Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Generelle retningslinjer for studerende og medarbejdere ifm. gradvis genåbning af UC SYD

Retningslinjerne fortæller, hvordan du som studerende og medarbejder skal forholde dig, hvis du er direkte involveret på campusserne i den gradvise genåbning af UC SYD.  

Opdateret 19. maj 2020

Hvem gælder retningslinjerne for?

Alle medarbejdere og studerende, der er direkte involveret på campusserne i den gradvise genåbning af UC SYD, er omfattet af disse retningslinjer. 

Det er ikke muligt i detaljer at beskrive, hvordan medarbejdere og studerende skal forholde sig i alle tænkelige situationer. Forholdene på de enkelte campusser er forskellige og kræver forskellige praktiske løsninger. Betragt derfor retningslinjerne som en overordnet adfærdskodeks.

Vi appellerer til, at medarbejdere og studerende med Sundhedsstyrelsens retningslinjer og UC SYDs retningslinjer in mente lokalt finder ansvarlige praktiske løsninger på udfordringerne, så det bliver tydeligt, hvem der gør hvad og hvordan.

Det er ledernes ansvar at vurdere disse generelle retningslinjer i forhold til de konkrete aktiviteter og fysiske rammer, der gælder for lederens område, og i dialog med medarbejderne og de studerende at sikre en konkret implementering og udmøntning på de enkelte uddannelser, afdelinger og campusser.

Minimér smitterisikoen

Arbejdet, færdslen og aktiviteterne på campus skal overordnet tilrettelægges således, at smitte med COVID-19 forebygges bedst muligt ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Ingen adgang, hvis du er syg
Hvis du er syg eller har symptomer på sygdom, skal du blive hjemme, indtil du er helt rask. Også ved milde symptomer som forkølelse, skal du blive hjemme. Bliv hjemme i 48 timer, efter at de sidste symptomer er ophørt. 

Medarbejdere og studerende i særlig risiko
Der er særlige forholdsregler for medarbejdere og studerende, der er i en særlig risikogruppe, bor sammen med en person i særlig risikogruppe eller har et barn i en særlig risikogruppe.  

Du finder beskrivelsen af forholdsreglerne under Q/A omkring "Delvis genåbning for UC SYD" for henholdsvis studerende og medarbejdere på ucsyd.dk/corona.

Adgangen på campus sker på disse vilkår

 • Hold mindst en meters afstand mellem personer alle steder på campus
 • Hold dog mindst to meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, f.eks. ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse mv.
 • Host og nys i ærmet
 • Vask dine hænder med vand og flydende sæbe straks efter ankomst
 • Der er opsat håndspritautomater ved indgangene på alle campusser. Brug også dem
 • Vask også hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter at have pudset næse og efter host/nys i hænder eller i engangslommetørklæde
 • Vask hænder i faste intervaller, f.eks. efter hver lektion (som minimum hver anden time)
 • Vask hænder eller brug håndsprit, hvis du går fra undervisningen på ét hold til et andet
 • Anvend kun engangsmaterialer som papirservietter
 • Benyt kun de lokaler, toiletter og andre fællesfaciliteter, der er afmærket til brug
 • Begræns opholdet på campus til det mest nødvendige
 • Har du pauser i din undervisning, må du færdes på de områder, der ikke er spærret af. Husk også afstandskrav og god håndhygiejne i pauserne – og bliv sammen med dit hold.
 • Forlad campus umiddelbart efter afsluttet aktivitet. Det er ikke tilladt at færdes i eller opholde sig i områder på campus, der ikke er genåbnet.

Værnemidler

 • Der er opstillet håndsprit, desinfektionsmidler og engangsservietter til rengøring af borde og kontaktpunkter i de lokaler, der er godkendt til benyttelse. Følg vejledningen om rengøring, der er opsat, hvor rengøringsmidlerne findes.

Rengøring, som medarbejdere og studerende er ansvarlige for

 • Tastatur, mus og telefon rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Du skal vaske hænder før og efter brug af udstyret
 • Del ikke udstyr, benyt kun dit eget
 • Sprit borde og kontaktpunkter af, når I forlader kontorer, mødelokaler og undervisningslokaler mv., I har benyttet.

Rengøring, som rengøringspersonalet er ansvarlig for

 • Borde og kontaktpunkter i de lokaler, der må benyttes, rengøres og desinficeres mindst to gange dagligt, f.eks. vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge og -håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v.
 • Toiletter skal rengøres mindst to gange dagligt. Toiletsæder skal rengøres og desinficeres med alkoholbaserede desinfektionsmidler (70-85 % alkohol) mindst to gange dagligt
 • Skraldespande på gange og toiletter skal tømmes, inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.
 • Kontorer rengøres en gang dagligt
 • Rengøringspersonalet fører logbog over rengøringen ovennævnte steder.

Indretning og brug af lokaler, planlægning af aktiviteter mv.

 • Der er skilte på dørene, der angiver, hvor mange personer, der må opholde sig i lokalerne. Det er de tilstedeværendes ansvar at sørge for, at myndighedernes afstandskrav overholdes. Det betyder, at der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i lokalet, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem studerende.
 • Det kan være nødvendigt at dele de studerende op i grupper og fordele dem i flere undervisningslokaler for at sikre den nødvendige afstand og gulvplads
 • Alle lokaler er aflåst. De låses op ved brug og låses af igen bagefter. Det vises tydeligt med en seddel på døren, om lokalet er helt rengjort, kun afsprittet eller skal rengøres
 • Hvis aktiviteterne kan foregå udendørs, anbefales dette
 • Pauser kan indrettes forskudt, så mange ikke holder pause på samme tid
 • Åbn vinduerne og luft ud i pauserne
 • Campusvis aftales og informeres der om undervisnings- og pausetider
 • Studerende opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper, både i og uden for undervisningstiden
 • Kontorer må kun benyttes af flere medarbejdere, hvis sikkerhedsafstanden på to meter kan overholdes. Hvis ikke det er muligt, aftaler man kollegerne imellem at benytte kontoret på skift
 • Medarbejderne og studerende skal undgå at samles i større grupper end højst nødvendigt
 • Del ikke mad og drikke, nyd hver sit. Tag bestik med hjemmefra.

Fysisk møde mellem studerende og medarbejdere

 • Medarbejderen aftaler forud med den studerende, hvor I skal mødes
 • Medarbejderen bestiller et lokale
 • Hvis vejret tillader det, afholdes mødet udendørs
 • Vask hænder inden mødet
 • Sørg for mindst to meters afstand mellem deltagerne
 • Ved gruppesamtaler må der maks. mødes to-tre studerende og en vejleder/underviser i lokalet
 • Mødedeltagerne spritter borde og kontaktpunkter af, når de forlader lokalet
 • Rengøringen sørger for desinfektion af borde og kontaktpunkter før og efter brug.

Benyttelse af biblioteket

 • Biblioteket er indtil videre kun tilgængeligt for bibliotekets medarbejdere for at minimere smitterisikoen ved udlån til studerende og ansatte
 • Studerende og ansatte kan reservere materiale og afhente det i poser ved udvalgte indgange (klik her og se hvor) kl. 12.00–13.00 på alle hverdage
 • Studerende kan på sigt aflevere materialer. Afleveret materiale kommer i 72 timers karantæne pga. smitterisikoen.

Kopimaskiner

Der er opsat et skilt ved de kopimaskiner, det er tilladt at anvende på de enkelte campusser:

 • På Campus Aabenraa skal de studerende bruge kopimaskinen i biblioteket. Undervisernes kopimaskine står i frokoststuen. Begge steder er der håndsprit, der skal anvendes før betjening af kopimaskinen
 • På Campus Esbjerg står kopimaskinen ud for UC Service ved hovedindgangen. Her er der opsat spritservietter samt en sprayflaske med rengøringsmiddel, der er bakteriedræbende
 • På Campus Kolding står kopimaskinen ud for biblioteket. Der er opsat spritdispenser med håndsprit, og der er spritservietter, som skal anvendes før og efter betjening af kopimaskinen.
 • På Campus Haderslev er alle kopimaskiner tilgængelige. Der er værnemidler til afspritning og rengøring ved maskinerne.

Information om smitterisiko og forholdsregler

 • Sundhedsstyrelsens informationsmateriale anvendes så vidt muligt. Hvis materialet ikke er tilstrækkeligt, udarbejder Kommunikation info tilpasset UC SYDs behov
 • Pedellerne printer og sørger for ophængning
 • Undervisere og vejledere drøfter forholdsreglerne med de studerende, når de mødes første gang.
   

Baggrund

Retningslinjerne er behandlet på rektoratsmøde og chefmøde den 28. april 2020.

Retningslinjerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af:

Edel Marie Thomsen, studieleder, kriseberedskabsformand, Aabenraa
Mette Bonde, studieleder, kriseberedskabsformand, Haderslev
Lene Steenberg Hansen, receptionist, kriseberedskabsformand, Kolding
Anne Birgitte Hermansen, studieleder, kriseberedskabsformand, Esbjerg
Kim Petri Petersen, bygningschef
Annette Grube Lorentzen, biblioteksleder
Heidi Have, institutchef
Anette Nicolaisen, institutchef
Stine Bilstrup Rask, chef for studieadministration og HR
Jytte Rosenberg, sekretariatetsleder
John Snedker, strategichef
Anne Klimt Hymøller, fuldmægtig
Hans Christian Nedobrowsky, kommunikationschef