Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Retningslinjer om kontorarbejdspladser på UC SYD

Retningslinjerne fortæller, hvordan du skal forholde dig ifm. kontorarbejdspladser på UC SYD.

Opdateret 6. januar 2021

Medarbejderne på campus

På UC SYD er underviserne fysisk til stede på campus i forbindelse med  undervisningsaktiviteter og andre skemalagte aktiviteter. Derudover arbejder de som udgangspunkt hjemmefra. Administrative medarbejdere arbejder som udgangspunkt hjemmefra. Det kan dog fraviges, hvis opgaver eller individuelle forhold tilsiger det. Det aftales med nærmeste leder. 

Det er op til den enkelte leder at beslutte, hvordan tilstedeværelse på campus konkret skal foregå.

Tilstedeværelse på campus skal ske med afsæt i disse retningslinjer, der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens og Arbejdstilsynets anbefalinger og er et supplement til UC SYDs generelle retningslinjer ifm genåbning.

Ledernes ansvar

 • Drøft med medarbejderne hvilke arbejdsopgaver/-områder, som med fordel kan løses hjemme, og i hvilket omfang medarbejderne eventuelt har behov for at komme på campus.
 • Tilrettelæg arbejdet på campus, så de gældende afstandskrav kan overholdes, fx ved at sprede medarbejderne over flere lokaler, arbejde tidsmæssigt forskudt mv.
 • Medarbejdere, der lægefagligt vurderes at være særligt udsatte, skal tage kontakt til deres ledere og aftale nærmere. Læs mere i de generelle retningslinjer.


Ophold i storrum (aulaer, indendørs torve og pladser, gangarealer o. lign)

 • Gør ophold i storrum så korte som muligt

Brug af mødelokaler

 • Respekter deltagerantallet og de til enhver tid gældende afstandskrav
 • Inden mødet indrettes møbleringen af lokalet således at afstandskravet kan overholdes
 • Mødelederen har ansvaret for at reglerne for deltagerantal, afstand og afspritning overholdes
 • Remedier til afspritning findes i alle mødelokaler

Deltagelse i fysiske møder

 • Minimér kontakten med andre
 • Hold så vidt muligt møder online
 • Begræns fysiske eksterne møder
 • Begræns arbejdsmæssige rejser, fysisk deltagelse i kurser, konferencer mv. Lad det foregå online.

Brug af fælleskontorer

 • Hold afstand jf. de til enhver tid gældende afstandskrav og undgå at røre ved ting, hvis du besøger et andet kontor
 • Bemandingen og evt. fordeling af arbejdstiden på kontoret aftales med nærmeste leder
 • Undgå at låne kontorpladser ud til andre end dem, der sædvanligvis arbejder i kontoret.

Brug af andres arbejdspladser og kontorer

 • Brug så vidt muligt ikke andres kontorarbejdspladser eller udstyr
 • Brug af flyerkontorer bør minimeres
 • Brugeren af flyerkontorer og andres kontorer sørger efter brugen for afpritning af bord, tastatur og andre kontaktflader.

Biler

 • Brugerne af UC SYDs biler har ansvaret for at afspritte rat, håndtag, gearstang og andre kontaktflader efter brug.

Pauser

 • Hold afstand. Undgå tæt samvær ved kaffemaskiner, rygeskure og andre pausesteder
 • Spis helst den medbragte mad på eget kontor
 • Del ikke mad og drikke, nyd hver sit.
 • Frokoststuerne kan anvendes. Brugerne er ansvarlige for afspritning af borde og kontaktflader
 • Bestik og service i frokoststuerne sættes i opvaskemaskinen efter brug. Det er brugernes ansvar at starte og tømme opvaskemaskinerne.

Brug af kantiner

 • Følg anvisningerne i kantinerne
 • Kantinernes spiseområder kan benyttes til spisning af medbragt mad
 • Afsprit borde og andre kontaktflader efter brug
 • Gør ophold i kantinerne så korte som muligt.

Sociale aktiviteter

 • Undgå så vidt muligt at afholde større sociale aktiviteter
 • Begræns sociale aktiviteter til den enkelte afdeling
 • Sociale aktiviteter afholdes så vidt muligt udendørs
 • Den ansvarlige for den sociale aktivitet informerer forud deltagerne om krav om afstand og hygiejne. 

Gæster

 • Når du inviterer gæster, har du som vært ansvaret for at informere dem om vores retningslinjer for afstand, afspritning mv.
 • Vi opfordrer vores gæster til at have en negativ coronatest på max 72 timer, når de kommer på campus. 
 • Hvis du ser ukendte og tilsyneladende ærindeløse personer på campus, så tilbyd din hjælp og spørg til deres ærinde.

Generelle retningslinjer

De generelle retningslinjer fortæller, hvordan du skal forholde dig, når du færdes på UC SYD.