Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

UC SYD

Beredskab og forholdsregler på UC SYD

Information om beredskab for coronavirus (COVID-19) på UC SYD

I forbindelse med udbruddet af coronavirus (COVID-19) har UC SYD udarbejdet nedenstående anbefalinger og retningslinjer til studerende, medarbejdere, samarbejdspartnere og gæster.

01

Siden er opdateret 18 . juni kl. 06.00

UC SYD følger de retningslinjer, som kommer fra de danske myndigheder og følger situationen nøje. 

Vi opdaterer løbende denne side, når der er nyt om situationen og de forholdsregler, som er særlige for studerende, kursister, medarbejdere og gæster på UC SYD.

Har du spørgsmål til UC SYDs forholdsregler ifm. coronavirus, som du ikke kan finde svar på her på siden, kan du skrive til corona@ucsyd.dk.

Corona-hverdag

Følg med i hverdagen med corona på UC SYD og find ud af, hvad corona betyder for studerende og medarbejdere på UC SYD.

Se også Q/A fra forskellige myndigheder

Løbende nyt

Situationen udvikler sig konstant. Nye opslag kommer til og uaktuelle opslag bliver fjernet. 

18. juni kl. 06.00: Mere om bortfald af coronarestriktioner

I mandags trådte en ny bekendtgørelse i kraft om genåbningen. Den gælder indtil videre til 5. juli og beskriver nogle af de lempelser, som allerede er nævnt i opslaget fra 11. juni. 

Derudover har vi modtaget retningslinjer fra ministeriet om sociale arrangementer, herunder dimissioner og studiestartsarrangementer:

 • Der er ikke længere afstandskrav under sociale arrangementer, men på UC SYD er det besluttet, at der fortsat skal være fokus på god afstand, så vi sikrer, at alle studerende og gæster er trygge ved at komme til dimissioner. Derudover gælder de generelle råd om rengøring, hygiejne og udluftning foruden kravet om coronapas.
   
 • Vi fastholder beslutningen om, at gæster ved bacheloreksamener skal befinde sig på udendørsarealerne.
   
 • Det vil være muligt at afholde studiestartsarrangementer som normalt. Der er ingen restriktioner i forbindelse med, at ældre studerende laver arrangementer for de nye studerende og lign.
   
 • I genåbningsaftalen er udmeldingen, at der pr. 1. august ikke længere er krav om negativ test ved fremmøde på campusserne – det gælder både ansatte, studerende og gæster. Testteltene på campusserne tages ned i starten af juli måned.

Har du spørgsmål, kontakt din nærmeste leder/studieleder.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på sitet.

11. juni kl. 16.00: Ny aftale fjerner de fleste corona-restriktioner

Der er landet en ny genåbningsaftale, som får betydning for UC SYD.

Det er ikke alle dele af aftalen, vi endnu kender omfanget af. Vi afventer de konkrete retningslinjer fra ministeriet om bl.a. sociale arrangementer Det, vi kan sige noget om nu, er:

 • Fra på mandag 14. juni er det ikke længere et et krav at bruge mundbind indendørs på campusserne. Afstandskravet bortfalder også, men vi opfordrer til, at du stadig er opmærksom på afstand og på, hvor mange der befinder sig i et lokale. 
   
 • Indtil sommerferien er test og stikprøvekontroller stadig et krav, og forholdsreglerne om håndsprit og udluftning mv. er stadig de samme.
   
 • Fysisk fremmøde for ansatte, der ikke i forvejen møder i forbindelse med undervisning, følger fortsat retningslinjer for offentligt ansatte, som er 50 pct. fremmøde pr. 14. juni og 100 pct. fremmøde pr. 1. august 2021.

Dimission

 • Det er vigtigt at orientere om gældende retningslinjer, når I inviterer til dimission, så både studerende og gæster kender reglerne. De elementer, I skal huske at orientere om, er, at: 
  • Alle skal have et gyldigt coronapas
  • Alle skal sørge for håndhygiejne ved ankomst til campus
  • Undgå håndtryk og kram – og som altid, bliv hjemme ved symptomer
 • Der er tilsyneladende ikke afstandskrav i forbindelse med dimissioner – hvis det ændrer sig med de kommende retningslinjer, vil I blive orienteret. 
   
 • Ingen afstandskrav betyder, at dimissionsbilleder kan tages som før corona. 

Coronapas

 • Stikprøvekontrollanter oplever, at mange studerende ikke kender den nye Coronapas-app, som automatisk udregner gyldigheden af coronapasset. Vi opfordrer de studerende til at hente appen, der gør det nemmere og hurtigere for kontrollanterne at aflæse gyldigheden. 

1. vaccinationsstik

 • Som i resten af samfundet er man på UC SYD undtaget kravet om test fra 14 dage efter et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 til højst 42 dage efter den første dosis.

Har du spørgsmål, kontakt din studieleder/nærmeste leder.

10. juni kl. 11.30: De fleste corona-restriktioner udfases

Et flertal af Folketingets partier er blevet enige om at udfase de fleste corona-restriktioner.

UC SYDs corona-taskforce vender så hurtigt som muligt tilbage med nyt om, hvad aftalen vil betyde for UC SYD.

Har du spørgsmål, kontakt din studieleder/nærmeste leder.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på sitet.

25. maj kl. 23.00: Covid-19 – nyt om testkrav, gæster til bacheloreksamener m.m.
 • De videregående uddannelser er også undtaget kravet om test 14 dage efter et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 og højst 42 dage efter den første dosis. Du er naturligvis også undtaget kravet om test, hvis du har gennemført et vaccinationsforløb mod covid-19.
 • Derudover er immunitetsreglen for corona-smittede ændret, så man nu er undtaget test i op til otte måneder. Som før er fremmøde først mulig 14 dage efter den positive PCR-test.
 • Vi holder fast i, at gæster til bacheloreksamener skal befinde sig udenfor, fordi vi stadig er forpligtet til at udføre stikprøvekontroller blandt gæster, og fordi der ofte er flere gæster ved en bacheloreksamen.
 • Uddannelserne beslutter selv, hvordan dimissionerne bedst afholdes med de krav, der stilles for afholdelse. I vil høre nærmere. 
 • Vi afventer stadig konkrete retningslinjer om afholdelse af sociale arrangementer.

Har du spørgsmål, kontakt din studieleder/nærmeste leder.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på sitet.

18. maj kl. 15.20: Ny coronaaftale

Natten til tirsdag landede endnu en aftale, som fjerner en lang række coronarestriktioner.

UC SYDs corona-taskforce vender så hurtigt som muligt tilbage med nyt om, hvad aftalen vil betyde for UC SYD. 

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på sitet.

17. maj kl. 14.50: Seneste nyt om genåbningen

Ministeriet har nu offentliggjort ændringsbekendtgørelser*, som kommer med  vigtige præciseringer:

 • Gruppen, der skal kunne fremvise et negativt testresultat ved fysisk fremmøde på campus, udvides til også at gælde besøgende og andre med tilknytning til institutionen. Alle gæster og censorer skal derfor nu leve op til kravet om test på samme måde som ansatte og studerende og kan derfor også blive inkluderet i stikprøvekontroller. 
   
 • Ministeriet melder, at der ikke bliver fastsat regler for, hvordan man skal dokumentere, at man er undtaget fra testkravet (fx ved fremvisning af lægeerklæring). Men det er UC SYDs ansvar at vurdere hvert enkelt tilfælde på baggrund af kendskab til den enkelte medarbejder eller studerende, og hvis påberåbelsen af at være undtaget testkravet virker utroværdigt, kan vi ikke tillade adgang på campus.
   
 • Vi har haft til hensigt at begynde at åbne for sociale arrangementer inden for genåbningens forsamlingsloft, men ministeriet præciserer, at vi fortsat kun befinder os i en delvis genåbning, og at vi derfor ikke må afholde større sociale arrangementer – hverken for studerende eller ansatte, og heller ikke inden for rammerne af forsamlingsloftet. Det er stadig tilladt at afholde faglige uddannelsesarrangementer. 
  I forhold til dimissioner afventer vi retningslinjer fra ministeriet, men vi forventer, at de kommer til at ligne retningslinjerne fra sidste år. 
   
 • Det er besluttet, at gæster i forbindelse med bacheloreksamener skal opholde sig udendørs på campusserne ligesom sidste år. Facility Management vil sørge for, at der bliver stillet borde og stole op på udendørsarealerne. 

Har du spørgsmål, kontakt din studieleder/nærmeste leder.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på sitet.

*Det er ændringsbekendtgørelser til bekendtgørelse nr. 679 af nr. 19. april 2021. Det drejer sig om bekendtgørelse nr.  809 af 4. maj 2021 samt bekendtgørelse nr. 835 af 6. maj 2021, der er trådt i kraft hhv. den 6. og den 10. maj 2021.

8. maj kl. 8.50: Ny genåbningsaftale - hvad betyder den for UC SYD?

Læs her om, hvad den nye genåbningsaftale, der blev indgået i ugens løb, betyder for UC SYD.

Øget fremmøde

 • Torsdag 6. maj steg fremmødeprocenten for studerende fra 20 pct. til 30 pct. 21. maj stiger fremmødeprocenten igen – til 50 pct. fysisk fremmøde for alle studerende. 
 • For PAU-studerende er der nu mulighed for 100 pct. fremmøde. Det skyldes, at Børne- og Undervisningsministeriet har andre retningslinjer end Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Superviseret selvtest – afvent udenfor, selvom du har et gældende testresultat

 • Hvis du som ansat eller studerende benytter UC SYDs tilbud om superviseret selvtest, skal du afvente dit testsvar, inden du må gå ind på campus – også selvom du har et gældende negativt testresultat, men alligevel vælger at få foretaget en ny test. Det er altid svaret på den nyeste test, du skal forholde dig til, fordi du kan risikere at få et positivt testresultat.

Testkapacitet

 • Fra mandag til onsdag i denne uge blev der samlet udført 1400 tests – 826 i Esbjerg, 152 tests i Aabenraa, 265 tests i Haderslev og 157 tests i Kolding. Der er stadig masser af testkapacitet i teltene, så det er bare om at benytte sig af det. 

Kristi himmelfart

 • Fredag 14. maj, dagen efter Kristi himmelfartsdag, er testteltene på campusserne lukket.

Adgang til campus

 • Dørene på campusserne er nu åbne fra kl. 7 til 16. Derudover er det også muligt for medarbejdere og studerende at komme på campusserne fra kl. 16 til 22 ved brug af adgangskort.

Har du spørgsmål, kontakt din studieleder/nærmeste leder.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på sitet.

4. maj kl. 10.40: Flere corona-regler lempes

Et flertal i Folketinget er natten til tirsdag blevet enige om en aftale, der betyder, at der lempes på flere coronaregler.

UC SYDs corona-taskforce vender så hurtigt som muligt tilbage med nyt om, hvad aftalen vil betyde for UC SYD. 

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på sitet.

2. maj kl. 21.00: Jerne Sogn lukker – UC SYD i Esbjerg er ikke omfattet

Stigende corona-smittetal i Jerne Sogn betyder, at sognet nu opfylder de nationale myndigheders kriterier for automatisk lukning.

Esbjerg Kommune lukker derfor en række folkeskoler, ungdomsuddannelser og fritidsaktiviteter i Jerne Sogn midlertidigt fra i dag søndag kl. 14. 

UC SYD er som videregående uddannelsesinstitution IKKE omfattet af lukningen. Dvs. campus er stadig åben for medarbejdere og studerende.

Vi vil dog opfordre til, at stikprøvekontrollerne intensiveres i den kommende uge på campus i Esbjerg, og alle medarbejdere og studerende opfordres til at være ekstra opmærksomme på at holde afstand og spritte af.

Fritidsklubbers brug af vores lokaler er dog omfattet af den midlertidige lukning.

Har du spørgsmål, kontakt din studieleder/nærmeste leder.

Hold dig orienteret på intranettet (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på sitet.

21. april kl. 17.15: Hvad betyder den nye genåbningsaftale for UC SYD?

Øget genåbning fra 20 pct. til 30 pct

 • Fra 21. april er 20 pct. fremmøde for studerende sat op til 30 pct. Det er stadig op til den enkelte uddannelse at planlægge, hvordan det udmøntes under de øvrige retningslinjer. Det betyder, at det nu er endnu vigtigere, at alle uddannelser bruger alle ugens dage til de fysiske fremmøder.
 • Der gælder fortsat 50 pct. fremmøde for afgangsstuderende hver anden uge. Og de studerende må gerne være på campus og benytte vores studiefaciliteter. 
 • Fysiske eksamener bliver således en mulighed.

 Afstandskrav  

 • Sundhedsstyrelsen anbefaler igen, at man altid holder mindst 1 meters afstand til andre, og når det er muligt 2 meter. 
 • Ved sang, råb, fysisk anstrengelse og i andre situationer med øget risiko for smittespredning anbefales det fortsat at holde mindst 2 meters afstand. 
 • Den tidligere udmeldte retningslinje for afstand i tilrettelæggelsen af undervisningen på de videregående uddannelser, som vi fik før påske og har planlagt vores uddannelsesaktiviteter ud fra, gælder fortsat. Når den bliver opdateret, og vi modtager de nye retningslinjer fra ministeriet, hører I mere.

Fysisk fremmøde for administrative ansatte

 • Som udgangspunkt fortsætter det administrative personale med at arbejde hjemme, men ingen er længere 100 pct. hjemsendt – i takt med den øgede aktivitet på campus, er der behov for, at også det administrative personale vender tilbage.
 • Opfordringen er, at alle er på campus en til to gange om ugen, med mindre medarbejderne sidder så tæt, at de ikke kan overholde afstandskravene.

Sociale arrangementer

 • På UC SYD er det besluttet, at vi igen begynder at åbne for sociale arrangementer som f.eks. receptioner, og at vi i den forbindelse følger det generelle forsamlingsloft for genåbningen. Det betyder, at sociale arrangementer skal ske i overensstemmelse med den nuværende aftale – at der fra 21. april ikke forsamles flere end 10, fra 6. maj ikke flere end 25, fra 21. maj er tallet 50 og fra 11. juni 100. Læs mere her.
 • Med den nuværende melding betyder det, at det vil være muligt at afholde fysiske dimissioner i juni. 

Kantinen

 • Der arbejdes på en form for åbning af kantinen. I vil høre nærmere, når det er afklaret. 

 Studerende, der er fritaget for tests

 • Vi mangler stadig den endelige afklaring fra ministeriet om dokumentation for fritagelse af test. Udmeldingen er derfor, at vi gerne må bede om dokumentation, men at vi ikke kan kræve det. 

Test og testkapacitet 

 • Vi tilbyder nu superviseret selvtest til vores studerende og medarbejdere takket være en stor indsats fra en række ansatte – ikke mindst Lise-Lotte Udesen, Lars Kirch Jensen, Marck Engelbrecht Kaad, Britt Baumhauer, Jesper Viereck, Anders Klingenberg Kristensen og Morten Bech, som alle har bidraget til at opbygge testfaciliteterne. 
 • Tak til alle jer, der har sagt ja til at være supervisor, og som gør det muligt for os at drive teltene.
 • Vi håber at kunne hyre flere studentermedhjælpere til teltene – særligt i Esbjerg. Forventningen er, at der generelt vil komme pres på testkapaciteten i landet i de kommende uger. 
 • Teltene er åbne alle hverdage mellem kl. 7 og 10.

Stikprøvekontrol 

 • I sidste uge havde vi første uge med stikprøvekontrol for de studerende. Vores første resultat efter indrapporteringen i fredags er tilfredsstillende. Den viste, at der er foretaget stikprøvekontrol på 747 studerende, hvoraf kun 21 studerende ikke kunne fremvise en negativ test – dvs. lige knap 3 pct. 

Studerende og ansatte, der er vaccinerede

 • Det har indtil nu været et krav, at vaccinerede skulle fremvise et negativt testresultat ved fremmøde. 
 • Men kan du fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, er du nu også undtaget fra kravet til dokumentation af negativt testresultat. Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Studerende og ansatte, der tidligere har været smittet med covid-19

 • Som noget nyt gælder, at gyldighedsperioden for dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest, er blevet forlænget. Før hed det, at dokumentationen for det positive testresultat skulle være mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt. Nu skal dokumentationen være mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt.

Studerende og medarbejdere uden gult sygesikringsbevis, men med cpr-nr.

 • Studerende og medarbejdere, der ikke har et gult sygesikringsbevis, men et cpr-nr., kan foretage en test i et af vores testtelte. 

Har du spørgsmål, kontakt din nærmeste leder.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på sitet.

16. april kl. 13.45: Superviseret selvtest – information til medarbejdere og studerende

Fra 20. april er UC SYD klar til at foretage superviseret selvtest for studerende og medarbejdere, der ikke kan fremvise en negativ test, når de møder på campus.

Du finder information om testfaciliteterne i teltene på UC SYDs campusser og under "Brug af UC SYDs testfaciliteter" længere nede på denne side.

Dette skal du vide, inden du møder op til test:

 • Du må ikke have symptomer på covid-19 eller være nær kontakt til en person, der er smittet med covid-19.
 • Du skal have set videoen om selvtest på ucsyd.dk/corona (du finder den under "Brug af UC SYDs testfaciliteter", inden du kommer til test.
 • Åbningstiden i teltene er mandag til fredag fra kl. 7 til 10. Der kan være ventetid. Husk at holde afstand uden for teltet.
 • Du skal have sygesikringsbevis og mobiltelefon med, og du skal bære mundbind i teltet.
 • Du skal vente med at tage testen, til supervisor har scannet dit sygesikringsbevis.
 • Du skal selv tage testen. Du kan få vejledning til at teste dig selv, men det vil ikke være muligt at få hjælp til selve testen.
 • Du går ud af teltet umiddelbart efter, du har fortaget testen, men du må ikke gå ind på UC SYD, inden du får testsvaret.
 • Supervisor aflæser testsvaret, som scannes ind, og du vil få en sms med svaret inden for 15-30 min.
 • Ved negativ test kan du gå ind på UC SYD.
 • Ved inkonklusiv test, skal testen gentages.
 • Hvis testresultatet er ”påvist/positiv", må du ikke gå ind på campus. Du skal ringe til UC SYDs test-telefon på nr. 7266 6060, hvor du får yderligere information. Du kan også finde nummeret på ucsyd.dk/corona.

UC SYD er ansvarlig for behandling af personoplysninger i forbindelse med antigentesten. Se information om, hvordan personoplysningerne behandles på ucsyd.dk/corona (under "Brug af UC SYDs testfaciliteter").

Har du spørgsmål, kontakt din nærmeste leder.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på sitet.

26. marts kl. 20.45: Hvad betyder genåbningsplanen for UC SYD?

De videregående uddannelser åbner delvist, og i ugen efter påske vil undervisere og studerende igen begynde at komme på vores campusser. Vi forventer, at rammen for genåbning vil gælde resten af semestret, og det indebærer:

 • Generel mulighed for 20 pct. fysisk fremmøde med fokus på studerende på første år. Fremmødet skal fordeles jævnt hen over ugen. Afgangsstuderende kan vende tilbage med op til 50 pct. fysisk fremmøde fordelt med fremmøde hver anden uge. Hvordan fremmødet konkret skal ske, planlægges på uddannelserne i et samarbejde mellem ledere og undervisere. Der vil således være fysisk undervisning, men som studerende skal du forvente, at den største del af din undervisning stadig er online.
   
 • Eksamener i april fastholdes som online.
   
 • Studerende kan igen komme på campus og benytte faciliteter som bibliotek, læsesal, gruppelokaler og lign. 
   
 • Biblioteket er igen åbent. Det betyder samtidig, at to-go-ordningen er stoppet. Læs mere her.
   
 • Ved undervisningsaktiviteter, der afholdes på stamhold med 25-30 studerende og i særlige tilfælde op til 50, kan der ses bort fra afstandskriteriet. Alle andre steder gælder sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
   
 • Husk sundhedsmyndighedernes anbefalinger, når du færdes på campus: Brug mundbind, vask dine hænder eller brug håndsprit, host eller nys i ærmet, undgå håndtryk og kram, hold to meters afstand.
   
 • Alle medarbejdere arbejder som udgangspunkt hjemme. Er du underviser, kan du være på campus, når du har fysisk undervisning. 
   
 • Efter påske skal alle kunne fremvise en maks. 72 timer gammel negativ test, når de er på campus. På alle fire campusser vil der blive etableret supplerende testfaciliteter i løbet af april, men vi opfordrer dig til at lade dig teste på et af de almindelige testcentre.
  - UC SYD skal foretage kontrol, så som studerende kan du forvente stikprøver. 
  - Medarbejdere kan som udgangspunkt lade sig teste i arbejdstiden. 
   
 • Når kantinen åbner, vil vi orientere om det.

Du kan forvente mere information fra din studieleder/leder efter påske.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på siden.

19. marts kl. 16.00: Vil du hjælpe til på Sydvestjysk Sygehus?

På Sydvestjysk Sygehus har de travlt med at vaccinere. De har brug for flere hænder og håber, at studerende på sundhedsuddannelserne på UC SYD er interesserede i at hjælpe til.

Vaccinationerne foregår alle ugens dage mellem kl. 7 og 23. Der vaccineres lige nu på Randersvej i Esbjerg, men fremover vil der også blive vaccineret på såkaldte pop-up-stationer i oplandet.

For at give borgerne en tryg og god oplevelse, skal vaccinatørerne have gode personlige og faglige kompetencer, men det er ikke et krav at have erfaring med intramuskulær injektion. Der er grundig oplæring ved dygtige sygeplejersker, og delegering sker fra en ledende overlæge.

Er du interesseret, og har du spørgsmål, så send en mail til svs-jobopslag@rsyd.dk, evt. med telefonnummer, så vil du få svar hurtigst muligt.

Du kan også med det samme sende cv og en beskrivelse af dig selv og i hvilket omfang, du kan hjælpe til, fra: https://www.regionsyddanmark.dk/wm520807.

02

Til studerende og kursister

Vi opfordrer alle studerende til at følge myndighedernes skærpede anbefalinger

UC SYD har udarbejdet nedenstående Q/A med svar på spørgsmål, du måske stiller dig som studerende/kursist på UC SYD i relation til coronavirus (COVID-19).

Har du spørgsmål, som ikke bliver besvaret herunder, kan du se, hvem du skal henvende dig til under "Andre spørgsmål".

Hvordan skal jeg forholde mig til coronavirus som studerende på UC SYD?

Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

Tag ansvar

Der er en række forholdsregler, som både medarbejdere og studerende skal følge for at mindske smitterisikoen og undgå smittespredning.

Tag et personligt ansvar for din egen, andre studerendes og medarbejderes sundhed og følg altid de sundhedsfaglige retningslinjer om afstand og hygiejne. Brug din sunde fornuft, og lad os hjælpe hinanden med at finde pragmatiske løsninger på de situationer, der opstår. På den måde kan vi sammen sikre, at vi kan færdes trygt og sikkert på campus.

Undervisning og eksamen

Foregår min eksamen fysisk eller online?

Afhængig af de til enhver tid gældende restriktioner, vil du kunne opleve, at din eksamen kan blive omlagt til online-eksamen. 

Hvis dette er tilfældet, vil du få besked direkte fra din uddannelse.

Foregår min undervisning fysisk eller online?

Afhængig af de til enhver tid gældende restriktioner, vil du kunne opleve, at hele eller dele af din undervisning kan blive omlagt til online-undervisning. 

Du får besked direkte fra din uddannelse.

Skal jeg deltage i studieaktiviteter i perioder, jeg er hjemsendt?

Som studerende skal du som udgangspunkt stadig være studieaktiv, selvom du er hjemme.

Der kan være studieaktivitet i den periode, hvor du er hjemsendt, som du skal deltage i. Du vil få besked direkte fra din uddannelse. Vi opfordrer til, at du bruger tiden på dit studie og forbereder dig til dine kommende eksamener som normalt.

Det er vigtigt, at du i hele denne periode bliver ved med at opfatte dig som studerende og arbejder aktivt med studierne, også selvom undervisningstilbuddet lige nu er anderledes end det sædvanlige. Og husk, at alle studiemøder bør afholdes som virtuelle møder.

Du skal holde dig orienteret på ItsLearning i forhold til de udmeldinger, som kommer fra din uddannelse.

Få information omkring mulig online-undervisning her:

Hvordan foregår undervisningen på efter- og videreuddannelsen?

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, hvis vi kan undervise dig på campus.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.

Kan jeg låne bøger på biblioteket?

Adgangen til biblioteket tilpasses de gældende restriktioner. Biblioteket orienterer på sin hjemmeside om, hvordan du kan låne og aflevere bøger samt afhente reserverede materialer.

Vejledninger og bookninger foregår i øjeblikket digitalt.

Hvordan fungerer Zoom?

Zoom kan benyttes af alle medarbejdere, studerende og gæster ved UC SYD.

Det betyder, at du kan opleve, at online-undervisning og online-møder bliver flyttet fra ”Skype for Business” til Zoom videomødeplatformen. Det betyder blot, at når du klikker på møde-linket til Zoom, så vil du blive bedt om at installere Zoom-klienten (program/app). Har du ikke mulighed for at installere Zoom, kan du også deltage via din webbrowser.

Log altid ind med SSO/WAYF (login som bruges til alle UC SYDs systemer) i Zoom klienten (program/app) og webbrowser. Company Domain er: “ucsyd-dk".

Hvorfor skifte til Zoom?

Zoom har funktioner som bedre understøtter undervisning end Skype for Business. Derudover afvikler Zoom problemfrit på alle typer enheder (PC, MAC, Chromebooks, tablets og smartphones). Fx kan fremhæves:

 • Fremragende lyd og billedkvalitet
 • Video af op til 49 brugere på én gang
 • Grupperum (Breakout Rooms)
 • Afspilning af medier med lyd så alle I mødet kan høre det
 • Deling af skærm og applikationer

Sikkerhed i Zoom

UC SYD’s udgave af Zoom er sikker. Sikkerhedsforanstaltninger uddybes yderligere af leverandøren her.

Nysgerrig?

Du kan læse UC SYD’s egne vejledninger til Zoom her:

Derudover kan du:

Færden på campus

Hvordan er retningslinjerne for færden på campus?

Der er udarbejdet retningslinjer for færden på campus, der skal sikre, at alle kan færdes trygt på campus og smitterisikoen mindskes i størst muligt omfang.

Du finder de generelle retningslinjer for adgang til campus her.

Hvis der udover de generelle retningslinjer er særlige foranstaltninger på din uddannelse, vil du blive informeret om dette direkte af din studieleder.

Skal jeg testes, før jeg må møde fysisk op på campus?

Ja, det skal du.

Du skal være opmærksom på, at din test som udgangspunkt højst må være 72 timer gammel. Hvis den seneste test er taget for mere end 72 timer siden, kan testkravet alligevel opfyldes, hvis du jævnt fordelt over de seneste 7 dage – fx dag 1 og dag 4 – har fået taget 2 negative coronatest.

Dokumentationen for covid-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Følgende oplysninger skal fremgå:

 1. Dit navn 
 2. Tidspunktet for testens gennemførelse.
 3. Resultatet af testen.

Kravet om test gælder ikke for studerende, der:

 • Af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 • Som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 • Tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum. Du skal i dette tilfælde kunne fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt.
 • Er vaccinerede mod covid-19. Du skal i dette tilfælde kunne fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb. Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.
 • Er påbegyndt vaccinationsforløb. Du er undtaget kravet om test fra 14 dage efter et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 og højst 42 dage efter den første dosis.

Kravet om test betyder, at der vil blive lavet stikprøvekontroller. For at kunne færdes på campus skal du derfor kunne fremvise dokumentation for en negativ covid-19 test, medmindre du er fritaget for test. Hvis du ikke kan fremvise en negativ test, vil du blive bedt om at forlade campus og vil få fravær, hvis der er fraværsregistrering på din uddannelse.

Hvis du gentagende gange møder op uden at kunne fremvise dokumentation, vil det kunne medføre yderligere sanktioner efter ordensreglerne.

Er du i tvivl, skal du kontakte din studieleder.

Skal jeg testes, før jeg møder op på campus, hvis jeg er corona-vaccineret?

Nej. Hvis du kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, er du undtaget fra kravet til dokumentation af negativt testresultat. Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis. 

Hvis du er påbegyndt vaccinationsforløb, er du undtaget kravet om test fra 14 dage efter et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 og højst 42 dage efter den første dosis.

Er du i tvivl, skal du kontakte din studieleder.

Skal UC SYD kontrollere, at jeg er blevet testet?

UC SYD skal gennemføre stikprøvekontrol af, at studerende på campus opfylder kravet om negativ test.

Du skal derfor til enhver tid kunne fremvise dokumentation for, at du er blevet testet, medmindre du er fritaget for test. Se eventuelt "Skal jeg testes, før jeg må møde fysisk op på campus?".

Hvis du ikke kan fremvise en negativ test, vil du blive bedt om at forlade campus og vil få fravær, hvis der er fraværsregistrering på din uddannelse.

Hvis du gentagende gange møder op uden at kunne fremvise dokumentation, vil det kunne medføre yderligere sanktioner efter ordensreglerne.

Er du i tvivl, skal du kontakte din studieleder.

Kan jeg selv vælge, om jeg ønsker at være fysisk til stede på campus?

Nej, du skal som udgangspunkt være fysisk til stede på campus i det omfang, din uddannelse kræver det, da risikoen på campus ikke er større end i det omkringliggende samfund, når sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at undgå smitte følges.

Der er udarbejdet retningslinjer for færden på campus, der skal sikre, at alle kan færdes trygt på campus og at smitterisikoen mindskes i størst muligt omfang.

Hvis du selv er i risikogruppe eller du er samboende med nogen i risikogruppen, se da spørgsmålene "Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er i risikogruppe?" og "Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg bor sammen med en person i en særlig risikogruppe?".

Hvad gør jeg, hvis jeg har symptomer på covid-19?

Symptomer på covid-19 er:

 • Feber
 • Hoste
 • Ondt i halsen
 • Hovedpine
 • Muskelømhed
 • Tab af lugte- og smagssans
 • Stoppet eller løbende næse

Du skal gå i selvisolation og booke tid til test på coronaprover.dk, hvis du har symptomer, der kunne være covid-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med en læge.

Hvis din test er negativ, må du komme på campus igen, når du er symptomfri.

Hvis din test viser, at du er smittet med covid-19, og du har været fysisk til stede på campus i perioden på 48 timer før dine symptomer opstod, skal du kontakte din studieleder. Se også spørgsmålet ”Hvad gør jeg, hvis jeg konstateres smittet med covid-19, og har været på campus inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte?”

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19, og har været på campus inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte?

Du skal ringe eller sms'e til din studieleder, hvis du bliver konstateret smittet med coronavirus, og du har været fysisk til stede på campus inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte eller testen blev foretaget. Find kontaktinfo på din studieleder her.

De medarbejdere og studerende, du har været i nær kontakt med, vil blive orienteret om, at de skal gå i selvisolation og ringe til 3232 0511 for at få rådgivning om, hvordan de skal forholde sig, og hvilke dage de skal have foretaget tests. Du vil i denne sammenhæng blive bedt om at hjælpe med at identificere, hvem du har været i kontakt med op til 48 timer, før de første symptomer opstod, da du i denne periode potentielt har kunnet smitte andre.

Under sygdommen skal du blive hjemme, indtil du har været symptomfri i 48 timer. Derudover skal du følge de almindelige retningslinjer ved sygdom. Retningslinjerne finder du her på siden under overskriften ”Fraværsregistrering, sygdom og forhold med betydning for dit studieforløb”. Hvis du ikke har haft symptomer, skal du være i selvisolation indtil syv dage efter, at din test blev taget.

Hvis du ikke kan deltage i planlagte undervisningsaktiviteter, skal du kontakte din studieleder, så I kan aftale, om der kan findes en alternativ løsning.

Følg i øvrigt sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19, men ikke har været på campus inden for de seneste 48 timer?

Hvis du bliver testet positiv for covid-19, men ikke har været på campus inden for de seneste 48 timer, skal du henvende dig til Styrelsen for patientsikkerhed i forbindelse med håndtering af smitteopsporing.

Du må ikke komme på campus indtil 48 timer efter, du er symptomfri, eller indtil 7 dage efter testen blev gennemført, hvis du ikke har haft symptomer på noget tidspunkt.

Hvis du er samboende, se da også spørgsmålet ”Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er rask, men bor sammen med en person, der er smittet med coronavirus?”

Derudover skal du følge de almindelige retningslinjer ved sygdom. Retningslinjerne finder du her på siden under overskriften ”Fraværsregistrering, sygdom og forhold med betydning for dit studieforløb”.

Hvis du ikke kan deltage i planlagte undervisningsaktiviteter, skal du kontakte din studieleder, så I kan aftale, om der kan findes en alternativ løsning.

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19 med hurtigtest?

Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus med en hurtigtest, skal du have taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, som kan be- eller afkræfte, at hurtigtesten har givet det rigtige svar, og som samtidig kan vise, om du er smittet med en virusvariant.

Se sundhedsstyrelsens retningslinjer her.

Se også disse Q/A:

 • "Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19, og har været på campus inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte?"
 • "Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19, men ikke har været på campus inden for de seneste 48 timer?"
Hvad er en nær kontakt?

Du er en nær kontakt, når du har været meget tæt på en person, der er smittet med ny coronavirus. Nedenfor er beskrevet, hvornår du betragtes som en nær kontakt og derfor er i særlig risiko for at være blevet smittet.

Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person i en af følgende perioder:

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede.
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Og hvis du samtidigt opfylder mindst ét af følgende kriterier:

 • Du bor sammen med en smittet person.
 • Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person, eller ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.).
 • Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 2 meter (f.eks. ved samtale).
 • Du har i mere end 15 minutter været sammen med en smittet person inden for 2 meters afstand i en af disse situationer:
  - Aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. sang, høj tale eller råb.
  - Aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse, f.eks. fitness eller yoga.
  - Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation.

Hvis man har fulgt Sundhedsstyrelsens råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få personer, der kan kategoriseres som en nær kontakt.

Se sundhedsstyrelsens information til nære kontakter.

Hvornår skal jeg gå i isolation og blive testet?

Du skal gå i isolation og blive testet:

 • Hvis du har symptomer på covid-19.
   
 • Hvis du er nær kontakt til en smittet
  Se definitionen af nær kontakt under "Hvad er en nær kontakt".
Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, der er sendt til test for covid-19?

Du skal ikke gøre noget, før der foreligger svar på testen, og du må derfor gerne komme fysisk på campus. Det er naturligvis meget vigtigt, at du er ekstra opmærksom på symptomer og agerer i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, overholder UC SYDs generelle retningslinjer for færden på campus samt de uddannelsesspecifikke foranstaltninger.

Hvis din nære kontakts test er positiv, skal du følge vejledningen i spørgsmålet ”Hvad gør jeg, hvis jeg er sendt til test for covid-19 fordi jeg har symptomer eller er nær kontakt til en, som er konstateret smittet?”

Hvis der er gået mere end 13 dage, siden du var i nær kontakt med den smittede, og du ikke har haft symptomer, er der ikke behov for test og selvisolation.

Se sundhedsstyrelsens information til nære kontakter.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er rask, men bor sammen med en person, der er smittet med coronavirus?

Hvis du bor sammen med en person, der er konstateret smittet med coronavirus, må du ikke møde fysisk på campus. Du må møde fysisk på campus igen, når alle i hjemmet har været symptomfri i 48 timer eller indtil 7 dage efter testen blev gennemført, hvis ingen af jer har haft symptomer på noget tidspunkt.

Hvis du dermed ikke kan deltage i planlagte undervisningsaktiviteter, skal du kontakte din studieleder, så I kan aftale, om du i stedet kan følge aktiviteterne virtuelt, eller om der kan findes en alternativ løsning.

Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, hvis nære kontakt er smittet med covid-19?

Du skal ikke gøre noget, medmindre din nære kontakt sendes til test.

Hvis din nære kontakt sendes til test, se spørgsmålet: "Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, der er sendt til test for covid-19?".

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er i en særlig risikogruppe?

Selvom du er i en særlig risikogruppe, kan du som udgangspunkt godt møde ind til undervisning på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at undgå smitte.

Hvis du mener, at du ikke kan møde op pga. din særlige situation, skal du kontakte din læge og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at du møder på campus.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation eller en kopi af din vandrejournal til studieadministrationen. Du skal selv afholde eventuel udgift til lægeerklæring. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring. Kontakt i så fald i Studieadministrationen.

I forbindelse med planlagte undervisningsaktiviteter kan du og din studieleder overveje, om dette kan tilrettelægges, så du så vidt muligt skærmes for fysisk kontakt til medstuderende og undervisere og dermed kan få mulighed for at komme på campus. Hvis det ikke er muligt, skal det overvejes, om du i stedet kan følge aktiviteterne virtuelt, eller om der kan findes en alternativ løsning.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg er gravid?

Ja, det må du gerne.

Som gravid betragtes du som værende i øget risiko, men det betyder ikke, at du ikke må komme på campus. Du kan derfor godt møde ind til undervisning på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at undgå smitte.

Se mere information under ”Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er i en særlig risikogruppe?”.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg bor sammen med en person i en særlig risikogruppe?

Selvom du bor sammen med en person, som er i en særlig risikogruppe, kan du som udgangspunkt godt møde ind til undervisning på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at undgå smitte.

Hvis du mener, at du ikke kan møde op pga. jeres særlige situation, skal du kontakte den læge, der behandler vedkommende og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at du møder fysisk på campus.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation til studieadministrationen. Du skal selv afholde eventuel udgift til lægeerklæring. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring. Kontakt i så fald i Studieadministrationen. 

I forbindelse med planlagte undervisningsaktiviteter kan du og din studieleder overveje, om dette kan tilrettelægges, så du så vidt muligt skærmes for fysisk kontakt til medstuderende og undervisere og dermed kan få mulighed for at komme på campus. Hvis det ikke er muligt, skal det overvejes, om du i stedet kan følge aktiviteterne virtuelt, eller om der skal findes en alternativ løsning.

Hvad gør jeg, hvis mit barn er i en særlig risikogruppe og derfor ikke kan komme i skole/institution?

Hvis dit barn er i en særlig risikogruppe, skal du kontakte den læge, der behandler dit barn og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at dit barn kommer i skole, vuggestue eller børnehave.

Hvis vurderingen er, at dette ikke anbefales, skal du kontakte din studieleder for at drøfte evt. muligheder, hvis det påvirker dine muligheder for at være studieaktiv. Du skal i den forbindelse indsende lægefaglig dokumentation til studieadministrationen. Du skal selv afholde eventuel udgift til lægeerklæring. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra barnets læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring. Kontakt i så fald i Studieadministrationen.

Får jeg besked, hvis jeg har været i nær kontakt med en smittet på UC SYD?

Ja. Vi foretager smitteopsporing på UC SYD, og det betyder, at du vil blive kontaktet, hvis du har været i nær kontakt med en studerende eller medarbejder, der er konstateret smittet med covid-19.

Hvordan får jeg besked om smittetilfælde på UC SYD, som har betydning for mig?

Du vil få beskeder og information om smittetilfælde ved UC SYD, som har betydning for
dig via din UC SYD mail.

Så tjek løbende din UC SYD mail!

Brug af UC SYDs testfaciliteter

Hvad skal jeg vide, inden jeg benytter UC SYDs testfaciliteter
 • Du skal have set denne video om selvtest, inden du kommer til test. Vær opmærksom på, at videoen vil blive opdateret afhængigt af, hvilken type testkit, der anvendes.
   
 • Du må ikke have symptomer på covid-19 eller være nær kontakt til en person, der er smittet med covid-19.
   
 • Husk at holde afstand udenfor teltet.
   
 • Du skal have dit sygesikringsbevis og din mobiltelefon med, og du skal bære mundbind i teltet.
   
 • Du skal vente med at tage testen, til supervisor har scannet dit sygesikringsbevis.
   
 • Du skal selv tage testen. Du kan få vejledning til at teste dig selv, men det vil ikke være muligt at få hjælp til selve testen.
   
 • Du går ud af teltet umiddelbart efter, du har fortaget testen, men du må ikke gå ind på UC SYD, inden du får testsvaret.
   
 • Supervisor aflæser testsvaret, som scannes ind, og du vil få en sms med svaret inden for 15-30 min.
  - Ved negativ test kan du gå ind på UC SYD.
  - Ved inkonklusiv test, skal testen gentages.
  - Ved positiv test står der på testsvaret, hvad du skal gøre.

UC SYD er ansvarlig for behandling af personoplysninger i forbindelse med antigentesten. Se information om, hvordan personoplysningerne behandles her. (link er på vej). 

Har du spørgsmål, kontakt din nærmeste leder.

Hvornår har testfaciliteterne åbent?

Åbningstiden er mandag til fredag fra kl. 07.00 til 10.00 på alle campusser. 

Bemærk:

 • Der er lukket fredag den 14. maj, dagen efter Kristi Himmelfart. 
Hvordan foregår en selvtest?

Selvtest – sådan gør du:

 1. Læs det udleverede dokument om behandling af dine data og gå til det henviste bord.
   
 2. Supervisor scanner dit sygesikringsbevis og QR-koden.
   
 3. Før podepinden 2-3 cm ind i det ene næsebor. Roter podepinden seks gange mod næseskillevæggen og tag den derefter ud. Gentag proceduren i det andet næsebor med den samme podepind.
   
 4. Placér podepinden i et rør med ekstrationsbuffer (væske). Tryk bufferrøret sammen og omrør podepinden 5 gange.
   
 5. Fjern herefter podepinden, mens røret trykkes sammen for at trække væsken ud af podepinden.
  Det er vigtigt, at røret trykkes sammen ved udtagning af podepinden for at sikre et retvisende test.
   
 6. Tryk herefter hætten omhyggeligt på plads på røret.
   
 7. Dryp 3 dråber fra testrøret i kassettens prøvebrønd (S).
   
 8. Kassér podepind og testrør, sprit dine hænder og forlad teltet. Testkassetten og QR-koden bliver liggende på bordet.

Du må ikke gå ind på campus, før du har et negativt testresultat.
- Dette er uafhængigt af, om du har et gældende negativt testresultat. Når du får taget en ny test, er det svaret på den, du skal forholde dig til, da du kan risikere at få et positivt testresultat. 

Vær ekstra forsigtig, f.eks. hvis du:

 • Har tendens til næseblødning
 • Har sygdom i næsesvælget
 • For nyligt har brækket næsen eller fået foretaget næseoperation
 • Har akutte eller kroniske skader i og omkring næseregionen.


Vigtigt: Vær opmærksom på, at vejledningen vil blive opdateret afhængigt af, hvilken type testkit, der anvendes.

Hvad sker der, når jeg forlader testfaciliteterne?

Du må ikke gå ind på campus, før du har modtaget et negativt testresultat.
- Dette er uafhængigt af, om du har et gældende negativt testresultat. Når du får taget en ny test, er det svaret på den, du skal forholde dig til, da du kan risikere at få et positivt testresultat. 

 • Du modtager en SMS indenfor 30 min. med dit testresultat.
 • Hvis testresultatet er ”ikke påvist/negativ”, kan du gå ind på campus.
 • Hvis testresultatet er ”inkonklusiv/mislykket”, skal du komme tilbage og tage en ny test.
   
 • Hvis testresultatet er ”påvist/positiv”, må du ikke gå ind på campus. Du skal ringe til UC SYDs test-telefon på 7266 6060, hvor du får yderligere information. 

Husk at holde afstand, mens du venter på dit testsvar.

Hvad gør jeg, hvis mit testresultat er positivt?

Hvis testresultatet er ”påvist/positiv”, må du ikke gå ind på campus.

Du skal ringe til UC SYDs test-telefon på 7266 6060, hvor du får yderligere information. 

Vigtigt:

 • Du skal gå hjem i selvisolation.
 • Du må ikke anvende offentlig transport.
 • Du vil blive kontaktet af Coronaopsporingen. 
Hvordan behandler UC SYD mine personoplysninger ifm. antigentest?

UC SYD er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med udførelsen af antigentest.

Ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Se hvordan vi behandler dine personoplysninger. (link er på vej)

Vær opmærksom på, at dette kun er til din orientering. Du skal derfor ikke foretage dig noget.

Praktik 

Du får besked direkte fra din uddannelse omkring dit praktikforløb.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis mit praktiksted befinder sig i en kommune/region, der er ramt af særlige restriktioner?

Du skal møde op på dit praktiksted, medmindre du får anden besked fra dit praktiksted eller din uddannelse.

Er du i tvivl, kan du kontakte din praktikvejleder.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg skal i praktik på et af regionens sygehuse eller en kommunal institution?

KKR og Region Syddanmark har udarbejdet denne pjece, der fortæller, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal i praktik på et af regionens sygehuse eller en kommunal institution. 

Du finder pjecen her. (opdateret 16. marts 2021)

Bliver jeg tilbudt vaccine, hvis jeg som studerende på de sundhedsfaglige uddannelser skal i klinisk undervisning eller praktik?

På sygehuse og i kommuner i Region Syddanmark opfattes studerende på lige fod med personalet, og du vil derfor være omfattet af tilbud om vaccination som det øvrige personale på den afdeling, hvor du er i praktik.

Desværre er der endnu kun et begrænset antal vacciner i Danmark, og derfor prioriteres vaccinerne til det frontpersonale, der er i størst risiko for smitte.

Det vil sige:

 • at studerende på covid-afsnit, FAM, intensiv eller andre afdelinger og afsnit med høj risiko for smitte, er de første til at få tilbudt vaccinen sammen med det øvrige personale.
 • At studerende på afdelinger eller afsnit, der endnu ikke er blevet tilbudt vaccinen, vil få tilbuddet, når resten af personalet på den pågældende afdeling bliver tilbudt vaccination.

Region Syddanmark, KKR, UCL og UC SYD er i løbende kontakt for at sikre de bedst mulige uddannelsesforhold. Er du i tvivl om noget, eller er der emner, du ønsker at drøfte, er du velkommen til at kontakte enten os eller din kontaktperson på uddannelsen.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er gravid og skal i praktik?

Jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinjer betragtes gravide som værende i øget risiko ud fra et forsigtighedsprincip for at tage hensyn til den gravide og det ufødte barn. Som udgangspunkt skal du derfor være opmærksom på Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger til personer i øget risiko.

Hvis du er gravid og er i praktik i sundheds-, social- og ældresektor eller i dagtilbud 0-6 år, og hvis du har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, skal du omplaceres til andre arbejdsopgaver, hvor du ikke har tæt kontakt med andre. Dette skal ske fra fulde 28 graviditetsuger (28+0) og resten af graviditeten. Hvis omplacering eller hjemmearbejde ikke er muligt, skal du fraværsmeldes.

Husk at orientere din praktikansvarlige eller din studieleder, hvis du bliver omplaceret eller hvis omplacering eller hjemmearbejde ikke er muligt.

Er du i tvivl, skal du ligeledes kontakte din praktikansvarlige eller din studieleder.

Fraværsregistrering, sygdom og forhold med betydning for dit studieforløb

Hvad sker der, hvis der opstår forhold, der får betydning for mit studieforløb som følge af coronavirus?

På baggrund af den helt ekstraordinære situation vil der sandsynligvis kunne opstå forhold, der kan få afgørende betydning for dit videre studieforløb. Det kan derfor blive nødvendigt at søge dispensation eller særlige vilkår for at undgå unødige forsinkelser i dit uddannelsesforløb.

UC SYD er opmærksom på, at udfordringer som følge af den ekstraordinære situation kan betyde, at uddannelsen i en vis udstrækning må udvise særlig imødekommenhed over for særlige vilkår og eventuelle ændringer, der kan være nødvendige for at undgå, at du forsinkes unødigt i dit videre studieforløb.

Du skal holde dig orienteret på Itslearning, hvor eventuelle uddannelsesmæssige ændringer vil blive meldt ud.

Hvad sker der, hvis jeg forsinkes i uddannelsen som følge af coronavirus?

Hvis det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid, og der er årsagssammenhæng mellem coronavirus og forsinkelsen, så er det muligt at forlænge din studietid, også selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet.

Hvad sker der, hvis jeg bliver syg under afviklingen af en prøve?

Hvis du bliver syg under afviklingen af en prøve, skal du som udgangspunkt følge de almindelige retningslinjer for meddelelse af sygdom og indsendelse af dokumentation.

Vi er opmærksomme på, at der er et stort pres på sygehusvæsenet, og at der derfor kan være begrænset adgang til læge. I tilfælde af sygdom skal du derfor kontakte studieadministrationen,der vejleder dig i forhold til indsendelse af dokumentation.

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser?

UC SYD opfordrer alle studerende til at følge myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser og udvise forsigtighed. Udenrigsministeriet fraråder fortsat ikke-nødvendige rejser til en række områder og myndighederne opfordrer samtidigt kraftigt til selvisolation i 14 dage efter hjemkomst, hvis man har været i et af de pågældende områder.

Hvis du vælger at rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, må du således ikke møde fysisk ind på campus før 14 dage efter hjemkomst. Hvis du vælger at lade dig teste umiddelbart efter hjemkomst til Danmark (ved korte rejser dog tidligst 4 dage efter udrejsen fra Danmark) og resultatet af testen er negativ, kan du afbryde de 14 dages selvisolation, som ellers er gældende ved hjemkomst fra udlandet.

Hvis din selvisolation betyder, at du efter rejsen ikke kan starte på dit studie som planlagt, kan det få konsekvenser for dit studieforløb. Studieaktiviteterne vil forløbe som planlagt uden mulighed for særligt tilrettelagte forløb for enkelte studerende.

Hvad gør UC SYD, hvis en studerende eller medarbejder konstateres positiv med coronavirus?

Hvis du har været på campus, vil de studerende og medarbejdere, du har været tæt i kontakt med, blive orienteret om, at de skal være ekstra opmærksomme på symptomer og agere i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier. Tilsvarende vil du selv og de studerende blive orienteret, hvis det er en studerende, der konstateres smittet. Du kan i denne sammenhæng blive bedt om at skulle hjælpe med at identificere, hvem du har været i kontakt med i den periode på op til 48 timer før symptomdebut, hvor du potentielt har kunnet smitte andre.

Hvor finder jeg information om coronavirus?

UC SYD følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger omkring coronavirus (COVID-19).

Du finder de nyeste anbefalinger og rejsevejledninger her: coronasmitte.dk

Frivillige til beredskab - muligheder og konsekvenser

Skal jeg som studerende melde mig til beredskabet?

Vi står i en helt ekstraordinær situation i Danmark i øjeblikket, og som studerende opfordres du nu til at melde dig til sundhedsvæsenets og kommunernes beredskab. Landets regioner og kommuner er påbegyndt rekrutteringsarbejde ved oprettelse af en corona-jobbank, hvor du som studerende kan melde dig til beredskabet.

UC SYD vil gerne positivt bidrage til at imødekomme samfundets udfordringer, og vil så vidt muligt støtte op om dig, hvis du vælger at melde dig til beredskabet.

Skal uddannelsen have besked, hvis jeg deltager i beredskabet?

Hvis du deltager i beredskabsarbejdet, skal dette registreres i det omfang, at beredskabsarbejdet får indflydelse på din studieaktivitet. Du skal derfor give UC SYD besked, hvis beredskabsarbejdet har betydning for din mulighed for at være studieaktiv og efterfølgende gå til prøve.

Du må også meget gerne registrere dig selvom din deltagelse i beredskabet ikke umiddelbart får betydning for din studieaktivitet. Hvis du er hjemsendt fra praktik/ klinik, vil dit arbejde i beredskabet i mange tilfælde kunne sidestilles med den praktik, du skulle have haft.

Din uddannelse vil efterfølgende vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og hjælpe dig med at udbedre disse, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt. Uddannelsen kan kræve dokumentation for dit arbejde i beredskabet, hvis der skal gives dispensation for studieaktivitet.

Er du studerende på 7. semester og i gang med at skrive afsluttende bachelorprojekt, vil vi anbefale dig, at du kun deltager i beredskabet i et sådant omfang, at du kan færdiggøre dit bachelorprojekt som planlagt og blive klar til ansættelse fra sommer.

For at få registreret dit arbejde i beredskabet, bedes du henvende dig til studieadministrationen.

Studerende på læreruddannelsen, Ernæring & Sundhed eller kommunikationsuddannelserne skal kontakte studieadministrationen på  laerkomm@ucsyd.dk  eller tlf. 72 66 50 16.

Studerende på socialrådgiver-, administrationsbachelor-, skatte-, sygeplejerske-, fysioterapeut-, jordemoder-, bioanalytiker-, laborant- eller ergoterapeutuddannelsen skal kontakte studieadministrationen på sundsamf@ucsyd.dk  eller tlf. 72 66 33 83.

Studerende på pædagoguddannelsen skal kontakte studieadministrationen på paedagog@ucsyd.dk  eller tlf. 72 66 38 74.

Studerende på pædagogisk assistent-uddannelsen skal kontakte studieadministrationen på pau-amu@ucsyd.dk  eller tlf. 72 66 33 85.

Kan jeg forblive studieaktiv, hvis jeg melder mig til beredskabet?

Du vil fortsat kunne være studieaktiv i det omfang, dit arbejde i beredskabet er foreneligt med din uddannelse. Det er i den forbindelse vigtigt, at du bliver registreret og får registreret omfanget af din studieaktivitet. Uddannelsen vil på den baggrund kunne vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og hjælpe dig med at udbedre disse, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt og undgå unødige forsinkelser.

Hvis du deltager i beredskabet og fortsat ønsker at være studieaktiv, anbefaler UC SYD, at du også afsætter tid til at studere, så du kan imødekomme læringsudbytterne ved afslutningen af semestret og derved undgå for mange ændringer i dit uddannelsesforløb.

Uddannelsen vil forsøge at tage særlige hensyn til dig og foretage nødvendige dispositioner for, at du fortsat vil kunne nå læringsmålene og gå til prøve evt. med udsættelse, såfremt det bliver nødvendigt.

Hvad hvis jeg ikke kan forblive studieaktiv?

Ansættes du på fuld tid med løn fra sundhedsvæsnet, vil du få orlov, uden SU, fra uddannelsen.

I den situation vil uddannelsen blive sat i bero, idet du ikke kan være studieaktiv. Afhængig af orlovens længde, vil uddannelsen ved tilbagevenden tage stilling til indplacering på uddannelsen, herunder om orloven vil få betydning for forlængelse af studietiden, eller om du vil kunne nå at samle op på de dele af uddannelsen, som er forsømt i orlovsperioden.

Hvis der bliver tale om en længere orlov fra uddannelsen, vil det kunne betyde, at uddannelsen vil skulle forlænges udover normeret studietid. Det er dog muligt, at de opnåede kompetencer i beredskabet kan meritere for eventuelle senere praktikker på uddannelsen.

Hvis det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid, grundet arbejde i beredskabet, vil du få forlænget din studietid, også selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg er i praktik med beredskabsopgaver?

Hvis du er i praktik og varetager beredskabsopgaver, kan du komme ud for,  at du får andre arbejdsopgaver, som vil give dig et læringsudbytte, der måske kan afvige fra det, som ellers er defineret for dit semester.

Der kan i denne periode være problemer med at gennemføre de relevante uddannelsesaktiviteter og få vejledning mv. I den givne situation er det vigtigt at bidrage til sundhedsvæsenets udfordringer og du opfordres til at indgå i arbejdet på dit praktiksted og bidrage mest muligt i din praktik/klinik i sundhedssystemet og i andre vigtige kritiske funktioner.

Praktikken vil som udgangspunkt kunne bidrage til, at du når læringsmålene trods beskeden vejledning eller på trods af det ændrede indhold, og den vil i mange tilfælde kunne sidestilles med den praktik, du skulle have haft. Alternativt vil uddannelsen så vidt muligt finde en anden måde, hvorpå du vil kunne nå læringsmålene for praktikken og afslutte den som planlagt.

Hvad hvis jeg forsinkes i min uddannelse på grund af arbejde i beredskabet?

Hvis du grundet dit arbejde i beredskabet forsinkes i dit uddannelsesforløb, og det ikke er muligt at indhente, vil det kunne betyde, at uddannelsen vil skulle forlænges udover normeret studietid.

Hvis det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid, grundet arbejde i beredskabet, vil du få forlænget din studietid, også selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet.

Da ingen kender længden eller omfanget af coronakrisen og sundhedsvæsenets behov for hjælp, kan det være vanskeligt at svare på om en forlængelse bliver nødvendig. Men UC SYD arbejder ihærdigt på at finde løsninger, så alle kommer så skånsomt som muligt gennem denne ekstraordinære situation uden unødig studieforlængelse.

Vil jeg fortsat kunne modtage SU, når jeg deltager i beredskabet?

Afgørende herfor vil som udgangspunkt være, om du fortsat kan være studieaktiv, eller om du tager orlov fra uddannelsen.

Hvis du melder dig som deltidshjælp i beredskabet, eller deltager som hjælp uden for studietiden, og derfor fortsat kan være studieaktiv i et vist omfang, vil du fortsat kunne modtage SU.

Din uddannelse vil i den forbindelse vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og hjælpe dig med at udbedre disse, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt. Uddannelsen kan kræve dokumentation for det frivillige arbejde, når der gives dispensation for studieaktivitet.

SU-styrelsen har meldt, at studerende, der bliver forsinket i sin uddannelse som følge af COVID-19, kan søge om tillæg af SU-klip til ramme og støttetid. Der vil dog altid være tale om en konkret afgørelse i forhold til den enkelte SU-ansøger, der vil skulle godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem COVID-19 og forsinkelsen.

Andre spørgsmål

Kan jeg frit rejse ind i Danmark for at studere?

Hvis du ikke er dansk statsborger eller har bopæl i Danmark, gælder der forskellige regler for at rejse ind i Danmark afhængigt af dit bopælsland. 

Reglerne ændrer sig løbende - du kan se de gældende regler her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danma…

Hvor kan jeg få gode råd til at håndtere hverdagen i denne situation?

Du har flere muligheder for at få gode råd og hjælp til at håndtere hverdagen i denne situation. Her er tre af dem:

 • Din studievejleder: Du er altid velkommen til at tage kontakt til din studievejleder.
   
 • Studenterrådgivningen: I Studenterrådgivningen har de udviklet en række tilbud, der direkte og umiddelbart kan hjælpe dig som studerende med at håndtere de væsentligste udfordringer. Læs mere om Studenterrådgivningens tilbud her.
   
 • Fem råd: Uddannelses- og Forskningsministeriet har oprettet en side med fem råd til at komme godt igennem COVID-19 situationen:
  - Byg din egen struktur og skab en fast rytme
  - Gør noget aktivt
  - Gør noget sammen med andre - på afstand
  - Gør noget med mening
  - Acceptér det, du ikke kan gøre noget ved
  Læs mere om rådene her.
   
 • Gode råd fra psykologen på UC SYD: Vores psykolog, Kirsten Opsal Bertelsen, giver dig gode råd og mindfulness-øvelser.
  - Tre mindfulness-øvelser
  - Få kvalitet og struktur i din hverdag
  - Lær at tackle bekymringstanker
Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har brug for SPS?

Du kan altid kontakte din læsevejleder vedrørende SPS.

Instruktion, udredning af støttebehov og studiestøttetimer kan foregå via mail, telefon eller Skype.

Test for ordblindhed
Du kan blive henvist til test gennem din studievejleder.

Spørgsmål?
Kontakt din studievejleder eller læsevejleder, hvis du har spørgsmål.

Hvad sker der med min SU?

Uddannelses- og Forskningsministeriet forudsætter, at de studerende fortsat er studieaktive, og SU-udbetalingerne fortsætter derfor uændret.

Har du specifikke spørgsmål om din SU, kontakt su@ucsyd.dk.

Du kan i øvrigt holde dig orienteret på: https://www.su.dk/covid-19-og-su/

Kan jeg optage ekstra SU-lån i forbindelse med COVID-19?

I forbindelse med COVID-19 har studerende haft ekstraordinær mulighed for at optage forhøjede lån. Ordningen har været en økonomisk håndsrækning til studerende som følge af, at flere mistede deres studiejob på grund af COVID-19-krisen.

Studerende har kunnet optage forhøjede lån gældende for marts til og med august 2020. 

Godkend din låneplan

Har du allerede søgt SU-lån, skal du godkende din låneplan, for at få det udbetalt. Du kan godkende låneplanen til og med den 15. december 2020.

Læs mere om forhøjede lån på siden COVID-19 og SU her.

Jeg har mistet mit studiejob ifm. COVID-19. Kan jeg få ekstra SU-lån?

Nogle studerende har mistet deres studiejob i forbindelse med COVID-19. De har dermed mistet en del af deres samlede indkomst. Det blev derfor fra politisk side besluttet, at studerende i forbindelse med COVID-19 kan optage ekstra SU-lån for perioden marts-august 2020. Ansøgningsfristen for ansøgning er den 5. december 2020.

Læs mere om dette på su.dk.

Får jeg udbetalt det skattefrie engangstilskud på 1.000 kr.?

Det skattefrie engangstilskud på 1.000 kr. udbetales til personer, der for april måned i år – helt eller delvist – har modtaget mindst en af de 29 forsørgelsesydelser, der er nævnt i lovgivningen.

Hvis du kan få engangstilskuddet og har en NemKonto, bliver tilskuddet helt automatisk udbetalt i løbet af oktober 2020. Du skal altså ikke gøre noget for at få det, hvis du har en NemKonto og i øvrigt opfylder betingelserne. Tilskuddet er skattefrit og skal ikke oplyses på forskudsopgørelsen.

Får du ikke engangstilskuddet udbetalt?

Hvis du ikke har fået udbetalt engangstilskuddet den 1. november, men mener du burde have fået det, kan du søge om det. Ansøgningen vil være tilgængelig på www.borger.dk/engangstilskud fra den 1. november 2020.

Du skal kunne dokumentere, at du har modtaget en af de relevante ydelser for april måned 2020 og have en NemKonto.

Læs mere om engangstilskuddet på www.borger.dk/engangstilskud.

Findes der jobbanker til PAU-, pædagog- og lærerstuderende?

Ja! Flere kommuner har oprettet jobbanker, hvor de søger pædagog- og lærerstuderende samt studerende på PAU-uddannelsen til at hjælpe på blandt andet skoler og i dagtilbud.

UC SYD bakker op om jobbankerne og ser positivt på, at vores studerende kan bidrage i denne situation. Vi vil samtidig gerne understrege, at det er frivilligt om du vil bidrage, og at arbejdet finder sted ved siden af dit studie og ikke må ske på bekostning af dine studieaktiviteter.

Du finder de kommunale jobbanker i UC SYDs område her:

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål, der ikke bliver besvaret her?

Hvis du har generelle spørgsmål om coronavirus, henviser vi dig til coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål af generel karakter om undervisning, eksamen, praktik m.m. og om SU, se spørgsmål og svar på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/information-om-covid-19/sporgsmal-og-svar

Har du spørgsmål til din undervisning, skal du kontakte din underviser.

Har du specifikke spørgsmål til din uddannelse, kontakt din studieleder.

Har du specifikke spørgsmål om din SU, kontakt su@ucsyd.dk

Hold dig orienteret om spørgsmål af mere generelt karakter på ucsyd.dk/corona.

Se også andre Q/A om:
Uddannelse, eksamen mv. - på ufm.dk
SU - på su.dk
Erasmus+
Ungdomskort og transportrabat - på ungdomskort.dk
Statens Voksenuddannelsesstøtte - på svu.dk

03

Til medarbejdere og ledere

Vi opfordrer alle medarbejdere til at følge myndighedernes skærpede anbefalinger

UC SYD har udarbejdet nedenstående Q/A med svar på spørgsmål, du måske stiller dig som medarbejder eller leder på UC SYD i relation til coronavirus (COVID-19).

Har du spørgsmål, som ikke bliver besvaret herunder, opfordrer vi dig til at gå til din leder.

Hvordan skal jeg forholde mig til coronavirus som medarbejder på UC SYD?

Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

Tag ansvar

Der er en række forholdsregler, som både medarbejdere og studerende skal følge for at mindske smitterisikoen og undgå smittespredning.

Tag et personligt ansvar for din egen, andre medarbejderes og studerendes sundhed og følg altid de sundhedsfaglige retningslinjer om afstand og hygiejne. Brug din sunde fornuft, og lad os hjælpe hinanden med at finde pragmatiske løsninger på de situationer, der opstår. På den måde kan vi sammen sikre, at vi kan færdes trygt og sikkert på campus.

 Færden på campus

Hvad er retningslinjerne for færden på campus?

Der er udarbejdet retningslinjer for færden på campus, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes i størst muligt omfang.

Du finder de generelle retningslinjer her.

Hvis der ud over de generelle retningslinjer er særlige foranstaltninger på din uddannelse/afdeling, vil du blive informeret om dette direkte af din leder.

 

Skal jeg testes, før jeg må møde op på campus?

Ja, det skal du.

Du skal være opmærksom på, at din test som udgangspunkt højst må være 72 timer gammel. Hvis den seneste test er taget for mere end 72 timer siden, kan testkravet alligevel opfyldes, hvis du jævnt fordelt over de seneste 7 dage – fx dag 1 og dag 4 – har fået taget 2 negative coronatest.

Som medarbejder kan du som udgangspunkt lade dig teste i arbejdstiden. 

Dokumentationen for covid-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Følgende oplysninger skal fremgå:

 • Dit navn.
 • Tidspunktet for testens gennemførelse.
 • Resultatet af testen.

Kravet om test gælder ikke for medarbejdere, der:

 • Af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 • Som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 • Tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum. Du skal i dette tilfælde kunne fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt.
 • Er vaccinerede mod covid-19. Du skal i dette tilfælde kunne fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb. Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.
 • Er påbegyndt vaccinationsforløb. Du er undtaget kravet om test fra 14 dage efter et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 og højst 42 dage efter den første dosis.

Er du i tvivl, skal du kontakte din leder.

Skal jeg testes, før jeg møder op på campus, hvis jeg er corona-vaccineret?

Nej. Hvis du kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, er du undtaget fra kravet til dokumentation af negativt testresultat. Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis. 

Hvis du er påbegyndt vaccinationsforløb, er du undtaget kravet om test fra 14 dage efter et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 og højst 42 dage efter den første dosis.

Er du i tvivl, skal du kontakte din leder. 

Kan jeg selv vælge, om jeg ønsker at være fysisk til stede på campus?

Nej, du skal som udgangspunkt være fysisk til stede på campus i det omfang, dit arbejde kræver det. Risikoen på campus er ikke større end i det omkringliggende samfund, når sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at undgå smitte følges.

Der er udarbejdet retningslinjer for færden på campus, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes i størst muligt omfang.

I perioder, hvor du er hjemsendt, skal du følge de konkrete anvisninger.

Hvis du selv er i en risikogruppe, eller du er samboende med nogen i risikogrupperne, se da spørgsmålene: ”Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er i en særlig risikogruppe?” og ”Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg bor sammen med en person i en særlig risikogruppe?”

Hvad gør jeg, hvis jeg er sendt til test for COVID-19, fordi jeg har symptomer eller er nær kontakt til en, som er konstateret smittet?

Hvis du er sendt til test, skal du gå i selvisolation og følge sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Du skal orientere din leder om, at du er sendt til test og gået i selvisolation. 

Hvad gør jeg, hvis jeg har symptomer på COVID-19?

Symptomer på COVID-19 er:

 • Feber
 • Hoste
 • Ondt i halsen
 • Hovedpine
 • Muskelømhed
 • Tab af lugte- og smagssans
 • Stoppet eller løbende næse

Du skal gå i selvisolation og booke tid til test på coronaprover.dk, hvis du har symptomer, der kunne være covid-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med en læge.

Hvis din test viser, at du er smittet med COVID-19, skal du orientere din leder om testresultatet. Se også spørgsmålet ”Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med COVID-19?”

Hvis din test er negativ, må du igen komme på campus, hvis symptomerne er så milde, at du heller ikke sædvanligvis ville blive hjemme, og du i øvrigt ikke er samboende med nogen, som er smittet. Hvis du er samboende, se da også spørgsmålet ”Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er rask, men bor sammen med en person, der er smittet med coronavirus?”

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med COVID-19?

Du skal kontakte din leder, hvis du er konstateret smittet med coranavirus.

De medarbejdere og studerende, du har været i nær kontakt med, vil blive orienteret om, at de skal gå i selvisolation og ringe til 3232 0511 for at få rådgivning om, hvordan de skal forholde sig, og hvilke dage de skal have foretaget tests. Du vil i denne sammenhæng blive bedt om at hjælpe med at identificere, hvem du har været i kontakt med op til 48 timer, før de første symptomer opstod, da du i denne periode potentielt har kunnet smitte andre.

Under sygdommen skal du blive hjemme, indtil du har været symptomfri i 48 timer. Dit sygefravær skal registreres særskilt i mTime i den kategori, der hedder ”92001 – Sygdom – Coronavirus.” Det skyldes den særlige situation, at UC SYD får mulighed for at få sygedagpengerefusion fra den første sygefraværsdag, når der er tale om sygdom med corona. Kategorien er lagt ind i mTime, så den er synlig for alle medarbejdere. Du vil blive kontaktet af kommunen/jobcentret, der vil bede dig bekræfte på tro-og-love, at du er sygemeldt med corona.

Hvis du er testet positiv men ikke oplever symptomer, skal du blive hjemme i en uge fra det tidspunkt, du blev testet. Hvis du får symptomer i løbet af de 7 dage, skal du blive hjemme indtil 48 timer efter, at du er fri for symptomer (undtaget tab af smags- og lugtesans, der kan vare længe og ikke forventes at smitte, når de er eneste tilbageværende symptomer).

I det omfang du er rask til det, skal du så vidt muligt udføre dine arbejdsopgaver hjemmefra. Du skal i så fald registrere din erlagte arbejdstid som normalt. Den resterende del af din normtid skal du registrere i den særskilte coronakategori.

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19 med hurtigtest?

Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus med en hurtigtest, skal du have taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, som kan be- eller afkræfte, at hurtigtesten har givet det rigtige svar, og som samtidig kan vise, om du er smittet med en virusvariant.

Se sundhedsstyrelsens retningslinjer her.

Se også "Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19?".

 

Hvad er en nær kontakt?

Du er en nær kontakt, når du har været meget tæt på en person, der er smittet med ny coronavirus. Nedenfor er beskrevet, hvornår du betragtes som en nær kontakt og derfor er i særlig risiko for at være blevet smittet.

Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person i en af følgende perioder:

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede.
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Og hvis du samtidigt opfylder mindst ét af følgende kriterier:

 • Du bor sammen med en smittet person.
 • Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person, eller ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.).
 • Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 2 meter (f.eks. ved samtale).
 • Du har i mere end 15 minutter været sammen med en smittet person inden for 2 meters afstand i en af disse situationer:
  - Aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. sang, høj tale eller råb.
  - Aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse, f.eks. fitness eller yoga.
  - Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation.

Hvis man har fulgt Sundhedsstyrelsens råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få personer, der kan kategoriseres som en nær kontakt.

Se sundhedsstyrelsens information til nære kontakter.

Hvornår skal jeg gå i isolation og blive testet?

Du skal gå i isolation og blive testet:

 • Hvis du har symptomer på covid-19.
   
 • Hvis du er nær kontakt til en smittet
  Se definitionen af nær kontakt under "Hvad er en nær kontakt".
Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, der er sendt til test for COVID-19?

Du skal ikke gøre noget, før der foreligger svar på testen, og du må derfor gerne komme fysisk på campus. Det er naturligvis meget vigtigt, at du er ekstra opmærksom på symptomer og agerer i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer og overholder UC SYDs generelle retningslinjer for færden på campus samt de uddannelsesspecifikke foranstaltninger.

Hvis din nære kontakts test er positiv, skal du følge vejledningen i spørgsmålet ”Hvad gør jeg, hvis jeg er sendt til test for COVID-19, fordi jeg har symptomer eller er nær kontakt til en, som er konstateret smittet?”

Hvis der er gået mere end 13 dage, siden du var i nær kontakt med den smittede, og du ikke har haft symptomer, er der ikke behov for test og selvisolation.

Se sundhedsstyrelsens information til nære kontakter.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er rask, men bor sammen med en person, der er smittet med coronavirus?

Hvis du bor sammen med en person, der er konstateret smittet med coronavirus, må du ikke møde fysisk på campus. Du må møde fysisk på campus igen, når alle i hjemmet har været symptomfri i 48 timer, eller indtil 7 dage efter testen blev gennemført, hvis ingen af jer har haft symptomer på noget tidspunkt.

Du skal i denne situation kontakte din leder og aftale, hvilke opgaver du i stedet skal varetage i perioden. Det kan også være nødvendigt at gennemføre undervisning eller vejledning online.

UC SYD er opmærksom på, at det kan være både vanskeligt og uhensigtsmæssigt at finde alternative pasningsmuligheder til et barn smittet med COVID-19. Forventningen er dog, at du og din leder i fællesskab finder en pragmatisk løsning på baggrund af gensidig fleksibilitet i forhold til både arbejdstid og -opgaver. Reglerne om ret til frihed på barnets 1. og 2. sygedag gælder uændret ved sygdom med COVID-19.

Hvis du kun kan arbejde hjemmefra i begrænset omfang, pga. særlige forhold i hjemmet eller opgavens karakter, kan der ses på mulighederne for, at du i perioden afvikler flekstid eller afspadsering.

Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, hvis nære kontakt er smittet med COVID-19?

Du skal ikke gøre noget, medmindre din nære kontakt sendes til test.

Hvis din nære kontakt sendes til test, se spørgsmålet ”Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, der er sendt til test for COVID-19?”

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er i en særlig risikogruppe?

Ifølge sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan personer i en særlig risikogruppe godt varetage funktioner, hvor de er i kontakt med andre personer, så længe der ikke er mistanke om eller påvist smitte med COVID-19 blandt dem, der samarbejdes med.

Selvom du er i en særlig risikogruppe, skal du således som udgangspunkt møde frem på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til at undgå smitte. Forventningen er dog, at du og din leder i fællesskab gør, hvad I kan for at tage mest muligt hensyn til din situation, f.eks. aftaler brug af værnemidler og tilrettelægger dine arbejdsopgaver, så du så vidt muligt skærmes for tæt fysisk kontakt til studerende og kollegaer.

Der kan være særlige omstændigheder, der gør fysisk fremmøde uhensigtsmæssigt, og det kan derfor på baggrund af en individuel og konkret vurdering foretaget af din egen læge besluttes, at du ikke skal møde frem på campus. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du er gravid i uge 28 eller længere fremme og har mange arbejdsopgaver, der kræver, at du er i tæt fysisk kontakt med studerende eller andre.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation eller en kopi af din vandrejournal til din leder. Hvis det er ikke muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring til din leder, og din leder vil i så fald kontakte HR.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg bor sammen med en person i en særlig risikogruppe?

Som udgangspunkt kan du ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer godt møde frem på campus, selvom du bor sammen med en person i en særlig risikogruppe. I forbindelse med planlagte aktiviteter kan du og din leder overveje, om dette kan tilrettelægges, så du så vidt muligt skærmes for tæt fysisk kontakt til studerende og kollegaer.

Der kan dog være omstændigheder, der gør, at der kan være behov for at tage særlige hensyn. I så fald skal du kontakte den læge, der behandler vedkommende og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at du møder frem på campus.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation til din leder. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring til din leder, og din leder vil i så fald kontakte HR.

Hvad gør jeg, hvis mit barn er i en særlig risikogruppe og derfor ikke kan komme i skole/institution?

Hvis dit barn er i en særlig risikogruppe, skal du kontakte den læge, der behandler dit barn og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at dit barn kommer i skole, vuggestue eller børnehave. Er vurderingen, at dette ikke anbefales, skal du kontakte din leder for at finde en løsning.

Får jeg besked, hvis jeg har været i nær kontakt med en smittet på UC SYD?

Ja. Vi foretager smitteopsporing på UC SYD, og det betyder, at du vil blive kontaktet, hvis du har været i nær kontakt med en studerende eller medarbejder, der er konstateret smittet med covid-19.

Brug af UC SYDs testfaciliteter

Hvad skal jeg vide, inden jeg benytter UC SYDs testfaciliteter
 • Du skal have set denne video om selvtest, inden du kommer til test. Vær opmærksom på, at videoen vil blive opdateret afhængigt af, hvilken type testkit, der anvendes.
   
 • Du må ikke have symptomer på covid-19 eller være nær kontakt til en person, der er smittet med covid-19.
   
 • Husk at holde afstand udenfor teltet.
   
 • Du skal have dit sygesikringsbevis og din mobiltelefon med, og du skal bære mundbind i teltet.
   
 • Du skal vente med at tage testen, til supervisor har scannet dit sygesikringsbevis.
   
 • Du skal selv tage testen. Du kan få vejledning til at teste dig selv, men det vil ikke være muligt at få hjælp til selve testen.
   
 • Du går ud af teltet umiddelbart efter, du har fortaget testen, men du må ikke gå ind på UC SYD, inden du får testsvaret.
   
 • Supervisor aflæser testsvaret, som scannes ind, og du vil få en sms med svaret inden for 15-30 min.
  - Ved negativ test kan du gå ind på UC SYD.
  - Ved inkonklusiv test, skal testen gentages.
  - Ved positiv test står der på testsvaret, hvad du skal gøre.

UC SYD er ansvarlig for behandling af personoplysninger i forbindelse med antigentesten. Se information om, hvordan personoplysningerne behandles her. (link er på vej). 

Har du spørgsmål, kontakt din nærmeste leder.

Hvornår har testfaciliteterne åbent?

Åbningstiden er mandag til fredag fra kl. 07.00 til 10.00 på alle campusser. 

Bemærk:

 • Der er lukket fredag den 14. maj, dagen efter Kristi Himmelfart. 
Hvordan foregår en selvtest?

Selvtest – sådan gør du:

 1. Læs det udleverede dokument om behandling af dine data og gå til det henviste bord.
   
 2. Supervisor scanner dit sygesikringsbevis og QR-koden.
   
 3. Før podepinden 2-3 cm ind i det ene næsebor. Roter podepinden seks gange mod næseskillevæggen og tag den derefter ud. Gentag proceduren i det andet næsebor med den samme podepind.
   
 4. Placér podepinden i et rør med ekstrationsbuffer (væske). Tryk bufferrøret sammen og omrør podepinden 5 gange.
   
 5. Fjern herefter podepinden, mens røret trykkes sammen for at trække væsken ud af podepinden.
  Det er vigtigt, at røret trykkes sammen ved udtagning af podepinden for at sikre et retvisende test.
   
 6. Tryk herefter hætten omhyggeligt på plads på røret.
   
 7. Dryp 3 dråber fra testrøret i kassettens prøvebrønd (S).
   
 8. Kassér podepind og testrør, sprit dine hænder og forlad teltet. Testkassetten og QR-koden bliver liggende på bordet.

Du må ikke gå ind på campus, før du har et negativt testresultat.
- Dette er uafhængigt af, om du har et gældende negativt testresultat. Når du får taget en ny test, er det svaret på den, du skal forholde dig til, da du kan risikere at få et positivt testresultat. 

Vær ekstra forsigtig, f.eks. hvis du:

 • Har tendens til næseblødning
 • Har sygdom i næsesvælget
 • For nyligt har brækket næsen eller fået foretaget næseoperation
 • Har akutte eller kroniske skader i og omkring næseregionen.


Vigtigt: Vær opmærksom på, at vejledningen vil blive opdateret afhængigt af, hvilken type testkit, der anvendes.

Hvad sker der, når jeg forlader testfaciliteterne?

Du må ikke gå ind på campus, før du har modtaget et negativt testresultat.
- Dette er uafhængigt af, om du har et gældende negativt testresultat. Når du får taget en ny test, er det svaret på den, du skal forholde dig til, da du kan risikere at få et positivt testresultat. 

 • Du modtager en SMS indenfor 30 min. med dit testresultat.
 • Hvis testresultatet er ”ikke påvist/negativ”, kan du gå ind på campus.
 • Hvis testresultatet er ”inkonklusiv/mislykket”, skal du komme tilbage og tage en ny test.
   
 • Hvis testresultatet er ”påvist/positiv”, må du ikke gå ind på campus. Du skal ringe til UC SYDs test-telefon på 7266 6060, hvor du får yderligere information. 

Husk at holde afstand, mens du venter på dit testsvar.

Hvad gør jeg, hvis mit testresultat er positivt?

Hvis testresultatet er ”påvist/positiv”, må du ikke gå ind på campus.

Du skal ringe til UC SYDs test-telefon på 7266 6060, hvor du får yderligere information. 

Vigtigt:

 • Du skal gå hjem i selvisolation.
 • Du må ikke anvende offentlig transport.
 • Du vil blive kontaktet af Coronaopsporingen. 
Hvordan behandler UC SYD mine personoplysninger ifm. antigentest?

UC SYD er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med udførelsen af antigentest.

Ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Se hvordan vi behandler dine personoplysninger. (link er på vej)

Vær opmærksom på, at dette kun er til din orientering. Du skal derfor ikke foretage dig noget.

 Sygdom

Hvor finder jeg information om coronavirus?

Du finder de nyeste anbefalinger og rejsevejledninger her: coronasmitte.dk

UC SYD følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger omkring coronavirus (COVID-19). UC SYDs egne coronasider opdateres derfor også løbende, så husk at holde dig orienteret.

Hvad gør UC SYD, hvis en studerende eller medarbejder konstateres positiv med coronavirus?

Hvis du konstateres smittet og har været på campus, vil de studerende og medarbejdere, som du har været i tæt kontakt med, blive orienteret om, at de skal være ekstra opmærksomme på symptomer og agere i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Du kan i den sammenhæng blive bedt om at hjælpe med at identificere, hvem du har været i kontakt med i den periode på op til 48 timer, hvor du potentielt har kunnet smitte andre.

Tilsvarende vil du selv blive orienteret, hvis en kollega eller en studerende, som du har været i tætkontakt med, konstateres smittet.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg (af andet end corona) i perioder, hvor jeg er sendt hjem?

Du skal orientere din leder om, at du er blevet syg.

Husk derudover at registrere dit sygefravær i mTIME.

Hvad gør jeg, hvis mit barn får corona eller bliver hjemsendt fra skole eller institution pga. corona?

Hvis dit barn er smittet med COVID-19 eller er hjemsendt fra skole/institution, er der nu indgået en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Aftalen giver dig mulighed for at få dagpenge efter barselsloven, hvis du skal blive hjemme for at passe dit barn pga. covid-19.

Muligheden for dagpenge gælder dog kun, hvis du ikke har mulighed for at arbejde hjemme. Hvis dette ikke er en mulighed for dig, skal du kontakte din nærmeste leder, som i så fald vil kontakte HR.

Ordningen gælder til den 30. juni 2021.

Ansættelsesretlige spørgsmål

Hvad betyder det at være hjemsendt?

Når du er hjemsendt, skal du som udgangspunkt udføre dit arbejde hjemmefra uden fysisk kontakt til kolleger, studerende eller samarbejdspartnere. Du har ikke fri men skal i det omfang, det er muligt, udføre dit arbejde hjemmefra og stå til rådighed for UC SYD.

Er du i tvivl om, hvilke arbejdsopgaver du kan og/eller skal løse hjemmefra, skal du kontakte din leder for en afklaring.

Hvor tilgængelig skal jeg være i perioder, hvor jeg er hjemsendt?

Som udgangspunkt skal du være ”på arbejde” derhjemme i samme tidsrum, som du plejer. Forventningen er, at du er tilgængelig på mail og telefon og vender tilbage på telefonopkald eller andre henvendelser løbende. UC SYD er samtidig indstillet på at udvise stor fleksibilitet for at få hjemmesituationen til at gå op, og der er naturligvis mulighed for at fordele arbejdet i løbet af dagen og aftenen, så du har mulighed for at passe dine børn, hvis de også er hjemsendt.

Har du private aftaler, eller er du ikke tilgængelig i længere perioder, skal det som hidtil fremgå af din kalender i Outlook.

Kan mine arbejdsopgaver blive ændret i perioder, hvor jeg er hjemsendt?

Som et klart udgangspunkt vil du ikke blive bedt om at løse arbejdsopgaver, du ikke er ansat til at varetage.

Sammensætningen eller vægtningen af dine opgaver kan dog blive ændret som konsekvens af hjemsendelsen. Det kan være en udviklings- eller forskningsrelateret opgave i din portefølje som i hjemsendelsesperioden bliver prioriteret eller løsning af opgaver, der måske ikke har været prioriteret i forhold til den daglige drift.

Er du i tvivl om, hvilke arbejdsopgaver du kan og/eller skal løse hjemmefra, skal du kontakte din leder for en afklaring.

Hvordan håndterer vi møder og sociale arrangementer på UC SYD?

Møder, både eksterne og interne, uddannelsesarrangementer samt sociale arrangementer kan afholdes fysisk. Er du i tvivl, så spørg din leder.

På UC SYD er det besluttet, at der fortsat skal være fokus på god afstand, så vi sikrer, at alle studerende, medarbejdere og gæster er trygge ved at komme. Derudover gælder de generelle råd om rengøring, hygiejne og udluftning foruden kravet om coronapas.

Kan jeg få lov til at afspadsere fleks / puljetimer eller afholde ferie i stedet for at skulle arbejde hjemme?

Hvis der er udfordringer i forhold til at arbejde i hjemmet, fx pasning af børn, kan du drøfte med din leder, om du i stedet kan afspadsere fleks / puljetimer eller afholde ferie.

Hvordan skal jeg registrere min tid i M-tid i perioder, hvor jeg er sendt hjem?

I perioder, hvor du er hjemsendt, skal du registrere din faktiske erlagte arbejdstid.

Hvis du er i en situation, der gør, at din arbejdstid generelt vil afvige fra det normale under de nuværende omstændigheder, er det som altid vigtigt, at du snakker med din leder om dette.

Hvis du bliver syg med coronavirus i en periode, hvor du er hjemsendt, skal du registrere dit sygefravær særskilt i mTime i den kategori, der hedder ”92001 – Sygdom – Coronavirus.” Det skyldes den særlige situation, at UC SYD får mulighed for at få sygedagpengerefusion fra den første sygefraværsdag, når der er tale om sygdom med corona. Kategorien er lagt ind i mTime, så den er synlig for alle medarbejdere. Du vil blive kontaktet af kommunen/jobcentret, der vil bede dig bekræfte på tro-og-love, at du er sygemeldt med corona.

Anden sygdom registreres som normalt.

Hvad gør jeg, hvis jeg har planlagt tjenesterejser til et risikoområde?

Du aflyser rejsen, bliver hjemme og kontakter din leder.

Har UC SYD afholdt omkostningerne til rejsen, er det UC SYD, der bærer tabet. Har du selv afholdt omkostninger i forbindelse med rejsen, er det din egen forsikring, der skal betale.

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger myndighedernes anbefalinger?

Hvis du som medarbejder undlader at følge myndighedernes anbefalinger, kan det betyde, at du ikke kan få løn under sygdom eller karantæne.

Konkret om udlandsrejser:
Se Q/A nedenfor med konkret information omkring, hvad der sker, hvis du ikke følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser.

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser?

UC SYD opfordrer alle ansatte til at følge myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser og udvise forsigtighed. Udenrigsministeriet fraråder fortsat ikke-nødvendige rejser til en række områder og myndighederne opfordrer samtidigt kraftigt til selvisolation i 10 dage efter hjemkomst, hvis man har været i et af de pågældende områder. De 10 dages selvisolation kan afbrydes af et negativt svar på en PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Hvis du vælger at rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, må du således ikke møde fysisk ind på campus før 10 dage efter hjemkomst, medmindre du har et negativt svar på en PCR-test, som beskrevet ovenfor.

Hvis din selvisolation på grund af udlandsrejsen betyder, at du ikke kan starte på arbejde som planlagt efter ferien, skal du inden ferien kontakte din leder og drøfte i hvilket omfang, der er opgaver, du kan varetage hjemmefra i isolationsperioden. Har du slet ikke eller kun i begrænset omfang mulighed for at arbejde hjemmefra, vil det være nødvendigt at aftale med din leder, at du regulerer/flekser, afspadserer, holder yderligere ferie eller holder tjenestefri uden løn.

Hvordan er jeg stillet som timelønnet underviser?

Timelønnet undervisning kan aflyses med en uges varsel som fastsat i timelønscirkulæret. Du skal kontakte den, du har indgået aftalen med på uddannelsen, hvis du har spørgsmål til dine ansættelsesvilkår eller UC SYDs håndtering af corona-situationen.

Hvor kan jeg finde mere information om det ansættelsesretlige om COVID-19

Du kan finde mere information om det ansættelsesretlige om COVID-19 på Medarbejder- og kompetencestyrelsens hjemmeside: https://www.medst.dk/nyheder/svar-paa-spoergsmaal-fra-medarbejdere-om-coronaviruscovid-19/

 Hjemmearbejde

Kan jeg få support af UC Service?

Du kan kontakte UC Service indenfor almindelig åbningstid (mandag – torsdag 07:45 – 15:00 og fredag 07:45 – 14:00) samt på telefon 7266 2000 og Serviceportalen: https://ucsyd.topdesk.net

Hvad gør jeg, hvis jeg har behov for ekstra udstyr for at kunne arbejde hjemme?

Hvis du f.eks. har brug for at tage dit trådløse headset eller din skærm med hjem for at kunne arbejde hjemmefra, må du gerne det.

Har du brug for ekstra udstyr, skal du kontakte din nærmeste leder.

Hvordan kan jeg komme på VPN?

Se vejledning på intranettet. (Husk at du skal være logget på for at kunne følge linket)

Hvordan kan jeg ændre min undervisning til fjernundervisning?

Se vejledning på intranettet. (Husk at du skal være logget på for at kunne følge linket)

Hvordan fungerer Zoom?

Zoom kan benyttes af alle medarbejdere, studerende og gæster ved UC SYD.

Det betyder, at du kan opleve, at online-undervisning og online-møder bliver flyttet fra ”Skype for Business” til Zoom videomødeplatformen. Det betyder blot, at når du klikker på møde-linket til Zoom, så vil du blive bedt om at installere Zoom-klienten (program/app). Har du ikke mulighed for at installere Zoom, kan du også deltage via din webbrowser.

Log altid ind med SSO/WAYF (login som bruges til alle UC SYDs systemer) i Zoom klienten (program/app) og webbrowser. Company Domain er: “ucsyd-dk".

Hvorfor skifte til Zoom?

Zoom har funktioner som bedre understøtter undervisning end Skype for Business. Derudover afvikler Zoom problemfrit på alle typer enheder (PC, MAC, Chromebooks, tablets og smartphones). Fx kan fremhæves:

 • Fremragende lyd og billedkvalitet
 • Video af op til 49 brugere på én gang
 • Grupperum (Breakout Rooms)
 • Afspilning af medier med lyd så alle I mødet kan høre det
 • Deling af skærm og applikationer

Sikkerhed i Zoom

UC SYD’s udgave af Zoom er sikker. Sikkerhedsforanstaltninger uddybes yderligere af leverandøren her.

Nysgerrig?

Du kan læse UC SYD’s egne vejledninger til Zoom her:

Derudover kan du:

Skal jeg være ekstra opmærksom på usædvanlige e-mails og mistænkelige links?

Ja!

Corona-krisen er over os alle, og mange arbejder stadig hjemme i større omfang end normalt.

Og når kriser eller store begivenheder indtræffer, står it-kriminelle desværre klar til at udnytte situationen.

Derfor er det vigtigt at være ekstra forsigtig med usædvanlige e-mails, du modtager - herunder at være særlig opmærksom på, hvilke links du klikker på.

Kriminelle har igennem de seneste måneder været i fuld gang med at misbruge den usikkerhed, der følger af coronakrisen, til at lokke borgere til at klikke på skadelige filer. Det kan være alt fra "klik her for at få løn under krisen", eller "breaking news om coronavaccine". Fælles for dem alle er, at de vil prøve at narre dig hen på falske hjemmesider.

Er du i tvivl om en e-mail, så kontakt UC Service, og husk at holde dig orienteret på ucsyd.dk/corona.

Hvor kan jeg finde gode råd om ergonomi på hjemmearbejdspladsen?

Hjemmearbejdspladsen kan ikke nødvendigvis indrettes ergonomisk korrekt, men der er løsninger på nogle af udfordringerne.

Du kan finde inspiration i dette opslag på intranettet.

Husk, at du skal være logget på intranettet for at kunne følge linket.

Frivillige til beredskabet

Skal jeg orientere UC SYD om, at jeg har meldt mig som frivillig?

UC SYD skelner imellem frivilligt, ulønnet arbejde og ansættelse i beredskabet.

Hvis du bliver ansat i beredskabet, forpligtiger du dig som medarbejder til at opfylde ansættelsesaftalen med beredskabet, og du vil dermed være bundet i forhold til rammerne i kontrakten.

Hvis du melder dig som frivillig til ansættelse i regionens eller kommunernes beredskab, skal du derfor give besked til din nærmeste leder. Sammen skal I sikre, at varetagelsen af den frivillige opgave ikke kommer i konflikt med varetagelsen af dine arbejdsopgaver ved UC SYD.

I det omfang du melder dig til at varetage frivillige, ulønnede opgaver i mindre omfang ved fx Røde Kors eller i regi af kommunen, behøver du ikke at orientere din leder om dette, da denne type opgaver ikke forventes at påvirke din opgavevaretagelse ved UC SYD.

Får jeg løn fra UC SYD i den periode, hvor jeg arbejder frivilligt?

Udgangspunktet er, at du får løn for det arbejde, du udfører for UC SYD. Bliver du ansat i regionens eller kommunernes beredskab, vil du blive bevilget tjenestefri uden løn, men din løn- og ansættelsesanciennitet ved UC SYD opretholdes. 

I praksis betyder det, at du skal registrere den tid, hvor du udfører dit normale arbejde, som du plejer i mTIME. Derudover skal du registrere den tid, du arbejder for sundhedsvæsnet som tjenestefrihed uden løn i den særlige kategori "Tjenestefri, u. løn v. beredskab".

Kan min leder sige nej til, at jeg kan indgå som frivillig i beredskabet?

I det omfang at dit arbejde i beredskabet ikke påvirker dit arbejde ved UC SYD, opfordrer UC SYD medarbejdere med en relevant, faglig baggrund til at melde sig.

Hvis din deltagelse får betydning for din opgavevaretagelse ved UC SYD, skal du straks orientere din nærmeste leder og drøfte omfanget af det frivillige arbejde. I den sammenhæng er det vigtigt at tage højde for hensynet til at kunne gennemføre undervisning af de studerende. Der kan være hensyn til driften af uddannelsen, der gør, at din leder kan sige nej til, at du holder tjenestefri for at indgå i beredskabet.

Har det betydning, hvis jeg har planlagt ferie og samtidig vil arbejde som frivillig?

Udgangspunktet i ferieloven er meget klart – når man holder ferie, må man ikke samtidig have andet lønnet arbejde, da det er uforeneligt med formålet med ferie. Hvis man hele tiden har haft bibeskæftigelse, så må man dog gerne holde ferie fra det ene job uden samtidig at skulle holde ferie i det andet – du må bare ikke øge omfanget af bibeskæftigelsen under ferien. Dét, at melde sig til beredskabet, er en ny (bi-)beskæftigelse, medmindre der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.

Det betyder, at du ikke kan holde ferie fra UC SYD og samtidig være i lønnet arbejde i beredskabet.

Det kan være en mulighed at aftale med din nærmeste leder, at ferien udskydes til afholdelse på et senere tidspunkt. Der kan være hensyn til driften af uddannelsen, der gør, at din leder kan sige nej til, at du flytter ferien.

Vil der være forskel imellem at være frivillig, og hvis Epidemiloven bliver brugt?

Ja, der vil være forskel. Så længe du selv vælger, om du vil stille din arbejdskraft til rådighed for beredskabet, har du selv indflydelse på, i hvor stort et omfang, og hvor du arbejder. Hvis Epidemiloven bliver brugt, så vil det være regeringen, der overtager ledelsesretten. UC SYD vil i den situation naturligvis følge retningslinjerne, der vil komme fra Staten, ligesom du også vil modtage instruktion om forventningerne til dig.

Hvor kan jeg tilmelde mig regionens eller kommunernes beredskab?

Du kan se mere information og tilmelde dig beredskaberne i vores region via følgende links:

Andre spørgsmål 

Kan jeg låne bøger på biblioteket?

Adgangen til biblioteket tilpasses de gældende restriktioner. Biblioteket orienterer på sin hjemmeside om, hvordan du kan låne og aflevere bøger samt afhente reserverede materialer.

Vejledninger og bookninger foregår i øjeblikket digitalt.

 

 

Hvordan har UC SYD organiseret krisestyringen i forbindelse med corona-situationen?

Den interne organisering på UC SYD fortæller kort, hvordan roller og ansvar er fordelt mellem det politiske niveau, krise task-forcen og cheferne i UC SYD. 

Få overblikket på intranettet. (Husk at du skal være logget på for at kunne følge linket)

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål, der ikke bliver besvaret her?

Hvis du har generelle spørgsmål om coronavirus, henviser vi dig til coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål til UC SYDs forholdsregler ifm. coronavirus, som du ikke kan finde svar på her på siden, skal du kontakte din leder. Din leder har mulighed for at kontakte HR for afklaring af spørgsmål.

Da situationen hele tiden ændrer sig, vil der dog være spørgsmål, som endnu ikke kan afklares.

04

Til besøgende på UC SYD

Hold dig opdateret

Har du en aftale på et af vores campusser, kan du orientere dig om retningslinjerne for tilstedeværelse på vores campusser i "Generelle retningslinjer ifm. gradvis genåbning af UC SYD".

Vigtigt: Når du møder på campus, skal du kunne fremvise en negativ coronatest på max 72 timer - medmindre du er fritaget for test. Se "Generelle retningslinjer ifm. gradvis genåbning af UC SYD".

UC SYD følger myndighedernes påbud og anbefalinger, og vi anbefaler alle i og uden for UC SYD at holde sig opdateret på de aktuelle anbefalinger.
Se de danske myndigheders hjemmeside om coronavirus (COVID-19).

Har du spørgsmål?

Hvis du som gæst har spørgsmål vedrørende coronavirus og dit besøg på UC SYD, er du velkommen til at kontakte værten på UC SYD for det besøg, du skal deltage i.

Skal du være censor?

Hvis du skal være censor på UC SYD - enten fysisk eller online - kan du finde information og retningslinjer på ucsyd.dk/censorservice.

05

Til samarbejdspartnere

I situationen med coronavirus følger UC SYD Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger, og vi anbefaler alle i og uden for UC SYD at holde sig opdateret på de aktuelle anbefalinger på den nationale hjemmeside: coronasmitte.dk.

Disse anbefalinger ligger til grund for de retningslinjer, der gælder for vores studerende og medarbejdere. Retningslinjerne beskriver bl.a., hvordan studerende og medarbejdere skal forholde sig i relation til praktik, hvis de har været på udlandsrejser og/eller føler sig syge. Du finder retningslinjerne længere oppe på denne side.

Vores anbefalinger til samarbejdspartnere, klinik- og praktiksteder:

Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

Hvad skal I gøre, hvis I har mistanke om, at en studerende er smittet?

I skal bede den studerende blive hjemme og ringe til sin læge.

Herudover skal I informere UC SYD om situationen på corona@ucsyd.dk.

Hvad skal I gøre, hvis en studerende er smittet?

I skal bede den studerende blive hjemme og følge sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Hvad skal I gøre, hvis en studerende har været på ferie i Norditalien eller i et andet risikoområde?

Alle studerende, der har været i de særlige højrisikoområder, bliver hjemme i 14 dage fra og med den dag, de er kommet hjem fra rejsemålet.
Herudover skal I informere UC SYD om situationen via dette link: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=H8LUWAW5JP3K

Se oversigt over højrisikoområder her.

Hvad skal I gøre, hvis en studerende kommer hjem fra ferie i udlandet?

Alle studerende der har været på ferie i udlandet og er kommet hjem den 9. marts eller derefter skal blive hjemme i forebyggende hjemmekarantæne i 14 dage fra og med den dag, de er kommet hjem fra rejsemålet.

Herudover skal I informere UC SYD om situationen via dette link: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=H8LUWAW5JP3K.

Hvad skal I gøre, hvis en studerende føler sig sløj?

Alle studerende, der føler sige sløje, skal I bede om at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvad gør I som praktiksted/klinik, hvis I skal melde, at en studerende er sendt hjem?

Praktiksteder og klinikker, der ønsker at melde, at en studerende er sendt hjem, skal gøre det til den praktik-/klinikansvarlige på uddannelsen.

Hvad gør UC SYD, hvis en studerende eller medarbejder konstateres positiv med coronavirus?

Hvis en studerende eller medarbejder bliver konstateret smittet og har været på campus, vil de studerende og medarbejdere, vedkommende har været i tæt kontakt med, blive orienteret om, at de skal være ekstra opmærksomme på symptomer og agere i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vedkommende kan i denne sammenhæng blive bedt om at skulle hjælpe med at identificere, hvem han/hun har været i kontakt med i den periode på op til 48 timer før symptomdebut, hvor han/hun potentielt har kunnet smitte andre.

Hvem skal jeg kontakte på UC SYD, hvis jeg har spørgsmål, der ikke bliver besvaret her?

Har I information eller spørgsmål i forbindelse med studerende fra UC SYD og coronavirus, som ikke bliver besvaret på denne side, kan I kontakte UC SYD på corona@ucsyd.dk.