Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Læringsforløb for faglige fyrtårne

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Målgruppe

Målgruppen for dette læringsforløb er pædagoguddannede medarbejdere fra daginstitutioner, der har eller er tiltænkt en særlig funktion i forhold til at bidrage til, at ny viden og en styrket faglighed forankres og kontinuerligt videreudvikles på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan.

Omfang

Læringsforløbet svarer til tre dage på 7,5 timer. Der bør endvidere sættes tid af til at arbejde med understøttende strukturer på tværs af dagtilbud og forvaltning i form af f.eks. læringsfællesskaber, netværk og aktionslæringsforløb.

Indhold

Læringsforløb for faglige fyrtårne vil have fokus på:

 • Det faglige fyrtårn som faglig ressourceperson og forandringsagent i dagtilbuddets pædagogiske arbejde
 • Den styrkede pædagogiske læreplan og dennes pejlemærker.

Læringsmål

Læringsforløbet for faglige fyrtårne vil styrke det faglige fyrtårns viden, faglighed og proceskompetencer med henblik på at realisere indholdet i den styrkede pædagogiske læreplan. I læringsforløbet vil deltagerne få en større viden og stærkere færdigheder i forhold til at varetage rollen som et fagligt fyrtårn, der i samarbejde med lederen skaber gode læringsmiljøer og faglige fællesskaber med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplans indhold. Når deltagerne har afsluttet læringsforløbet er målet, at de:

 • Kan indgå i samarbejde med kolleger, ledelse og forældre om at tilrettelægge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer.
 • Kan påtage sig ansvar for at facilitere faglig sparring i medarbejdergruppen.
 • Har indsigt i væsentlige tilgange til fornyelse af og forandringer i det pædagogiske arbejde, herunder at de kan spotte, omsætte og skabe relevante ’forstyrrelser’, der stiller krav til forandring af praksis. 
 • Har opnået indsigt i den styrkede pædagogiske læreplan, særligt, hvad der kendetegner, og hvordan man tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet, en god evalueringskultur og stærke faglige fællesskaber.
 • Kan arbejde med at omsætte og forankre ny viden om den styrkede pædagogiske læreplan i deres daglige pædagogiske praksis.

Læringsforløbet som et splitforløb

Læringsforløbet tilrettelægges som et splitforløb, hvor der imellem læringsdagene bør arbejdes med at omsætte og forankre viden i den daglige praksis.  

Underbyggende kommunale strukturer

Forløbet tilrettelægges ud fra strukturen 20-30-50. I de 20 % ligger fokus på forberedelsen før opstart af undervisningen, de 30 % består i tre læringsdage samt opgaver mellem dagene, hvor deltagerne skal have mulighed for sparring, de 50 % er forbeholdt kommunal forankring.