NetOpNu

NetOpNu er en vejledningsenhed, som supporterer ungdomsuddannelserne, videregående uddannelser samt produktionshøjskolerne i Sønderjylland.

NetOpNu har til formål at mindske elevers frafald, optimere deres udbytte af skolegangen og forebygge, at de unges psykiske problemer udvikler sig til kroniske, behandlingskrævende lidelser.

Fem psykologer betjener i alt 20 institutioner/afdelinger eller ca. 350 elever henvises til NetOpNu hvert skoleår. Psykologerne har arbejdssted på Center for Undervisningsmidler, og her er der tilknyttet en administrativ medarbejder.

Projektets strategi er at styrke vejledernes personlige og faglige kvalifikationer samt opbygge et professionelt netværk, som øger skolernes handlemuligheder i forhold til problemstillinger, der fører til elevfrafald eller dårlig trivsel på skolen.

Hovedmålgruppen er vejledere, men også ledelsen og andre personalegrupper kan indgå i målgruppen. Konkret arbejdes der med 3 indsatsområder:

  • Undervisning og kurser i pædagogisk-psykologiske problemstillinger
  • Rådgivning og supervision i forhold til vejledere og andre relevante personalegrupper
  • Bistand til elever, dvs. samtaler og/eller visitation

Gå på NetOpNu's hjemmeside www.netopnu.org og læs mere om projektet.

Siden er redigeret 28.10.2016 

Sekretær

Mai Borup Uhre

E-mail: mbhc@ucsyd.dk mbch@ucsyd.dk
Telefon 7266 5822