Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Konfliktforståelse - en kulturkompetence

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Fælles faglige moduler PD

Tilmeld

Corona-info om undervisning på campus

Vi har igen åbnet dørene for undervisning på campus. Tilmelder du dig et modul med undervisning på campus, sørger vi selvfølgelig for at følge sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.

Lær at skabe kontakt og fælles forståelse i konflikter i professionel sammenhæng 

 • Analysér konflikter i din egen professionelle sammenhæng og forstå deres dynamik. 
 • Påtag dig ansvar for konflikthåndteringen med medierende metoder og overblik.  

Har du nogensinde stået som tilskuer til en konflikt, som ikke blev håndteret ordentligt? Ofte sætter uforløste konflikter sig i bevidstheden, og det kan være dræbende for et professionelt miljø. Med dette modul lærer du at håndtere konflikter med et metodisk og teoretisk apparat, som du kan anvende i din daglige praksis. 

For at du kan arbejde med konflikter, bliver du først nødt til at forstå, hvordan og hvorfor de opstår. Med et teoretisk og metodisk afsæt udforsker du på modulet konflikters årsager og dynamik, og du lærer at analysere og forstå aktuelle konflikter. Det gør, at du kan tage ansvar for konfliktarbejde i egen og andres professionelle praksis. Men forståelse for konflikten er selvfølgelig ikke nok. 

Du vil også lære metoder, som du kan anvende i aktuelle konflikter, samt coache de konfliktramte parter til at anvende. Det kan for eksempel være aktiv lytning, anerkendende kommunikation og dialog, hvor du udviser respekt for menneskers forskellighed. På den måde kan du medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø. 

Samlet set vil du få et holistisk syn på konflikter i professionelle sammenhæng, så du løbende i din daglige praksis kan skabe overblik over konfliktmønstre samt vurdere og begrunde forskellige tilgange til konflikthåndtering. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du analyserer konflikter i dine egne professionelle sammenhænge og forstår deres opståen og dynamik.  
 • Lær at skabe et konflikthåndterende miljø i samarbejde med kolleger og ledelse.  
 • Få indsigt i metoder til konflikthåndtering, for eksempel aktiv lytning, anerkendende kommunikation og dialog med respekt for menneskers forskellighed.  
 • Lær at gå til konflikter på den bedste måde ved at have overblik over konfliktmønstre og vurdere den optimale tilgang til konflikthåndtering i den aktuelle situation. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk Diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du vil gerne arbejde med at forstå og løse konflikter af en professionel karakter. På modulet udvikler du kompetencerne til at håndtere og forstå konflikter i professionelle sammenhænge. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 

Formålet er, at den studerende, med afsæt i praksiserfaring og med henblik på professionelle opgaver, kan arbejde kontaktskabende med egne og andres konflikter i professionelle sammenhænge. 

Modulet henvender sig til studerende, der ønsker at udvikle kompetencer til at håndtere og forstå konflikter i professionelle sammenhænge. 

Mål for læringsudbytte 

Kompetencemål 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at  

 • kunne analysere konflikter i egne professionelle sammenhænge; deres opståen og dynamik. 
 • medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø. 
 • påtage sig ansvar i forhold til konfliktarbejde i egen og andres professionelle praksis. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende  

Viden 

 • kunne forstå konflikters årsager og dynamik set i sammenhæng med menneske- og samfundssyn i en globaliseret verden. 
 • have indsigt i kommunikations- og samarbejdsformer i konfliktprocesser. 

Færdigheder 

 • kunne anvende viden om konflikters årsager og dynamik til at analysere og forstå aktuelle konflikter.  
 • mestre aktiv lytning, anerkendende kommunikation og dialog med respekt for menneskers forskellighed.   
 • have overblik over konfliktmønstre og kan vurdere og begrunde forskellige tilgange til konflikthåndtering. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.