Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde

Type: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Social diplom

Tilmeld

Formål:

At den studerende opnår faglige og professionelle kompetencer i konsulentrollens mangfoldighed samt bliver i stand til at skabe muligheder for faglig udvikling og dialog i og uden for egen organisation. Målet er også at får en sikker fornemmelse af virkemidler og de redskaber en nøgleperson, leder og konsulent kan betjene sig af i sit daglige arbejde samt bliver en væsentlig aktør i implementering og forankring af forsknings- og praksisbaseret viden på arbejdspladsen 

Indhold:

 • Indsigt i uddannelsens muligheder i et individuelt, organisatorisk og læringsperspektiv.
 • Metoder til at skabe forandring og forankring, individuelt og i et organisatorisk perspektiv.
 • Konsulentrollen i den daglige funktion.
 • Konsulenten i tværfagligt og tværorganisatorisk samspil.
 • Udviklings- og kvalitetsfremmende metoder, også til dokumentation.
 • Organisatoriske strategier for at skabe og vedligeholde trivsel og udviklingsmuligheder.

Læringsmål:

Viden

 • Indsigt i udviklings- og kvalitetsfremmende metoder og metoder til dokumentation.
 • Indsigt i og refleksion over egne handlekompetencer med udgangspunkt i kommunikations- og læringsteori og faglig specialisering.

Færdigheder

 • Beskrive, analysere og vurdere egne handlekompetencer i forhold til at kunne redegøre for hvordan der kan foretages interventioner på det tværfaglige sociale område.
 • Skabe forandring hos sig selv og andre – og kunne give et signalement af konsulentrollen.
 • Strukturere egen læring og udvikle evner til at reflektere over egen professionelle tilgang til intervention.
 • Udvikle sin kompetenceprofil i et individuelt, organisatorisk læringsperspektiv.
 • Formidle viden struktureret og forståeligt i både skriftlig og mundtlig form.

Kompetencer

 • Indgå som konsulent i et tværfagligt og tværorganisatorisk samspil.
 • Designe og iværksætte nye projekter og skabe en tværfaglig accept og forankring heraf.
 • Opnå redskaber og skabe grundlag for forankring af nye projekter i egen organisation.