Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

UC SYD

Beredskab og forholdsregler på UC SYD

Information om beredskab for coronavirus (COVID-19) på UC SYD

Coronavirus (COVID-19) udvikler sig med hast, og Sundhedsstyrelsen opfordrer uddannelsesinstitutioner til at udøve særlig agtpågivenhed. Derfor har UC SYD udarbejdet nedenstående anbefalinger til studerende, medarbejdere, samarbejdspartnere og gæster.
01

Siden er opdateret 27. marts kl. 14.30

UC SYD følger de retningslinjer, som kommer fra de danske myndigheder og følger situationen nøje. Vi har nedsat en task force for coronavirus, der følger udviklingen med COVID-19, og som har ansvaret for UC SYDs beredskab i denne forbindelse.

Vi opdaterer løbende denne side, når der er nyt om situationen og de forholdsregler, som er særlige for studerende, kursister, ansøgere, medarbejdere og gæster på UC SYD.

Har du spørgsmål til UC SYDs forholdsregler ifm. coronavirus, som du ikke kan finde svar på her på siden, kan du skrive til corona@ucsyd.dk.

Alle studerende og medarbejdere på UC SYD er sendt hjem

Som en konsekvens af statsministerens udmeldinger er alle studerende og medarbejdere på UC SYD sendt hjem fra den 13. marts 2020.

Studerende skal således ikke møde op til undervisning, eksamen eller anden aktivitet på UC SYDs campusser, og medarbejdere skal arbejde hjemmefra i videst mulige omfang.

Se mere information under nedenstående Q/A til henholdsvis studerende og medarbejdere.

Corona-hverdag

Følg med i hverdagen med corona på UC SYD og find ud af, hvad corona betyder for studerende og medarbejdere på UC SYD.

Se også Q/A fra forskellige myndigheder

Løbende nyt

Situationen udvikler sig konstant. Nye opslag kommer til og uaktuelle opslag bliver fjernet. 

27/3-20 kl. 14.30: Aftale om ferie og afspadsering på Statens område

Der er nu indgået aftale imellem de faglige organisationer og Staten omkring afvikling af ferie og frihed for offentligt ansatte medarbejdere. HR går i gang med at se på indholdet i aftalen og den praktiske udmøntning i forhold til UC SYD.

Der er lagt op til lokal dialog og udmøntning, hvor de medarbejdere, der ikke har arbejdsopgaver, skal bruge ferie, særlige fridage eller afspadsering / fleks, svarende til 5 dage i perioden fra 13. marts til 13. april. Det er naturligvis muligt at aftale et større omfang af fridage, hvis medarbejder og leder ønsker og aftaler det.

HR arbejder på at få skabt overblik over aftalens indhold og den praktiske udmøntning for medarbejderne ved UC SYD. Der kommer nærmere information i uge 14 til både ledere og medarbejdere.

26. marts kl. 17.10: UC SYD registrerer ikke længere studerende og medarbejdere, der har fået konstateret COVID-19

Studerende og medarbejdere har nu være hjemsendt i 14 dage, og dermed er det ikke længere relevant at spore smitte i regi af UC SYD. Derfor beder vi ikke længere studerende og medarbejdere om særlig registrering, hvis de har fået konstateret, at de er smittet med COVID-19.

Ved sygdom skal studerende og medarbejdere forholde sig, som det fremgår af de respektive Q/A nedenfor.

23. marts kl. 16.30: Lukningen af Danmark forlænges til den 13. april

Den delvise lukning af Danmark vil fortsætte til efter påskeferien. Det fortæller statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i Statsministeriet i dag mandag den 23. marts.

Alle de initiativer, som regeringen satte i gang i forrige uge, forlænges til 2. påskedag den 13. april – og det gælder også hjemsendelsen af alle studerende på de videregående uddannelser og offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske opgaver.

Vi fortsætter arbejdet med at få hverdagen til at fungere bedst muligt for både studerende og medarbejdere, og vi opfordrer jer til at holde øje med jeres indbakker og hhv. Itslearning, intranettet og ucsyd.dk/corona.

Venlig hilsen

UC SYDs corona-taskforce

23. marts kl. 13.40: Studerende testet positiv for COVID-19 på UC SYDs Campus Kolding

En studerende på Campus Kolding er er blevet smittet med ny coronavirus COVID-19. Den studerende er hjemme.

På grund af tavshedspligt kan vi ikke videregive yderligere oplysninger om den smittede.

Myndighederne anbefaler, at alle, der har været i kontakt med en smittet, skal være ekstra opmærksom på symptomer, som kan være tegn på COVID-19. Alle på campussen i Kolding kan have været i kontakt med den smittede. Derfor gælder myndighedernes anbefaling til alle, der har været på campussen i ugen op til lukningen af UC SYD.

Er du sundhedsprofessionel, og har du ikke symptomer, kan du gå på arbejde som normalt.

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på www.coronasmitte.dk. På https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/oftest-stillede-spoergsmaal kan du læse gode råd om, hvordan du skal forholde dig, hvis du har været i kontakt med en person, som har fået konstateret ny coronavirus – og de symptomer, du skal være særligt opmærksom på.

Du er velkommen til at kontakte institutchef Heidi Have, institut for sundhedsuddannelser, på hhav@ucsyd.dk eller 7266 2842, hvis du har spørgsmål.

22. marts: UC SYD opfordrer studerende og medarbejdere til at indgå i Esbjerg Kommunes beredskab

I lighed med Region Syddanmark etablerer Esbjerg Kommune nu et beredskab for at passe på de svageste, hvis der bliver brug for ekstra hænder på grund af coronavirus. Alle studerende og medarbejdere kan melde sig til beredskabet.

Esbjerg Kommune vil sikre, at der bliver ved med at være nok medarbejdere i de vigtige funktioner i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, i kommunens dagtilbud og botilbud for børn, unge og ældre.

Kommunen kan få brug for hjælp til f.eks. støtte- og omsorgsopgaver, lettere praktiske opgaver og forskellige aktiviteter sammen med kommunens borgere, men kommunen vil først kontakte dig, hvis der opstår behov for din hjælp.

Læs mere og tilmeld dig her: https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/corona/beredskab-corona

Til studerende

Hvis du er i praktik og ikke er hjemsendt, opfordrer vi til, at du fastholder at møde op på dit praktiksted. Du kan komme ud for, at du får andre arbejdsopgaver, som vil give dig et læringsudbytte, der måske kan afvige fra det, som ellers er defineret for dit semester. I den givne situation mener vi dog, det er vigtigt at bidrage til kommunens udfordringer, og vi sidestiller din praktik med den, du skulle have haft.

Hvis du er hjemsendt fra praktik eller er hjemsendt fra studiet med anden form for studieaktivitet, så er du meget velkommen til at melde dig til beredskabet. Hvis du melder dig som frivillig, skal du give besked til din uddannelse, hvis det har betydning for din mulighed for at være studieaktiv og efterfølgende gå til prøve. Så vil din uddannelse efterfølgende vurdere, hvilke faglige mangler, der udestår, og hjælpe dig med at udbedre dem, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt. Uddannelsen kan kræve dokumentation for det frivillige arbejde, når der gives dispensation for studieaktivitet.

Vær opmærksom på, at flere kommuner enten har oprettet eller vil oprette lignende nødberedskaber, og at de beredskaber måske ville mere relevante for dig afhængig af din bopæl.

Til medarbejdere

Melder du dig som frivillig, skal du give besked til din nærmeste leder, hvis din varetagelse af den frivillige opgave kommer til at konflikte med varetagelsen af dine arbejdsopgaver. Vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt sige noget om sammenhæng til ferie, afspadsering m.v., men vi forventer, at det vil være afklaret, inden der igangsættes indkaldelser fra kommunen. Aflønningen vil følge de relevante overenskomster.

Har du spørgsmål, skal de rettes til nærmeste leder.

Vær opmærksom på, at flere kommuner enten har oprettet eller vil oprette lignende nødberedskaber, og at de beredskaber måske vil mere relevante for dig afhængig af din bopæl.

20. marts kl. 15.20: Studerende testet positiv for COVID-19 på Campus Esbjerg

En studerende på Campus Esbjerg er blevet smittet med ny coronavirus COVID-19. Den studerende er hjemme.

På grund af tavshedspligt kan vi ikke videregive yderligere oplysninger om den smittede.

Myndighederne anbefaler, at alle, der har været i kontakt med en smittet, skal være ekstra opmærksom på symptomer, som kan være tegn på COVID-19. Alle på campussen i Esbjerg kan have været i kontakt med den smittede. Derfor gælder myndighedernes anbefaling til alle, der har været på campussen i ugen op til lukningen af UC SYD.

Er du sundhedsprofessionel, og har du ikke symptomer, kan du gå på arbejde som normalt.

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på www.coronasmitte.dk. På https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/oftest-stillede-spoergsmaal kan du læse gode råd om, hvordan du skal forholde dig, hvis du har været i kontakt med en person, som har fået konstateret ny coronavirus – og om de symptomer, du skal være særligt opmærksom på.

Du er velkommen til at kontakte institutchef Heidi Have, institut for sundhedsuddannelser, på hhav@ucsyd.dk eller 7266 2842, hvis du har spørgsmål.

20. marts kl. 14.30: Videohilsen til fra rektoratet til alle studerende

Prorektor Alexander von Oettingen siger tak til alle studerende.

Se videohilsenen her.

I skal alle have stor tak for jeres kæmpeindsats i en helt ny hverdag, hvor rutiner og strukturer pludselig er væk, og hvor alle oplever udfordringer med at holde studierne i gang. For kun en uge siden var alt normalt. Så kom corona, lukkede vores institution og vendte op og ned på det hele. Det er svært, I bevæger jer på usikker grund, men vi gør alt, vi kan for at sikre jeres studier. For det er jer, det hele drejer sig om.

Vi har haft møde med De Studerendes Råd, og det vil vi også have i næste uge. DSR yder en stor indsats, og det er gennem dem, I kan formidle det, I har brug for at sige til ledelsen. Husk, at vi har brug for jeres stemme, og derfor er det vigtigt, at I bruger DSR.

Også tak til alle de studerende, der har meldt sig til regionens beredskab for helt konkret at være med til at bekæmpe coronavirussen. Det er vigtigt og en god mulighed for både studerende og medarbejdere.

19. marts: Studerende testet positiv for COVID-19 på pædagoguddannelsen i Aabenraa

En studerende på Campus Aabenraa er er blevet smittet med ny coronavirus COVID-19. Den studerende er hjemme og har det efter omstændighederne godt.

På grund af tavshedspligt må vi ikke videregive yderligere oplysninger om den smittede.

Myndighedernes anbefaling til alle, der har været i tæt kontakt med en smittet, er at være ekstra opmærksom på symptomer, som kan være tegn på COVID-19.

Er du sundhedsprofessionel, gælder det samme. Har du ikke symptomer, kan du gå på arbejde som normalt.

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på www.coronasmitte.dk. På https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/oftest-stillede-spoergsmaal kan du læse gode råd om, hvordan du skal forholde dig, hvis du har været i kontakt med en person, som har fået konstateret ny coronavirus – og de symptomer, du skal være særligt opmærksom på.

Du er velkommen til at kontakte institutchef Heidi Have, institut for sundhedsuddannelser, på hhav@ucsyd.dk eller 7266 2842, hvis du har spørgsmål.

18. marts: Videohilsen fra rektoratet til alle ansatte

Prorektor Alexander von Oettingen siger tak til alle medarbejdere i en helt ny hverdag, hvor rutiner og strukturer er blevet vendt på hovedet.

Se prorektors videohilsen på intranettet (Husk at du skal være logget på for at kunne følge linket)

16. marts kl. 17.30: Til studerende på UC SYD om regionens coronaberedskab

Vi har tidligere skrevet, at det kan komme på tale, at sundhedsvæsenet vil inddrage studerende fra særligt sundhedsuddannelserne i et muligt coronaberedskab.

Vi er blevet orienteret om, at regionerne er i gang med at forberede sig på en situation, hvor de kan komme til at mangle hænder til alle typer af opgaver på hospitalerne, de sociale institutioner og i akutberedskabet. Der er derfor brug for frivillige, som ønsker at hjælpe til.

Vi vil gerne positivt bidrage til at imødekomme sundhedsvæsenets udfordringer. Som studerende kan du hjælpe ved at fastholde dit praktikforløb eller ved at melde dig frivilligt til regionernes beredskaber.

Hvis du er i praktik og ikke er hjemsendt, opfordrer vi til, at du fastholder at møde op på dit praktiksted. Du kan komme ud for, at du får andre arbejdsopgaver, som vil give dig et læringsudbytte, der måske kan afvige fra det, som ellers er defineret for dit semester. I den givne situation mener vi dog, det er vigtigt at bidrage til sundhedsvæsenets udfordringer, og vi sidestiller din praktik med den, du skulle have haft.

Hvis du er hjemsendt fra praktik eller er hjemsendt fra studiet med anden form for studieaktivitet, så er du meget velkommen til at melde dig til beredskabet. Hvis du melder dig som frivillig, skal du give besked til din uddannelse, hvis det har betydning for din mulighed for at være studieaktiv og efterfølgende gå til prøve. Så vil din uddannelse efterfølgende vurdere, hvilke faglige mangler, der udestår, og hjælpe dig med at udbedre dem, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt. Uddannelsen kan kræve dokumentation for det frivillige arbejde, når der gives dispensation for studieaktivitet.

Se tilmelding til Region Syddanmarks beredskab her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm520789

Eventuelle spørgsmål skal du rette til din studieleder.

16. marts kl. 15.45: Besked til studerende om kliniske uddannelsesforløb i regionen

Professionshøjskolerne i Danmark og de fem regioner vil gerne sende jer en varm hilsen i denne svære corona-tid. Tak for jeres tålmodighed og hjælp.

Som I allerede har fået information om, så kan vi desværre ikke tilbyde jer de samme kliniske uddannelsesforløb, som vi plejer. Det betyder, at I ikke vil få den normale vejledning og undervisning, og I vil opleve læringssituationer ud over dem, der står beskrevet i jeres læringsmål. Jeres kliniske praktik vil dog fortsætte i muligt omfang som planlagt, og det vil som udgangspunkt sidestilles med et normalt klinisk praktikforløb. Det er derfor væsentligt, at I møder op.

I kan bidrage til at løse de opgaver, som I er kompetente til at løse, afhængigt af, hvor langt I er i jeres uddannelse. Det kliniske uddannelsessted vil sørge for jeres tryghed og sikkerhed, når I er der. Hvis man på afdelingen vurderer, at der ikke er opgaver, som I kan deltage i, vil I blive sendt hjem. Det er der sikkert allerede nogle af jer, som har oplevet. Når vi er på den anden side af alt dette, vil vi afklare, hvilken betydning det får for jeres uddannelsesforløb.

Hvis hospitalerne får brug for ekstra hjælp, fx fra studerende, som ikke er i klinisk praktik, hjemsendte studerende, pensionerede sundhedsfaglige eller andre, så får I mulighed for at blive inddraget på anden vis. Dette vil i så fald være en anden situation, og er ikke en del af den kliniske uddannelse. I vil få mere information om dette.

Vi håber, at du vil opleve, at dit kliniske praktikforløb bliver lærerigt og meningsfuldt også under de nuværende omstændigheder. Denne helt særlige situation, vi står i, vil uden tvivl give jer mulighed for at lære noget, som I ellers ikke ville have lært.

Vi har mere end nogensinde brug for hinanden, og vi håber, at I vil bidrage i den kommende tid.

De bedste hilsner

Heidi Have (institutchef) og Kurt Espersen (koncerndirektør, Region Syddanmark)

13. marts kl. 21.00: UC SYD anbefaler alle studerende i udlandet, at de vender tilbage til Danmark

Den aktuelle situation med COVID-19 virus udvikler sig meget hastigt, og de danske myndigheder har nu opgraderet sikkerhedsniveauet i hele verden. Dette betyder, at Udenrigsministeriet anbefaler ALLE borgere på rejse i udlandet at komme tilbage til Danmark med det samme.

Vi skriver ud til at alle vores studerende, der aktuelt er på studie- eller praktikophold i udlandet, at vi anbefaler på det kraftigste, at de vender tilbage til Danmark så hurtigt, det er muligt.

De internationale koordinatorer på UC SYD samt UC SYDs internationale leder er parat til at hjælpe de studerende.  

Hold dig opdateret på https://um.dk/ - https://politi.dk/corona - https://www.ucsyd.dk/corona

13. marts kl. 16.30: Den studerende, der blev testet, har ikke coronavirus

Podningen af den studerende fra Esbjerg, der blev testet for coronavirus, var negativ.

Den studerende har derfor ikke coronavirus. 

12. marts kl. 20.30: Frist for kvote 2-ansøgninger bliver udsat en uge

Uddannelses- og Forskningsministeren har besluttet at udsætte ansøgningsfristen for optagelse gennem kvote 2 med en uge til søndag 22. marts 2020 kl. 12.

Ansøgere bliver opfordret til at søge optagelse snarest muligt, men i lyset af den ekstraordinære situation bliver fristen udskudt for at give mere tid til de omkring 50.000 ansøgere, der hvert år søger ind på en videregående uddannelse gennem kvote 2.

Ny frist for at sende sin ansøgning er søndag den 22. marts 2020 kl. 12.

Ansøgningen foregår digitalt gennem ansøgningsportalen www.optagelse.dk ved hjælp af NemID.

Mere information følger – følg med på ucsyd.dk/corona.

11. marts kl. 22.50: Studerende og medarbejdere sendes hjem fra torsdag den 12. marts 2020

Alle studerende på UC SYD sendes hjem

Som en konsekvens af statsministerens udmeldinger sendes alle studerende på UC SYD hjem i foreløbig 14 dage.

Studerende skal således ikke møde op til undervisning, eksamen eller anden aktivitet torsdag den 12. marts 2020.

Er du i praktik, skal du møde op på dit praktiksted i morgen, torsdag. Det er endnu ikke er afklaret, hvilke konsekvenser udmeldingen får for praktikken. 

Mere information følger torsdag. Hold dig orienteret her på siden.

Medarbejdere på UC SYD sendes hjem

Som en konsekvens af statsministerens udmeldinger sendes alle studerende på UC SYD hjem i foreløbig 14 dage. Ingen studerende skal således møde op til undervisning i morgen, torsdag den 12. marts 2020.

Det betyder samtidig, at alle medarbejdere som udgangspunkt også sendes hjem, da der skal være så få på campus som muligt. Du skal således heller ikke møde op på arbejde i morgen, medmindre du har brug for at hente noget. Det forventes, at du i videst mulige omfang arbejder hjemmefra. Du vil høre nærmere fra din leder i løbet af torsdag.

UC service vil være bemandet på alle campusser i morgen, så ingen kommer til et tomt hus. 

Der vil være få medarbejdere, som af den ene eller anden grund har behov for at være på campus.

Mere information følger torsdag. Hold dig orienteret her på siden.

9. marts: UC SYD udsætter eller aflyser arrangementer og rejser

Opdatering 14. marts: Vær opmærksom på, at dette opslag kun er aktuelt i forhold til udsættelse og aflysning af arrangementer.

Rektoratet har besluttet at iværksætte nye forholdsregler for at reducere risikoen for smittespredning.

Statsministeren og myndighederne udmeldte 6. marts nye tiltag for at inddæmme coronavirus. De opfordrede alle til at udvise samfundssind, tage hensyn til svækkede og kronisk syge borgere samt være på forkant med tiltag, som forhindrer smittespredning i samfundet.

Rektoratet har med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip og med fokus på rettidig omhu besluttet at iværksætte nye forholdsregler for at reducere risikoen for smittespredning.

Det betyder følgende:

 • Årets Forskningsdag onsdag den 11. marts og årets konference om empirisk dannelsesforskning den 19.-20. marts er aflyst.
   
 • ETEN Conference 2020 den 23.-25. april, som UC SYD er vært for, og hvor bl.a. deltagere fra Asien og andre højrisikoområder ville deltage, aflyses.
   
 • Startkonferencen for Universitetsskolen Aabenraa Kommune den 31. marts udskydes.
   
 • Fredagsbarerne på alle UC SYDs campusser lukkes.
   
 • Tjenesterejser til f.eks. internationale konferencer suspenderes indtil videre for alle medarbejdere. Medarbejdere kan dog søge dispensation fra rektoratet, men de vil blive bedt om ikke at møde op på arbejde indtil 14 dage efter deres hjemkomst, fra og med den dag, de er kommet hjem fra rejsemålet. Det skyldes risikoen for, at andre konferencedeltagere eller andre rejsende, som de møder, kan have været i risikoområder.
   
 • Er man som medarbejder blevet bedt om ikke at møde på arbejde eller sendt i forebyggende karantæne eller i karantæne efter at være testet positiv for corona, vil man modtage sin sædvanlige løn i forbindelse med opholdet i hjemmet, også selvom det ikke er muligt at arbejde hjemme på grund af stilling, arbejdsopgaver, eller fordi man ikke har de nødvendige arbejdsredskaber til rådighed i hjemmet.
   
 • Al tjenesterejseaktivitet til særlige risikoområder (Udenrigsministeriets røde og orange zoner, https://um.dk/) aflyses uden dispensationsmulighed, uanset om der er tale om en konference eller et møde.
   
 • Rejser man som medarbejder privat i udlandet, skal der gå 14 dage, inden man vender tilbage til din arbejdsplads fra og med den dag, man er kommet hjem fra rejsemålet. Det gælder fra dags dato og foreløbig til 3. april.

Bemærk, at UC SYD ikke betragter pendlen over grænsen til og fra arbejde og studie som udlandsrejse.

Rektoratet opfordrer til, at alle medarbejdere og studerende følger myndighedernes skærpede anbefalinger i forhold til fysisk omgang i dagligdagen. Det betyder som hidtil fokus på god håndhygiejne samt så vidt muligt at undgå håndtryk, kindkys og kram.

Medarbejdere og studerende, som føler sig sløje og som har symptomer på forkølelse, skal blive hjemme efter aftale med nærmeste leder eller underviser. Det er lederes og underviseres ansvar at drage omsorg for, at syge medarbejdere og studerende bliver hjemme.

02

Til studerende og kursister

Vi opfordrer alle studerende til at følge myndighedernes skærpede anbefalinger

UC SYD har udarbejdet nedenstående Q/A med svar på spørgsmål, du måske stiller dig som studerende/kursist på UC SYD i relation til coronavirus (COVID-19).

Har du spørgsmål, som ikke bliver besvaret herunder, kan du se, hvem du skal henvende dig til under "Andre spørgsmål".

Hvordan skal jeg forholde mig til coronavirus som studerende på UC SYD?

Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

Undervisning og eksamen

Skal jeg deltage i studieaktiviteter i den periode, jeg er hjemsendt?

Som studerende skal du som udgangspunkt stadig være studieaktiv, selvom du er hjemme.

Der kan være studieaktivitet i den periode, hvor du er hjemsendt, som du skal deltage i. Du vil få besked direkte fra din uddannelse. Vi opfordrer til, at du bruger tiden på dit studie og forbereder dig til dine kommende eksamener som normalt.

Det er vigtigt, at du i hele denne periode – uanset om den varer 14 dage eller længere – bliver ved med at opfatte dig som studerende og arbejder aktivt med studierne, også selvom undervisningstilbuddet lige nu er anderledes end det sædvanlige. Og husk, at alle studiemøder bør afholdes som virtuelle møder.

Du skal holde dig orienteret på ItsLearning i forhold til de udmeldinger, som kommer fra din uddannelse.

Få information omkring mulig online-undervisning her:

Jeg har en eksamen – bliver den gennemført?

Der kan være mulighed for at gennemføre mundtlige eksamener over Skype, hvis forholdene tillader det, men det er i alle tilfælde en konkret vurdering.

Du vil få besked fra din uddannelse. Hold dig orienteret på ItsLearning.

Kan jeg få vejledning til min bacheloropgave?

Ja – over Skype eller pr. mail. 

Kontakt din vejleder og lav en aftale.

Jeg oplever lang svartid på Itslearning, hvad gør jeg?

Der har været voldsom belastning på itslearning i formiddagstimerne. Det er ikke lokalt på UC SYD, men hos alle UC’er, der anvender itslearning.

Det betyder, at I med fordel kan hente jeres ppt og andre dokumenter fra itslearning om aftenen før undervisning eller før kl. 8.

Itslearning gør, hvad de kan, for at øge performance, men vi kan ikke garantere, at der ikke er forlænget responstid om formiddagen mellem ca. 8.30 og 11.30.

Praktik og udlandsophold

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg som studerende er i praktik?

Er du som studerende ude i et praktikforløb, skal du møde op på dit praktiksted, medmindre praktikstedet oplyser andet, og følge deres anvisninger.

Du kan komme ud for, at du får andre arbejdsopgaver, som vil give dig et læringsudbytte, der måske kan afvige fra det, som ellers er defineret for dit semester, og der kan i denne periode være problemer med at gennemføre de relevante uddannelsesaktiviteter og få vejledning mv. Men du opfordres til at indgå i arbejdet på dit praktiksted og bidrage mest muligt. Det gælder ikke mindst studerende, der er i praktik/klinik i sundhedssystemet og i andre vigtige kritiske funktioner.

Praktikken vil som udgangspunkt kunne bidrage til, at du når læringsmålene trods beskeden vejledning eller på trods af det ændrede indhold, og den vil i mange tilfælde kunne sidestilles med den praktik, du skulle have haft. Alternativt vil uddannelsen så vidt muligt finde en anden måde, hvorpå du vil kunne nå læringsmålene for praktikken og afslutte den som planlagt.

Er du studerende fx på sundhedsuddannelserne, og er du ikke er i praktik/klinik i denne periode og gerne vil bidrage til beredskabet i regionen eller kommunerne, har du mulighed for at melde dig til beredskabet.

Hvad gælder i forhold til afvikling af mit praktikforløb som led i uddannelsen?

Hvis den ekstraordinære situation gør, at dit praktikforløb bliver afbrudt, vil din uddannelse vurdere, om din praktik kan anses for gennemført med de fastsatte læringsmål på baggrund af den praktik, du allerede har gennemført. Er dette tilfældet, kan du fortsætte din uddannelse som planlagt.

Hvis din praktik ikke kan anses for gennemført, vil din uddannelse vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og orientere dig herom, herunder hvordan disse mangler kan udbedres (fx ved en praktikperiode senere i uddannelsen), så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt.

Vi er opmærksomme på, at udfordringer med praktik kan betyde, at du ikke kan afslutte din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid. Er dette tilfældet, betyder den ekstraordinære situation, at du skal have mulighed for at forlænge din studietid, også selvom den fastsatte studietid bliver overskredet.

Hvis din praktikperiode pga. den ekstraordinære situation bliver aflyst, og uddannelsen ikke kan tilbyde et andet praktikforløb, vil uddannelsen som udgangspunkt tilrettelægge et alternativt forløb, som kan erstatte praktikforløbet. Alternativt kan uddannelsen beslutte at gennemføre et fag eller forløb, der ligger senere i uddannelsen, med det formål at skaffe plads til at praktikken her. Betyder den aflyste praktikperiode, at din maksimale studietid overskrides, skal du have mulighed for at forlænge din studietid.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du forholder dig til spørgsmål om din praktikperiode, skal du henvende dig til din uddannelse.

Hvad gør jeg, hvis jeg er på studie- eller praktikophold i udlandet?

Den aktuelle situation med COVID-19 virus udvikler sig meget hastigt, og de danske myndigheder har nu opgraderet sikkerhedsniveauet i hele verden. Dette betyder, at Udenrigsministeriet anbefaler ALLE borgere på rejse i udlandet om at komme tilbage til Danmark med det samme.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du som studerende ved UC SYD, der aktuelt er på studie- eller praktikophold i udlandet, vender tilbage til Danmark så hurtigt, det er muligt.

Din internationale koordinator på UC SYD er parat til at hjælpe dig. Du kan ligeledes kontakte UC SYDs internationale leder, Mette Ernlund, på +45 7266 2042.

Hold dig opdateret på https://um.dk/ - https://politi.dk/corona - https://www.ucsyd.dk/corona

Hvad gør jeg, hvis jeg har planlagt praktik eller studieophold i et risikoområde?

Du aflyser rejsen, bliver hjemme og kontakter din studieleder.

Hvis et aflyst praktikophold betyder, at der er krav på uddannelsen, du ikke kan imødekomme, vil UC SYD håndtere det, så det får mindst mulig betydning for dit studieforløb.

Har du selv afholdt omkostninger til praktikophold i udlandet, er det din egen forsikring, der skal betale. Har du ikke tegnet en forsikring, bærer du selv tabet.

Vurderer UC SYD, at et praktikophold er unødigt, og rejser du på trods af det, kan det betyde, at UC SYD ikke kan tage højde for evt. konsekvenser som f.eks. sygdom, karantæne eller andet.

Husk, at UC SYD i forbindelse med mulige dispensationer skal have skriftlig dokumentation, hvis du har aflyst et udlandsophold eller har rejst i risikoområder og skal i karantæne.

Undlader du at følge myndighedernes anbefalinger, kan det betyde, at der ikke kan dispenseres fra uddannelseskrav.

Hvad gør jeg, hvis jeg er kommet hjem fra et højrisiko-område og har opgaver i ældre- og sundhedssektoren?

For alle studerende/kursister, som er kommet hjem fra højrisikoområder, og som har opgaver indenfor ældre- og sundhedssektoren, gælder ifølge Sundhedsstyrelsen, at de er pålagt 14 dages karantæne, fordi de ikke må komme på sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet. Kravet gælder også for studerende/kursister på UC SYD, der har kontakt til sundheds- og ældreområdet.

Ring eller skriv hurtigst muligt til din studieleder/kursusansvarlige og fortæl om din situation.

Fraværsregistrering, sygdom og forhold med betydning for dit studieforløb

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg, mens jeg er sendt hjem?

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan deltage i undervisningsaktiviteter, vil der være tale om et særligt forhold, der vil skulle indgå i en konkret vurdering, såfremt det viser sig at sygdommen får indflydelse på dit videre studieforløb.

Hvad sker der, hvis jeg bliver syg under afviklingen af en prøve?

Hvis du bliver syg under afviklingen af en prøve, skal du som udgangspunkt følge de almindelige retningslinjer for meddelelse af sygdom og indsendelse af dokumentation.

Vi er opmærksomme på, at der er et stort pres på sygehusvæsenet, og at der derfor kan være begrænset adgang til læge. I tilfælde af sygdom skal du derfor kontakte studieadministrationen,der vejleder dig i forhold til indsendelse af dokumentation.

Hvad sker der med min fraværsregistrering, mens jeg er hjemsendt?

Der vil ikke blive foretaget fraværsregistrering i UMS i den periode, hvor du er hjemsendt.

Hvad gør jeg, hvis jeg er smittet med coronavirus?

Du bliver hjemme og følger sundhedsmyndighedernes anvisninger. Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Derudover gælder de almindelige retningslinjer ved sygdom:
Hvis du bliver syg og derfor ikke kan deltage i undervisningsaktiviteter, vil der være tale om et særligt forhold, der vil skulle indgå i en konkret vurdering, såfremt det viser sig at sygdommen får indflydelse på dit videre studieforløb.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har mistanke om eller symptomer på, at jeg er smittet med coronavirus?

Sundhedsmyndighedernes anbefaling er:

Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse - bliv hjemme, indtil du er rask
Hold afstand til dine nærmeste og undgå kontakt med andre uden for hjemmet.

Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage - ring til lægen
Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvor finder jeg information om coronavirus?

UC SYD følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger omkring coronavirus (COVID-19).

Du finder de nyeste anbefalinger og rejsevejledninger her: coronasmitte.dk

Hvad gør UC SYD, hvis en studerende eller medarbejder konstateres positiv med coronavirus?

UC SYD følger sundhedsmyndighedernes anvisninger. På nuværende tidspunkt er fokus på begrænsning af smittespredning.

Da UC SYD har sendt alle medarbejdere og studerende hjem, orienteres medarbejdere og studerende alene ved det første konstaterede corona tilfælde på hvert campus.

Hvad sker der, hvis der opstår forhold, der får betydning for dit studieforløb som følge af coronavirus?

På baggrund af den helt ekstraordinære situation vil der sandsynligvis kunne opstå forhold, der kan få afgørende betydning for dit videre studieforløb. Det kan derfor blive nødvendigt at søge dispensation eller særlige vilkår for at undgå unødige forsinkelser i dit uddannelsesforløb.

UC SYD er opmærksom på, at udfordringer som følge af den ekstraordinære situation kan betyde, at uddannelsen i en vis udstrækning må udvise særlig imødekommenhed over for særlige vilkår og eventuelle ændringer, der kan være nødvendige for at undgå, at du forsinkes unødigt i dit videre studieforløb.

Du skal holde dig orienteret på Itslearning, hvor eventuelle uddannelsesmæssige ændringer vil blive meldt ud.

Hvad sker der, hvis du forsinkes i uddannelsen som følge af coronavirus?

Hvis det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid, og der er årsagssammenhæng mellem coronavirus og forsinkelsen, så er det muligt at forlænge din studietid, også selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet.

Frivillige til beredskab - muligheder og konsekvenser

Skal jeg som studerende melde mig til beredskabet?

Vi står i en helt ekstraordinær situation i Danmark i øjeblikket, og som studerende opfordres du nu til at melde dig til sundhedsvæsenets og kommunernes beredskab. Landets regioner og kommuner er påbegyndt rekrutteringsarbejde ved oprettelse af en corona-jobbank, hvor du som studerende kan melde dig til beredskabet.

UC SYD vil gerne positivt bidrage til at imødekomme samfundets udfordringer, og vil så vidt muligt støtte op om dig, hvis du vælger at melde dig til beredskabet.

Hvor kan jeg tilmelde mig regionens eller kommunernes beredskab?

Du kan se mere information og tilmelde dig beredskaberne i vores region via følgende links:

Skal uddannelsen have besked, hvis jeg deltager i beredskabet?

Hvis du deltager i beredskabsarbejdet, skal dette registreres i det omfang, at beredskabsarbejdet får indflydelse på din studieaktivitet. Du skal derfor give UC SYD besked, hvis beredskabsarbejdet har betydning for din mulighed for at være studieaktiv og efterfølgende gå til prøve.

Du må også meget gerne registrere dig selvom din deltagelse i beredskabet ikke umiddelbart får betydning for din studieaktivitet. Hvis du er hjemsendt fra praktik/ klinik, vil dit arbejde i beredskabet i mange tilfælde kunne sidestilles med den praktik, du skulle have haft.

Din uddannelse vil efterfølgende vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og hjælpe dig med at udbedre disse, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt. Uddannelsen kan kræve dokumentation for dit arbejde i beredskabet, hvis der skal gives dispensation for studieaktivitet.

Er du studerende på 7. semester og i gang med at skrive afsluttende bachelorprojekt, vil vi anbefale dig, at du kun deltager i beredskabet i et sådant omfang, at du kan færdiggøre dit bachelorprojekt som planlagt og blive klar til ansættelse fra sommer.

For at få registreret dit arbejde i beredskabet, bedes du henvende dig til studieadministrationen.

Studerende på læreruddannelsen, Ernæring & Sundhed eller kommunikationsuddannelserne skal kontakte studieadministrationen på  laerkomm@ucsyd.dk  eller tlf. 72 66 50 16.

Studerende på socialrådgiver-, administrationsbachelor-, skatte-, sygeplejerske-, fysioterapeut-, jordemoder-, bioanalytiker-, laborant- eller ergoterapeutuddannelsen skal kontakte studieadministrationen på sundsamf@ucsyd.dk  eller tlf. 72 66 33 83.

Studerende på pædagoguddannelsen skal kontakte studieadministrationen på paedagog@ucsyd.dk  eller tlf. 72 66 38 74.

Studerende på pædagogisk assistent-uddannelsen skal kontakte studieadministrationen på pau-amu@ucsyd.dk  eller tlf. 72 66 33 85.

Kan jeg forblive studieaktiv, hvis jeg melder mig til beredskabet?

Du vil fortsat kunne være studieaktiv i det omfang, dit arbejde i beredskabet er foreneligt med din uddannelse. Det er i den forbindelse vigtigt, at du bliver registreret og får registreret omfanget af din studieaktivitet. Uddannelsen vil på den baggrund kunne vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og hjælpe dig med at udbedre disse, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt og undgå unødige forsinkelser.

Hvis du deltager i beredskabet og fortsat ønsker at være studieaktiv, anbefaler UC SYD, at du også afsætter tid til at studere, så du kan imødekomme læringsudbytterne ved afslutningen af semestret og derved undgå for mange ændringer i dit uddannelsesforløb.

Uddannelsen vil forsøge at tage særlige hensyn til dig og foretage nødvendige dispositioner for, at du fortsat vil kunne nå læringsmålene og gå til prøve evt. med udsættelse, såfremt det bliver nødvendigt.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg er i praktik med beredskabsopgaver?

Hvis du er i praktik og varetager beredskabsopgaver, kan du komme ud for,  at du får andre arbejdsopgaver, som vil give dig et læringsudbytte, der måske kan afvige fra det, som ellers er defineret for dit semester.

Der kan i denne periode være problemer med at gennemføre de relevante uddannelsesaktiviteter og få vejledning mv. I den givne situation er det vigtigt at bidrage til sundhedsvæsenets udfordringer og du opfordres til at indgå i arbejdet på dit praktiksted og bidrage mest muligt i din praktik/klinik i sundhedssystemet og i andre vigtige kritiske funktioner.

Praktikken vil som udgangspunkt kunne bidrage til, at du når læringsmålene trods beskeden vejledning eller på trods af det ændrede indhold, og den vil i mange tilfælde kunne sidestilles med den praktik, du skulle have haft. Alternativt vil uddannelsen så vidt muligt finde en anden måde, hvorpå du vil kunne nå læringsmålene for praktikken og afslutte den som planlagt.

Hvad hvis jeg forsinkes i min uddannelse på grund af arbejde i beredskabet?

Hvis du grundet dit arbejde i beredskabet forsinkes i dit uddannelsesforløb, og det ikke er muligt at indhente, vil det kunne betyde, at uddannelsen vil skulle forlænges udover normeret studietid.

Hvis det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid, grundet arbejde i beredskabet, vil du få forlænget din studietid, også selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet.

Da ingen kender længden eller omfanget af coronakrisen og sundhedsvæsenets behov for hjælp, kan det være vanskeligt at svare på om en forlængelse bliver nødvendig. Men UC SYD arbejder ihærdigt på at finde løsninger, så alle kommer så skånsomt som muligt gennem denne ekstraordinære situation uden unødig studieforlængelse.

Vil jeg fortsat kunne modtage SU, når jeg deltager i beredskabet?

Afgørende herfor vil som udgangspunkt være, om du fortsat kan være studieaktiv, eller om du tager orlov fra uddannelsen.

Hvis du melder dig som deltidshjælp i beredskabet, eller deltager som hjælp uden for studietiden, og derfor fortsat kan være studieaktiv i et vist omfang, vil du fortsat kunne modtage SU.

Din uddannelse vil i den forbindelse vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og hjælpe dig med at udbedre disse, så du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt. Uddannelsen kan kræve dokumentation for det frivillige arbejde, når der gives dispensation for studieaktivitet.

SU-styrelsen har meldt, at studerende, der bliver forsinket i sin uddannelse som følge af COVID-19, kan søge om tillæg af SU-klip til ramme og støttetid. Der vil dog altid være tale om en konkret afgørelse i forhold til den enkelte SU-ansøger, der vil skulle godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem COVID-19 og forsinkelsen.

Hvad hvis jeg ikke kan forblive studieaktiv?

Ansættes du på fuld tid med løn fra sundhedsvæsnet, vil du få orlov, uden SU, fra uddannelsen.

I den situation vil uddannelsen blive sat i bero, idet du ikke kan være studieaktiv. Afhængig af orlovens længde, vil uddannelsen ved tilbagevenden tage stilling til indplacering på uddannelsen, herunder om orloven vil få betydning for forlængelse af studietiden, eller om du vil kunne nå at samle op på de dele af uddannelsen, som er forsømt i orlovsperioden.

Hvis der bliver tale om en længere orlov fra uddannelsen, vil det kunne betyde, at uddannelsen vil skulle forlænges udover normeret studietid. Det er dog muligt, at de opnåede kompetencer i beredskabet kan meritere for eventuelle senere praktikker på uddannelsen.

Hvis det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid, grundet arbejde i beredskabet, vil du få forlænget din studietid, også selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet.

Andre spørgsmål

Hvad sker der med min SU?

Uddannelses- og Forskningsministeriet forudsætter, at de studerende fortsat er studieaktive og derved opretholder deres studieaktivitet hjemmefra i det omfang, det er muligt. SU-udbetalingerne til studerende fortsætter derfor uændret.

Har du specifikke spørgsmål om din SU, kontakt su@ucsyd.dk.

Du kan i øvrigt holde dig orienteret på: https://www.su.dk/covid-19-og-su/

Kan jeg optage ekstra SU-lån i forbindelse med COVID-19?

Den 19. marts 2020 blev det politisk besluttet, at studerende kan optage ekstra lån i marts og april 2020 i forbindelse med COVID-19. For at kunne få det ekstra lån, skal du have søgt det almindelige lån/slutlån til marts og april 2020 i minSU.

 • Du har allerede søgt almindeligt SU-lån/slutlån: Du skal ikke søge det ekstra lån, hvis du allerede har søgt SU-lån/slutlån til marts og april. Når du automatisk modtager en ny støttemeddelelse i e-Boks med det ekstra lån, skal du godkende din låneplan i minSU.
   
 • Du har ikke søgt almindeligt SU-lån/slutlån til marts og april 2020: Du skal søge lån efter de almindelige betingelser.

VIGTIGT: Ønsker du slutlån for marts 2020, skal du have søgt det senest 31. marts 2020. For april er ansøgningsfristen 30. april 2020. Slutlån kan ikke søges med tilbagevirkende kraft.

Du skal godkende dit ekstra lån
Har du søgt lån til marts eller april 2020, vil du torsdag den 2. april eller fredag den 3. april 2020 modtage en støttemeddelelse i e-Boks. Du kan derefter logge ind i minSU og udfylde og godkende din låneplan for dit ekstra lån.

 • Ønsker du ekstra slutlån, skal du godkende din låneplan med det samme. 
 • Ønsker du ekstra SU-lån, kan du vente med at godkende låneplanen til senere.

Læs mere om at søge slutlån i minSU.

Du skal altid godkende din låneplan for at få lånet udbetalt. Det kan du læse mere det her. For den engelske version her

Jeg har mistet mit studiejob ifm. COVID-19. Kan jeg få ekstra SU-lån?

Nogle studerende vil miste deres studiejob i forbindelse med COVID-19. De mister dermed en del af deres samlede indkomst. Det er derfor fra politisk side besluttet, at studerende i forbindelse med COVID-19 kan optage ekstra SU-lån.

Læs mere om dette på su.dk.

Kan jeg få refusion af mit ungdomskort?

Sydtrafik
Sydtrafik oplyser følgende på https://www.sydtrafik.dk/kontakt-og-service/corona-virus:

Ønsker du refusion af dit ungdomskort i forbindelse med lukning af din skole grundet Corona virus skal du sende en mail til kort@sydtrafik.dk hvor du oplyser dit navn samt rejsekortnummeret på dit ungdomskort.

Refusion udregnes pr. den dato vi modtager din henvendelse og frem til og med 13. april 2020. Skulle der komme en forlængelse af perioden med lukkede uddannelsesinstitutioner, så forlænger vi automatisk lukningen af dit ungdomskort. Det er ikke nødvendigt at skrive igen. Udbetalingen sker til din NemKonto umiddelbart efter karantæne-periodens udløb. 

Hvis du ønsker refusion må du ikke bruge dit ungdomskort i perioden. Gør du det alligevel mister du retten til fuld refusion.

OBS: Dit ungdomskort skal fortsat bruges efter karantænen, det er derfor vigtigt, at du gemmer dit kort - det skal ikke klippes i stykker! Andre trafikselskaber kan have andre procedurer for deres ungdomskort. 

DSB
DSB oplyser følgende på: https://www.dsb.dk/coronavirus/refundering/:

Hvis du har et Ungdomskort købt hos DSB, kan du få refunderet resten af perioden på dit kort fra den dag, du henvender dig.

Hvad du skal gøre, afhænger af, om du har dit kort i en app eller som plastikkort.

 • Har du dit kort i en app, skal du sende os en email på ungdomskort@dsb.dk med dit stamkortnummer i emnefeltet. 
 • Har du et plastikkort, skal du sende os en email på ungdomskort@dsb.dk. I emnefeltet skal du skrive dit stamkortnummer. Du skal også klippe dit kort over på langs, og sende os to billeder af det ituklippede kort - ét af forsiden og et af bagsiden af kortet.

OBS! Har du købt dit Ungdomskort hos et andet trafikselskab end DSB, så kontakt dét trafikselskab og følg deres vejledning for, hvordan du refunderer dit kort.

Hvad gør jeg, hvis jeg har materiale liggende på UC SYD?

Alle UC SYD campusser lukker fra og med fredag den 13. marts. Det betyder, at man som studerende ikke skal møde op på campus. Har du brug for at afhente private ting eller lignende, så skal du gøre inden fredag eftermiddag.

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål, der ikke bliver besvaret her?

Hvis du har generelle spørgsmål om coronavirus, henviser vi dig til coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål af generel karakter om undervisning, eksamen, praktik m.m. og om SU, se spørgsmål og svar på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/information-om-covid-19/sporgsmal-og-svar

Har du spørgsmål til din undervisning, skal du kontakte din underviser.

Har du specifikke spørgsmål til din uddannelse, kontakt din studieleder.

Har du specifikke spørgsmål om din SU, kontakt su@ucsyd.dk

Hold dig orienteret om spørgsmål af mere generelt karakter på ucsyd.dk/corona.

Se også andre Q/A om:
Uddannelse, eksamen mv. - på ufm.dk
SU - på su.dk
Erasmus+
Ungdomskort og transportrabat - på ungdomskort.dk
Statens Voksenuddannelsesstøtte - på svu.dk

03

Til ansøgere til UC SYDs uddannelser

UC SYD har udarbejdet nedenstående Q/A i relation til coronavirus (COVID-19), hvor vi vil forsøge at komme med svar på de spørgsmål, som kan være relevant for dig, som vil søge ind på vores uddannelser.

Vi opdaterer løbende oversigten.

Hvad skal jeg vide som ansøger til en af UC SYDs uddannelser?

Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

Er fristen for kvote 2 udsat på grund af COVID-19?

Ja.

Uddannelses- og Forskningsministeren har besluttet at udsætte ansøgningsfristen for optagelse gennem kvote 2 med en uge til søndag 22. marts 2020 kl. 12.

Ansøgere bliver opfordret til at søge optagelse snarest muligt, men i lyset af den ekstraordinære situation bliver fristen udskudt for at give mere tid til de omkring 50.000 ansøgere, der hvert år søger ind på en videregående uddannelse gennem kvote 2.

Ny frist for at sende sin ansøgning er søndag den 22. marts 2020 kl. 12.

Ansøgningen foregår digitalt gennem ansøgningsportalen www.optagelse.dk ved hjælp af NemID.

Mere information følger – følg med på ucsyd.dk/corona.

04

Til medarbejdere og ledere

Vi opfordrer alle medarbejdere til at følge myndighedernes skærpede anbefalinger

UC SYD har udarbejdet nedenstående Q/A med svar på spørgsmål, du måske stiller dig som medarbejder eller leder på UC SYD i relation til coronavirus (COVID-19).

Har du spørgsmål, som ikke bliver besvaret herunder, opfordrer vi dig til at gå til din leder.

Hvordan skal jeg forholde mig til coronavirus som medarbejder på UC SYD?

Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

Ansættelsesretlige spørgsmål

Hvad betyder det at være hjemsendt?

Når du er hjemsendt, skal du som udgangspunkt udføre dit arbejde hjemmefra uden fysisk kontakt til kolleger, studerende eller samarbejdspartnere. Du har ikke fri men skal i det omfang, det er muligt, udføre dit arbejde hjemmefra og stå til rådighed for UC SYD.

Er du i tvivl om, hvilke arbejdsopgaver du kan og/eller skal løse hjemmefra, skal du kontakte din leder for en afklaring.

Hvor tilgængelig skal jeg være, når jeg er hjemsendt?

Som udgangspunkt skal du være ”på arbejde” derhjemme i samme tidsrum, som du plejer at være på arbejde. Forventningen er, at du er tilgængelig på mail og telefon og vender tilbage på telefonopkald eller andre henvendelser løbende. UC SYD er samtidig indstillet på at udvise stor fleksibilitet for at få hjemmesituationen til at gå op, og der er naturligvis mulighed for at fordele arbejdet i løbet dagen og aftenen, så du har mulighed for at passe dine børn.

Har du private aftaler, eller er du ikke tilgængelig i længere perioder, skal det som hidtil fremgå af din kalender i Outlook.

Kan mine arbejdsopgaver blive ændret i forbindelse med hjemsendelsen?

Som et klart udgangspunkt vil du ikke blive bedt om at løse arbejdsopgaver, du ikke er ansat til at varetage.

Sammensætningen eller vægtningen af dine opgaver kan dog blive ændret som konsekvens af hjemsendelsen. Det kan være en udviklings- eller forskningsrelateret opgave i din portefølje som i hjemsendelsesperioden bliver prioriteret eller løsning af opgaver, der måske ikke har været prioriteret i forhold til den daglige drift.

Er du i tvivl om, hvilke arbejdsopgaver du kan og/eller skal løse hjemmefra, skal du kontakte din leder for en afklaring.

Hvad gør jeg, hvis jeg har planlagt ferie eller anden frihed i den kommende periode? – kan jeg lade være med at holde ferie?

Allerede planlagt afspadsering, ferie eller anden frihed gennemføres, som det er blevet aftalt med din leder, inden corona situationen udviklede sig.

Kan jeg få lov til at afspadsere fleks / puljetimer eller afholde ferie i stedet for at skulle arbejde hjemme?

Hvis der er udfordringer i forhold til at arbejde i hjemmet, fx pasning af børn, kan du drøfte med din leder, om du i stedet kan afspadsere fleks / puljetimer eller afholde ferie.

Hvilken betydning får aftalen om ferie og afspadsering på Statens område for mig?

HR arbejder på at få skabt overblik over aftalens indhold og den praktiske udmøntning for medarbejderne ved UC SYD. Der kommer nærmere information i uge 14 til både ledere og medarbejdere.

Hvordan håndterer vi møder på UC SYD?

Som udgangspunkt aflyses alle tværgående møder, men det er op til den enkelte chef eller formands vurdering. Andre møder – kollegiale møder, afdelingsmøder med videre – afholdes i det omfang, det er muligt. Møder afholdes pr. skype.

Hvordan skal jeg registrere min tid i M-tid i den periode, hvor jeg er sendt hjem?

Du skal registrere din normtid, medmindre andet er aftalt med din nærmeste leder.

I tilfælde af sygdom skal du følge retningslinierne for registrering af henholdsvis almindelig sygdom og sygdom pga. coronavirus. Du kan læse mere om forskellen under afsnittet Sygdom.

Hvad gør jeg, hvis jeg har planlagt tjenesterejser til et risikoområde?

Du aflyser rejsen, bliver hjemme og kontakter din leder.

Har UC SYD afholdt omkostningerne til rejsen, er det UC SYD, der bærer tabet. Har du selv afholdt omkostninger i forbindelse med rejsen, er det din egen forsikring, der skal betale.

Hvad gør jeg, hvis jeg kommer hjem fra et højrisikoområde og har særlige opgaver i ældre- og sundhedssektoren?

For alle medarbejdere, som er kommet hjem fra højrisikoområder, og som har opgaver indenfor ældre- og sundhedssektoren, gælder ifølge Sundhedsstyrelsen, at de er pålagt 14 dages karantæne, fordi de ikke må komme på sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet. Kravet gælder også for medarbejdere på UC SYD, der har kontakt til sundheds- og ældreområdet.

Ring eller skriv hurtigst muligt til din leder og fortæl om din situation.

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger myndighedernes anbefalinger?

Hvis du som medarbejder undlader at følge myndighedernes anbefalinger, kan det betyde, at du ikke kan få løn under sygdom eller karantæne.

Hvor kan jeg finde mere information om det ansættelsesretlige om COVID-19

Du kan finde mere information om det ansættelsesretlige om COVID-19 på Medarbejder- og kompetencestyrelsens hjemmeside: https://www.medst.dk/nyheder/svar-paa-spoergsmaal-fra-medarbejdere-om-coronaviruscovid-19/

Frivillige til beredskabet

Skal jeg orientere UC SYD om, at jeg har meldt mig som frivillig?

UC SYD skelner imellem frivilligt, ulønnet arbejde og ansættelse i beredskabet.

Hvis du bliver ansat i beredskabet, forpligtiger du dig som medarbejder til at opfylde ansættelsesaftalen med beredskabet, og du vil dermed være bundet i forhold til rammerne i kontrakten.

Hvis du melder dig som frivillig til ansættelse i regionens eller kommunernes beredskab, skal du derfor give besked til din nærmeste leder. Sammen skal I sikre, at varetagelsen af den frivillige opgave ikke kommer i konflikt med varetagelsen af dine arbejdsopgaver ved UC SYD.

I det omfang du melder dig til at varetage frivillige, ulønnede opgaver i mindre omfang ved fx Røde Kors eller i regi af kommunen, behøver du ikke at orientere din leder om dette, da denne type opgaver ikke forventes at påvirke din opgavevaretagelse ved UC SYD.

Får jeg løn fra UC SYD i den periode, hvor jeg arbejder frivilligt?

Udgangspunktet er, at du får løn for det arbejde, du udfører for UC SYD. Bliver du ansat i regionens eller kommunernes beredskab, vil du blive bevilget tjenestefri uden løn, men din løn- og ansættelsesanciennitet ved UC SYD opretholdes. 

I praksis betyder det, at du skal registrere den tid, hvor du udfører dit normale arbejde, som du plejer i mTIME. Derudover skal du registrere den tid, du arbejder for sundhedsvæsnet som tjenestefrihed uden løn i den særlige kategori "Tjenestefri, u. løn v. beredskab".

Kan min leder sige nej til, at jeg kan indgå som frivillig i beredskabet?

I det omfang at dit arbejde i beredskabet ikke påvirker dit arbejde ved UC SYD, opfordrer UC SYD medarbejdere med en relevant, faglig baggrund til at melde sig.

Hvis din deltagelse får betydning for din opgavevaretagelse ved UC SYD, skal du straks orientere din nærmeste leder og drøfte omfanget af det frivillige arbejde. I den sammenhæng er det vigtigt at tage højde for hensynet til at kunne gennemføre undervisning af de studerende. Der kan være hensyn til driften af uddannelsen, der gør, at din leder kan sige nej til, at du holder tjenestefri for at indgå i beredskabet.

Har det betydning, hvis jeg har planlagt ferie og samtidig vil arbejde som frivillig?

Udgangspunktet i ferieloven er meget klart – når man holder ferie, må man ikke samtidig have andet lønnet arbejde, da det er uforeneligt med formålet med ferie. Hvis man hele tiden har haft bibeskæftigelse, så må man dog gerne holde ferie fra det ene job uden samtidig at skulle holde ferie i det andet – du må bare ikke øge omfanget af bibeskæftigelsen under ferien. Dét, at melde sig til beredskabet, er en ny (bi-)beskæftigelse, medmindre der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.

Det betyder, at du ikke kan holde ferie fra UC SYD og samtidig være i lønnet arbejde i beredskabet.

Det kan være en mulighed at aftale med din nærmeste leder, at ferien udskydes til afholdelse på et senere tidspunkt. Der kan være hensyn til driften af uddannelsen, der gør, at din leder kan sige nej til, at du flytter ferien.

Vil der være forskel imellem at være frivillig, og hvis Epidemiloven bliver brugt?

Ja, der vil være forskel. Så længe du selv vælger, om du vil stille din arbejdskraft til rådighed for beredskabet, har du selv indflydelse på, i hvor stort et omfang, og hvor du arbejder. Hvis Epidemiloven bliver brugt, så vil det være regeringen, der overtager ledelsesretten. UC SYD vil i den situation naturligvis følge retningslinjerne, der vil komme fra Staten, ligesom du også vil modtage instruktion om forventningerne til dig.

Hvor kan jeg tilmelde mig regionens eller kommunernes beredskab?

Du kan se mere information og tilmelde dig beredskaberne i vores region via følgende links:

Hjemmearbejde

Kan jeg få support af UC Service?

UC Service lukker den fysiske support, men du vil kunne komme i kontakt med UC Service via telefon 7266 2000 og Serviceportalen: https://ucsyd.topdesk.net

Hvad gør jeg, hvis jeg har behov for ekstra udstyr for at kunne arbejde hjemme?

Hvis du f.eks. har brug for at tage dit trådløse headset eller din skærm med hjem for at kunne arbejde hjemmefra, må du gerne det.

Har du brug for ekstra udstyr, skal du kontakte din nærmeste leder.

Hvordan kan jeg komme på VPN?

Se vejledning på intranettet. (Husk at du skal være logget på for at kunne følge linket)

Hvordan kan jeg ændre min undervisning til fjernundervisning?

Se vejledning på intranettet. (Husk at du skal være logget på for at kunne følge linket)

Skal jeg være ekstra opmærksom på usædvanlige e-mails og mistænkelige links?

Ja!

Corona-krisen er over os alle, og de næste par uger vil mange arbejde hjemme.

Og når kriser eller store begivenheder indtræffer, står it-kriminelle desværre klar til at udnytte situationen.

Derfor er det vigtigt at være ekstra forsigtig med usædvanlige e-mails, du modtager i den kommende periode, herunder være særlig opmærksom på, hvilke links du klikker på.

Kriminelle har allerede de seneste dage været i fuld gang med at misbruge den usikkerhed, der følger af coronakrisen, til at lokke borgere til at klikke på skadelige filer.

Det kan være alt fra "klik her for at få løn under krisen", eller "breaking news om coronavaccine". Fælles for dem alle er, at de vil prøve at narre dig hen på falske hjemmesider.

Se artikel på berlingske.dk (den 15. marts): Vær årvågen fra mandag morgen

Er du i tvivl om en e-mail, så kontakt UC Service.

Husk, hold dig orienteret på ucsyd.dk/corona

Sygdom

Hvor finder jeg information om coronavirus?

Du finder de nyeste anbefalinger og rejsevejledninger her: coronasmitte.dk

UC SYD følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger omkring coronavirus (COVID-19).

Hvad gør jeg, hvis jeg er smittet med coronavirus?

Du bliver hjemme og følger sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Du skal orientere din leder om din sygdom, og dit sygefravær skal registreres særskilt i mTIME i den kategori, der hedder ”92001 - Sygdom – Coronavirus”.

Kategorien er lagt ind i mTIME, så den er synlig for alle medarbejdere. Når du benytter denne kategori til registrering af corona sygdom, får UC SYD mulighed for at få sygedagpengerefusion fra den første sygefraværsdag. Du vil blive kontaktet af kommunen/jobcenteret, der vil bede dig bekræfte på tro- og love, at du er sygemeldt med corona.

Hvad gør UC SYD, hvis en studerende eller medarbejder konstateres positiv med coronavirus?

UC SYD følger sundhedsmyndighedernes anvisninger. På nuværende tidspunkt er fokus på begrænsning af smittespredning.

Da UC SYD har sendt alle medarbejdere og studerende hjem, orienteres medarbejdere og studerende alene ved det første konstaterede corona tilfælde på hvert campus.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg (af andet end corona) i den periode, hvor jeg er sendt hjem?

Du skal orientere din leder om, at du er blevet syg.

Husk derudover at registrere dit sygefravær i mTIME.

Andre spørgsmål 

Hvordan har UC SYD organiseret krisestyringen i forbindelse med corona-situationen?

Den interne organisering på UC SYD fortæller kort, hvordan roller og ansvar er fordelt mellem det politiske niveau, krise task-forcen og cheferne i UC SYD. 

Få overblikket på intranettet. (Husk at du skal være logget på for at kunne følge linket)

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål, der ikke bliver besvaret her?

Hvis du har generelle spørgsmål om coronavirus, henviser vi dig til coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål til UC SYDs forholdsregler ifm. coronavirus, som du ikke kan finde svar på her på siden, skal du kontakte din leder. Din leder har mulighed for at kontakte HR for afklaring af spørgsmål.

Da situationen hele tiden ændrer sig, vil der dog være spørgsmål, som endnu ikke kan afklares.

Se også andre Q/A om:
Uddannelse, eksamen mv. - på ufm.dk
SU - på su.dk
Erasmus+
Ungdomskort og transportrabat - på ungdomskort.dk
Statens Voksenuddannelsesstøtte - på svu.dk

05

Til besøgende på UC SYD

UC SYDs campusser er lukket ned pga. COVID-19

Som en konsekvens af statsministerens udmeldinger er alle studerende og medarbejdere sendt hjem i foreløbig 14 dage fra den 13. marts.

Der er således ingen aktiviteter på UC SYD i denne periode.

Hold dig opdateret

UC SYD følger myndighedernes påbud og anbefalinger, og vi anbefaler alle i og uden for UC SYD at holde sig opdateret på de aktuelle anbefalinger.

Se de danske myndigheders hjemmeside om coronavirus (COVID-19).

Har du spørgsmål?

Hvis du som gæst har spørgsmål vedrørende coronavirus og dit besøg på UC SYD, er du velkommen til at kontakte værten på UC SYD for det besøg, du skal deltage i.

06

Til samarbejdspartnere

I situationen med coronavirus følger UC SYD Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger, og vi anbefaler alle i og uden for UC SYD at holde sig opdateret på de aktuelle anbefalinger på den nationale hjemmeside: coronasmitte.dk.

Disse anbefalinger ligger til grund for de retningslinjer, der gælder for vores studerende og medarbejdere. Retningslinjerne beskriver bl.a., hvordan studerende og medarbejdere skal forholde sig i relation til praktik, hvis de har været på udlandsrejser og/eller føler sig syge. Du finder retningslinjerne længere oppe på denne side.

Vores anbefalinger til samarbejdspartnere, klinik- og praktiksteder:

Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

Hvad skal I gøre, hvis I har mistanke om, at en studerende er smittet?

I skal bede den studerende blive hjemme og ringe til sin læge.

Herudover skal I informere UC SYD om situationen på corona@ucsyd.dk.

Hvad skal I gøre, hvis en studerende er smittet?

I skal bede den studerende blive hjemme og følge sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Hvad skal I gøre, hvis en studerende har været på ferie i Norditalien eller i et andet risikoområde?

Alle studerende, der har været i de særlige højrisikoområder, bliver hjemme i 14 dage fra og med den dag, de er kommet hjem fra rejsemålet.
Herudover skal I informere UC SYD om situationen via dette link: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=H8LUWAW5JP3K

Se oversigt over højrisikoområder her.

Hvad skal I gøre, hvis en studerende kommer hjem fra ferie i udlandet?

Alle studerende der har været på ferie i udlandet og er kommet hjem den 9. marts eller derefter skal blive hjemme i forebyggende hjemmekarantæne i 14 dage fra og med den dag, de er kommet hjem fra rejsemålet.

Herudover skal I informere UC SYD om situationen via dette link: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=H8LUWAW5JP3K.

Hvad skal I gøre, hvis en studerende føler sig sløj?

Alle studerende, der føler sige sløje, skal I bede om at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvad gør I som praktiksted/klinik, hvis I skal melde, at en studerende er sendt hjem?

Praktiksteder og klinikker, der ønsker at melde, at en studerende er sendt hjem, skal gøre det til den praktik-/klinikansvarlige på uddannelsen.

Hvad gør UC SYD, hvis en studerende eller medarbejder konstateres positiv med coronavirus?

UC SYD følger sundhedsmyndighedernes anvisninger. På nuværende tidspunkt er fokus på begrænsning af smittespredning.

Da UC SYD har sendt alle medarbejdere og studerende hjem, orienteres medarbejdere og studerende alene ved det første konstaterede corona tilfælde på hvert campus.

Hvem skal jeg kontakte på UC SYD, hvis jeg har spørgsmål, der ikke bliver besvaret her?

Har I information eller spørgsmål i forbindelse med studerende fra UC SYD og coronavirus, som ikke bliver besvaret på denne side, kan I kontakte UC SYD på corona@ucsyd.dk.