Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
  • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Dataforståelse-ws

En workshop i samarbejde mellem Lærerstandens Brandforsikring,   Center for Undervisningsmilder og Pernille Tranberg

 

Gå ikke glip af muligheden for at sætte et vigtigt og komplekst felt som dataforståelse på din skoles dagsorden på en ligetil og håndgribelig måde. Meld jer til en af de mange gratis workshops og få didaktisk inspirationsmateriale med hjem til direkte brug i undervisningen.

dataforståelse5

Brugen af kommercielle, sociale teknologier spiller i dag centralt ind i børns liv og hverdag og skaber mulighed for interaktion og udveksling af viden og data. Det betyder, at børn har et onlineliv, der kræver særlig opmærksomhed fra de voksne, fagprofessionelles side, for at børnene lærer at handle dataetisk.

Dataetik handler om de måder, vi håndterer den voksende mængde data, vores samfund bygger på.

Data trækker flere og flere tråde gennem vores hverdag, og det fordrer refleksion om, hvordan data indsamles, bruges og lagres. Samtidig kan privatliv og datakontrol også for mange børn - og voksne - virke fjern og ligegyldig. De har langt hen ad vejen accepteret, at prisen for at bruge internettet er, at man skal afgive private oplysninger. Derfor kommer digital myndiggørelse og dataetik fremover også til at handle om, hvordan man bedst muligt beskytter og kontrollerer sine data.

barn-data-pc

Børn skal lære at forstå, hvad data er, og - når det gælder persondata - hvordan data kan bruges på godt og på ondt, til fordel og bagdel for dem selv og samfundet. Og hvordan de kan sikre sig, at persondata forbliver så privat som muligt og på et sikkert sted.

De skal lære at være offentlige mennesker og se såvel de positive som negative sider af onlinelivet – herunder at kunne fremstille realistiske og afmålte kommunikationer om sig selv til relevante målgrupper og vurdere bagvedliggende agendaer og adfærdsstyrende mekanismer i online-tjenester.

pernille-tranberg

I samarbejde med Brandforsikring og Pernille Tranberg, journalist og rådgiver i dataetik og digitalt selvforsvar, vil vi hjælpe jer med at tage hånd om dataforståelse, så I som skoleledelse, lærere og pædagoger er i stand til at håndtere denne dagsorden i det pædagogiske og didaktiske arbejde. Vi har sammen udviklet en 3-timers workshop for lærere/pædagoger i grundskolen, hvor vi også gerne ser deltagelse fra skoleledelser. Her præsenteres feltet og det didaktiske inspirationsmateriale til arbejdet med eleverne fra 5. - 10.klasse. Det er målet at brede dataforståelse ud til rigtig mange skoler, og derfor afholdes der workshops i hele landet i skoleåret 19/20. Her i området kan du vælge mellem tre datoer og steder.

samarb partnere