Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Mobilitet, migration og globalisering

Type: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Interkulturel pædagogik

Tilmeld

Lær hvordan demografiske forandringer påvirker pædagogisk praksis i skoler og institutioner

 • Lær hvordan man kan tilpasse den pædagogiske praksis i en verden, som er globaliseret og præget af mobilitet. 

Danmark er ikke længere en andedam, og du bliver dagligt mindet om øget indvandring på grund af arbejde, krig eller andre forhold. Men hvordan påvirker den ændrede demografi og nye kulturer den pædagogiske virksomhed? Det får du svar på med modulet Mobilitet, migration og globalisering, og du kan samtidig reflektere over, hvordan man kan tilpasse den pædagogiske praksis derefter.

Migrationsteorier og globaliseringsteorier giver en ny forståelse for den pædagogiske praksis. Med dem, og andre teorier, lærer du at forstå og arbejde med tilhørsforhold, social identitetsdannelse, diversitet og marginalisering, som alle har stor betydning for individer og det samfund, som de indgår i. Du lærer at sætte det store perspektiv og teorier om mobilitet og migration i spil i analyser af pædagogisk praksis - og dermed kan du være med til at forme og udvikle ny forbedret praksis.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær hvordan du kan bruge teorier om mobilitet og migrationsprocesser, samt alle de underliggende begreber, til at forstå og udvikle pædagogisk praksis i Danmark. 
 • Lær hvilken sammenhæng der er mellem det lokale og det globale, og hvordan globalisering og transnationalitet blandt andet påvirker individets tilhørsforhold og identitetsdannelse. 
 • Lær hvilke teoretiske perspektiver, der kan lægges ned over temaer som tilhørsforhold, transnational identitetsdannelse, diversitet, marginalisering, demokrati og ligestilling.

Modulet er et valgmodul på pædagogisk diplomuddannelse men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der, i din rolle som lærer, pædagog eller konsulent, arbejder i en interkulturel pædagogisk kontekst, og som gerne vil have en dybere teoretisk og analytisk forståelse for pædagogik. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende 

 • har viden om migrationsteorier, demografiske forandringer og deres betydning for pædagogisk virksomhed. 
 • har indsigt i teorier om globalisering og transnationalitet. 
 • kan analysere sammenhængen mellem demokrati og ligestilling. 
 • kan analysere sammenhængen mellem det globale og det lokale. 
 • kan relatere og anvende teorier om mobilitet og migrationsprocesser i analyser af en praksis.


Indhold 

 • Migrationsbevægelser og globalisering. 
 • Tilhørsforhold og social identitetsdannelse. 
 • Diversitet og marginalisering. 
 • Majoritets- og minoritetsforhold.  
 • Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?