Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Skabende processer med børn og unge

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler: Formidling af kunst og kultur

Tilmeld

Formål 

Det er formålet, at den studerende får indblik i og erfaring med skabende processer med børn og unge på et kunstnerisk praktisk og formidlingsteoretisk grundlag.

Mål for læringsudbytte
Modulet kompetencemål er, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at udvikle skabende processer som formidlingspraksis.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende have viden og færdigheder. 

Viden 

  • Indsigt i teorier om skabende processer.
  • Viden om børn og unges deltagelse i og udbytte af kunstnerisk skabende arbejde.

Færdigheder 

  • Kan tilrettelægge, igangsætte, styre og motivere en skabende proces med børn og unge.
  • Kan anvende skabende processer som formidlingsmetode af kunst og kultur for børn og unge.