Gå til hovedindhold

Pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser

Herunder finder du de pædagogiske arbejdsmarkedsuddannelser, som vi udbyder. Informationer som kviknr., dato og tidspunkt står i folderen under hver kursus, som du kan læse ved at klikke "Læs mere her".

  Arbejdet med for tidligt fødte børn, Campus Kolding

  • Sted: Dyrehavevej 116, 6000 Kolding
  • Dato: 7. – 9. marts 2018
  • Kviknummer: 56142340993-2018
  • Læs mere

  Børn og natur – uddannelsesforløb for private dagplejere

  • Sted: ØSTER ÅBY FRISKOLE, Nyborgvej 501, 5881 Skårup
  • Dato: 10. + 16. juni + 26. august + 2. september 2018
  • Tidspunkt: Kl. 08.00 – 17.10
  • Kviknummer: 56142344771-0218
  • Tilmeldingsfrist: 14. maj 2018

  Det lærer du på forløbet:
  Deltageren kan som del af det pædagogiske arbejde formidle viden om og skabe interesse for naturen, herunder dyr, planter, økologi, naturens kredsløb, naturfænomener mm. til børn på forskellige alderstrin. Deltageren kan planlægge og i samarbejde med børnene igangsætte forskellige naturaktiviteter, som kan medvirke til at give børnene forståelse for og erfaring med den verden, der omgiver dem ved at skærpe børnenes nysgerrighed og give mulighed for både fordybelse og eksperimentering. Deltageren kan bruge opslagsværker og teknologiske hjælpemidler og er desuden bevidst om betydningen af eget forhold til naturen i rollen som professionel voksen.

  Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud, Campus Kolding

  Motorik – uddannelsesforløb for private dagplejere

  • Sted: ØSTER ÅBY FRISKOLE, Nyborgvej 501, 5881 Skårup
  • Dato: 25/11-2018 + 27/1 + 17/3 + 7/4 + 21/4 - 2019
  • Tidspunkt: Kl. 08.00 – 17.10
  • Kviknummer: 561423SKÅ1819
  • Tilmeldingsfrist: 24. oktober 2018

  Det lærer du på forløbet:
  48734:
  Efter endt uddannelse vil du have viden om børns sansemotoriske udvikling, og hvilken betydning den har for deres trivsel og udvikling generelt. Kurset vil give dig kendskab til, hvordan du kan være med til at fremme og understøtte børns sansemotoriske udvikling gennem iværksatte aktiviteter i et inkluderende læringsmiljø, der er tilpasset så alle børn har deltagelsesmulighed.

  Du lærer hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer på bevægeaktiviteter, så de er med til at give børn alsidige muligheder for at gøre brug af og lære gennem krop og sanser.

  48735:
  Efter endt uddannelse vil du, med afsæt i viden om brede læringsmål og læringsmiljøets betydning, kunne etablere inspirerende og udfordrende læringsmiljøer, der giver børnene de bedste betingelser for at bruge krop og sanser så alsidigt som muligt.

  Kurset vil ligeledes gøre dig i stand til at identificere børn som har sansemotoriske udfordringer, give dig en viden om, hvilken støtte det enkelte barn har brug for, og hvordan du i samarbejdet med forældre og eksterne samarbejdspartnere kan fremme og facilitere denne proces.

  Pædagogiske AMU-uddannelser

  • Leg med sprog
  • Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO
  • Børns motorik, sansning og bevægelse
  • Samspil og relationer
  • Konflikthåndtering
  • Leg og læring med digitale medier i dagtilbud
  • Sted: UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
  • Find datoer, kviknummer og læs mere her.

  Uddannelsesforløb for private dagplejere