Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Case: Administrationsbachelor og skat

Casens titel: Skattevirkemidler i finanspolitikken

Casens titel: 

Skattevirkemidler i finanspolitikken

Resumé af casen:

Danmark står overfor større og større ulighed og velfærden trænger til et løft, da der blandt andet er flere og flere ældre og færre og færre til at finansiere den demografiske ændring.

Regeringen vil med hjælp fra blandt andet en række skattemæssige ændringer finansiere den demografiske udvikling.

Beskrivelse af casen:

Danmark står over for store samfundsudfordringer, når det kommer til opretholdelse af et højt velfærdsniveau i den offentlige sektor. Det skyldes bl.a. den demografiske udvikling, hvor flere forlader arbejdsmarkedet og færre kommer til.

Arveafgiften og højere formuebeskatning skal være med til at finansiere den større ulighed og de demografiske ændringer.

I Socialdemokratiets 17 tiltag til et retfærdigt samfund nævnes i forslag 8 at skatterabatten for virksomhedsarvinger rulles tilbage. I 2017 ændrede den daværende regering arveafgiften for virksomheder fra 15 % til i 2020 at være 5 %. Socialdemokratiet ønsker nu at trække denne skatterabat for virksomhedsarvinger tilbage, da de mener at det er de stærkeste kræfter der skal bære byrden for at vores velfærdssamfund hænger sammen.

Som i kan læse i artiklen ”Det bliver dyrere når børnene skal overtage firmaet” er der kraftig modvind mod tilbagerulningen i visse kredse af samfundet.

Fakta om boafgiften:
Siden 1. juli 1995 har beskatningen af arv i Danmark været baseret på et boafgiftssystem. Boafgiften er karakteriseret ved, at afgiften beregnes under ét af den samlede arvebeholdning, som en afdød efterlader sig, og afgiften betales af boet før udlodning af arven til arvingerne.

Boafgiften beregnes proportionalt med en afgiftssats på 15 pct. af den samlede arvebeholdning ud over et bundfradrag. Boafgiften af aktier og virksomheder, der overdrages til arvinger, der opfylder betingelserne for succession mv. udgør dog kun 6 pct. i 2019 og 5 pct. vedrørende personer, der afgår ved døden i 2020 eller senere.

Bundfradraget ved beregning boafgiften udgør 295.300 kr. i 2019. Bundfradraget reguleres årligt efter reglerne i personskattelovens § 20. Ved beregningen af boafgiften, anvendes det bundfradrag, der gælder i dødsåret.

Opgave:
I deles op i 2 grupper.

1. gruppe skal repræsentere virksomhedsejerne og 2. gruppe skal repræsentere Socialdemokratiet.

Sæt jer ind i problemstillingen og find i jeres gruppe argumenter for hvorfor jeres løsning er den bedste. Grupperne vender deres synspunkter og skal prøve at komme frem til en løsning.

Litteratur

Hent litteratur til casen her.

Casen som PDF

Hent casen som PDF her.

 Casens faglige områder: 

 • Samfundsøkonomi – herunder politik og økonomi
 • Skattefaglig viden