Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul - Diplom i psykiatri, Klinisk Vejlederuddannelse, Valgmoduler - SD i Professionspraksis, Valgmodul Sundhedsfaglig Diplom, Valgmoduler - SD i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse, Valgmoduler - SD i sundhedsfremme og forebyggelse

Tilmeld

Lær hvordan du vejleder i kliniske uddannelsesforløb og relaterer undervisningen til praksis  

 • Forstå hvordan du kan arbejde med læring, didaktik og tilrettelæggelse af vejledning som begreber og overføre det til din praksis som vejleder og underviser.
 • Lær at evaluere og bedømme studerende i forhold til beskrevne mål, gældende love, bekendtgørelser og regler.

Klinisk uddannelsesforløb kan godt give studerende koldsved. Med dette modul lærer du at guide de studerende sikkert gennem kliniske uddannelsesforløb fra planlægning af forløbet til bedømmelse af eleven.

For at du kan guide de studerende, må du også forstå deres forudsætninger. Derfor lærer du på modulet, hvordan du kan analysere og vurdere deltagerforudsætninger i forhold til vejledning og undervisning ud fra et pædagogisk perspektiv. På den måde kan du lettere begrunde, vurdere og formidle din kliniske undervisning. Du vil også lære at søge og udvælge den pædagogiske litteratur, som relaterer sig til din kliniske undervisning, så du kan lave mere tilpassede og unikke forløb.

Læringsmiljøet er også et vigtigt emne at arbejde med i den kliniske vejledning, og derfor lærer du blandt andet om læringsmiljøets betydning samt din egen rolle som underviser og vejleder. Det gør dig i stand til at håndtere den kompleksitet, der knytter sig til klinisk undervisning.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om den pædagogik og didaktik, der relaterer sig til klinisk undervisning og brug den til at forme og udvikle din egen praksis.
 • Lær om de love og regler, som gør sig gældende inden for klinisk vejledning og lær at inddrage dem naturligt i din undervisning, evaluering og bedømmelse af eleverne.
 • Hvordan du kan udvikle din rolle som vejleder og dermed håndtere den kompleksitet, der knytter sig til klinisk undervisning.

Modulet er et obligatorisk modul på Sundhedsfaglig diplom men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er obligatorisk for dig, der gerne vil være klinisk vejleder eller klinisk underviser på en sundhedsfaglig professionsuddannelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • har viden om og forståelse for pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning og kan reflektere over mulig anvendelse i praksis.
 • har forståelse for læringsmiljøets betydning for læreprocesser.

Færdigheder

 • kan analysere og vurdere deltagerforudsætninger i forhold til vejledning og undervisning ud fra et pædagogisk perspektiv.
 • kan iagttage, analysere, begrunde, vurdere og formidle klinisk undervisning.
 • kan evaluere og bedømme studerende i forhold til beskrevne mål, gældende love, bekendtgørelser og regler.
 • kan søge, udvælge, analysere og vurdere pædagogisk litteratur relateret til klinisk undervisning.

Kompetencer

 • kan videreudvikle sin underviser- og vejlederprofessionalitet.
 • kan håndtere den kompleksitet, der knytter sig til klinisk undervisning.

Indhold

 • Pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning.
 • Underviser- og vejlederprofessionalitet.
 • Iagttagelse og vurdering af kliniske undervisnings- og læreprocesser.
 • Læringsmiljø i klinisk undervisning.
 • Vejledning og bedømmelse, herunder den studerendes egen vejlederpraksis.

Bedømmelse

 • Individuel bedømmelse med ekstern vurdering efter 7-trins-skalaen .