Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

UC SYD

Beredskab og forholdsregler på UC SYD

Information om beredskab for coronavirus (COVID-19) på UC SYD

I forbindelse med udbruddet af coronavirus (COVID-19) har UC SYD udarbejdet nedenstående anbefalinger og retningslinjer til studerende, medarbejdere, samarbejdspartnere og gæster.
01

Siden er opdateret 7. august kl. 09.00

UC SYD følger de retningslinjer, som kommer fra de danske myndigheder og følger situationen nøje. 

Vi opdaterer løbende denne side, når der er nyt om situationen og de forholdsregler, som er særlige for studerende, kursister, medarbejdere og gæster på UC SYD.

Har du spørgsmål til UC SYDs forholdsregler ifm. coronavirus, som du ikke kan finde svar på her på siden, kan du skrive til corona@ucsyd.dk.

Corona-hverdag

Følg med i hverdagen med corona på UC SYD og find ud af, hvad corona betyder for studerende og medarbejdere på UC SYD.

Se også Q/A fra forskellige myndigheder

Løbende nyt

Situationen udvikler sig konstant. Nye opslag kommer til og uaktuelle opslag bliver fjernet. 

7. august kl. 9.00: Velkommen tilbage

ucsyd.dk/corona er opdateret i overensstemmelse med genåbningens fase tre, som løber fra primo juni til primo august.

Vi afventer nye beslutninger fra chefmødet på mandag 10. august og forhandlinger om genåbningens fase fire mellem statsministeren og partilederne 12 august.

Hold øje med ucsyd.dk/corona, intranettet samt itslearning den kommende uge.

12. juni kl. 12.00: Retningslinjer er opdateret med information om brug af UC SYDs idrætsfaciliteter

De generelle retningslinjer for genåbning af UC SYD er opdateret med særlige retningslinjer for vores idrætsfaciliteter.

Du finder retningslinjerne her.

02

Til studerende og kursister

Vi opfordrer alle studerende til at følge myndighedernes skærpede anbefalinger

UC SYD har udarbejdet nedenstående Q/A med svar på spørgsmål, du måske stiller dig som studerende/kursist på UC SYD i relation til coronavirus (COVID-19).

Har du spørgsmål, som ikke bliver besvaret herunder, kan du se, hvem du skal henvende dig til under "Andre spørgsmål".

Hvordan skal jeg forholde mig til coronavirus som studerende på UC SYD?

Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

Undervisning og eksamen

Skal jeg deltage i studieaktiviteter i den periode, jeg er hjemsendt?

Som studerende skal du som udgangspunkt stadig være studieaktiv, selvom du er hjemme.

Der kan være studieaktivitet i den periode, hvor du er hjemsendt, som du skal deltage i. Du vil få besked direkte fra din uddannelse. Vi opfordrer til, at du bruger tiden på dit studie og forbereder dig til dine kommende eksamener som normalt.

Det er vigtigt, at du i hele denne periode bliver ved med at opfatte dig som studerende og arbejder aktivt med studierne, også selvom undervisningstilbuddet lige nu er anderledes end det sædvanlige. Og husk, at alle studiemøder bør afholdes som virtuelle møder.

Du skal holde dig orienteret på ItsLearning i forhold til de udmeldinger, som kommer fra din uddannelse.

Få information omkring mulig online-undervisning her:

Kan jeg låne bøger på biblioteket?

UC SYD Bibliotekets fysiske afdelinger er lukket.

Men biblioteket har oprettet en "to go"-ordning, så alle studerende og medarbejdere kan bestille og afhente bøger og andet materiale.

Du kan læse mere om bibliotekets "to go"-ordning her.

Jeg oplever lang svartid på Itslearning, hvad gør jeg?

Der har været voldsom belastning på itslearning i formiddagstimerne. Det er ikke lokalt på UC SYD, men hos alle UC’er, der anvender itslearning.

Det betyder, at I med fordel kan hente jeres ppt og andre dokumenter fra itslearning om aftenen før undervisning eller før kl. 8.

Itslearning gør, hvad de kan, for at øge performance, men vi kan ikke garantere, at der ikke er forlænget responstid om formiddagen mellem ca. 8.30 og 11.30.

Hvordan foregår undervisningen på efter- og videreuddannelsen til efteråret?

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse i efteråret. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, hvis vi kan undervise dig på campus.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første underivsningsdag.

Hvordan fungerer Zoom?

Zoom kan benyttes af alle medarbejdere, studerende og gæster ved UC SYD.

Det betyder, at du kan opleve, at online-undervisning og online-møder bliver flyttet fra ”Skype for Business” til Zoom videomødeplatformen. Det betyder blot, at når du klikker på møde-linket til Zoom, så vil du blive bedt om at installere Zoom-klienten (program/app). Har du ikke mulighed for at installere Zoom, kan du også deltage via din webbrowser.

Log altid ind med SSO/WAYF (login som bruges til alle UC SYDs systemer) i Zoom klienten (program/app) og webbrowser. Company Domain er: “ucsyd-dk".

Hvorfor skifte til Zoom?

Zoom har funktioner som bedre understøtter undervisning end Skype for Business. Derudover afvikler Zoom problemfrit på alle typer enheder (PC, MAC, Chromebooks, tablets og smartphones). Fx kan fremhæves:

 • Fremragende lyd og billedkvalitet
 • Video af op til 49 brugere på én gang
 • Grupperum (Breakout Rooms)
 • Afspilning af medier med lyd så alle I mødet kan høre det
 • Deling af skærm og applikationer

Sikkerhed i Zoom

UC SYD’s udgave af Zoom er sikker. Sikkerhedsforanstaltninger uddybes yderligere af leverandøren her.

Nysgerrig?

Du kan læse UC SYD’s egne vejledninger til Zoom her:

Derudover kan du:

Delvis genåbning af UC SYD

Hvordan er retningslinjerne for adgang til campus i forbindelse med den delvise genåbning af UC SYD?

Der er udarbejdet retningslinjer for alle, der er direkte involveret på campusserne i den gradvise genåbning af UC SYD.

Du finder de generelle retningslinjer for adgang til campus her.

Kan jeg selv vælge, om jeg ønsker at være fysisk til stede på campus?

Nej, kun de studerende, der har fået direkte besked af deres uddannelse, må være fysisk på campus i forbindelse med konkrete studieaktiviteter.

Når du færdes på campus, skal du skal følge de henstillinger og retningslinjer, der er meldt ud og skiltet med for fysisk afstand, hygiejne og rengøring - og i øvrigt følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at hindre spredning af coronavirus. Når du er på campus, må du kun være i de faglokaler, laboratorier og grupperum/områder, som der er givet adgang til i forbindelse med de konkrete studieaktiviteter.

Se de generelle retningslinjer i forbindelse med gradvis genåbning af UC SYD.

Skal jeg informere om, at jeg er blevet syg med coronavirus?

Ja, du skal kontakte din studieleder, hvis du bliver syg med coronavirus, og du har været fysisk til stede på campus.

De medarbejdere og studerende, du har været i tæt kontakt med, vil blive orienteret om, at de skal være ekstra opmærksomme på symptomer og agere i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Du kan i denne sammenhæng blive bedt om at hjælpe med at identificere, hvem du har været i kontakt med op til 48 timer, før de første symptomer opstod, da du i denne periode potentielt har kunnet smitte andre.

Under sygdommen skal du blive hjemme, indtil du har været symptomfri i 48 timer. Derudover skal du følge de almindelige retningslinjer ved sygdom. Retningslinjerne finder du her på siden under overskriften ”Fraværsregistrering, sygdom og forhold med betydning for dit studieforløb”.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er rask, men bor sammen med en person, der er smittet med coronavirus?

Hvis du bor sammen med en person, der er konstateret smittet med coronavirus, må du ikke møde fysisk på campus. Du må møde fysisk på campus igen, når alle i hjemmet har været symptomfri i 48 timer.

Hvis du dermed ikke kan deltage i planlagte undervisningsaktiviteter, skal du kontakte din studieleder, så I kan aftale, om du i stedet kan følge aktiviteterne virtuelt, eller om der kan findes en alternativ løsning.

Du skal indsende lægefaglig dokumentation på sygdom i hjemmet pga. af coronavirus til studieadministrationen. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring. Kontakt i så fald i Studieadministrationen.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er i en særlig risikogruppe?

Selvom du er i en særlig risikogruppe, kan du som udgangspunkt godt møde ind til undervisning på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at undgå smitte.

Hvis du mener, at du ikke kan møde op pga. din særlige situation, skal du kontakte din læge og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at du møder på campus.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation eller en kopi af din vandrejournal til studieadministrationen. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring. Kontakt i så fald i Studieadministrationen.

I forbindelse med planlagte undervisningsaktiviteter kan du og din studieleder overveje, om dette kan tilrettelægges, så du så vidt muligt skærmes for fysisk kontakt til medstuderende og undervisere og dermed kan få mulighed for at komme på campus. Hvis det ikke er muligt, skal det overvejes, om du i stedet kan følge aktiviteterne virtuelt, eller om der kan findes en alternativ løsning.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg bor sammen med en person i en særlig risikogruppe?

Selvom du bor sammen med en person, som er i en særlig risikogruppe, kan du som udgangspunkt godt møde ind til undervisning på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at undgå smitte.

Hvis du mener, at du ikke kan møde op pga. jeres særlige situation, skal du kontakte den læge, der behandler vedkommende og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at du møder fysisk på campus.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation til studieadministrationen. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring. Kontakt i så fald i Studieadministrationen.

I forbindelse med planlagte undervisningsaktiviteter kan du og din studieleder overveje, om dette kan tilrettelægges, så du så vidt muligt skærmes for fysisk kontakt til medstuderende og undervisere og dermed kan få mulighed for at komme på campus. Hvis det ikke er muligt, skal det overvejes, om du i stedet kan følge aktiviteterne virtuelt, eller om der skal findes en alternativ løsning.

Hvad gør jeg, hvis mit barn er i en særlig risikogruppe og derfor ikke kan komme i skole/institution?

Hvis dit barn er i en særlig risikogruppe, skal du kontakte den læge, der behandler dit barn og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at dit barn kommer i skole, vuggestue eller børnehave.

Hvis vurderingen er, at dette ikke anbefales, skal du kontakte din studieleder for at drøfte evt. muligheder, hvis det påvirker dine muligheder for at være studieaktiv. Du skal i den forbindelse indsende lægefaglig dokumentation til studieadministrationen. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra barnets læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring. Kontakt i så fald i Studieadministrationen.

Praktik 

Du får besked direkte fra din uddannelse omkring dit praktikforløb.

Fraværsregistrering, sygdom og forhold med betydning for dit studieforløb

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser?

UC SYD opfordrer alle studerende til at følge myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser og udvise forsigtighed. Udenrigsministeriet fraråder fortsat ikke-nødvendige rejser til en række områder og myndighederne opfordrer samtidigt kraftigt til selvisolation i 14 dage efter hjemkomst, hvis man har været i et af de pågældende områder.

Hvis du vælger at rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, må du således ikke møde fysisk ind på campus før 14 dage efter hjemkomst. Hvis du vælger at lade dig teste umiddelbart efter hjemkomst til Danmark (ved korte rejser dog tidligst 4 dage efter udrejsen fra Danmark) og resultatet af testen er negativ, kan du afbryde de 14 dages selvisolation, som ellers er gældende ved hjemkomst fra udlandet.

Hvis din selvisolation betyder, at du efter rejsen ikke kan starte på dit studie som planlagt, kan det få konsekvenser for dit studieforløb. Studieaktiviteterne vil forløbe som planlagt uden mulighed for særligt tilrettelagte forløb for enkelte studerende.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg, mens jeg er sendt hjem?

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan deltage i undervisningsaktiviteter, vil der være tale om et særligt forhold, der vil skulle indgå i en konkret vurdering, såfremt det viser sig at sygdommen får indflydelse på dit videre studieforløb.

Hvad sker der, hvis jeg bliver syg under afviklingen af en prøve?

Hvis du bliver syg under afviklingen af en prøve, skal du som udgangspunkt følge de almindelige retningslinjer for meddelelse af sygdom og indsendelse af dokumentation.

Vi er opmærksomme på, at der er et stort pres på sygehusvæsenet, og at der derfor kan være begrænset adgang til læge. I tilfælde af sygdom skal du derfor kontakte studieadministrationen,der vejleder dig i forhold til indsendelse af dokumentation.

Hvad sker der med min fraværsregistrering, mens jeg er hjemsendt?

Der vil ikke blive foretaget fraværsregistrering i UMS i den periode, hvor du er hjemsendt.

Hvad gør jeg, hvis jeg er smittet med coronavirus?

Hvis du IKKE har været til stede på campus i op til 48 timer, før de første symptomer opstod:
Du bliver hjemme og følger sundhedsmyndighedernes anvisninger. Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Derudover gælder de almindelige retningslinjer ved sygdom:
Hvis du bliver syg og derfor ikke kan deltage i undervisningsaktiviteter, vil der være tale om et særligt forhold, der vil skulle indgå i en konkret vurdering, såfremt det viser sig at sygdommen får indflydelse på dit videre studieforløb.

Hvis du HAR været til stede på campus i op til 48 timer, før de første symptomer opstod:
Se Q/A under "Delvis genåbning af UC SYD".

Hvad gør jeg, hvis jeg har mistanke om eller symptomer på, at jeg er smittet med coronavirus?

Sundhedsmyndighedernes anbefaling er:

Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse - bliv hjemme, indtil du er rask
Hold afstand til dine nærmeste og undgå kontakt med andre uden for hjemmet.

Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage - ring til lægen
Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvor finder jeg information om coronavirus?

UC SYD følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger omkring coronavirus (COVID-19).

Du finder de nyeste anbefalinger og rejsevejledninger her: coronasmitte.dk

Hvad gør UC SYD, hvis en studerende eller medarbejder konstateres positiv med coronavirus?

Hvis du har været på campus, vil de studerende og medarbejdere, du har været tæt i kontakt med, blive orienteret om, at de skal være ekstra opmærksomme på symptomer og agere i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier. Tilsvarende vil du selv og de studerende blive orienteret, hvis det er en studerende, der konstateres smittet. Du kan i denne sammenhæng blive bedt om at skulle hjælpe med at identificere, hvem du har været i kontakt med i den periode på op til 48 timer før symptomdebut, hvor du potentielt har kunnet smitte andre.

Hvad sker der, hvis der opstår forhold, der får betydning for dit studieforløb som følge af coronavirus?

På baggrund af den helt ekstraordinære situation vil der sandsynligvis kunne opstå forhold, der kan få afgørende betydning for dit videre studieforløb. Det kan derfor blive nødvendigt at søge dispensation eller særlige vilkår for at undgå unødige forsinkelser i dit uddannelsesforløb.

UC SYD er opmærksom på, at udfordringer som følge af den ekstraordinære situation kan betyde, at uddannelsen i en vis udstrækning må udvise særlig imødekommenhed over for særlige vilkår og eventuelle ændringer, der kan være nødvendige for at undgå, at du forsinkes unødigt i dit videre studieforløb.

Du skal holde dig orienteret på Itslearning, hvor eventuelle uddannelsesmæssige ændringer vil blive meldt ud.

Hvad sker der, hvis du forsinkes i uddannelsen som følge af coronavirus?

Hvis det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid, og der er årsagssammenhæng mellem coronavirus og forsinkelsen, så er det muligt at forlænge din studietid, også selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet.

Frivillige til beredskab - muligheder og konsekvenser

Skal jeg som studerende melde mig til beredskabet?

Vi står i en helt ekstraordinær situation i Danmark i øjeblikket, og som studerende opfordres du nu til at melde dig til sundhedsvæsenets og kommunernes beredskab. Landets regioner og kommuner er påbegyndt rekrutteringsarbejde ved oprettelse af en corona-jobbank, hvor du som studerende kan melde dig til beredskabet.

UC SYD vil gerne positivt bidrage til at imødekomme samfundets udfordringer, og vil så vidt muligt støtte op om dig, hvis du vælger at melde dig til beredskabet.

Skal uddannelsen have besked, hvis jeg deltager i beredskabet?

Hvis du deltager i beredskabsarbejdet, skal dette registreres i det omfang, at beredskabsarbejdet får indflydelse på din studieaktivitet. Du skal derfor give UC SYD besked, hvis beredskabsarbejdet har betydning for din mulighed for at være studieaktiv og efterfølgende gå til prøve.

Du må også meget gerne registrere dig selvom din deltagelse i beredskabet ikke umiddelbart får betydning for din studieaktivitet. Hvis du er hjemsendt fra praktik/ klinik, vil dit arbejde i beredskabet i mange tilfælde kunne sidestilles med den praktik, du skulle have haft.

Din uddannelse vil efterfølgende vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og hjælpe dig med at udbedre disse, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt. Uddannelsen kan kræve dokumentation for dit arbejde i beredskabet, hvis der skal gives dispensation for studieaktivitet.

Er du studerende på 7. semester og i gang med at skrive afsluttende bachelorprojekt, vil vi anbefale dig, at du kun deltager i beredskabet i et sådant omfang, at du kan færdiggøre dit bachelorprojekt som planlagt og blive klar til ansættelse fra sommer.

For at få registreret dit arbejde i beredskabet, bedes du henvende dig til studieadministrationen.

Studerende på læreruddannelsen, Ernæring & Sundhed eller kommunikationsuddannelserne skal kontakte studieadministrationen på  laerkomm@ucsyd.dk  eller tlf. 72 66 50 16.

Studerende på socialrådgiver-, administrationsbachelor-, skatte-, sygeplejerske-, fysioterapeut-, jordemoder-, bioanalytiker-, laborant- eller ergoterapeutuddannelsen skal kontakte studieadministrationen på sundsamf@ucsyd.dk  eller tlf. 72 66 33 83.

Studerende på pædagoguddannelsen skal kontakte studieadministrationen på paedagog@ucsyd.dk  eller tlf. 72 66 38 74.

Studerende på pædagogisk assistent-uddannelsen skal kontakte studieadministrationen på pau-amu@ucsyd.dk  eller tlf. 72 66 33 85.

Kan jeg forblive studieaktiv, hvis jeg melder mig til beredskabet?

Du vil fortsat kunne være studieaktiv i det omfang, dit arbejde i beredskabet er foreneligt med din uddannelse. Det er i den forbindelse vigtigt, at du bliver registreret og får registreret omfanget af din studieaktivitet. Uddannelsen vil på den baggrund kunne vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og hjælpe dig med at udbedre disse, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt og undgå unødige forsinkelser.

Hvis du deltager i beredskabet og fortsat ønsker at være studieaktiv, anbefaler UC SYD, at du også afsætter tid til at studere, så du kan imødekomme læringsudbytterne ved afslutningen af semestret og derved undgå for mange ændringer i dit uddannelsesforløb.

Uddannelsen vil forsøge at tage særlige hensyn til dig og foretage nødvendige dispositioner for, at du fortsat vil kunne nå læringsmålene og gå til prøve evt. med udsættelse, såfremt det bliver nødvendigt.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg er i praktik med beredskabsopgaver?

Hvis du er i praktik og varetager beredskabsopgaver, kan du komme ud for,  at du får andre arbejdsopgaver, som vil give dig et læringsudbytte, der måske kan afvige fra det, som ellers er defineret for dit semester.

Der kan i denne periode være problemer med at gennemføre de relevante uddannelsesaktiviteter og få vejledning mv. I den givne situation er det vigtigt at bidrage til sundhedsvæsenets udfordringer og du opfordres til at indgå i arbejdet på dit praktiksted og bidrage mest muligt i din praktik/klinik i sundhedssystemet og i andre vigtige kritiske funktioner.

Praktikken vil som udgangspunkt kunne bidrage til, at du når læringsmålene trods beskeden vejledning eller på trods af det ændrede indhold, og den vil i mange tilfælde kunne sidestilles med den praktik, du skulle have haft. Alternativt vil uddannelsen så vidt muligt finde en anden måde, hvorpå du vil kunne nå læringsmålene for praktikken og afslutte den som planlagt.

Hvad hvis jeg forsinkes i min uddannelse på grund af arbejde i beredskabet?

Hvis du grundet dit arbejde i beredskabet forsinkes i dit uddannelsesforløb, og det ikke er muligt at indhente, vil det kunne betyde, at uddannelsen vil skulle forlænges udover normeret studietid.

Hvis det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid, grundet arbejde i beredskabet, vil du få forlænget din studietid, også selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet.

Da ingen kender længden eller omfanget af coronakrisen og sundhedsvæsenets behov for hjælp, kan det være vanskeligt at svare på om en forlængelse bliver nødvendig. Men UC SYD arbejder ihærdigt på at finde løsninger, så alle kommer så skånsomt som muligt gennem denne ekstraordinære situation uden unødig studieforlængelse.

Vil jeg fortsat kunne modtage SU, når jeg deltager i beredskabet?

Afgørende herfor vil som udgangspunkt være, om du fortsat kan være studieaktiv, eller om du tager orlov fra uddannelsen.

Hvis du melder dig som deltidshjælp i beredskabet, eller deltager som hjælp uden for studietiden, og derfor fortsat kan være studieaktiv i et vist omfang, vil du fortsat kunne modtage SU.

Din uddannelse vil i den forbindelse vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og hjælpe dig med at udbedre disse, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt. Uddannelsen kan kræve dokumentation for det frivillige arbejde, når der gives dispensation for studieaktivitet.

SU-styrelsen har meldt, at studerende, der bliver forsinket i sin uddannelse som følge af COVID-19, kan søge om tillæg af SU-klip til ramme og støttetid. Der vil dog altid være tale om en konkret afgørelse i forhold til den enkelte SU-ansøger, der vil skulle godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem COVID-19 og forsinkelsen.

Hvad hvis jeg ikke kan forblive studieaktiv?

Ansættes du på fuld tid med løn fra sundhedsvæsnet, vil du få orlov, uden SU, fra uddannelsen.

I den situation vil uddannelsen blive sat i bero, idet du ikke kan være studieaktiv. Afhængig af orlovens længde, vil uddannelsen ved tilbagevenden tage stilling til indplacering på uddannelsen, herunder om orloven vil få betydning for forlængelse af studietiden, eller om du vil kunne nå at samle op på de dele af uddannelsen, som er forsømt i orlovsperioden.

Hvis der bliver tale om en længere orlov fra uddannelsen, vil det kunne betyde, at uddannelsen vil skulle forlænges udover normeret studietid. Det er dog muligt, at de opnåede kompetencer i beredskabet kan meritere for eventuelle senere praktikker på uddannelsen.

Hvis det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid, grundet arbejde i beredskabet, vil du få forlænget din studietid, også selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet.

Andre spørgsmål

Hvordan er retningslinjerne for adgang til campus i forbindelse med den delvise genåbning af UC SYD?

Der er udarbejdet retningslinjer for medarbejdere og studerende, der er direkte involveret på campusserne i den gradvise genåbning af UC SYD.

Du finder de generelle retningslinjer for adgang til campus her.

Hvor kan jeg få gode råd til at håndtere hverdagen i denne situation?

Du har flere muligheder for at få gode råd og hjælp til at håndtere hverdagen i denne situation. Her er tre af dem:

 • Din studievejleder: Du er altid velkommen til at tage kontakt til din studievejleder.
   
 • Studenterrådgivningen: I Studenterrådgivningen har de udviklet en række tilbud, der direkte og umiddelbart kan hjælpe dig som studerende med at håndtere de væsentligste udfordringer. Læs mere om Studenterrådgivningens tilbud her.
   
 • Fem råd: Uddannelses- og Forskningsministeriet har oprettet en side med fem råd til at komme godt igennem COVID-19 situationen:
  - Byg din egen struktur og skab en fast rytme
  - Gør noget aktivt
  - Gør noget sammen med andre - på afstand
  - Gør noget med mening
  - Acceptér det, du ikke kan gøre noget ved
  Læs mere om rådene her.
   
 • Gode råd fra psykologen på UC SYD: Vores psykolog, Kirsten Opsal Bertelsen, giver dig gode råd og mindfulness-øvelser.
  - Tre mindfulness-øvelser
  - Få kvalitet og struktur i din hverdag
  - Lær at tackle bekymringstanker
Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har brug for SPS?

Du kan altid kontakte din læsevejleder vedrørende SPS.

Instruktion, udredning af støttebehov og studiestøttetimer kan foregå via mail, telefon eller Skype.

Test for ordblindhed
Det er desværre ikke muligt at gennemføre test for ordblindhed på nuværende tidspunkt, men vi arbejder på en løsning, der ikke kræver fremmøde.

Spørgsmål?
Kontakt din studievejleder eller læsevejleder, hvis du har spørgsmål.

Hvad sker der med min SU?

Uddannelses- og Forskningsministeriet forudsætter, at de studerende fortsat er studieaktive og derved opretholder deres studieaktivitet hjemmefra i det omfang, det er muligt. SU-udbetalingerne til studerende fortsætter derfor uændret.

Har du specifikke spørgsmål om din SU, kontakt su@ucsyd.dk.

Du kan i øvrigt holde dig orienteret på: https://www.su.dk/covid-19-og-su/

Kan jeg optage ekstra SU-lån i forbindelse med COVID-19?

Folketinget har 31. marts 2020 vedtaget en ændring af SU-loven, der giver studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser mulighed for at optage ekstra lån i marts og april 2020 i forbindelse med COVID-19.

Det er 22. april 2020 besluttet, at muligheden forlænges til også at gælde for maj og juni 2020, og den 15. juni er det besluttet, at muligheden forlænges yderligere til også at gælde for juli og august.
 
For at kunne få det ekstra lån, skal du i minSU  have søgt det almindelige lån/slutlån inden for de almindelige tidsfrister, der gælder for henholdsvis marts, april, maj, juni, juli og august 2020.

Du har allerede søgt almindeligt SU-lån/slutlån:
Du skal ikke søge det ekstra lån separat, hvis du allerede har søgt SU-lån/slutlån til marts, april, maj, juni, juli og august.

Har du søgt SU-lån, modtager du en støttemeddelelse i e-Boks. Du kan efterfølgende logge ind i minSU og udfylde og godkende din låneplan, hvor det ekstra SU-lån fremgår.

Har du søgt slutlån, skal du ikke gøre mere lige nu. Du vil senere modtage en støttemeddelelse i e-Boks. 

Du har ikke søgt almindeligt SU-lån/slutlån til marts, april, maj, juni, juli og august 2020:
Du skal søge lån efter de almindelige betingelser.

VIGTIGT:

 • Ønsker du slutlån for juni 2020 er ansøgningsfristen 30. juni 2020.
 • Ønsker du slutlån for juli 2020 er ansøgningsfristen 31. juli 2020.
 • Ønsker du slutlån for august 2020 er ansøgningsfristen 31. august 2020.

Slutlån kan ikke søges med tilbagevirkende kraft.

Læs mere om at søge slutlån i minSU.

Du skal altid godkende din låneplan for at få lånet udbetalt. Det kan du læse mere her. For den engelske version her.

Muligheden for ekstra SU-lån gælder også for studerende på videregående uddannelser, der er i lønnet praktik i månederne marts, april, maj, juni, juli og/eller august 2020.

Jeg har mistet mit studiejob ifm. COVID-19. Kan jeg få ekstra SU-lån?

Nogle studerende vil miste deres studiejob i forbindelse med COVID-19. De mister dermed en del af deres samlede indkomst. Det er derfor fra politisk side besluttet, at studerende i forbindelse med COVID-19 kan optage ekstra SU-lån.

Læs mere om dette på su.dk.

Findes der jobbanker til PAU-, pædagog- og lærerstuderende?

Ja! Flere kommuner har oprettet jobbanker, hvor de søger pædagog- og lærerstuderende samt studerende på PAU-uddannelsen til at hjælpe på blandt andet skoler og i dagtilbud.

UC SYD bakker op om jobbankerne og ser positivt på, at vores studerende kan bidrage i denne situation. Vi vil samtidig gerne understrege, at det er frivilligt om du vil bidrage, og at arbejdet finder sted ved siden af dit studie og ikke må ske på bekostning af dine studieaktiviteter.

Du finder de kommunale jobbanker i UC SYDs område her:

Kan jeg få refusion af mit ungdomskort?

Sydtrafik
Sydtrafik oplyser følgende på https://www.sydtrafik.dk/kontakt-og-service/corona-virus:

Ønsker du refusion af dit ungdomskort i forbindelse med lukning af din skole grundet Corona virus skal du sende en mail til kort@sydtrafik.dk hvor du oplyser dit navn samt rejsekortnummeret på dit ungdomskort.

Refusion udregnes pr. den dato vi modtager din henvendelse og frem til og med 13. april 2020. Skulle der komme en forlængelse af perioden med lukkede uddannelsesinstitutioner, så forlænger vi automatisk lukningen af dit ungdomskort. Det er ikke nødvendigt at skrive igen. Udbetalingen sker til din NemKonto umiddelbart efter karantæne-periodens udløb. 

Hvis du ønsker refusion må du ikke bruge dit ungdomskort i perioden. Gør du det alligevel mister du retten til fuld refusion.

OBS: Dit ungdomskort skal fortsat bruges efter karantænen, det er derfor vigtigt, at du gemmer dit kort - det skal ikke klippes i stykker! Andre trafikselskaber kan have andre procedurer for deres ungdomskort. 

DSB
DSB oplyser følgende på: https://www.dsb.dk/coronavirus/refundering/:

Hvis du har et Ungdomskort købt hos DSB, kan du få refunderet resten af perioden på dit kort fra den dag, du henvender dig.

Hvad du skal gøre, afhænger af, om du har dit kort i en app eller som plastikkort.

 • Har du dit kort i en app, skal du sende os en email på ungdomskort@dsb.dk med dit stamkortnummer i emnefeltet. 
 • Har du et plastikkort, skal du sende os en email på ungdomskort@dsb.dk. I emnefeltet skal du skrive dit stamkortnummer. Du skal også klippe dit kort over på langs, og sende os to billeder af det ituklippede kort - ét af forsiden og et af bagsiden af kortet.

OBS! Har du købt dit Ungdomskort hos et andet trafikselskab end DSB, så kontakt dét trafikselskab og følg deres vejledning for, hvordan du refunderer dit kort.

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål, der ikke bliver besvaret her?

Hvis du har generelle spørgsmål om coronavirus, henviser vi dig til coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål af generel karakter om undervisning, eksamen, praktik m.m. og om SU, se spørgsmål og svar på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/information-om-covid-19/sporgsmal-og-svar

Har du spørgsmål til din undervisning, skal du kontakte din underviser.

Har du specifikke spørgsmål til din uddannelse, kontakt din studieleder.

Har du specifikke spørgsmål om din SU, kontakt su@ucsyd.dk

Hold dig orienteret om spørgsmål af mere generelt karakter på ucsyd.dk/corona.

Se også andre Q/A om:
Uddannelse, eksamen mv. - på ufm.dk
SU - på su.dk
Erasmus+
Ungdomskort og transportrabat - på ungdomskort.dk
Statens Voksenuddannelsesstøtte - på svu.dk

03

Til medarbejdere og ledere

Vi opfordrer alle medarbejdere til at følge myndighedernes skærpede anbefalinger

UC SYD har udarbejdet nedenstående Q/A med svar på spørgsmål, du måske stiller dig som medarbejder eller leder på UC SYD i relation til coronavirus (COVID-19).

Har du spørgsmål, som ikke bliver besvaret herunder, opfordrer vi dig til at gå til din leder.

Hvordan skal jeg forholde mig til coronavirus som medarbejder på UC SYD?

Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

Ansættelsesretlige spørgsmål

Hvad betyder det at være hjemsendt?

Når du er hjemsendt, skal du som udgangspunkt udføre dit arbejde hjemmefra uden fysisk kontakt til kolleger, studerende eller samarbejdspartnere. Du har ikke fri men skal i det omfang, det er muligt, udføre dit arbejde hjemmefra og stå til rådighed for UC SYD.

Er du i tvivl om, hvilke arbejdsopgaver du kan og/eller skal løse hjemmefra, skal du kontakte din leder for en afklaring.

Hvor tilgængelig skal jeg være, når jeg er hjemsendt?

Som udgangspunkt skal du være ”på arbejde” derhjemme i samme tidsrum, som du plejer at være på arbejde. Forventningen er, at du er tilgængelig på mail og telefon og vender tilbage på telefonopkald eller andre henvendelser løbende. UC SYD er samtidig indstillet på at udvise stor fleksibilitet for at få hjemmesituationen til at gå op, og der er naturligvis mulighed for at fordele arbejdet i løbet dagen og aftenen, så du har mulighed for at passe dine børn.

Har du private aftaler, eller er du ikke tilgængelig i længere perioder, skal det som hidtil fremgå af din kalender i Outlook.

Kan mine arbejdsopgaver blive ændret i forbindelse med hjemsendelsen?

Som et klart udgangspunkt vil du ikke blive bedt om at løse arbejdsopgaver, du ikke er ansat til at varetage.

Sammensætningen eller vægtningen af dine opgaver kan dog blive ændret som konsekvens af hjemsendelsen. Det kan være en udviklings- eller forskningsrelateret opgave i din portefølje som i hjemsendelsesperioden bliver prioriteret eller løsning af opgaver, der måske ikke har været prioriteret i forhold til den daglige drift.

Er du i tvivl om, hvilke arbejdsopgaver du kan og/eller skal løse hjemmefra, skal du kontakte din leder for en afklaring.

Hvordan håndterer vi møder på UC SYD?

Det er op til den enkelte chefs eller formands vurdering.

De overordnede retningslinjer for møder er:

 • Minimér kontakten med andre
 • Hold så vidt muligt møder online
 • Undgå møder på andre campusser
 • Hvis man normalt arbejder på flere campusser, så forsøg så vidt mulig alene at komme på den ene campus
 • Begræns fysiske eksterne møder
 • Begræns arbejdsmæssige rejser, fysisk deltagelse i kurser, konferencer mv. Lad det foregå online.
Kan jeg få lov til at afspadsere fleks / puljetimer eller afholde ferie i stedet for at skulle arbejde hjemme?

Hvis der er udfordringer i forhold til at arbejde i hjemmet, fx pasning af børn, kan du drøfte med din leder, om du i stedet kan afspadsere fleks / puljetimer eller afholde ferie.

Hvad gælder, hvis jeg selv ønsker at holde mit barn hjemme fra skole/institution?

Regeringen har besluttet, at skole og institutioner er helt eller delvist åbnet igen. Børn kan derfor komme i skole/institution, hvis:

 • de ikke har symptomer på sygdom/COVID-19
 • der ikke er nogen i hjemmet, der har COVID-19
 • ikke nogen i hjemmet, herunder barnet selv, er i risikogruppen

Du skal derfor udføre dit arbejde og møde frem på campus, hvis du er omfattet af den delvise genåbning. Vælger du selv at holde dit barn hjemme fra skole/institution, skal du sikre, at du har alternative pasningsmuligheder.

Hvordan skal jeg registrere min tid i M-tid i den periode, hvor jeg er sendt hjem?

I hjemsendelsesperioden frem til og med den 19. april skal du registrere din normtid, medmindre andet er aftalt med din nærmeste leder.

Fra og med den 20. april skal du igen registrere din faktiske erlagte arbejdstid.

Hvis du er i en situation, der gør, at din arbejdstid generelt vil afvige fra det normale under de nuværende omstændigheder, er det som altid vigtigt, at du snakker med din leder om dette.

I tilfælde af sygdom skal du følge retningslinierne for registrering af henholdsvis almindelig sygdom og sygdom pga. coronavirus. Du kan læse mere om forskellen under afsnittet Sygdom.

Hvad gør jeg, hvis jeg har planlagt tjenesterejser til et risikoområde?

Du aflyser rejsen, bliver hjemme og kontakter din leder.

Har UC SYD afholdt omkostningerne til rejsen, er det UC SYD, der bærer tabet. Har du selv afholdt omkostninger i forbindelse med rejsen, er det din egen forsikring, der skal betale.

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger myndighedernes anbefalinger?

Hvis du som medarbejder undlader at følge myndighedernes anbefalinger, kan det betyde, at du ikke kan få løn under sygdom eller karantæne.

Konkret om udlandsrejser:
Se Q/A nedenfor med konkret information omkring, hvad der sker, hvis du ikke følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser.

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser?

UC SYD opfordrer alle ansatte til at følge myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser og udvise forsigtighed. Udenrigsministeriet fraråder fortsat ikke-nødvendige rejser til en række områder og myndighederne opfordrer samtidigt kraftigt til selvisolation i 14 dage efter hjemkomst, hvis man har været i et af de pågældende områder.

Hvis du vælger at rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, må du således ikke møde fysisk ind på campus før 14 dage efter hjemkomst. Hvis du vælger at lade dig teste umiddelbart efter hjemkomst til Danmark (ved korte rejser dog tidligst 4 dage efter udrejsen fra Danmark) og resultatet af testen er negativ, kan du afbryde de 14 dages selvisolation, som ellers er gældende ved hjemkomst fra udlandet.

Hvis din selvisolation på grund af udlandsrejsen betyder, at du ikke kan starte på arbejde som planlagt efter ferien, skal du inden ferien kontakte din leder og drøfte i hvilket omfang, der er opgaver, du kan varetage hjemmefra i isolationsperioden. Har du slet ikke eller kun i begrænset omfang mulighed for at arbejde hjemmefra, vil det være nødvendigt at aftale med din leder, at du regulerer/flekser, afspadserer, holder yderligere ferie eller holder tjenestefri uden løn.

Hvordan er jeg stillet som timelønnet underviser?

Med aftalen om afvikling af frihed på det offentlige område, er der samtidig sket en normalisering af de øvrige vilkår for varsling efter overenskomster og aftaler. For timelønnede undervisere betyder aftalen derfor, at der er sket en normalisering af vilkårene for ansættelsen.

Det betyder konkret, at det igen er muligt for uddannelserne at aflyse timelønnet undervisning med en uges varsel, som fastsat i timelønscirkulæret. Du skal kontakte den, som du har indgået aftalen med på uddannelsen, hvis du har spørgsmål til dine ansættelsesvilkår i denne sammenhæng.

Hvor kan jeg finde mere information om det ansættelsesretlige om COVID-19

Du kan finde mere information om det ansættelsesretlige om COVID-19 på Medarbejder- og kompetencestyrelsens hjemmeside: https://www.medst.dk/nyheder/svar-paa-spoergsmaal-fra-medarbejdere-om-coronaviruscovid-19/

Delvis genåbning af UC SYD

Hvordan er retningslinjerne for adgang til campus i forbindelse med den delvise genåbning af UC SYD?

Der er udarbejdet retningslinjer for alle, der er direkte involveret på campusserne i den gradvise genåbning af UC SYD samt retningslinjer for genåbning af kontorarbejdspladser på UC SYD.

Du finder retningslinjerne her:

 

Kan jeg selv vælge, om jeg ønsker at være fysisk til stede på campus?

På UC SYD er det besluttet, at medarbejderne kan møde på campus fra 2. juni. Det skal ske som en gradvis tilbagevenden, hvor ikke alle medarbejdere samtidig vender tilbage til campus.

Det er op til den enkelte leder at beslutte, hvordan en tilbagevenden til arbejdspladsen konkret skal foregå og hvilke medarbejdere, der i første omgang skal omfattes.

UC SYDs rektorat forventer, at UC SYD er tilbage i normal drift med alle medarbejdere tilbage på campus medio august, i genåbningens fase 4.

Tilbagevenden til campus skal ske med afsæt i disse retningslinjer, der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens og Arbejdstilsynets anbefalinger og er et supplement til UC SYDs generelle retningslinjer ifm genåbning.

Må jeg møde frem på campus, hvis jeg er smittet eller har symptomer på COVID-19?

Er du blevet testet på grund af mistanke om smitte med COVID-19, skal du blive hjemme, indtil testresultatet foreligger.

Er du påvist smittet med COVID-19 eller har symptomer herpå, må du ikke møde frem på UC SYDs campusser, før du har været symptomfri i 48 timer (undtaget tab af smags- og lugtesans, der kan vare længe og man ikke forventes at smitte, når de er eneste tilbageværende symptomer).

Er du testet positiv, men ikke oplever symptomer, skal du blive hjemme i en uge fra det tidspunkt, du blev testet. Hvis du får symptomer i løbet af de 7 dage, skal du blive hjemme indtil 48 timer efter, at du er fri for symptomer (undtaget tab af smags- og lugtesans, der kan vare længe og man ikke forventes at smitte, når de er eneste tilbageværende symptomer).

I det omfang du er rask til det, skal du så vidt muligt udføre dine arbejdsopgaver hjemmefra.

Læs mere om hvordan du skal forholde dig, hvis du er syg med coronavirus under "Skal jeg informere om, at jeg er blevet syg med coronavirus?" nedenfor.

Skal jeg informere om, at jeg er blevet syg med coronavirus?

Ja, du skal som hidtil orientere din leder, hvis du bliver syg med coronavirus.

Hvis du har været på campus, vil de studerende og medarbejdere, du har været i kontakt med, blive orienteret om, at de skal være ekstra opmærksomme på symptomer og agere i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier. Tilsvarende vil du selv og de studerende blive orienteret, hvis det er en studerende, der konstateres smittet. Du kan i denne sammenhæng blive bedt om at skulle hjælpe med at identificere, hvem du har været i kontakt med i den periode på op til 48 timer før symptomdebut, hvor du potentielt har kunnet smitte andre.

Dit sygefravær skal registreres særskilt i mTIME i den kategori, der hedder ”92001 - Sygdom – Coronavirus”. Det skyldes den særlige situation, at UC SYD får mulighed for at få sygedagpengerefusion fra den første sygefraværsdag, når der er tale om sygdom med corona.

Kategorien er lagt ind i mTIME, så den er synlig for alle medarbejdere. Du vil blive kontaktet af kommunen/jobcenteret, der vil bede dig bekræfte på tro- og love, at du er sygemeldt med corona.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis én i min husstand er smittet med COVID-19?

Hvis du bor sammen med en person, der er påvist smittet med COVID-19, må du som udgangspunkt ikke møde frem på UC SYDs campusser. Du må møde frem igen, når alle i husstanden har været symptomfri i 48 timer.

Du skal i denne situation kontakte din leder og aftale, hvilke opgaver, du i stedet skal varetage i perioden. Det kan også være nødvendigt i stedet (igen) at gennemføre undervisning eller vejledning online.

UC SYD er opmærksom på, at det kan være både vanskeligt og uhensigtsmæssigt at finde alternative pasningsmuligheder til et barn smittet med COVID-19. Forventningen er dog, at du og din leder i fællesskab finder en pragmatisk løsning på baggrund af gensidig fleksibilitet i forhold til både arbejdstid og -opgaver. Reglerne om ret til frihed på barnets 1. og 2. sygedag gælder uændret ved sygdom med COVID-19.

Har du slet ikke eller kun i begrænset omfang mulighed for at arbejde hjemmefra, kan du aftale med din leder, at du regulerer/flekser, afspadserer eller holder ferie mm.

Må jeg møde frem på campus, hvis jeg selv er i en særlig risikogruppe?

Ifølge sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan personer i en særlig risikogruppe godt varetage funktioner, hvor de er i kontakt med andre personer, så længe der ikke er mistanke om eller påvist smitte med COVID-19 blandt dem, der samarbejdes med.

Selvom du er i en særlig risikogruppe, skal du således som udgangspunkt møde frem på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til at undgå smitte. Forventningen er dog, at du og din leder i fællesskab gør, hvad I kan for at tage mest muligt hensyn til din situation, f.eks. aftaler brug af værnemidler og tilrettelægger dine arbejdsopgaver, så du så vidt muligt skærmes for tæt fysisk kontakt til studerende og kollegaer.

Der kan være særlige omstændigheder, der gør fysisk fremmøde uhensigtsmæssigt, og det kan derfor på baggrund af en individuel og konkret vurdering foretaget af din egen læge besluttes, at du ikke skal møde frem på campus. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du er gravid i uge 28 eller længere fremme og har mange arbejdsopgaver, der kræver, at du er i tæt fysisk kontakt med studerende eller andre.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation eller en kopi af din vandrejournal til din leder. Hvis det er ikke muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring til din leder, og din leder vil i så fald kontakte HR.

Må jeg møde frem på campus, hvis en i min husstand er i den særlige risikogruppe?

Som udgangspunkt kan du ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer godt møde frem på campus, selvom du bor sammen med en person i en særlig risikogruppe. I forbindelse med planlagte aktiviteter kan du og din leder overveje, om dette kan tilrettelægges, så du så vidt muligt skærmes for tæt fysisk kontakt til studerende og kollegaer.

Der kan dog være omstændigheder, der gør, at der kan være behov for at tage særlige hensyn. I så fald skal du kontakte den læge, der behandler vedkommende og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at du møder frem på campus.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation til din leder. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring til din leder, og din leder vil i så fald kontakte HR.

Hvordan er jeg stillet, hvis mit barn er i en særlig risikogruppe og derfor ikke kan komme i skole/institution?

Hvis dit barn er i en særlig risikogruppe, skal du kontakte den læge, der behandler dit barn og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at dit barn kommer i skole, vuggestue eller børnehave. Er vurderingen, at dette ikke anbefales, skal du kontakte din leder for at finde en løsning.

Frivillige til beredskabet

Skal jeg orientere UC SYD om, at jeg har meldt mig som frivillig?

UC SYD skelner imellem frivilligt, ulønnet arbejde og ansættelse i beredskabet.

Hvis du bliver ansat i beredskabet, forpligtiger du dig som medarbejder til at opfylde ansættelsesaftalen med beredskabet, og du vil dermed være bundet i forhold til rammerne i kontrakten.

Hvis du melder dig som frivillig til ansættelse i regionens eller kommunernes beredskab, skal du derfor give besked til din nærmeste leder. Sammen skal I sikre, at varetagelsen af den frivillige opgave ikke kommer i konflikt med varetagelsen af dine arbejdsopgaver ved UC SYD.

I det omfang du melder dig til at varetage frivillige, ulønnede opgaver i mindre omfang ved fx Røde Kors eller i regi af kommunen, behøver du ikke at orientere din leder om dette, da denne type opgaver ikke forventes at påvirke din opgavevaretagelse ved UC SYD.

Får jeg løn fra UC SYD i den periode, hvor jeg arbejder frivilligt?

Udgangspunktet er, at du får løn for det arbejde, du udfører for UC SYD. Bliver du ansat i regionens eller kommunernes beredskab, vil du blive bevilget tjenestefri uden løn, men din løn- og ansættelsesanciennitet ved UC SYD opretholdes. 

I praksis betyder det, at du skal registrere den tid, hvor du udfører dit normale arbejde, som du plejer i mTIME. Derudover skal du registrere den tid, du arbejder for sundhedsvæsnet som tjenestefrihed uden løn i den særlige kategori "Tjenestefri, u. løn v. beredskab".

Kan min leder sige nej til, at jeg kan indgå som frivillig i beredskabet?

I det omfang at dit arbejde i beredskabet ikke påvirker dit arbejde ved UC SYD, opfordrer UC SYD medarbejdere med en relevant, faglig baggrund til at melde sig.

Hvis din deltagelse får betydning for din opgavevaretagelse ved UC SYD, skal du straks orientere din nærmeste leder og drøfte omfanget af det frivillige arbejde. I den sammenhæng er det vigtigt at tage højde for hensynet til at kunne gennemføre undervisning af de studerende. Der kan være hensyn til driften af uddannelsen, der gør, at din leder kan sige nej til, at du holder tjenestefri for at indgå i beredskabet.

Har det betydning, hvis jeg har planlagt ferie og samtidig vil arbejde som frivillig?

Udgangspunktet i ferieloven er meget klart – når man holder ferie, må man ikke samtidig have andet lønnet arbejde, da det er uforeneligt med formålet med ferie. Hvis man hele tiden har haft bibeskæftigelse, så må man dog gerne holde ferie fra det ene job uden samtidig at skulle holde ferie i det andet – du må bare ikke øge omfanget af bibeskæftigelsen under ferien. Dét, at melde sig til beredskabet, er en ny (bi-)beskæftigelse, medmindre der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.

Det betyder, at du ikke kan holde ferie fra UC SYD og samtidig være i lønnet arbejde i beredskabet.

Det kan være en mulighed at aftale med din nærmeste leder, at ferien udskydes til afholdelse på et senere tidspunkt. Der kan være hensyn til driften af uddannelsen, der gør, at din leder kan sige nej til, at du flytter ferien.

Vil der være forskel imellem at være frivillig, og hvis Epidemiloven bliver brugt?

Ja, der vil være forskel. Så længe du selv vælger, om du vil stille din arbejdskraft til rådighed for beredskabet, har du selv indflydelse på, i hvor stort et omfang, og hvor du arbejder. Hvis Epidemiloven bliver brugt, så vil det være regeringen, der overtager ledelsesretten. UC SYD vil i den situation naturligvis følge retningslinjerne, der vil komme fra Staten, ligesom du også vil modtage instruktion om forventningerne til dig.

Hvor kan jeg tilmelde mig regionens eller kommunernes beredskab?

Du kan se mere information og tilmelde dig beredskaberne i vores region via følgende links:

Hjemmearbejde

Kan jeg få support af UC Service?

UC Service lukker den fysiske support, men du vil kunne komme i kontakt med UC Service via telefon 7266 2000 og Serviceportalen: https://ucsyd.topdesk.net

Hvad gør jeg, hvis jeg har behov for ekstra udstyr for at kunne arbejde hjemme?

Hvis du f.eks. har brug for at tage dit trådløse headset eller din skærm med hjem for at kunne arbejde hjemmefra, må du gerne det.

Har du brug for ekstra udstyr, skal du kontakte din nærmeste leder.

Hvordan kan jeg komme på VPN?

Se vejledning på intranettet. (Husk at du skal være logget på for at kunne følge linket)

Hvordan kan jeg ændre min undervisning til fjernundervisning?

Se vejledning på intranettet. (Husk at du skal være logget på for at kunne følge linket)

Hvordan fungerer Zoom?

Zoom kan benyttes af alle medarbejdere, studerende og gæster ved UC SYD.

Det betyder, at du kan opleve, at online-undervisning og online-møder bliver flyttet fra ”Skype for Business” til Zoom videomødeplatformen. Det betyder blot, at når du klikker på møde-linket til Zoom, så vil du blive bedt om at installere Zoom-klienten (program/app). Har du ikke mulighed for at installere Zoom, kan du også deltage via din webbrowser.

Log altid ind med SSO/WAYF (login som bruges til alle UC SYDs systemer) i Zoom klienten (program/app) og webbrowser. Company Domain er: “ucsyd-dk".

Hvorfor skifte til Zoom?

Zoom har funktioner som bedre understøtter undervisning end Skype for Business. Derudover afvikler Zoom problemfrit på alle typer enheder (PC, MAC, Chromebooks, tablets og smartphones). Fx kan fremhæves:

 • Fremragende lyd og billedkvalitet
 • Video af op til 49 brugere på én gang
 • Grupperum (Breakout Rooms)
 • Afspilning af medier med lyd så alle I mødet kan høre det
 • Deling af skærm og applikationer

Sikkerhed i Zoom

UC SYD’s udgave af Zoom er sikker. Sikkerhedsforanstaltninger uddybes yderligere af leverandøren her.

Nysgerrig?

Du kan læse UC SYD’s egne vejledninger til Zoom her:

Derudover kan du:

Skal jeg være ekstra opmærksom på usædvanlige e-mails og mistænkelige links?

Ja!

Corona-krisen er over os alle, og de næste par uger vil mange arbejde hjemme.

Og når kriser eller store begivenheder indtræffer, står it-kriminelle desværre klar til at udnytte situationen.

Derfor er det vigtigt at være ekstra forsigtig med usædvanlige e-mails, du modtager i den kommende periode, herunder være særlig opmærksom på, hvilke links du klikker på.

Kriminelle har allerede de seneste dage været i fuld gang med at misbruge den usikkerhed, der følger af coronakrisen, til at lokke borgere til at klikke på skadelige filer.

Det kan være alt fra "klik her for at få løn under krisen", eller "breaking news om coronavaccine". Fælles for dem alle er, at de vil prøve at narre dig hen på falske hjemmesider.

Se artikel på berlingske.dk (den 15. marts): Vær årvågen fra mandag morgen

Er du i tvivl om en e-mail, så kontakt UC Service.

Husk, hold dig orienteret på ucsyd.dk/corona

Hvor kan jeg finde gode råd om ergonomi på hjemmearbejdspladsen?

Hjemmearbejdspladsen kan ikke nødvendigvis indrettes ergonomisk korrekt, men der er løsninger på nogle af udfordringerne.

Du kan finde inspiration i dette opslag på intranettet.

Husk, at du skal være logget på intranettet for at kunne følge linket.

Sygdom

Hvor finder jeg information om coronavirus?

Du finder de nyeste anbefalinger og rejsevejledninger her: coronasmitte.dk

UC SYD følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger omkring coronavirus (COVID-19).

Hvad gør jeg, hvis jeg er smittet med coronavirus?

Hvis du IKKE har været til stede på campus i op til 48 timer, før de første symptomer opstod:
Du bliver hjemme og følger sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Du skal orientere din leder om din sygdom, og dit sygefravær skal registreres særskilt i mTIME i den kategori, der hedder ”92001 - Sygdom – Coronavirus”.

Kategorien er lagt ind i mTIME, så den er synlig for alle medarbejdere. Når du benytter denne kategori til registrering af corona sygdom, får UC SYD mulighed for at få sygedagpengerefusion fra den første sygefraværsdag. Du vil blive kontaktet af kommunen/jobcenteret, der vil bede dig bekræfte på tro- og love, at du er sygemeldt med corona.

Hvis du HAR været til stede på campus i op til 48 timer, før de første symptomer opstod:
Se Q/A under "Delvis genåbning af UC SYD".

Hvad gør UC SYD, hvis en studerende eller medarbejder konstateres positiv med coronavirus?

Hvis du har været på campus, vil de studerende og medarbejdere, du har været i tæt kontakt med, blive orienteret om, at de skal være ekstra opmærksomme på symptomer og agere i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier. Tilsvarende vil du selv og de studerende blive orienteret, hvis det er en studerende, der konstateres smittet. Du kan i denne sammenhæng blive bedt om at skulle hjælpe med at identificere, hvem du har været i kontakt med i den periode på op til 48 timer før symptomdebut, hvor du potentielt har kunnet smitte andre.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg (af andet end corona) i den periode, hvor jeg er sendt hjem?

Du skal orientere din leder om, at du er blevet syg.

Husk derudover at registrere dit sygefravær i mTIME.

Andre spørgsmål 

Kan jeg låne bøger på biblioteket?

UC SYD Bibliotekets fysiske afdelinger er lukket.

Men biblioteket har oprettet en "to go"-ordning, så alle studerende og medarbejdere kan bestille og afhente bøger og andet materiale.

Du kan læse mere om bibliotekets "to go"-ordning her.

Hvordan har UC SYD organiseret krisestyringen i forbindelse med corona-situationen?

Den interne organisering på UC SYD fortæller kort, hvordan roller og ansvar er fordelt mellem det politiske niveau, krise task-forcen og cheferne i UC SYD. 

Få overblikket på intranettet. (Husk at du skal være logget på for at kunne følge linket)

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål, der ikke bliver besvaret her?

Hvis du har generelle spørgsmål om coronavirus, henviser vi dig til coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål til UC SYDs forholdsregler ifm. coronavirus, som du ikke kan finde svar på her på siden, skal du kontakte din leder. Din leder har mulighed for at kontakte HR for afklaring af spørgsmål.

Da situationen hele tiden ændrer sig, vil der dog være spørgsmål, som endnu ikke kan afklares.

Se også andre Q/A om:
Uddannelse, eksamen mv. - på ufm.dk
SU - på su.dk
Erasmus+
Ungdomskort og transportrabat - på ungdomskort.dk
Statens Voksenuddannelsesstøtte - på svu.dk

04

Til besøgende på UC SYD

UC SYDs campusser genåbner gradvist

Alle studerende og medarbejdere har været sendt hjem pga. COVID-19, men vi er nu i den situation, at vi er ved gradvist at genåbne med udvalgte aktiviteter. 

Hold dig opdateret

Har du en aftale på et af vores campusser, kan du orientere dig om retningslinjerne for tilstedeværelse på vores campusser i "Generelle retningslinjer ifm. gradvis genåbning af UC SYD".

UC SYD følger myndighedernes påbud og anbefalinger, og vi anbefaler alle i og uden for UC SYD at holde sig opdateret på de aktuelle anbefalinger.
Se de danske myndigheders hjemmeside om coronavirus (COVID-19).

Har du spørgsmål?

Hvis du som gæst har spørgsmål vedrørende coronavirus og dit besøg på UC SYD, er du velkommen til at kontakte værten på UC SYD for det besøg, du skal deltage i.

Skal du være censor?

Hvis du skal være censor på UC SYD - enten fysisk eller online - kan du finde information og retningslinjer på ucsyd.dk/censorservice.

05

Til samarbejdspartnere

I situationen med coronavirus følger UC SYD Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger, og vi anbefaler alle i og uden for UC SYD at holde sig opdateret på de aktuelle anbefalinger på den nationale hjemmeside: coronasmitte.dk.

Disse anbefalinger ligger til grund for de retningslinjer, der gælder for vores studerende og medarbejdere. Retningslinjerne beskriver bl.a., hvordan studerende og medarbejdere skal forholde sig i relation til praktik, hvis de har været på udlandsrejser og/eller føler sig syge. Du finder retningslinjerne længere oppe på denne side.

Vores anbefalinger til samarbejdspartnere, klinik- og praktiksteder:

Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

Hvad skal I gøre, hvis I har mistanke om, at en studerende er smittet?

I skal bede den studerende blive hjemme og ringe til sin læge.

Herudover skal I informere UC SYD om situationen på corona@ucsyd.dk.

Hvad skal I gøre, hvis en studerende er smittet?

I skal bede den studerende blive hjemme og følge sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Hvad skal I gøre, hvis en studerende har været på ferie i Norditalien eller i et andet risikoområde?

Alle studerende, der har været i de særlige højrisikoområder, bliver hjemme i 14 dage fra og med den dag, de er kommet hjem fra rejsemålet.
Herudover skal I informere UC SYD om situationen via dette link: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=H8LUWAW5JP3K

Se oversigt over højrisikoområder her.

Hvad skal I gøre, hvis en studerende kommer hjem fra ferie i udlandet?

Alle studerende der har været på ferie i udlandet og er kommet hjem den 9. marts eller derefter skal blive hjemme i forebyggende hjemmekarantæne i 14 dage fra og med den dag, de er kommet hjem fra rejsemålet.

Herudover skal I informere UC SYD om situationen via dette link: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=H8LUWAW5JP3K.

Hvad skal I gøre, hvis en studerende føler sig sløj?

Alle studerende, der føler sige sløje, skal I bede om at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvad gør I som praktiksted/klinik, hvis I skal melde, at en studerende er sendt hjem?

Praktiksteder og klinikker, der ønsker at melde, at en studerende er sendt hjem, skal gøre det til den praktik-/klinikansvarlige på uddannelsen.

Hvad gør UC SYD, hvis en studerende eller medarbejder konstateres positiv med coronavirus?

Hvis en studerende eller medarbejder bliver konstateret smittet og har været på campus, vil de studerende og medarbejdere, vedkommende har været i tæt kontakt med, blive orienteret om, at de skal være ekstra opmærksomme på symptomer og agere i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vedkommende kan i denne sammenhæng blive bedt om at skulle hjælpe med at identificere, hvem han/hun har været i kontakt med i den periode på op til 48 timer før symptomdebut, hvor han/hun potentielt har kunnet smitte andre.

Hvem skal jeg kontakte på UC SYD, hvis jeg har spørgsmål, der ikke bliver besvaret her?

Har I information eller spørgsmål i forbindelse med studerende fra UC SYD og coronavirus, som ikke bliver besvaret på denne side, kan I kontakte UC SYD på corona@ucsyd.dk.