Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

UC SYD

Retningslinjer ifm. COVID-19

I forbindelse med coronavirus (COVID-19) har UC SYD udarbejdet nedenstående anbefalinger og retningslinjer til studerende, medarbejdere, samarbejdspartnere og gæster.

01

Siden er opdateret 1. februar kl. 16.15

UC SYD følger de retningslinjer, som kommer fra de danske myndigheder.

På denne side finder du de gældende forholdsregler, som er særlige for studerende, kursister, medarbejdere og gæster på UC SYD.

Har du spørgsmål til UC SYDs forholdsregler ifm. coronavirus, som du ikke kan finde svar på her på siden, kan du skrive til corona@ucsyd.dk.

Se også Q/A fra forskellige myndigheder

Løbende nyt

Situationen udvikler sig konstant. Nye opslag kommer til og uaktuelle opslag bliver fjernet. 

1. februar kl. 16.15: Covid-19 ikke længere samfundskritisk sygdom - UC SYD foretager ikke længere kontaktopsporing

UC SYD skal ikke længere foretage kontaktopsporing, når studerende eller medarbejdere er smittet med coronavirus.

Der er mange smittede i Danmark, og samtidig er covid-19 fra 1. februar ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Derfor foretager UC SYD ikke længere kontaktopsporing.

Det er i overensstemmelse med udmelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at de stopper med deres aktive smitteopsporing.

Fra i dag 1. februar skal både ansatte og studerende derfor:

 • Orientere om sygdom, som de plejer, og som ved al anden sygdom.
  - For dig som medarbejder vil det stadig være nærmeste leder, der orienteres. Husk at registrere corona-sygdom i Mtid, hvis du er smittet med coronavirus og er for syg til at arbejde.
  - Som studerende skal du være opmærksom på, at fravær i forbindelse med en positiv coronatest sidestilles med sygdom, selvom du ikke har symptomer. Du må vende fysisk tilbage på campus i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
   
 • Hvis du bliver smittet, selv give besked til de kolleger, studerende og undervisere, du har været i kontakt med 48 timer før det positive testresultat, eller 48 timer før symptomerne startede.

Fravær i forbindelse med en positiv coronatest sidestilles med sygdom, selvom du ikke har symptomer. Du må vende fysisk tilbage på campus i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Spørgsmål/svar på denne side er opdateret 1. februar. 

Har du spørgsmål, kontakt din nærmeste leder/studieleder.

27. januar kl. 17.00: Restriktioner falder bort fra på tirsdag

Det er vurderingen, at covid-19 ikke længere skal karakteriseres som en samfundskritisk sygdom, og regeringen har besluttet, at langt de fleste covid-19-restriktioner ikke skal videreføres efter 31. januar 2022.

Hvad ophæves på tirsdag 1. februar?

Følgende krav på vores område ophæves:

 • coronapas
 • stikprøvekontroller
 • mundbind eller visir.

Samtidig ophæves anbefalinger om, at

 • undervisningen skal foregå i faste hold
 • eksamener omlægges til virtuelt format
 • større, sociale arrangementer aflyses.

Ophævelsen af restriktionerne giver mulighed for at genetablere studiemiljøer og sociale fællesskaber på uddannelserne i forbindelse med semester- og studiestart. De studerendes fredagsbar kan åbnes, og der kan igen holdes receptioner, TPE-forløb, åbent hus, personaleseminarer mv.

MEN – det er stadig vigtigt at have øje for smitteforebyggende tiltag som fx rengøring, udluftning og hygiejne.

Allerede planlagte onlineeksamener

UC SYD fastholder onlineafvikling af prøver, der allerede er omlagt til online. Det sker på trods af, at anbefalingen om at afholde virtuelle eksamener er ophævet. Grunden er, at der lige nu er et stort pres på Studieservice i forhold til logistikken omkring prøver pga. høj smitte blandt studerende, undervisere og censorer.

Hjemmearbejde

Den tidligere udmelding om, at medarbejdere kan vende tilbage i faser ophæves. Fra tirsdag er det igen muligt med 100 pct. fremmøde.

Nære kontakter

Meldingen fra i mandags om nære kontakter og selvisolation gælder stadig. Bliver studerende eller medarbejdere konstateret smittet, så skal de følge anbefalingerne om test og isolation.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på sitet.

24. november kl. 16.00: Anbefalingerne for selvisolation ved smitte lempet

Sundhedsstyrelsen har lempet anbefalingerne for selvisolation ved smitte. Fra og med i dag gælder anbefalingerne herunder.

Anbefalingerne er ikke en konsekvens af mindre smitte, men sigter mod isolation, hvor man har størst risiko for at smitte, og det er i perioden lige inden man får symptomer, og når man har symptomer.

Udmeldingerne er helt nye, og derfor er myndighedernes hjemmesider heller ikke helt opdaterede endnu. Det vil ske løbende. Læs mere om anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse her: Nu kan du afbryde selvisolation tidligere - Sundhedsstyrelsen

Er du i tvivl, spørg din nærmeste leder/studieleder.

Anbefalinger

Ved betydelige symptomer

 • Der anbefales selvisolation fra symptomdebut og PCR-test snarest.
 • Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved positiv test hos asymptomatiske eller let symptomatiske

 • Ved positiv antigen- eller PCR-test anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunkt.
 • Ved positiv antigentest anbefales PCR-test snarest mulig.
 • Udføres PCR som første test, skal der ikke selvisoleres i ventetiden på PCR-svar.
 • Hvis der opstår betydende symptomer fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved husstandskontakt til smittet

 • Der anbefales antigentest eller PCR test 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Husstandskontakter (nære kontakter) er undtaget selvisolation.

Særlige forholdsregler

 • Ved særlige situationer som fx ophold (besøg, arbejde m.v.) med patientkontakt på sygehuse, beboerkontakt på plejehjem, hjemmebesøg hos stærkt immunsvækkede pårørende m.v. anbefales at bære kirurgisk-maske type II i 3 døgn efter ophævelse af selvisolation eller indtil negativt svar på PCR-test efter 3 døgn hos husstandskontakt.

Yderligere information kan findes her: https://coronasmitte.dk/

02

Til studerende og kursister

UC SYD har udarbejdet nedenstående Q/A med svar på spørgsmål, du måske stiller dig som studerende/kursist på UC SYD i relation til coronavirus (COVID-19).

Har du spørgsmål, som ikke bliver besvaret herunder, kan du se, hvem du skal henvende dig til under "Andre spørgsmål".

Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

Undervisning og eksamen

Bliver min undervisning og eksamen omlagt til online?

Som udgangspunkt gennemføres undervisning og eksamen som planlagt.

Men både undervisning og eksamen kan blive omlagt til online. Hvis der sker ændringer, får du besked direkte fra din uddannelse.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan deltage i eksamen på grund af sygdom, symptomer eller isolation på grund af corona?

Hvis du bliver syg eller får symptomer på grund af corona i forbindelse med en prøve, skal du kontakte din studieleder.

Færden på campus

Hvordan er retningslinjerne for færden på campus?

Fra 1. februar er der ingen restriktioner i forbindelse med fremmøde på UC  SYDs campusser.

Du skal fortsat følge de generelle smitteforebyggende anbefalinger:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Vask hænder og sprit af - tit
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vær opmærksom på afstand
Skal jeg fremvise gyldigt coronapas, før jeg må møde fysisk op på campus?

Fra den 1. februar skal du ikke længere kunne fremvise gyldigt coronapas, når du møder op på campus.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har symptomer på covid-19?

Hvis du får symptomer, som kan være COVID-19, skal du gå i selvisolation, så du undgår at smitte andre, og du skal sørge for at blive testet med en PCR-test hurtigst muligt. Dette gælder også, hvis du er færdigvaccineret.

Se myndighedernes anbefalinger her.

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19, og har været på campus inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte?

Hvis du bliver konstateret smittet med coronavirus, og du har været fysisk til stede på campus inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte eller testen blev foretaget, opfordrer vi dig til at kontakte de medarbejdere og studerende, du har været i kontakt med. 

Under sygdommen skal du blive hjemme, indtil symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunktet. Derudover skal du følge de almindelige retningslinjer ved sygdom. 

Du skal i øvrigt følge de almindelige retningslinjer ved sygdom.

Følg i øvrigt sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19, men ikke har været på campus inden for de seneste 48 timer?

Hvis du bliver testet positiv for covid-19, men ikke har været på campus inden for de seneste 48 timer, skal du være i selvisolation indtil symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunktet.

Du skal følge de almindelige retningslinjer ved sygdom. 

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19 med hurtigtest eller selvtest?

Hvis du er blevet testet positiv for coronavirus med en hurtigtest eller selvtest, skal du gå i selvisolation og have taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt.

Se sundhedsstyrelsens retningslinjer her.

Se også disse Q/A:

 • "Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19, og har været på campus inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte?"
 • "Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19, men ikke har været på campus inden for de seneste 48 timer?"
Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er i en særlig risikogruppe?

Selvom du er i en særlig risikogruppe, kan du som udgangspunkt godt møde ind til undervisning på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at undgå smitte.

Hvis du mener, at du ikke kan møde op pga. din særlige situation, skal du kontakte din læge og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at du møder på campus.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation eller en kopi af din vandrejournal til studieadministrationen. Du skal selv afholde eventuel udgift til lægeerklæring. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring. Kontakt i så fald i Studieservice.

I forbindelse med planlagte undervisningsaktiviteter kan du og din studieleder overveje, om dette kan tilrettelægges, så du så vidt muligt skærmes for fysisk kontakt til medstuderende og undervisere og dermed kan få mulighed for at komme på campus. Hvis det ikke er muligt, skal det overvejes, om du i stedet kan følge aktiviteterne virtuelt, eller om der kan findes en alternativ løsning.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg er gravid?

Ja, det må du gerne.

Som gravid betragtes du som værende i øget risiko, men det betyder ikke, at du ikke må komme på campus. Du kan derfor godt møde ind til undervisning på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at undgå smitte.

Se mere information under ”Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er i en særlig risikogruppe?”.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg bor sammen med en person i en særlig risikogruppe?

Selvom du bor sammen med en person, som er i en særlig risikogruppe, kan du som udgangspunkt godt møde ind til undervisning på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at undgå smitte.

Hvis du mener, at du ikke kan møde op pga. jeres særlige situation, skal du kontakte den læge, der behandler vedkommende og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at du møder fysisk på campus.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation til studieadministrationen. Du skal selv afholde eventuel udgift til lægeerklæring. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring. Kontakt i så fald i Studieservice. 

I forbindelse med planlagte undervisningsaktiviteter kan du og din studieleder overveje, om dette kan tilrettelægges, så du så vidt muligt skærmes for fysisk kontakt til medstuderende og undervisere og dermed kan få mulighed for at komme på campus. Hvis det ikke er muligt, skal det overvejes, om du i stedet kan følge aktiviteterne virtuelt, eller om der skal findes en alternativ løsning.

Hvad gør jeg, hvis mit barn er i en særlig risikogruppe og derfor ikke kan komme i skole/institution?

Hvis dit barn er i en særlig risikogruppe, skal du kontakte den læge, der behandler dit barn og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at dit barn kommer i skole, vuggestue eller børnehave.

Hvis vurderingen er, at dette ikke anbefales, skal du kontakte din studieleder for at drøfte evt. muligheder, hvis det påvirker dine muligheder for at være studieaktiv. Du skal i den forbindelse indsende lægefaglig dokumentation til Studieservice. Du skal selv afholde eventuel udgift til lægeerklæring. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra barnets læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring. Kontakt i så fald i Studieservice.

Hvad gør jeg, hvis jeg har hjemsendte børn og oplever udfordringer med at passe mine studier?

Har du som studerende hjemsendte børn i grundskolen, og oplever du udfordringer med at passe dine studier, skal du sammen med din studieleder vurdere fremmøde og de opgaver, du skal arbejde med i den periode, dine børn er hjemsendt.

Får jeg besked, hvis jeg har været i kontakt med en smittet på UC SYD?

UC SYD opfordrer alle smittede til at kontakte de medarbejdere og studerende, de har været i kontakt med inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte eller testen blev foretaget.

Praktik 

Du får besked direkte fra din uddannelse omkring dit praktikforløb.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis mit praktiksted er ramt af særlige restriktioner?

Du skal møde op på dit praktiksted, medmindre du får anden besked fra dit praktiksted eller din uddannelse.

Er du i tvivl, kan du kontakte din praktikvejleder.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg skal i praktik på et af regionens sygehuse eller en kommunal institution?

KKR og Region Syddanmark har udarbejdet denne pjece, der fortæller, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal i praktik på et af regionens sygehuse eller en kommunal institution. 

Du finder pjecen her. (opdateret 1. juli 2021)

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er gravid og skal i praktik?

Som udgangspunkt skal du derfor være opmærksom på Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger til personer i øget risiko.

Hvis du er gravid og er i praktik i sundheds-, social- og ældresektor eller i dagtilbud 0-6 år, og hvis du har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, skal du omplaceres til andre arbejdsopgaver, hvor du ikke har tæt kontakt med andre. Dette skal ske fra fulde 28 graviditetsuger (28+0) og resten af graviditeten. Hvis omplacering eller hjemmearbejde ikke er muligt, skal du fraværsmeldes.

Husk at orientere din praktikansvarlige eller din studieleder, hvis du bliver omplaceret eller hvis omplacering eller hjemmearbejde ikke er muligt.

Er du i tvivl, skal du ligeledes kontakte din praktikansvarlige eller din studieleder.

Fraværsregistrering, sygdom og forhold med betydning for dit studieforløb

Hvordan skal jeg håndtere sygdom og fravær relateret til corona?

Fravær og sygdom relateret til corona følger de almindelige regler for sygdom og fravær. Fravær i forbindelse med en positiv coronatest sidestilles med sygdom, selvom du ikke har symptomer. Du må vende fysisk tilbage på campus jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser?

UC SYD opfordrer alle studerende til at følge myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser og udvise forsigtighed. 

Hvis du vælger at rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, skal du følge gældende regler ved hjemkomst fra udlandet.

Hvis det betyder, at du efter rejsen skal i selvisolation og ikke kan starte på eller følge dit studie som planlagt, kan det få konsekvenser for dit studieforløb. Studieaktiviteterne vil forløbe som planlagt uden mulighed for særligt tilrettelagte forløb for enkelte studerende.

Se mere information på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hvor finder jeg information om coronavirus?

UC SYD følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger omkring coronavirus (COVID-19).

Du finder de nyeste anbefalinger og rejsevejledninger her: coronasmitte.dk

Andre spørgsmål

Kan jeg frit rejse ind i Danmark for at studere?

Reglerne for indrejse til Danmark ændrer sig løbende - du kan se de gældende regler her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danma…

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål, der ikke bliver besvaret her?

Hvis du har generelle spørgsmål om coronavirus, henviser vi dig til coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål til din undervisning, skal du kontakte din underviser.

Har du specifikke spørgsmål til din uddannelse, kontakt din studieleder.

Har du specifikke spørgsmål om din SU, kontakt su@ucsyd.dk

Se også andre Q/A om:
SU - på su.dk
Erasmus+

03

Til medarbejdere og ledere

UC SYD har udarbejdet nedenstående Q/A med svar på spørgsmål, du måske stiller dig som medarbejder eller leder på UC SYD i relation til coronavirus (COVID-19).

Har du spørgsmål, som ikke bliver besvaret herunder, opfordrer vi dig til at gå til din leder.

Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

 Færden på campus

Hvad er retningslinjerne for færden på campus?

Fra 1. februar er der ingen restriktioner i forbindelse med fremmøde på UC  SYDs campusser.

Du skal fortsat følge de generelle smitteforebyggende anbefalinger:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Vask hænder og sprit af - tit
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vær opmærksom på afstand
Skal jeg fremvise gyldigt coronapas, før jeg må møde op på campus?

Fra den 1. februar skal du ikke længere kunne fremvise gyldigt coronapas, når du møder op på campus.

Hvad gør jeg, hvis jeg har symptomer på COVID-19?

Hvis du får symptomer, som kan være COVID-19, skal du gå i selvisolation, så du undgår at smitte andre, og du skal sørge for at blive testet med en PCR-test hurtigst muligt. Dette gælder også, hvis du er færdigvaccineret.

Se myndighedernes anbefalinger her.

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med COVID-19?

Du skal kontakte din leder, hvis du er konstateret smittet med coranavirus.

Hvis du bliver konstateret smittet med coronavirus, og du har været fysisk til stede på campus inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte eller testen blev foretaget, opfordrer vi dig til at kontakte de medarbejdere og studerende, du har været i kontakt med, da du i den periode potentielt har kunne smitte andre.

Under sygdommen skal du blive hjemme indtil symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunktet. Derudover skal du følge de almindelige retningslinjer ved sygdom.

I det omfang du er rask til det, skal du så vidt muligt udføre dine arbejdsopgaver hjemmefra. Du skal i så fald registrere din erlagte arbejdstid som normalt. Den resterende del af din normtid skal du registrere som almindelig sygdom.

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19 med hurtigtest?

Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus med en hurtigtest, skal du have taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, som kan be- eller afkræfte, at hurtigtesten har givet det rigtige svar, og som samtidig kan vise, om du er smittet med en virusvariant.

Se sundhedsstyrelsens retningslinjer her.

Se også "Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19?".

 

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er i en særlig risikogruppe?

Ifølge sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan personer i en særlig risikogruppe godt varetage funktioner, hvor de er i kontakt med andre personer, så længe der ikke er mistanke om eller påvist smitte med COVID-19 blandt dem, der samarbejdes med.

Selvom du er i en særlig risikogruppe, skal du således som udgangspunkt møde frem på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til at undgå smitte. Forventningen er dog, at du og din leder i fællesskab gør, hvad I kan for at tage mest muligt hensyn til din situation, f.eks. aftaler brug af værnemidler og tilrettelægger dine arbejdsopgaver, så du så vidt muligt skærmes for tæt fysisk kontakt til studerende og kollegaer.

Der kan være særlige omstændigheder, der gør fysisk fremmøde uhensigtsmæssigt, og det kan derfor på baggrund af en individuel og konkret vurdering foretaget af din egen læge besluttes, at du ikke skal møde frem på campus. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du er gravid i uge 28 eller længere fremme og har mange arbejdsopgaver, der kræver, at du er i tæt fysisk kontakt med studerende eller andre.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation eller en kopi af din vandrejournal til din leder. Hvis det er ikke muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring til din leder, og din leder vil i så fald kontakte HR.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg bor sammen med en person i en særlig risikogruppe?

Som udgangspunkt kan du ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer godt møde frem på campus, selvom du bor sammen med en person i en særlig risikogruppe. I forbindelse med planlagte aktiviteter kan du og din leder overveje, om dette kan tilrettelægges, så du så vidt muligt skærmes for tæt fysisk kontakt til studerende og kollegaer.

Der kan dog være omstændigheder, der gør, at der kan være behov for at tage særlige hensyn. I så fald skal du kontakte den læge, der behandler vedkommende og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at du møder frem på campus.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation til din leder. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring til din leder, og din leder vil i så fald kontakte HR.

Hvad gør jeg, hvis mit barn er i en særlig risikogruppe og derfor ikke kan komme i skole/institution?

Hvis dit barn er i en særlig risikogruppe, skal du kontakte den læge, der behandler dit barn og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at dit barn kommer i skole, vuggestue eller børnehave. Er vurderingen, at dette ikke anbefales, skal du kontakte din leder for at finde en løsning.

Hvad gør jeg, hvis mit barn er hjemsendt og jeg oplever udfordringer med at løse mine opgaver?

Har du som medarbejder hjemsendte børn i grundskolen, og oplever du udfordringer med at løse dine opgaver, skal du sammen med din leder vurdere, hvilke opgaver du skal arbejde med i den periode, du arbejder hjemme. Du og din leder skal i fællesskab finde en pragmatisk løsning på baggrund af gensidig fleksibilitet i forhold til både arbejdstid og -opgaver.

Hvis du kun kan arbejde hjemme i begrænset omfang pga. særlige forhold hjemme eller pga. opgaven, kan der ses på mulighederne for, at du i perioden afvikler flekstid eller afspadsering. Men kun i helt særlige tilfælde vil det være relevant at overveje, om du skal pålægges at bruge ferie.

Får jeg besked, hvis jeg har været i nær kontakt med en smittet på UC SYD?

UC SYD opfordrer alle smittede til at kontakte de medarbejdere og studerende, de har været i kontakt med inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte eller testen blev foretaget.

 Sygdom

Hvor finder jeg information om coronavirus?

Du finder de nyeste anbefalinger og rejsevejledninger her: coronasmitte.dk

UC SYD følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger omkring coronavirus (COVID-19). 

Hvad gør UC SYD, hvis en studerende eller medarbejder konstateres positiv med coronavirus?

UC SYD opfordrer alle smittede til at kontakte de medarbejdere og studerende, de har været i kontakt med inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte eller testen blev foretaget.

Ansættelsesretlige spørgsmål

Hvad gør jeg, hvis jeg har planlagt tjenesterejser til et risikoområde?

Du aflyser rejsen, bliver hjemme og kontakter din leder.

Har UC SYD afholdt omkostningerne til rejsen, er det UC SYD, der bærer tabet. Har du selv afholdt omkostninger i forbindelse med rejsen, er det din egen forsikring, der skal betale.

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger myndighedernes anbefalinger?

Hvis du som medarbejder undlader at følge myndighedernes anbefalinger, kan det betyde, at du ikke kan få løn under sygdom eller isolation.

Konkret om udlandsrejser:
Se Q/A nedenfor med konkret information omkring, hvad der sker, hvis du ikke følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser.

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser?

UC SYD opfordrer alle ansatte til at følge myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser og udvise forsigtighed. Udenrigsministeriet fraråder fortsat ikke-nødvendige rejser til en række områder og myndighederne opfordrer samtidigt kraftigt til selvisolation i 10 dage efter hjemkomst, hvis man har været i et af de pågældende områder. De 10 dages selvisolation kan afbrydes af et negativt svar på en PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Hvis du vælger at rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, må du således ikke møde fysisk ind på campus før 10 dage efter hjemkomst, medmindre du har et negativt svar på en PCR-test, som beskrevet ovenfor.

Hvis din selvisolation på grund af udlandsrejsen betyder, at du ikke kan starte på arbejde som planlagt efter ferien, skal du inden ferien kontakte din leder og drøfte i hvilket omfang, der er opgaver, du kan varetage hjemmefra i isolationsperioden. Har du slet ikke eller kun i begrænset omfang mulighed for at arbejde hjemmefra, vil det være nødvendigt at aftale med din leder, at du regulerer/flekser, afspadserer, holder yderligere ferie eller holder tjenestefri uden løn.

Hvor kan jeg finde mere information om det ansættelsesretlige om COVID-19

Du kan finde mere information om det ansættelsesretlige om COVID-19 på Medarbejder- og kompetencestyrelsens hjemmeside: https://www.medst.dk/nyheder/svar-paa-spoergsmaal-fra-medarbejdere-om-coronaviruscovid-19/

Andre spørgsmål 

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål, der ikke bliver besvaret her?

Hvis du har generelle spørgsmål om coronavirus, henviser vi dig til coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål til UC SYDs forholdsregler ifm. coronavirus, som du ikke kan finde svar på her på siden, skal du kontakte din leder. Din leder har mulighed for at kontakte HR for afklaring af spørgsmål.

04

Til besøgende på UC SYD

Hold dig opdateret

UC SYD følger myndighedernes anbefalinger, og vi anbefaler alle i og uden for UC SYD at holde sig opdateret på de aktuelle anbefalinger.
Se de danske myndigheders hjemmeside om coronavirus (COVID-19).

Fra 1. februar er der ingen restriktioner i forbindelse med færden på UC SYDs campusser.

Har du spørgsmål?

Hvis du som gæst har spørgsmål vedrørende coronavirus og dit besøg på UC SYD, er du velkommen til at kontakte værten på UC SYD for det besøg, du skal deltage i.

Skal du være censor?

Hvis du skal være censor på UC SYD - enten fysisk eller online - kan du finde information og retningslinjer på ucsyd.dk/censorservice.

05

Til samarbejdspartnere

UC SYD følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger i henhold til coronasmitte.dk.

Vi forventer, at studerende i praktik følger disse anbefalinger og vejledninger samt praktikstedets retningslinjer.

Har I spørgsmål, kan I kontakte den praktikansvarlige eller studielederen på uddannelsen.