene de bedste betingelser for at bruge krop og sanser så alsidigt som muligt.

Kurset vil ligeledes gøre dig i stand til at identificere børn som har sansemotoriske udfordringer, give dig en viden om, hvilken støtte det enkelte barn har brug for, og hvordan du i samarbejdet med forældre og eksterne samarbejdspartnere kan fremme og facilitere denne proces.