Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Case: Pædagog i Aabenraa

Casens titel: Bibi og hendes familie

Casens titel

Bibi og hendes familie

Beskrivelse af casen

På det socialpædagogiske opholds- og behandlingssted KomVidere bor 8 unge. Bibi på 14 år bor på opholdsstedet; de øvrige beboere på stedet er alle i alderen 15-18 år. Bibi blev for seks måneder siden anbragt uden for hjemmet.

I forbindelse med anbringelsen måtte Bibi flytte skole, da § 50 undersøgelsen og handleplanen havde peget på et skoleskift som oplagt i forbindelse med anbringelsen. Beslutningen om skoleskift blev truffet sammen med Bibi.

Hun havde været udsat for grov mobning på den tidligere skole og ønskede derfor også selv en ny skole.

Under § 50 undersøgelsens punkt om ”familieforhold” blev det påvist, at Bibis far Orla er i et aktivt alkoholmisbrug og lider af posttraumatisk stress som følge af et overfald i byen for et par år siden.

Bibis mor Fleur er ikke en del af Bibis liv. Hun forlod familien, da Bibi var 10 år. Her rejste hun til USA med sin nye kone og har ikke givet lyd fra sig siden. Under punktet ”Udvikling og adfærd” blev der i beskrivelsen af Bibi – på baggrund af psykologsamtaler – peget på manglende impulskontrol, koncentrationsbesvær, hyperaktivitet samt rastløshed. Det er ligeledes velbeskrevet, at Bibi ofte udviser en ”anormal seksualiseret adfærd over for både jævnaldrende og voksne.”

Socialrådgiveren Bente har fra begyndelsen været tovholder på sagen. Det var ligeledes Bente, der afgjorde, at der skulle iværksættes en § 50 undersøgelse.

Det har været en speciel sag for Bente, idet hun for mange år tilbage, som ung socialrådgiver, selv var med til at anbringe Bibis far uden for hjemmet.

Bente har i forbindelse med anbringelsen gjort kontaktpædagogen John det klart, at han gerne må kontakte hende såfremt ”de under udførelsen af deres hverv får kendskab til, eller grund til at antage, at Bibi har behov for (yderligere) særlig støtte”, som Bente formulerede det. John har i samarbejde med Bibi udarbejdet deres egen behandlingsplan for Bibi.

Behandlingsplanen bygger på den handleplan, som blev udarbejdet i forlængelse af § 50 undersøgelsen.

Bente har netop været på kursus i samfundsdiskurser og er derfor meget opmærksom på at gøre handleplanen målbar i overensstemmelse med nutidens konkurrencestat. I handleplanen står der:

 • Der skal arbejdes med at sikre et stabilt fremmøde i Bibis skolegang.
 • Der skal fortsat arbejdes med at sikre kontakten og styrke relationen til netværket herunder til far Orla. Dette med henblik på fremtidig hjemgivelse såfremt fars sundhedstilstand forbedres.

I Johns behandlingsplan står der:

 • Bibis selvtillid, selvagtelse og selvværd skal over tid styrkes, så hun kan lære at tro på sig selv og opfatte sig selv som værdifuld.
 • Bibi skal have en rolig morgenrutine. Hellere komme for sent i skole end komme ked af det i skole.
 • Kontakten til far Orla skal afbrydes, så længe han drikker.
 • Vi er enige om, at kontakten til Bibis tidligere venner i lokalområdet ikke bør dyrkes. De er dårligt selskab. Bibi skal i stedet danne positive og stabile relationer til stedets øvrige unge.

Bibi har fået en god start på KomVidere. Pædagogerne kan se, hun har knyttet gode relationer til især drengene på opholdsstedet.

Optimismen bliver dog pludselig vendt til dyb bekymring, da John på en nattevagt hører støj fra Bibis værelse. John går derop for at se, hvad der foregår. Han nærmer sig værelset og der er nu helt stille. Han vælger derfor at åbne Bibis dør uden at banke på. På værelset befinder Bibi sig sammen med beboerne Anders og Kasper. De er alle afklædte og i gang med at dyrke gruppesex.

John beder dem straks tage tøjet på, og han kommanderer dem til øjeblikkeligt at fortrække til hver deres værelse.

John reflekterer over episoden. Han er meget rystet og splittet omkring, hvad han skal stille op.

Skal han melde drengene til politiet eller måske sende en underretning til Bente? Hvilken samtale skal der tages med Bibi efterfølgende, og hvordan skal man pædagogisk håndtere hendes forhold til ungegruppen fremover? Skal handleplanen laves om? Skal hendes forældre orienteres?

Casen som PDF

Hent casen som PDF her.

Bliv klogere på pædagogen

Hvad laver en pædagog egentlig? Og hvordan bliver man pædagog?
På UC SYD kan du læse til pædagog i Esbjerg, Kolding og Aabenraa.