Gå til hovedindhold

Videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Sygepleje - teori og praksis

Type: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Akutmodtager- og behandlerfunktion FAM

Tilmeld

Lær at skabe og tilpasse din praksis inden for sygepleje efter nyeste forskning, teorier og værdier  

 • Lær hvordan du træffer og begrunder kliniske beslutninger og tager ansvar for den fortsatte udvikling af sygeplejen med udgangspunkt i din egen praksis.

Vil du gerne udvikle din faglige kunnen og praksis som sygeplejerske? Så er modulet i sygepleje et godt supplement til din uddannelse. Med modulet kan du styrke dine forudsætninger for at træffe og begrunde beslutninger i sygepleje og blive inspireret til udvikling af din kliniske praksis.

På modulet bliver du undervist ved hjælp af en integration af din praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang. Du vil tilegne dig viden om værdier, teorier og forskning i sygepleje og gennem øvelser lære at anvende denne viden til at reflektere over og begrunde handlemuligheder i praksis. Du vil lære om udviklingen af sygepleje historisk og blandt andet se på, hvordan værdierne har udviklet sig over tid.  

Studiet er funderet i din egen praksis og udviklingen af denne, så derfor er der meget fokus på, at du kan tage medansvar for udviklingen af sygepleje generelt og din egen praksis specifikt.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at koble moderne sygepleje med sygeplejens teoriudvikling historisk samt udviklingen af værdier og filosofi.
 • Hvordan du træffer og begrunder kliniske beslutninger ud fra sygeplejens teorier, forskning og udvikling.
 • Hvilke problemstillinger og handlemuligheder, der er i forhold til sygepleje, og hvordan du kan analysere praksissituationer for at opnå en bedre forståelse for din profession.

Modulet er et obligatorisk modul på Sundhedsfaglig diplom men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der arbejder med sygepleje, og som gerne vil tilegne dig nye viden, teori og forståelser, som du kan bruge til at udvikle din daglige praksis.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • kan demonstrere viden om sygeplejens teoriudvikling historisk og aktuelt.
 • kan reflektere over egen praksis i forhold til fagets teoriudvikling, værdier og filosofi.

Færdigheder

 • kan søge, vælge, analysere og vurdere litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater.
 • kan analysere og reflektere over specifikke situationer i klinisk sygepleje på grundlag af fordybelse i udvalgte teoretiske og værdimæssige perspektiver.

Kompetencer

 • kan træffe og begrunde beslutninger i klinisk sygepleje ud fra sygeplejens teorier, forskning og udvikling.
 • kan påtage sig medansvar for at udvikle klinisk sygepleje ud fra fagets teorier, forskning og udvikling.

Indhold

 • Teoriudvikling i sygepleje historisk og aktuelt.
 • Metoder til analyse af praksissituationer med anvendelse af sygeplejens teorier.
 • Værdier og værdiafklaring i klinisk sygepleje.
 • Klinisk beslutningstagning begrundet i sygeplejens teorigrundlag.