Vi klarer forberedelsen - du klarer undervisningen

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – SSF

 • Udgangspunkt i forenklede fælles mål
 • Kvalitet i undervisningen
 • Tværfagligt fokus
 • Elevdeltagelse

Som et led i samarbejdsaftalen mellem CFU og Aabenraa og Haderslev kommuner har undervisere mulighed for gratis at benytte CFUs sundhedspædagogiske ydelser samt låne materialekasser.

Materialekasser og Sundhedspædagogisk vejledning

Når du skal undervise i det obligatoriske emne SSF, kan du låne materialekasser indenfor forskellige sundhedsrelaterede emner.

Du kan også, på alle klassetrin, få vejledning og sparring hos CFU. 
Du kan fx få hjælp til:

 • Planlægning og evaluering af undervisningen.
 • At arbejde med forenklede fælles mål for SSF.
 • Sundhedspædagogisk metode og didaktik.
 • Søgning i CFUs samling 

Få yderligere information hos Rikke Vinterberg - mail: rvja@ucsyd.dk

Tobacco Team

I 6. klasse kan du og din klasse få besøg af en uddannet rygestopinstruktør med speciale i tobaksforebyggelse for unge. Klassen deltager i en faktaquiz og arbejder derefter med en case om Jonas, der er begyndt at ryge.

 • Et besøg varer to lektioner.
 • Undervisningen er dialogbaseret og deltagerorienteret.
 • Én klasse pr. besøg.

Få yderligere information hos Helle Gotthardsen - mail: hego@ucsyd.dk

Ung til ung

I udskolingen kan din klasse få besøg af to fra Ung til ung-korpset, som består af unge fra de lokale ungdomsuddannelser.

Korpset er uddannet til, på egen hånd, at snakke med dine elever om seksualitet, sex, prævention, sexsygdomme, rettigheder og grænser.

 • Et besøg varer to lektioner.
 • Undervisningen er dialogbaseret og deltagerorienteret.
 • UTU er et supplement til den øvrige undervisning.

Få yderligere information hos Helle Gotthardsen - mail: hego@ucsyd.dk

Kontaktoplysninger

 • Sundhedspædagogisk koordinator Helle Gotthardsen
  mail: hego@ucsyd.dk - mobil: 7266 5903
 • Sundhedspædagogisk koordinator Rikke Vinterberg
  mail: rvja@ucsyd.dk - mobil: 7266 5904

Læreren i sundhedsundervisningen

 • Lærerens rolle
  At være facilitator for elevernes meningsfyldte læringsprocesser og ansvarlig for tilrettelæggelsen af muligheder for elevernes deltagelse og medbestemmelse i undervisningen.
 • Lærerens opgave
  At engagere eleverne i selv at undersøge viden og værdier, at tage kritisk stilling og overveje egne og fælles handlemuligheder og ikke at formidle et bestemt sæt af holdninger og værdier relateret til sundhed, seksualitet og familieliv.
 • Handlekompetence
  Eleverne skal opnå kritisk viden og indsigt i årsager og betydninger, engagement, visioner og handleerfaringer.
 • Tværfaglighed
  Sundhedsundervisningen integreres i de øvrige fag gennem fokus på fx biologiske, psykologiske, kulturelle og sociale dimensioner.
 • Elevdeltagelse
  Eleverne anses som kompetente aktører og som aktive medskabere af viden, normer og værdier.
 • Det brede og positive sundhedsbegreb
  Bredt, fordi både livsstil, levevilkår og trivsel har betydning for sundheden.
  Positivt, fordi sundhed handler om livskvalitet og velvære, både fysisk, psykisk og socialt og ikke kun fravær af sygdom.
Siden er redigeret 16.05.2017 

Kontakt

Helle Gotthardsen

Sundhedspædagogisk koordinator
hego@ucsyd.dk
mobil 7266 5903

Rikke Vinterberg

Sundhedspædagogisk koordinator
rvja@ucsyd.dk
mobil 7266 5904

Nyheder

29.06.2017

Endnu nemmere at låne materialesæt hos CFU

Konkrete materialer til dit fag, temakasser, forfatterlæsning, værkstedskasser, der understøtter dine undervisningsforløb.[mere]

21.12.2016

Kommer dine elever helt op i det røde felt?

Lån en blodtryksmåler hos CFU og tag pulsen på klassen. Eller se hvad vi ellers har af konkrete materialer til din undervisning.[mere]

09.09.2015

Af Chris Krogsøe Mienert

Forbedret streaming af film og tv

Du kan streame CFU's over 20.000 tv-udsendelser og hundredevis af spillefilm fra alle platforme[mere]

19.02.2015

Af Helle Gotthardsen

Tobaksforebyggelse

- et GRATIS tilbud til 6. klasserne i Aabenraa og Haderslev kommuner[mere]

04.02.2015

Af Birgitte Boelt

Brug dans i undervisningen

Gratis ressource om dans. Kom på dansekurserne i matematik, idræt, inklusion og trivsel hos CFU.[mere]