Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Godkendte uddannelser

UC SYD AMU

Nedenfor kan du se kode og titel på de arbejdsmarkedsuddannelser, UC SYD er godkendt til at udbyde inden for områderne "Pædagogisk arbejde med børn og unge" og "Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap".

I uddannelsesoversigten kan du se hvilke uddannelser, vi udbyder på nuværende tidspunkt.

Læs mere om de enkelte uddannelser på www.epos-amu.dk.  

Pædagogisk arbejde med børn og unge

 

 • 45818 Almen fødevarehygiejne
 • 48600 Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund
 • 47871 Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug
 • 45315 Anbragte børns udvikling
 • 42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
 • 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug
 • 40157 Arbejde med plejebørn i puberteten
 • 45747 Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder
 • 40624 Arbejdet med anbragte børns livshistorie
 • 40962 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
 • 48726 Arbejdet med børn i udsatte positioner
 • 48489 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud
 • 40993 Arbejdet med for tidligt fødte børn
 • 48390 Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
 • 48215 Arbejdet med personer med autismespektertilstande
 • 47257 Arbejdet med totalkommunikation
 • 42920 Arbejdet som aflastningsfamilie
 • 42918 Arbejdet som dagplejer
 • 47873 Arbejdet som familieplejer
 • 48571 Arbejdet som netværksplejefamilie
 • 40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
 • 48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
 • 48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
 • 48725 Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet
 • 45565 Brug af pc på arbejdspladsen
 • 44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis
 • 48733 Børn med sproglige udfordringer 3
 • 44771 Børn og natur
 • 44865 Børn og seksualitet
 • 48765 Børn og unge med angst
 • 40961 Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre
 • 48732 Børns kommunikation og sprog 2
 • 44299 Børns kompetenceudvikling 0-5 år
 • 42660 Børns leg
 • 48734 Børns motorik, sansning og bevægelse 1
 • 48731 Børns sproglige udvikling 1
 • 44300 Børns udtryksformer
 • 45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
 • 45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
 • 45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis
 • 45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis
 • 45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
 • 45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
 • 49492 De retlige rammers betydning for plejefamilien
 • 48384 Den styrkede pædagogiske læreplan
 • 47941 Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
 • 48431 Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde
 • 40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
 • 48430 Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper
 • 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
 • 45364 Etablering af selvstyrende grupper
 • 47670 Faglig læsning
 • 45511 Faglig læsning
 • 45536 Faglig skrivning
 • 47671 Faglig skrivning
 • 45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
 • 40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
 • 45061 Forebyggelse og sundhedsfremme
 • 48730 Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud
 • 44296 Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud
 • 48096 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
 • 45347 Grundlæggende faglig matematik
 • 47669 Grundlæggende faglig matematik
 • 47668 Grundlæggende faglig regning
 • 45215 Grundlæggende faglig regning
 • 45783 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
 • 45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
 • 47115 Håndtering af uheld og ulykker
 • 40138 Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
 • 46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug
 • 42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
 • 42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
 • 43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
 • 42659 Interkulturel pædagogik
 • 40532 Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
 • 48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
 • 40533 Introduktion til et brancheområde (F/I)
 • 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet
 • 47940 Introduktion til pædagogisk arbejde F/I
 • 44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc
 • 44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
 • 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
 • 40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
 • 45366 Kommunikation i teams
 • 44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
 • 42454 Kostplanlægning i forhold til småbørn
 • 46977 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
 • 47732 Leg og læring med digitale medier i dagtilbud
 • 48735 Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2
 • 48667 Mad og måltiders muligheder i dagtilbud
 • 44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
 • 45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
 • 47981 Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser
 • 48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
 • 40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
 • 45748 Netværksanbringelser
 • 44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
 • 48563 Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde
 • 41251 Opsporing af selvskadende adfærd
 • 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
 • 44431 Planlægning af pædagogiske aktiviteter
 • 45746 Plejebarnets relation til plejefamiliens børn
 • 43343 Praktik for F/I
 • 42923 Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
 • 48256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever
 • 48382 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
 • 48383 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
 • 48381 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
 • 40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
 • 45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
 • 44887 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger
 • 48040 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner
 • 47485 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I
 • 48729 Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
 • 40627 Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud
 • 47468 Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk
 • 42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
 • 44864 Sociale medier i børne- og ungdomskulturen
 • 44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
 • 45365 Teambuilding for selvstyrende grupper
 • 44798 Teater og drama i pædagogisk arbejde
 • 42663 Tegn til tale
 • 48668 Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner
 • 47982 Understøttende undervisning i folkeskolen
 • 48698 Unge i udsatte positioner
 • 45369 Videndeling og læring for medarbejdere
 • 45368 Værdibaserede arbejdspladser

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

 

 • 42922 Akut nødhjælp til ældre og handicappede
 • 45818 Almen fødevarehygiejne
 • 48600 Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund
 • 42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
 • 47261 Angst og depression hos ældre
 • 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug
 • 40599 Arbejde med sindslidende med misbrug
 • 40962 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
 • 48726 Arbejdet med børn i udsatte positioner
 • 48390 Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
 • 48215 Arbejdet med personer med autismespektertilstande
 • 40597 Arbejdet med recovery i psykiatrien
 • 47257 Arbejdet med totalkommunikation
 • 48116 Arbejdet som omsorgsmedhjælper
 • 44855 Arbejdet som værkstedsassistent
 • 40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
 • 48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
 • 48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
 • 40606 Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd
 • 45668 Assistenten i det tværgående samarbejde
 • 47259 Borgere med misbrugsproblemer
 • 45565 Brug af pc på arbejdspladsen
 • 44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis
 • 40961 Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre
 • 45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
 • 45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
 • 45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis
 • 45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis
 • 45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
 • 45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
 • 48703 Deeskalerende kommunikation
 • 42686 Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter
 • 47941 Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
 • 48431 Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde
 • 40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
 • 48430 Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper
 • 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
 • 45364 Etablering af selvstyrende grupper
 • 47670 Faglig læsning
 • 45511 Faglig læsning
 • 45536 Faglig skrivning
 • 47671 Faglig skrivning
 • 40939 Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien
 • 45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
 • 40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
 • 48102 Farmakologi i psykiatrien
 • 45061 Forebyggelse og sundhedsfremme
 • 40934 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem
 • 48096 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
 • 40938 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
 • 45347 Grundlæggende faglig matematik
 • 47669 Grundlæggende faglig matematik
 • 47668 Grundlæggende faglig regning
 • 45215 Grundlæggende faglig regning
 • 40596 Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet
 • 45783 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
 • 45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
 • 47115 Håndtering af uheld og ulykker
 • 40138 Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
 • 46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug
 • 47968 Injektion af medicin
 • 42932 Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning
 • 42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
 • 42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
 • 43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
 • 42659 Interkulturel pædagogik
 • 40532 Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
 • 48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
 • 40533 Introduktion til et brancheområde (F/I)
 • 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet
 • 44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc
 • 44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
 • 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
 • 40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
 • 45366 Kommunikation i teams
 • 44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
 • 41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
 • 44329 Kontaktperson i omsorg og sygepleje
 • 46977 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
 • 44627 Magt og omsorg
 • 44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
 • 45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
 • 48101 Medicinadministration
 • 47258 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet
 • 49489 Medvirken ved medicinadministration
 • 48216 Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidelse
 • 47981 Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser
 • 44863 Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug
 • 48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
 • 40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
 • 44781 Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede
 • 48217 Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning
 • 44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
 • 41251 Opsporing af selvskadende adfærd
 • 44342 Opsporing og forebyggelse af diabetes
 • 47683 Opsporing og omsorg ved dysfagi
 • 40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
 • 40607 Personlig hjælper og ledsager
 • 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
 • 47876 Pleje af den svært overvægtige borger
 • 43343 Praktik for F/I
 • 42923 Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
 • 48256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever
 • 48382 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
 • 48383 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
 • 48381 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
 • 40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
 • 45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
 • 45988 Projektorienteret arbejde
 • 45987 Projektudvikling og gennemførelse
 • 48729 Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
 • 40125 Rehabilitering som arbejdsform
 • 40627 Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud
 • 47749 Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet
 • 45602 Samarbejde med pårørende
 • 42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
 • 40937 Seksualitet og handicappede
 • 40598 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
 • 40600 Socialpædagogik og aktiverende metoder
 • 49456 Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse
 • 44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
 • 46835 Støtte ved kognitiv behandling
 • 42901 Støtte ved selvskadende adfærd
 • 47266 Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet
 • 45365 Teambuilding for selvstyrende grupper
 • 44798 Teater og drama i pædagogisk arbejde
 • 42663 Tegn til tale
 • 44783 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
 • 40128 Tværsektorielt arbejde med rehabilitering
 • 45989 Udarbejdelse af projektrapporter
 • 42687 Udvikling og styring af aktiveringsprojekter
 • 48698 Unge i udsatte positioner
 • 47969 Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient
 • 40935 Vejledning i forflytning
 • 45369 Videndeling og læring for medarbejdere
 • 48415 Voksenhandicap - aldring og demens
 • 48295 Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik
 • 44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
 • 45368 Værdibaserede arbejdspladser

Arbejde på klubområdet og i kulturhuse

 

 • 45818 Almen fødevarehygiejne
 • 48600 Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund
 • 42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
 • 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug
 • 40962 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
 • 48726 Arbejdet med børn i udsatte positioner
 • 48215 Arbejdet med personer med autismespektertilstande
 • 40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
 • 48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
 • 48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
 • 45565 Brug af pc på arbejdspladsen
 • 44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis
 • 44771 Børn og natur
 • 44865 Børn og seksualitet
 • 44300 Børns udtryksformer
 • 45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
 • 45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
 • 45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis
 • 45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis
 • 45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
 • 45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
 • 47941 Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
 • 48431 Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde
 • 40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
 • 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
 • 47670 Faglig læsning
 • 45511 Faglig læsning
 • 45536 Faglig skrivning
 • 47671 Faglig skrivning
 • 45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
 • 40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
 • 45347 Grundlæggende faglig matematik
 • 47669 Grundlæggende faglig matematik
 • 47668 Grundlæggende faglig regning
 • 45215 Grundlæggende faglig regning
 • 45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
 • 47115 Håndtering af uheld og ulykker
 • 46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug
 • 42171 Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber
 • 42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
 • 42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
 • 43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
 • 42659 Interkulturel pædagogik
 • 40532 Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
 • 48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
 • 40533 Introduktion til et brancheområde (F/I)
 • 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet
 • 44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc
 • 44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
 • 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
 • 40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
 • 45366 Kommunikation i teams
 • 44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
 • 44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
 • 45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
 • 47981 Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser
 • 48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
 • 40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
 • 41251 Opsporing af selvskadende adfærd
 • 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
 • 44431 Planlægning af pædagogiske aktiviteter
 • 43343 Praktik for F/I
 • 42923 Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
 • 40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
 • 45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
 • 45988 Projektorienteret arbejde
 • 45987 Projektudvikling og gennemførelse
 • 48729 Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
 • 42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
 • 44864 Sociale medier i børne- og ungdomskulturen
 • 44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
 • 44798 Teater og drama i pædagogisk arbejde
 • 45989 Udarbejdelse af projektrapporter
 • 41973 Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet
 • 48698 Unge i udsatte positioner
 • 45369 Videndeling og læring for medarbejdere
 • 44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
 • 45368 Værdibaserede arbejdspladser