Gå til hovedindhold

Professionsbachelor

Bioanalytiker

Bliv bioanalytiker: Løs gåder på celleniveau

Er du systematisk og nysgerrig? Er sundhed, naturvidenskab og teknologi lige dig? Så kan du blive bioanalytiker hos os i Esbjerg.
01

Bliv bioanalytiker

Åbent hus i februar

Mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.

Bioanalytikerne er sundhedsvæsenets detektiver. Vores analyser er vigtige. Hvilken type infektion har du i halsen? Virker denne penicillin på bakterien? Er der ondartede celler i modermærket? Det er nogle af de spørgsmål, vi finder svar på. Det er bioanalytikerens svar, der hjælper lægen med at stille en diagnose, undersøge om en behandling virker eller følge udviklingen i en kronisk sygdom.

Som bioanalytiker arbejder vi oftest i kulisserne, og vi kender aldrig svaret på forhånd. På bioanalytikeruddannelsen lærer vi at finde svaret gennem bioanalyse. Uddannelsen er for dig, der er nysgerrig, præcis og gerne vil arbejde inden for sundhedsområdet.

Fakta om bioanalytikeruddannelse

Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

 • Type : Professionsbachelor
 • Varighed : 3,5 år
 • Beliggenhed : Esbjerg
 • Pladser per årgang : 40
 • Praktik : 52 uger
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen, gymnasiale enkeltfag eller specifik erhvervsuddannelse samt specifikke krav
bioanalytikerstuderende sidder med mikroskop i laboratoriet

Der er et rigtigt godt sammenhold på bioanalytikerstudiet, og vi ser også hinanden udover timerne og går i byen sammen. Underviserne er gode, og jeg synes, vi lærer noget nyt hele tiden.

Vladyslav, studerende

Vi øver vores håndværk i laboratoriet

Det særlige ved vores fag er, at der altid er et menneske bag de prøver, som vi undersøger. Uden bioanalysen vil en diagnose bare være gætværk. På bioanalytikeruddannelsen gætter vi ikke. Vi sætter en ære i at levere præcise og valide svar. Vi bruger derfor meget tid i laboratoriet, så du kan øve dit håndværk.
Du lærer at undersøge, fortolke og formidle resultater fra biologisk materiale såsom urin, blod og vævsprøver. Og vi har en tæt kobling til praksis, så når du er færdiguddannet bioanalytiker, er du klar til at indgå på lige fod med dine kollegaer i laboratoriet.  

Bioanalytikerstuderende arbejder med pipetter i laboratoriet

Får du lyst til at læse videre, har du gode muligheder med en professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Du kan f.eks. læse en kandidat i folkesundhedsvidenskab, sundhedsfaglige eller naturvidenskabelige kandidatuddannelser. Ved nogle kandidatuddannelser skal du supplere med enkelte fag for at blive optaget. Kontakt de enkelte universiteter for at høre nærmere. 

02

Adgangskrav & optagelse på bioanalytiker

Adgangskrav på uddannelsen 

For at kunne søge ind, skal du opfylde adgangskravene på uddannelsen. 

Kvote 1: Adgangskrav

For at søge optagelse på bioanalytikeruddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)


Og du skal have bestået matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A.

Kvote 2: Adgangskrav

For at søge optagelse på bioanalytikeruddannelsen gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF, ) eller EUX med matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A.

eller

Fire eller fem gymnasiale enkeltfag med dansk A, engelsk B, matematik C og enten bioteknologi A eller både biologi C og kemi C.

eller

Erhvervsuddannelse til hospitalsteknisk assistent med speciale i neurofysiologi eller social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med fagene matematik C, dansk C, kemi C, naturfag C og engelsk D.

eller

Godkendt udenlandsk eksamen med fagene matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

De specifikke adgangskrav skal være beståede.

Bioanalytikeruddannelsen optager 65 procent i kvote 1 og 35 procent i kvote 2.  

Kvote 1 – optagelse via karaktergennemsnit 

Ansøgningsfrist for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1 den 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) – uanset om den er taget i Danmark eller i udlandet eller en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes, skal du søge gennem kvote 2. 

 Adgangskvotient for kvote 1 på bioanalytikeruddannelsen i 2017 var: 6.0   

Kvote 2

Ansøgningsfrist for kvote 2 er den 15. marts kl. 12.00

Ansøgningsfrist kvote 2 den 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Vi vurderer dig på disse kriterier i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. Det kan for eksempel være seks måneders arbejde, fire måneders udlandsophold og to måneders højskoleophold.  

Vi tager udgangspunkt i følgende udvælgelseskriterier:

 • karaktergennemsnittet i den adgangsgivende eksamen 
 • højniveaufag taget som supplering af adgangsgivende eksamen 
 • erhvervserfaring mere end 30 timer ugentlig i minimum seks måneder 
 • udlandsophold, højskoleophold, militærtjeneste eller lignende 
 • frivilligt arbejde 
 • afsluttet uddannelse på kort niveau eller en erhvervsuddannelse 
 • laborantuddannelsen + gymnasial eksamen 
 • gennemført den teoretisk del af laborantuddannelsen + gymnasial eksamen 
Krav til dokumentation i kvote 2

Når du søger gennem kvote 2 senest den 15. marts, skal du vedhæfte dokumentation for adgangsgrundlaget. Det vil sige dit eksamensbevis og evt. beviser for bestået enkeltfag, suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser samt dokumentation for udvælgelseskriterierne for kvote 2 senest den 15. april kl. 12.00. 

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen, suppleringskurser eller en aktivitet efter denne frist, skal du anføre det på ansøgningen og vedhæfte det på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om krav til dokumentation her.

Sådan søger du 

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her. 

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.
 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads i UC SYD, modtager du et link, hvori du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen indenfor fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 28. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse

Betinget optagelse betyder, at du optages på studiet under betingelse af, at du inden studiestart opfylder adgangskravene. Du har altså mulighed for at søge ind på en uddannelse, selvom du endnu ikke opfylder adgangskravene per 5. juli, hvor fristen for at vedhæfte dokumentation er. Det kan for eksempel være, fordi du læser hf-enkeltfag eller afslutter en adgangsgivende eksamen efter den 5. juli.

Når du søger optagelse, skal du oplyse det i din ansøgning på optagelse.dk ved at angive, hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang. Du skal søge i kvote 2, hvis du først opfylder adgangskravet efter den 5. juli.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær fysioterapeut, jordemoder og bioanalytiker.

Fra og med 2019 kan du ikke længere søge betinget optagelse på laborant.

Kan jeg få dispensation for dobbeltuddannelse?

Hvis du har gennemført en dansk videregående uddannelse f.eks. bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller kandidatuddannelse kan du kun blive optaget på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis du kan få dispensation.
 

Læs mere om hvornår og hvordan du kan få dispensation for dobbeltuddannelse her.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis? 

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet både når du søger arbejde eller uddannelse.

Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet. 

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. 

Søger du ind på jordemoderuddannelsen, skal du bestå Studieprøven med minimum 7 i karakter inden ansøgningsfristens udløb eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen skal prøven være bestået med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven (gælder fra studieåret 2019/20).

Bioanalytikeruddannelsen har studiestart i uge 36. 

03

Bioanalytikeruddannelsens opbygning

Det tager tre et halvt år at blive bioanalytiker. Uddannelsen består af syv semestre, hvor du lærer en masse om bioanalyse inden for humanbiologi, human patofysiologi og biomedicin. Du lærer, hvordan du formidler resultater og om sammenhængen mellem bioanalyse, diagnose og behandling. Du kan finde studieordningen her. 

Uddannelsen er bygget op omkring fire fagområder: 

 • Sundhedsvidenskab hvor du bl.a. lærer om sygdomme, forebyggelse og sundhedsfremme.
 • Naturvidenskab hvor du bl.a. lærer om fysiologi, mikrobiologi og vævslære. 
 • Samfundsvidenskab hvor du bl.a. lærer om sundhedsvæsenets opbygning.
 • Og en mindre del består af humanistiske fag, hvor du bl.a. lærer om kommunikation.

Bioanalytikeruddannelsen er tæt koblet til praksis. Udover klasseundervisning og gruppearbejde har vi eksterne undervisere fra praksis såsom læger, bioanalytikere og patienter. Det kan f.eks. være en patient, der har haft leukæmi, som fortæller om forløbet. Derudover bruger vi en del tid i laboratoriet. Her undersøger vi biologisk materiale på samme måde som på sygehusene, vi øver os i at lave EKG, og vi bærer uniform med korte ærmer af hygiejniske årsager. Vi lærer principperne for bioanalytikerens arbejde på studiet, så du er godt forberedt, når du skal ud på sygehuslaboratorierne og lægehusene i Sydjylland for at lære det i praksis.

Du kommer i praktik hele seks gange i løbet af uddannelsen, og din første praktikperiode ligger allerede på første semester. I din praktik deltager du i det daglige arbejde i afdelingen. Du bliver tilknyttet en bioanalytiker, som vejleder dig og sammen sørger I for, at du når dine læringsmål. I løbet af din uddannelse kommer du i praktik på forskellige afdelinger med forskellige specialer, så du kan spore dig ind på, hvor dine interesser og talenter ligger. Du får tildelt en praktikplads for hver periode og skal ikke selv søge den. 

Hvis du ønsker at tage praktikken i udlandet, har du god mulighed for det på femte, sjette eller syvende semester. Vi har aftaler med praktiksteder i Malaga, Bruxelles, Tromsø, Birmingham, Thorshavn samt Asembo Bay i Kenya. Du har mulighed for at komme i praktik andre steder i udlandet, hvis du selv skaber kontakten til et laboratorie.
 

04

Studieliv på bioanalytikeruddannelsen

Vi er en lille uddannelse, hvor studerende og undervisere kender hinanden godt. Vi har et tæt sammenhold på tværs af årgange, og vi holder f.eks. julefrokost sammen, hvor vi også inviterer laboranterne.

Vi er en del af Campus Esbjerg, som rummer 10 andre uddannelser heriblandt lærer, jordemoder, sygeplejerske og pædagog. I Esbjerg er der 60 uddannelser, og det er en aktiv studieby med gode muligheder for bolig og en del arrangementer for studerende.

Når du starter på studiet, bliver du tilknyttet en tutor i en gruppe. I mødes den første dag og taler sammen, hvor du kan stille alle dine spørgsmål og høre om studielivet på vores uddannelse. Studerende fra tredje semester arrangerer en introdag med stafetløb med bioanalytiske poster, som plejer at være rigtig sjovt. Posterne kan bl.a. være at samle et molekyle eller sætte alle organerne på plads i en torso på tid. Dagen slutter af med fællesspisning i fredagsbaren, Stuen, hvor alle bioanalytikerstuderende, nye som gamle, møder op.

Vi tager på studietur sammen og har bl.a. været i London, Amsterdam og Edinburgh. Turen er en blanding af sociale arrangementer og faglige besøg. Vi har tidligere besøgt forskningslaboratorier, naturhistorisk museum og udlandets svar på statens seruminstitut. Studieturen er med egenbetaling.

Foto af studerende

Kom og mød os

Besøg os til Åbent hus

Kom og mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD og følg en helt almindelig undervisningsdag.
05

Økonomi

På bioanalytikeruddannelsen kan du forvente at have udgifter til:

 • leje af kitler på første og andet semester 1.000 kroner i alt
 • eventuel studietur (turen er valgfri)
 • køb af bøger det første år cirka 6.000 kroner

Flere af de bøger, som du køber det første år, kommer du til at bruge løbende gennem hele uddannelsen. Derfor kan du forvente, at udgiften til bøger er væsentlig mindre herefter. Der kan være penge at spare, hvis du vælger at købe bøgerne brugt.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om SPS her.

 

06

Job & karriere som bioanalytiker

De fleste bioanalytikere arbejder i laboratorier på sygehuse f.eks. med analyse af blod- og vævsprøver. En mindre del er ansat i lægehuse, fertilitetsklinikker, sædbanker, biotekindustrien og i forskningslaboratorier. 

Som færdiguddannet bioanalytiker har du gode jobmuligheder inden for flere laboratoriemedicinske specialer. Nogle specialer indebærer en høj grad af patientkontakt imens andre udelukkende foregår i laboratoriet. Nedenfor er eksempler på tre typer af arbejdsområder, du kan varetage. 

Patologisk afdeling – forebyg kræft fra laboratoriet

På patologisk afdeling arbejder du udelukkende i et laboratorie. Du modtager prøver af organer, væv og celler med henblik på at diagnosticere eller forebygge f.eks. kræft. Det kan f.eks. være celleprøver i forbindelse med screening af livmoderhalskræft.

Forskningslaboratorie

Du kan arbejde med forskning på sygehuse, universiteter eller i medicinalindustrien, hvor du bidrager til at udvikle ny viden, medicin eller nye vacciner.

Klinisk biokemisk afdeling – når du vil være tæt på patienterne

Ønsker du et job, hvor du er tæt på patienterne, har du gode muligheder som bioanalytiker. På klinisk biokemisk afdeling møder du patienterne, når du tager blodprøver og laver elektrokardiografi (EKG). Du analyserer herefter prøverne i laboratoriet med henblik på diagnose og behandling af patienten.

Og du kan finde endnu flere jobmuligheder på denne liste fra Danske Bioanalytikere.

07

Spørgsmål & svar om bioanalytikeruddannelsen

Hvad er forskellen på en bioanalytiker og en laborant?

Bioanalytikeruddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse. Når du er færdig efter tre et halvt år, er du professionsbachelor. Laborant er en erhvervsuddannelse, som tager to et halvt år. 

Bioanalytikerne på hospitalslaboratorier arbejder udelukkende med biologisk materiale såsom væv, blod, urin o. lign. Mange bioanalytikere tager også blodprøver. Det vil du lære i løbet af uddannelsen.

Laborantuddannelsen er mere målrettet industrien, hvor du undersøger f.eks. fødevarer, drikkevand, maling, asfalt og kosmetik. Du kan dog også arbejde med biologisk materiale og f.eks. være med til at teste og udvikle ny medicin.

På begge uddannelser er du i praktik i et år. Laborantstuderende er i lønnet praktik det sidste år af uddannelsen. Bioanalytikerstuderende er i praktik seks gange (i alt 52 uger) og allerede efter de første ti uger på skolebænken.

Hvornår vælger jeg laboratoriemedicinsk speciale?

Det korte svar er, at det gør du, når du starter i dit første job. Men du har altid mulighed for at skifte speciale i løbet af din karriere.

På bioanalytikeruddannelsen bliver du uddannet til alle bioanalytikerens specialer herunder klinisk patologi, klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, klinisk neurofysiologi samt klinisk fysiologi og nuklearmedicin. I dine praktikperioder prøver du forskellige specialer af. 

Når du bliver ansat i dit første job, bliver du oplært og specialiserer dig inden for jobbets område. Vælger du senere et job inden for et andet område, vil du igen specialisere dig inden for det nye område gennem oplæring.

Hvad er en professionsbachelor?

Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

Praktik

Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

Videreuddannelse

En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

Hvad er en professionshøjskole / et University College?

En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 ½ og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.
Et par gange om året holder vi Åbent Hus med fuld musik, og her er du også velkommen. Se her, hvornår og hvor.