Gå til hovedindhold

Videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge

Type: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Social diplom

Tilmeld

Bliv rustet til tværprofessionelt samarbejde om sager med børn 

 • Lær at indgå i et tværprofessionelt samarbejde om komplicerede sager med udsatte børn, unge eller familier. 
 • Få indsigt i både rammer og din egen professionelle rolle i samarbejdet. 

Tværprofessionelt samarbejde er vigtigt. I sager med udsatte børn, unge og familier er det i høj grad vigtigt. Det ved du som sagsbehandler på det socialfaglige område. Et tværfagligt samarbejde kan sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, som kan gøre en stor forskel.  

Men tværfagligt samarbejde byder også på masser af udfordringer. For hvor stopper den enes ansvar og hvor begynder den andens? Som socialrådgiver skal du kende til din egen rolle og dit eget ansvar i den tværfaglige indsats.

På modulet Tværprofessionelt samarbejde i relation til børn lærer du om de juridiske og organisatoriske rammer for det sociale arbejde. Du bliver klædt på til at analysere sammenhængen mellem økonomistyring og den socialfaglige vurdering. Ikke mindst får du mulighed for at reflektere over din egen og andres roller og betydningen for dit arbejde.  

Modulet giver dig værktøjer til at håndtere og selvstændigt indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde og påtage dig relevant ansvar. Og kompetencerne til at udvikle din egen praksis i det tværprofessionelle samarbejde, som i sidste ende sikrer en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for udsatte børn, unge og familier.   

Det lærer du på modulet: 

 • Juridiske og organisatoriske rammer for det tværprofessionelle samarbejde med udsatte børn, unge eller familier. 
 • Samspillet mellem økonomistyring og socialfaglig vurdering. 
 • Roller og positioner i det helhedsorienterede og tværprofessionelle samarbejde. 
 • Indføring i teorier om og metoder til tværprofessionelt samarbejde.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med sagsbehandling i en kommune.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål: 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde tværprofessionelt om en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med udsatte børn, unge og familier. 

Indhold: 

 • Juridiske og organisatoriske rammer for det tværprofessionelle samarbejde med udsatte børn, unge eller familier. 
 • Samspillet mellem økonomistyring og socialfaglig vurdering. 
 • Roller og positioner i det helhedsorienterede og tværprofessionelle samarbejde. 
 • Indføring i teorier om og metoder til tværprofessionelt samarbejde med udsatte børn, unge familier og deres netværk. 

Læringsmål: 

Viden 

Den studerende 

 • har viden om og forståelse for juridiske og organisatoriske rammer for det sociale arbejde med udsatte børn, unge og familier samt kan reflektere over betydningen for det faglige og tværprofessionelle samarbejde i praksis. 
 • har viden om og forståelse for sammenhængen mellem økonomistyring og socialfaglig vurdering. 
 • viden om og forståelse for roller og positioner i det helhedsorienterede og sammenhængende tværprofessionelle arbejde samt kan reflektere over betydningen for egen praksis. 

Færdigheder 

Den studerende 

 • kan anvende udvalgte metoder i det tværprofessionelle arbejde med udsatte børn, unge og familier samt deres netværk. 
 • kan vurdere juridiske, organisatoriske og økonomiske rammers betydning for det faglige og tværprofessionelle samarbejde samt begrunde og vælge handlemuligheder. 

Kompetencer 

Den studerende 

 • kan håndtere og selvstændigt indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde og påtage sig relevant ansvar i henhold til egen professionel position og rolle. 
 • kan udvikle egen praksis i det tværprofessionelle samarbejde om en helhedsorienteret, sammenhængende indsats.