Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

CFU

Center for Undervisningsmidler

Historie

- Læremidler, kurser, inspiration

01

I fokus

Genforeningen 1920

Her kan du finde inspiration til at arbejde med Genforeningen 1920:

 • link til læringsressourcer
 • link til læremidler på CFU inkl. TV-udsendelser
 • link til emu'ens temaside
 • link til lokale aktiviteter mm.

CFU-Jomfru-Fanny

Måle fortælleteater

Til indskolingen: Jomfru Fanny - Genforeningsjubilæet 2020

Vil du arbejde med Genforeningen i indskolingen er her et spændende undervisningsforløb, som med dets skægge, skæve og underfundige vinkel, på bedste vis i øjenhøjde arbejder med Genforeningen og grænsedragninger og især "Nabo-Skab". Se de tilhørende Youtube film og find en helt anderledes og inspirerende tilgang til emnet. Undervisningsmaterialet er produceret for Vidensby Sønderborg - Sønderborg kommune.
Graenseforeningen

Grænseforeningen

Undervisningsforløb med særligt fokus på Genforeningen

Forløbene udarbejdet så historie, samfundsfag og tysk kan arbejde tværfagligt og det bidrager derved til perspektivering af emnerne og belysning af fagenes almen dannende sider.

Hvert forløb har en oversigt over fagenes faglige mål, kernestof og supplerende stof, der er tilstræbt tilgodeset. Sitet udvides løbende med særfaglige forløb i de 3 fag samt dansk.
CFU-DanskMindretal

Det danske mindretal i Sydslesvig

Undervisningssite om det danske mindretal

På sitet er der en række temaer man kan arbejde med:
- Grænsedragninger
- Genforeningen
- Det at være ung i et mindretal
- Identitet og mindretal
- Historiebrug
og meget mere.

Der er både kilder og opgaver til eleverne.
Rigsarkivet tidslinje

Rigsarkivet

Tidslinje: “Genforeningen 1920”

Som en del af den større planlagte markering af Genforeningsjubilæet i 2020 har Rigsarkivet lanceret en ny tidslinje: “Genforeningen 1920”. Her får folkeskole-, gymnasie- og HF-klasser gratis adgang til originale kilder, der fortæller om de begivenheder, der førte til, at Sønderjylland efter 56 år under tysk herredømme blev forenet med Danmark.
CFU-Sønderborg Slot 1920

Sønderborg Slot

Folkeafstemninger og Genforeningen 1918 - 1920

På Museum Sønderjylland - Sønderborg Slots hjemmeside finder man 6 forskellige temaer omkring folkeafstemninger og Genforeningen. Her finder man bl.a. også en lang række danske og tyske valgplakater
CFU-Historielab-1920

Historielab

Den Sønderjyske Historiekanon

Hvilke begivenheder i Sønderjyllands historie har størst betydning for vores liv i dag?

Arbejd med problemstillingen gennem Historielabs "Den Sønderjyske Historiekanon" og medfølgende lærervejledning.
CFU-EMU-1920

emu - danmarks læringsportal

100-året for genforeningen

På emu'en markeres Sønderjyllands genforening med Danmark med artikler, samt oversigt over forskellige markeringer ude i landet samt inspiration til undervisning.
CFU-KP-1920

CFU - KP

Kanonpunktet Genforeningen 1920 fra CFU KP

Liste over en lang række ideer og links fra CFU Københavns Professionshøjskole
CFU-webforside

CFU, UC SYD (mitCFU-huskeseddel)

Læremidler til undervisning omkring Genforeningen

En samlet liste over læremidler man kan anvende i forbindelse med Genforeningen. Alt efter fokus er der læremidler om 1864 og 1. Verdenskrig. Læremidlerne er både til mellemtrin og udskoling.
mitCFU-90011932

Nyt læremiddel i mitCFU

Genforeningen - tema i primært historie

Dette virtuelle materiale er lavet til dig, som i udskolingen ønsker at undervise i Genforeningen 1920, primært i faget historie og mere sekundært i samfundsfag.
Læremidlet er sammensat af både bøger og tv-udsendelser. Se den pædagogiske vejledning med en kommenteret liste over de enkelte læremidler som indgår.
mitCFU-47338689

Nyt læremiddel i mitCFU

Genforeningen 1920

Bogen giver et godt introducerende overblik for eleverne over selve Genforeningen og historien forud. Bogen kan desuden perspektivere Genforeningen i forhold til de hårde levevilkår, som var særligt fremtrædende for 100 år siden i Sønderjylland. Bogen er oplagt enten til introduktion eller til at man undervejs laver nedslag i den.
mitCFU-47227046

Nyt læremiddel i mitCFU

Grænselandet Sønderjylland

Læremiddel til mellemtrinnet om Sønderjyllands særlige historie og det særlige ved at være en grænseregion historisk set. Desuden omhandler bogen kort Genforeningen 1920, samt de deraf afledede mindretal.
Øster Lindet Genforeningssten

Grænseforeningen

Genforeningsten – find dit lokale mindesmærke

Her kan du nemt danne overblik over de mange Genforeningssten, som blev rejst efter Genforeningen. Det er en glimrende mulighed for at få bevægelse ind i historie, når man cykler eller spadserer ud til stenen. På mange sten er der også mulighed for at arbejde med kildearbejde og historiebrug.
TVSyd - Genforeningen

TV SYD

100 små film om Genforeningen

TVSYD har lavet denne hjemmeside, med 100 små oplysende film om forskellige tematikker i forbindelse med Genforeningen. Filmene varer ca. et minut. Lad evt. eleverne enkeltvis eller i gruppe få ejerskab over en film, som de præsenterer og argumenterer for hvorfor den er vigtig, dernæst kan de vise den og man kan perspektivere filmen.
Grænseland og identitet

Falihos

Grænseland og identitet

Falihos har i samarbejde med Sorry Sister Films i forbindelse med hundredeåret for grænsesætningen lavet et undervisningsforløb om Grænseland og identitet. Materialet henvender sig til både historie og samfundsfag og rummer 5 korte film og en lærervejledning.

 


 

Plakater fra udstillingen i Informationssamlingen

Fotos til plakaterne er fundet på unsplash.com og distribueres videre i henhold til Unsplash licensen.

Mauerfall-plakater

Hent A2-plakater til tryk

  


 

Tema: Danmarks skæbnesvangre krig i 1864

Dybbøl Mølle

I det sønderjyske er 1864 en del af selvbevidstheden. CFU har naturligvis en række titler omkring 1864 til undervisningen i vores udlånssamling. Desuden har vi samlet en række links m.m. med ressourcer og forslag til undervisning omkring 1864.

02

Kurser og arrangementer

Kurser - Historie

Temadage, netværksarrangementer, årsplanlægningsdage, konferencer og inspirationseftermiddage. Viften af tilbud som Center for Undervisningsmidler arrangerer er bred.

Du vil altid kunne finde en oversigt over vores kurser og arrangementer i online-kataloget.

 

Flyt kurset hjem på skolen

En del af kurserne kan med fordel rekvireres til gennemførelse hjemme hos jer selv, hvis I kan samle et tilstrækkeligt deltagerantal. Derved spares medarbejdernes transport og køretid. De kan også tilpasses, så de understøtter lige præcis jeres kompetence- og skoleudviklingsplaner.

Vi står til rådighed som samarbejdspartner for såvel kommuner, skoler, som teams, når det gælder særligt tilrettelagte forløb og skræddersyede temadage, pædagogiske arrangementer, udviklingsprojekter, målrettede kursusforløb m.m. i tæt samarbejde med jer.

Ring eller skriv til:


Se online-kataloget

Se kurser online

Online-kataloget

Oversigt over vores kurser og arrangementer
Pernille Viuff

Kursussekretær

Pernille Viuff

Telefon: 7266 3312
E-mail: psvi@ucsyd.dk
03

Udvalgte læremidler du kan låne på CFU

Her finder du lister over nye læremidler til historie. Bemærk, at både nye og reviderede poster automatisk bliver tilføjet listen.

Herunder finder du nogle særligt udvalgte læremidler fra udlånssamlingen, som du kan låne på CFU ved at opgive dit UNI-login.

Bog USA's historie

7. - 10. klasse

USA's historie

Didaktiseret læremiddel, som kan anvendes både i historie og samfundsfag. I historie er det kompetenceområdet kronologi og sammenhæng, som er i centrum, særligt færdigheds- og vidensmålsområderne Kronologi, brud og kontinuitet og Det lokale, regionale og globale er centrale. I samfundsfag ligger...
Tintin i congo

7. - 10. klasse

Tintin i Congo - kolonialisme og imperialisme

Hvorfor arbejde med en tegneserie i overbygningen? Det at arbejde med moral og og dømmekompetence i undervisningen er en del af myndighedsopbygningen hos eleverne. Tintin i Congo kan være udgangspunktet til at arbejde med hvordan særligt Europa forholdte sig til kolonialisme og imperialisme. Det er...
kugleramme skiffertavle

2.- 9. klasse

Skolen i gamle dage

Boksen indeholder materialer, der kan bruges i forbindelse med et tema/emneforløb i skolen om. " Skolen i gamle dage ". Indeholder: 2 bakker med 10 blækhuse 1 penneholder i træ 1 blå kasse med 19 penne og penneskafter 1 pose med ca. 30 grifler 1 pose med klude til pennene samt trækpapir 26 små...
Rusland - Sovjet - tur retur

Ruslands historie

Rusland - Sovjet - tur retur

Et didaktiseret sammensat læremiddel til historiefaget, som dækker kompenceområder Kronologi og sammenhæng, Kildearbejde og Historiebrug. I kronologi og sammenhæng er der særligt fokus på færdigheds- og vidensmålene omkring Kronologi, brud og kontinuitet. Ligeledes vil materialet være oplagt også at...

 

04

Digitale læremidler

Portaler

Den Digitale Historiebog

Den digitale Historiebog er forlaget Melonis bud på en online historiebog. Den læner sig meget op ad deres bogssystem Indblik og Udsyn. Bemærk muligheden for at kunne lave  tidslinjer.

Historiefaget.dk

Historiefaget.dk er Clio Onlines bud på et digitalt grundbogsmateriale til historiefaget. Historiefaget.dk rummer både temaer, emner og lærervejledninger mm.

Læringsressourcer

Kilder.dk

Kilder.dk er en digital ressource, som er udarbejdet af Skoletjenesten ved Sydvestsjællands Museum.

Her arbejder eleverne med kildebegrebet, hvad kilder er og hvordan de bruges. Dette sker bl.a. igennem en række cases. bl.a. 2. verdenskrig. Sitet er nemt at gå til og eleverne vil efter kort introduktion selv kunne arbejde med sitet.

Dilemmaspillet 9. april

I Dilemmaspillet 9. april får du lov til at indtage rollen som statsminister Stauning den 9 april 1940, for at se om du kan ændre historiens gang. Spillet er et kontrafaktisk historiespil, hvor du kan vælge, hvad politikerne skulle have gjort, da Tyskland angreb Danmark. Resultaterne af dine valg er historikernes bud på, hvad der rent faktisk ville være sket, hvis politikerne dengang havde handlet som du ønsker. Spillet er forholdsvist hurtigt spillet og kan give god anledning til spændende diskussioner. Brug evt. spillet i sammenhæng med Anders Fogh Rasmussens kritik af samarbejdspolitikken

05

CFU konsulenten

Portræt af Lasse H Vinther

Lasse Hollbaum Vinther

Pædagogisk konsulent

06

Kontakt CFU

CFU's åbningstider

Alle skoledage:

 • Mandag - Torsdag: 8:00-16:00
 • Fredag: 8:00-13:00

Besøg os i informationssamlingen, hvor vi har et eksemplar af næsten alle de boglige læremidler, du kan købe fra forlagene. Hvis du vil, kan du låne et eksemplar med hjem. Du kan også se et eksemplar af mange af de læremider, du kan låne i klassesæt.

Informationssamlingen er åben alle skoledage og du er meget velkommen til at besøge os i vores åbningstid.

Du finder os i både Esbjerg og Haderslev på følgende adresser:

 • Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
 • Lembckesvej 7, 6100 Haderslev

 

Udlånssamlingen

Langagervej 5B, Jels
6630 Rødding

Få hjælp til dit lån

Lån læremidler til din undervisning i mitCFU og få dem bragt ud til dig på skolen. I vores udlånssamling har vi mange forskellige typer læremider, som spænder over fysiske læremidler i klassesæt til e-bøger og tv-udsendelser fra CFU Film & TV.

Vi hjælper dig med alt omkring dit lån af læremidler på CFU: Har du ikke fået leveret, det du har bestilt, eller har du brug for hjælp til at forlænge et lån, så kontakt os. Vi kan også hjælpe, hvis du ønsker at tegne abonnement på CFU Film& TV, hvis du har problemer med dit lån af e-bøger eller streaming af tv-udsendelser.

07

Nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig CFUs nyhedsbrev, hvor du kan markere interesseområdet Samfundsfag, Historie, Kristendom, så får du en nyhedsmail en gang i mellem.