Gå til hovedindhold

Videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Temadag om transfer - uddannelse der forandrer praksis

Type: Kursus

Uddannelse: Konferencer inden for vejledning og beskæftigelse

Tilmeld

Velfærdsprofessionerne er flittige til at tage videreuddannelse, men hvordan sikrer vi, at de nye kompetencer kommer i spil og udvikler og forandrer praksis?

Mød Bjarne Wahlgren og kolleger fra praksis, som sætter spot på denne problemstilling.

Praktiske informationer

Sted: UC SYD, Dyrehavevej 116 , 6000 Kolding

Tid: Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 12.30-16.15

Pris: 700 kr. + moms

Tilmeldingsfrist: Senest mandag d. 1. maj 2019

Program

12.30-12.45: Velkommen

12.45-13.45: Oplæg ved Bjarne Wahlgren, professor i voksenpædagogik ved DPU, Aarhus Universitet:

  • ”Der er forskel på, om man tilegner sig viden, om man kan anvende denne viden, og om man faktisk anvender denne viden i praksis. Såvel dagligdags erfaringer som forskning peger på, at denne forskel kan være stor.  Forskning i transfer peger på denne forskel og på en række forhold, som kan bidrage til, at man faktisk anvender det, man lærer. ”

I oplægget præsenteres denne forskningsbaserede viden om transfer i forhold til en konkret praksis.

13.45-14.15: Præsentation og valg af workshops
Du kan vælge mellem fire workshops. Hver workshop repræsenterer en profession:

  • Det pædagogiske område
  • Det sociale område
  • Det sundhedsfaglige område
  • Beskæftigelsesområdet

Ledere og medarbejdere fra de fire områder vil ud fra egne erfaringer i praksis stille skarpt på følgende spørgsmål:

  • Hvad blev iværksat for at skabe transfer?
  • Hvad lykkedes tilfredsstillende?
  • Hvilke tiltag lykkedes ikke helt efter hensigten?
  • Anbefalinger til fremtidige uddannelsesforløb 

Hver workshop bliver præsenteret på dagen, hvorefter du vælger din deltagelse.

14.15-14.45: Kaffepause

14.45-16.15: Workshops

16.15: Afslutning