Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Kom til bogpræsentation

5. september 2018

Bogpræsentation

Visuelle og digitale metoder – på det sociale område: En bog, der giver konkrete metoder og værktøjer til at understøtte kommunikation med og imellem borgerne.

Type: Konference

Hvornår: 05. september 2018, kl. 10.00 - 12.00

Lokation: UC SYD, Campus Aabenraa i forhallen, Campusalle 20 6200 Aabenraa

Kom med til præsentation af bogen "Visuelle og digitale metoder – på det sociale område”

Hvordan sikrer vi selv- og medbestemmelsesret i arbejdet med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne? Hvordan sikrer vi, at der tages udgangspunkt i borgernes ønsker og behov?

Bogen "Visuelle og digitale metoder - på det sociale område" giver konkrete metoder og værktøjer til at understøtte kommunikation med og kommunikation borgerne imellem.

Lektor Hildegunn Johannesen vil fortælle om forskningsmetoden bag projektet, mens PhD Lise Jönsson vil give et indblik i de metodiske overvejelser, som er nødvendige, når der laves interview med mennesker med nedsat funktionsevne. Herefter følger eksempler på de konkrete metoder, der kan anvendes på det sociale område. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og få indspark til egen pædagogisk praksis.

Fremadsynet og positiv bog, som jeg klart vil anbefale til alle, der har interesse for kommunikation, udvikling og nye arbejdsmetoder på socialområdet.

Lene Qvortrup

Lektor UCC

Bogen giver et godt og interessant indblik i anvendelsen af visuelle og digitale metoder på socialområdet, hvor borgere med nedsatte psykiske funktionsevners ret til at være eksperter på eget liv og dermed deres selv- og medbestemmelsesret er i fokus.

Anne Jeggesen

Psykolog

Program

10.00-10.15: Velkomst v. Lektor Hildegunn Juulsgaard Johannesen

10.15-10.45: Praksis og design i forskningen v. Hildegunn Johannesen
Forskningsbegreber, fremgangsmåder og metoder er under stadig udvikling. Der er kommet et stigende fokus på de mennesker som “sagen” involverer, ikke blot som informanter, men også som påvirker af forskningens design og opbygning. Oplægget vil sætte fokus på ny vidensproduktion i pædagogisk praksis, der netop forsøger at indkapsle praksisnærhed og anvendelighed som forskningens hovedformål.

10.45-11.00: Visuelle og digitale metoder v. Lise Jönsson
I daglig praksis, om vi er pædagoger, lærere, socialrådgivere eller måske sygeplejersker eller forskere, er der brug for både indsigt, kendskab og forståelse for borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Dette oplæg sætter fokus på borgere med nedsat psykisk funktionsevnes mulighed for at udtrykke tanker, følelser og behov i forhold til deres eget liv; hvordan de bliver eksperter i eget liv. Oplægget vil berøre de metodiske overvejelser som fagpersoner må gøre sig, når de vil lave et interview med borgere med nedsat psykisk funktionsevne.

11.00-11.30: Interview med borgere med nedsat psykisk funktionsevne

11.30-11.45: Eksempler på konkrete værktøjer til interview på det sociale område

11.45-12.00: Spørgsmål og reception

Praktiske informationer

Bogreceptionen er gratis og kræver ingen tilmelding. Du skal blot møde op på Campus Aabenraa i forhallen.

Tid: 5. september 2018 kl. 10-12
Sted: Campus Aabenraa, UC SYD, Campusalle 20 6200 Aabenraa

Du finder bogen lige her.