Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

UC SYD

Retningslinjer ifm. COVID-19

I forbindelse med coronavirus (COVID-19) har UC SYD udarbejdet nedenstående anbefalinger og retningslinjer til studerende, medarbejdere, samarbejdspartnere og gæster.

01

Siden er opdateret 23. august kl. 11.00

UC SYD følger de retningslinjer, som kommer fra de danske myndigheder.

På denne side finder du de gældende forholdsregler, som er særlige for studerende, kursister, medarbejdere og gæster på UC SYD.

Har du spørgsmål til UC SYDs forholdsregler ifm. coronavirus, som du ikke kan finde svar på her på siden, kan du skrive til corona@ucsyd.dk.

Se også Q/A fra forskellige myndigheder

Løbende nyt

Situationen udvikler sig konstant. Nye opslag kommer til og uaktuelle opslag bliver fjernet. 

23. august kl. 11.00: Covid-19 – hvad er det vigtigt at være opmærksom på?

På videregående uddannelsesinstitutioner skal vi nu håndtere covid-19 på et basisniveau, for vi er ikke længere underlagt restriktioner – afstandskrav, krav om stamhold m.m.

Vi skal nu blot følge Sundhedsstyrelsens generelle råd:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Hold afstand
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved.

Kontaktopsporing

Vi skal stadig kontaktopspore, men definitionerne er ændret i løbet af sommeren. Der skal laves kontaktopsporing, hvis:

 • En person konstateres positiv ved en PCR-test (obs.: ikke ved en positiv antigentest)
 • Flere personer konstateres positiv ved antigentest i en klasse eller på et hold.

Nær kontakt

Man opfylder kriterierne for nær kontakt, hvis:

 • Man bor sammen med en person, der er testet positiv ved en PCR-test.
 • Man har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person (f.eks. hoste eller nys), der har positiv PCR-test.
 • Man har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (f.eks. i samtale) med person, der har en positiv PCR-test.
 • Man har været indenfor 2 meter af en person med positiv PCR-test i situationer med kraftig udånding som sang, høj tale, råb eller fysisk anstrengelse – eller opholdt sig i lukkede rum med dårlig ventilation eller ingen udluftning.

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og ikke er færdigvaccineret, skal du:

 • Gå i selvisolation og blive testet på dag 4 og 6 efter kontakt med en smittet person.

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og er færdigvaccineret, skal du:

 • Lade dig teste på dag 4 og 6, men du behøver ikke selvisolere dig.

Anden kontakt

 • Man er anden kontakt, hvis man har siddet i møde med- eller blevet undervist af en person, der har en positiv PCR-test.
 • Hvis man er anden kontakt, skal man lade sig teste med PCR eller antigen, være ekstra opmærksom på symptomer og på, hvem og hvor mange man omgås indtil testsvar foreligger (her skelnes ikke mellem vaccinerede og ikke-vaccinerede).

Registrering af smittede

 • Vi registrerer ikke længere smittede, fordi vi ikke længere indrapporterer smittetilfældene til styrelsen.
 • Men chefer skal involveres ved smitte, og han eller hun kontakter smitteopsporingen for konkret rådgivning og melder smittetilfældet til covid-gruppen sammen med en orientering om de tiltag, der er foretaget.

Samtykke til offentliggørelse af identitet

 • UC SYD skal indhente samtykke fra den smittede for at dele identiteten i forbindelse med kontaktopsporingen. Uden et samtykke skal den smittedes identitet holdes anonym.
 • Selvom UC SYD får samtykke til deling af identiteten, skal identiteten kun deles der, hvor det er relevant for kontaktopsporingen.

Corona-relateret sygdom og mTime (medarbejdere)

 • Fremover skal corona-relateret sygdom ikke registreres særskilt i mTime. I stedet registreres det som alm. sygefravær. Hvis man bliver corona-smittet, skal man fortsat kontakte egen personaleleder.

Opfordring til tests, hvis man ikke har gyldigt coronapas

 • Personer, som ikke har et gyldigt coronapas, opfordres fortsat til én ugentlig test ifm. fysisk fremmøde på campus.

Kantinen

 • Kantinen pakker ikke længere maden ind. Det samme gælder for mødeforplejning, hvor det ikke længere er muligt at bestille individuelt indpakket forplejning.

Har du spørgsmål, kontakt din nærmeste leder/studieleder.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på siden.

8. juli kl. 21.15: Sydvestjysk Sygehus søger studerende til observatørstillinger

Sydvestjysk Sygehus søger observatører til observationshallen på Ørnevej i Esbjerg. 

Jobbet som observatør er på Ørnevej i Esbjerg og opgaven består i at observere netop vaccinerede borgere. I tilfælde af utilpashed eller anafylaktisk chock tilkaldes redder/læge.

Som observatør skal du være med til skabe en behagelig atmosfære i observationshallen og desuden besvare spørgsmål fra borgere af forskellig praktisk karakter.

Der er brug for en moden profil med gode relationelle kompetencer og et udadvendt udtryk. Du skal have et godt overblik, være handlekraftig, kunne holde hovedet koldt i akutte situationer og bevare roen samt sikre trygheden for borgerne i observationshallen.

Lønnen er ca. 130 kr./timen. Start hurtigst muligt og gerne på fuldtid.

Studerende på alle semestre og uddannelser er aktuelle, hvis bare de opfylder ovenstående.

Er du interesseret, så send en mail til Kamilla.Andersen@rsyd.dk.

2. juli kl. 10.00: Region Syddanmark har brug for flere kyndige hænder

Besked fra Region Syddanmark:

En stor del af den danske befolkning er vaccineret mod corona, og i Esbjerg gør de ansatte på vaccinationscenteret en kæmpe indsats for at bidrage til den succes og for at komme i mål.

Har du lyst til at være en del af succesen, og hjælpe til hen over sommeren, så har vi brug for kyndige hænder i den kommende periode.

Hvis du kan sige ja til følgende?

 • Jeg kan arbejde minimum 2 dage i ugen mandag til søndag i tidsrummet 7-15 eller 15 – vaccinationscenteret lukker
 • Jeg har lyst til at være en del af et vaccinationscenter, hvor variation i leverancer og omstilling er et vilkår, som skal imødekommes med en positiv indstilling og 100 % fokus på at give borgerne en god og tryg oplevelse i forbindelse med deres vaccination.

Har du lyst til at være med på holdet i vaccinationscenteret, så meld dig via vores jobbank https://www.regionsyddanmark.dk/wm520807, hvor igennem du sender dit CV og en kort beskrivelse af dig selv, din motivation til at indgå i opgaven, samt hvor timer du ønsker at arbejde.

Vi glæder os til at høre fra dig!

28. juni kl. 16.00: Nyt om coronarestriktioner

Her på falderebet, før de fleste går på ferie, er der nogle ændringer, covid-gruppen vil orientere alle om.

Superviseret selvtest udløser ikke gyldigt EU-coronapas.

For at have et gyldigt coronapas, kræver EU, at der skal være sundhedspersoner eller kvalificeret testpersonale til at udføre covid-19-testene. 
På den baggrund har Sundhedsministeriet præciseret, at superviserede selvtests – som tilbydes i UC SYDs testtelte – ikke udløser et gyldigt EU-coronapas. 

Derfor kan du ikke bruge superviseret selvtest til et EU-coronapas til din sommerferie.

Testfaciliteterne på UC SYD lukker pr. 1. juli

Bemærk, at testfaciliteterne på UC SYD lukker pr. 1. juli. Siden det ikke er før 1. august, kravet om en negativ covid-19-test ved fremmøde falder bort, skal du benytte offentlige testfaciliteter, hvis du skal på campus i tidsrummet mellem de to datoer.

Du skal dokumentere, hvis du er fritaget for test

Fra 1. juli kræves der dokumentation for fritagelse for tests i form af en tro- og love-erklæring fra Borgerservice. Du kan læse mere om ændringen i reglerne i en orientering fra Sundhedsministeriet her.

Har du spørgsmål, kontakt din nærmeste leder/studieleder.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på sitet.

18. juni kl. 06.00: Mere om bortfald af coronarestriktioner

I mandags trådte en ny bekendtgørelse i kraft om genåbningen. Den gælder indtil videre til 5. juli og beskriver nogle af de lempelser, som allerede er nævnt i opslaget fra 11. juni. 

Derudover har vi modtaget retningslinjer fra ministeriet om sociale arrangementer, herunder dimissioner og studiestartsarrangementer:

 • Der er ikke længere afstandskrav under sociale arrangementer, men på UC SYD er det besluttet, at der fortsat skal være fokus på god afstand, så vi sikrer, at alle studerende og gæster er trygge ved at komme til dimissioner. Derudover gælder de generelle råd om rengøring, hygiejne og udluftning foruden kravet om coronapas.
   
 • Vi fastholder beslutningen om, at gæster ved bacheloreksamener skal befinde sig på udendørsarealerne.
   
 • Det vil være muligt at afholde studiestartsarrangementer som normalt. Der er ingen restriktioner i forbindelse med, at ældre studerende laver arrangementer for de nye studerende og lign.
   
 • I genåbningsaftalen er udmeldingen, at der pr. 1. august ikke længere er krav om negativ test ved fremmøde på campusserne – det gælder både ansatte, studerende og gæster. Testteltene på campusserne tages ned i starten af juli måned.

Har du spørgsmål, kontakt din nærmeste leder/studieleder.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på sitet.

11. juni kl. 16.00: Ny aftale fjerner de fleste corona-restriktioner

Der er landet en ny genåbningsaftale, som får betydning for UC SYD.

Det er ikke alle dele af aftalen, vi endnu kender omfanget af. Vi afventer de konkrete retningslinjer fra ministeriet om bl.a. sociale arrangementer Det, vi kan sige noget om nu, er:

 • Fra på mandag 14. juni er det ikke længere et et krav at bruge mundbind indendørs på campusserne. Afstandskravet bortfalder også, men vi opfordrer til, at du stadig er opmærksom på afstand og på, hvor mange der befinder sig i et lokale. 
   
 • Indtil sommerferien er test og stikprøvekontroller stadig et krav, og forholdsreglerne om håndsprit og udluftning mv. er stadig de samme.
   
 • Fysisk fremmøde for ansatte, der ikke i forvejen møder i forbindelse med undervisning, følger fortsat retningslinjer for offentligt ansatte, som er 50 pct. fremmøde pr. 14. juni og 100 pct. fremmøde pr. 1. august 2021.

Dimission

 • Det er vigtigt at orientere om gældende retningslinjer, når I inviterer til dimission, så både studerende og gæster kender reglerne. De elementer, I skal huske at orientere om, er, at: 
  • Alle skal have et gyldigt coronapas
  • Alle skal sørge for håndhygiejne ved ankomst til campus
  • Undgå håndtryk og kram – og som altid, bliv hjemme ved symptomer
 • Der er tilsyneladende ikke afstandskrav i forbindelse med dimissioner – hvis det ændrer sig med de kommende retningslinjer, vil I blive orienteret. 
   
 • Ingen afstandskrav betyder, at dimissionsbilleder kan tages som før corona. 

Coronapas

 • Stikprøvekontrollanter oplever, at mange studerende ikke kender den nye Coronapas-app, som automatisk udregner gyldigheden af coronapasset. Vi opfordrer de studerende til at hente appen, der gør det nemmere og hurtigere for kontrollanterne at aflæse gyldigheden. 

1. vaccinationsstik

 • Som i resten af samfundet er man på UC SYD undtaget kravet om test fra 14 dage efter et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 til højst 42 dage efter den første dosis.

Har du spørgsmål, kontakt din studieleder/nærmeste leder.

02

Til studerende og kursister

UC SYD har udarbejdet nedenstående Q/A med svar på spørgsmål, du måske stiller dig som studerende/kursist på UC SYD i relation til coronavirus (COVID-19).

Har du spørgsmål, som ikke bliver besvaret herunder, kan du se, hvem du skal henvende dig til under "Andre spørgsmål".

Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

Undervisning og eksamen

Undervisning og eksamen vil ske under normale forhold pr. 1. august

Hvis der sker ændringer får du besked direkte fra din uddannelse.

Færden på campus

Hvordan er retningslinjerne for færden på campus?

Fra den 1. august er alle restriktioner ophævet. Der er således ikke længere krav om, at du f.eks. skal benytte mundbind og kunne fremvise en negativ test. 

Du skal dog fortsat følge de generelle anbefalinger:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Vask hænder og sprit af - tit
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vær opmærksom på afstand
Skal jeg fremvise gyldigt coronapas, før jeg må møde fysisk op på campus?

Pr. 1. august skal du ikke længere kunne fremvise gyldigt coronapas, når du møder op på campus.

Hvis du ikke har et gyldigt coronapas, opfordrer vi dig fortsat til at tage en ugentligt test.

Hvad gør jeg, hvis jeg er sendt til test for covid-19, fordi jeg har symptomer eller er nær kontakt til en, som er konstateret smittet?

Symptomer

Hvis du får symptomer, som kan være COVID-19, skal du gå i selvisolation, så du undgår at smitte andre, og du skal sørge for at blive testet med en PCR-test hurtigst muligt. Dette gælder også, hvis du er færdigvaccineret.

Nær kontakt - ikke færdigvaccineret

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og ikke er færdigvaccineret, skal du gå i selvisolation og blive testet på dag 4 og 6 efter kontakt med en smittet person.

Nær kontakt - færdigvaccineret

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og er færdigvaccineret, skal du lade dig teste på dag 4 og 6, men du behøver ikke selvisolere dig.

Hvad gør jeg, hvis jeg har symptomer på covid-19?

Symptomer på covid-19 er:

 • Feber
 • Hoste
 • Ondt i halsen
 • Hovedpine
 • Muskelømhed
 • Tab af lugte- og smagssans
 • Stoppet eller løbende næse

Du skal gå i selvisolation og booke tid til test på coronaprover.dk, hvis du har symptomer, der kunne være covid-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med en læge.

Hvis din test er negativ, må du komme på campus igen, når du er symptomfri.

Hvis din test viser, at du er smittet med covid-19, og du har været fysisk til stede på campus i perioden på 48 timer før dine symptomer opstod, skal du kontakte din studieleder. Se også spørgsmålet ”Hvad gør jeg, hvis jeg konstateres smittet med covid-19, og har været på campus inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte?”

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19, og har været på campus inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte?

Du skal ringe eller sms'e til din studieleder, hvis du bliver konstateret smittet med coronavirus, og du har været fysisk til stede på campus inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte eller testen blev foretaget. Find kontaktinfo på din studieleder her.

De medarbejdere og studerende, du har været i nær kontakt med, vil blive orienteret om, at de skal gå i selvisolation og ringe til 3232 0511 for at få rådgivning om, hvordan de skal forholde sig, og hvilke dage de skal have foretaget tests. Du vil i denne sammenhæng blive bedt om at hjælpe med at identificere, hvem du har været i kontakt med op til 48 timer, før de første symptomer opstod, da du i denne periode potentielt har kunnet smitte andre.

Under sygdommen skal du blive hjemme, indtil du har været symptomfri i 48 timer. Derudover skal du følge de almindelige retningslinjer ved sygdom. Retningslinjerne finder du her på siden under overskriften ”Fraværsregistrering, sygdom og forhold med betydning for dit studieforløb”. Hvis du ikke har haft symptomer, skal du være i selvisolation indtil syv dage efter, at din test blev taget.

Hvis du ikke kan deltage i planlagte undervisningsaktiviteter, skal du kontakte din studieleder, så I kan aftale, om der kan findes en alternativ løsning.

Følg i øvrigt sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19, men ikke har været på campus inden for de seneste 48 timer?

Hvis du bliver testet positiv for covid-19, men ikke har været på campus inden for de seneste 48 timer, skal du henvende dig til Styrelsen for patientsikkerhed i forbindelse med håndtering af smitteopsporing.

Du må ikke komme på campus indtil 48 timer efter, du er symptomfri, eller indtil 7 dage efter testen blev gennemført, hvis du ikke har haft symptomer på noget tidspunkt.

Hvis du er samboende, se da også spørgsmålet ”Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er rask, men bor sammen med en person, der er smittet med coronavirus?”

Derudover skal du følge de almindelige retningslinjer ved sygdom. Retningslinjerne finder du her på siden under overskriften ”Fraværsregistrering, sygdom og forhold med betydning for dit studieforløb”.

Hvis du ikke kan deltage i planlagte undervisningsaktiviteter, skal du kontakte din studieleder, så I kan aftale, om der kan findes en alternativ løsning.

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19 med hurtigtest?

Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus med en hurtigtest, skal du have taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, som kan be- eller afkræfte, at hurtigtesten har givet det rigtige svar, og som samtidig kan vise, om du er smittet med en virusvariant.

Se sundhedsstyrelsens retningslinjer her.

Se også disse Q/A:

 • "Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19, og har været på campus inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte?"
 • "Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19, men ikke har været på campus inden for de seneste 48 timer?"
Hvad er en nær kontakt?

Du opfylder kriterierne for nær kontakt, hvis:

 • Du bor sammen med en person, der er testet positiv ved en PCR-test.
 • Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person (f.eks. hoste eller nys), der har positiv PCR-test.
 • Du har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (f.eks. i samtale) med person, der har en positiv PCR-test.
 • Du har været indenfor 2 meter af en person med positiv PCR-test i situationer med kraftig udånding som sang, høj tale, råb eller fysisk anstrengelse – eller opholdt sig i lukkede rum med dårlig ventilation eller ingen udluftning.

Se sundhedsstyrelsens information til nære kontakter.

Hvornår skal jeg gå i isolation og blive testet?

Symptomer

Hvis du får symptomer, som kan være COVID-19, skal du gå i selvisolation, så du undgår at smitte andre, og du skal sørge for at blive testet med en PCR-test hurtigst muligt. Dette gælder også, hvis du er færdigvaccineret.

Nær kontakt - ikke færdigvaccineret

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og ikke er færdigvaccineret, skal du gå i selvisolation og blive testet på dag 4 og 6 efter kontakt med en smittet person.

Nær kontakt - færdigvaccineret

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og er færdigvaccineret, skal du lade dig teste på dag 4 og 6, men du behøver ikke selvisolere dig.

Se definitionen af nær kontakt under "Hvad er en nær kontakt".

Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt og færdigvaccineret?

Hvis du er færdigvaccineret (dvs. 14 dage efter din sidste vaccination):

 • Behøver du ikke at gå i selvisolation
 • Skal du stadig testes som nær kontakt
 • Hvis du får symptomer eller tester positiv på en af dine tests, skal du straks gå i selvisolation
Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt og tidligere har været smittet med ny coronavirus?

Hvis du har været testet positiv for ny coronavirus inden for de sidste 12 måneder:

 • Behøver du ikke gå i selvisolation, medmindre der er tale om en særlig smitsom variant. I det tilfælde skal du stadig gå i selvisolation
 • Er det under 12 uger siden, du blev testet positiv for ny coronavirus, behøver du heller ikke at blive testet
 • Er det mere en 12 uger siden, du blev testet positiv for ny coronavirus, skal du stadig testes som nær kontakt
 • Hvis du får symptomer eller tester positiv på en af dine tests, skal du straks gå i selvisolation
Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, der er sendt til test for covid-19?

Du skal ikke gøre noget, før der foreligger svar på testen, og du må derfor gerne komme fysisk på campus. Det er naturligvis meget vigtigt, at du er ekstra opmærksom på symptomer og agerer i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, overholder UC SYDs generelle retningslinjer for færden på campus samt de uddannelsesspecifikke foranstaltninger.

Hvis din nære kontakts test er positiv, skal du følge vejledningen i spørgsmålet ”Hvad gør jeg, hvis jeg er sendt til test for covid-19 fordi jeg har symptomer eller er nær kontakt til en, som er konstateret smittet?”

Hvis der er gået mere end 13 dage, siden du var i nær kontakt med den smittede, og du ikke har haft symptomer, er der ikke behov for test og selvisolation.

Se sundhedsstyrelsens information til nære kontakter.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er rask, men bor sammen med en person, der er smittet med coronavirus?

Hvis du bor sammen med en person, der er konstateret smittet med coronavirus, må du ikke møde fysisk på campus. Du må møde fysisk på campus igen, når alle i hjemmet har været symptomfri i 48 timer eller indtil 7 dage efter testen blev gennemført, hvis ingen af jer har haft symptomer på noget tidspunkt.

Hvis du dermed ikke kan deltage i planlagte undervisningsaktiviteter, skal du kontakte din studieleder, så I kan aftale, om du i stedet kan følge aktiviteterne virtuelt, eller om der kan findes en alternativ løsning.

Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, hvis nære kontakt er smittet med covid-19?

Du skal ikke gøre noget, medmindre din nære kontakt sendes til test.

Hvis din nære kontakt sendes til test, se spørgsmålet: "Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, der er sendt til test for covid-19?".

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er i en særlig risikogruppe?

Selvom du er i en særlig risikogruppe, kan du som udgangspunkt godt møde ind til undervisning på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at undgå smitte.

Hvis du mener, at du ikke kan møde op pga. din særlige situation, skal du kontakte din læge og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at du møder på campus.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation eller en kopi af din vandrejournal til studieadministrationen. Du skal selv afholde eventuel udgift til lægeerklæring. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring. Kontakt i så fald i Studieadministrationen.

I forbindelse med planlagte undervisningsaktiviteter kan du og din studieleder overveje, om dette kan tilrettelægges, så du så vidt muligt skærmes for fysisk kontakt til medstuderende og undervisere og dermed kan få mulighed for at komme på campus. Hvis det ikke er muligt, skal det overvejes, om du i stedet kan følge aktiviteterne virtuelt, eller om der kan findes en alternativ løsning.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg er gravid?

Ja, det må du gerne.

Som gravid betragtes du som værende i øget risiko, men det betyder ikke, at du ikke må komme på campus. Du kan derfor godt møde ind til undervisning på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at undgå smitte.

Se mere information under ”Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er i en særlig risikogruppe?”.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg bor sammen med en person i en særlig risikogruppe?

Selvom du bor sammen med en person, som er i en særlig risikogruppe, kan du som udgangspunkt godt møde ind til undervisning på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at undgå smitte.

Hvis du mener, at du ikke kan møde op pga. jeres særlige situation, skal du kontakte den læge, der behandler vedkommende og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at du møder fysisk på campus.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation til studieadministrationen. Du skal selv afholde eventuel udgift til lægeerklæring. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring. Kontakt i så fald i Studieadministrationen. 

I forbindelse med planlagte undervisningsaktiviteter kan du og din studieleder overveje, om dette kan tilrettelægges, så du så vidt muligt skærmes for fysisk kontakt til medstuderende og undervisere og dermed kan få mulighed for at komme på campus. Hvis det ikke er muligt, skal det overvejes, om du i stedet kan følge aktiviteterne virtuelt, eller om der skal findes en alternativ løsning.

Hvad gør jeg, hvis mit barn er i en særlig risikogruppe og derfor ikke kan komme i skole/institution?

Hvis dit barn er i en særlig risikogruppe, skal du kontakte den læge, der behandler dit barn og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at dit barn kommer i skole, vuggestue eller børnehave.

Hvis vurderingen er, at dette ikke anbefales, skal du kontakte din studieleder for at drøfte evt. muligheder, hvis det påvirker dine muligheder for at være studieaktiv. Du skal i den forbindelse indsende lægefaglig dokumentation til studieadministrationen. Du skal selv afholde eventuel udgift til lægeerklæring. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra barnets læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring. Kontakt i så fald i Studieadministrationen.

Får jeg besked, hvis jeg har været i nær kontakt med en smittet på UC SYD?

Ja, du vil blive kontaktet, hvis du har været i nær kontakt med en studerende eller medarbejder, der er konstateret smittet med covid-19.

Hvordan får jeg besked om smittetilfælde på UC SYD, som har betydning for mig?

Du vil få beskeder og information om smittetilfælde ved UC SYD, som har betydning for
dig via din UC SYD mail.

Så tjek løbende din UC SYD mail!

Praktik 

Du får besked direkte fra din uddannelse omkring dit praktikforløb.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis mit praktiksted befinder sig i en kommune/region, der er ramt af særlige restriktioner?

Du skal møde op på dit praktiksted, medmindre du får anden besked fra dit praktiksted eller din uddannelse.

Er du i tvivl, kan du kontakte din praktikvejleder.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg skal i praktik på et af regionens sygehuse eller en kommunal institution?

KKR og Region Syddanmark har udarbejdet denne pjece, der fortæller, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal i praktik på et af regionens sygehuse eller en kommunal institution. 

Du finder pjecen her. (opdateret 1. juli 2021)

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er gravid og skal i praktik?

Jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinjer betragtes gravide som værende i øget risiko ud fra et forsigtighedsprincip for at tage hensyn til den gravide og det ufødte barn. Som udgangspunkt skal du derfor være opmærksom på Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger til personer i øget risiko.

Hvis du er gravid og er i praktik i sundheds-, social- og ældresektor eller i dagtilbud 0-6 år, og hvis du har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, skal du omplaceres til andre arbejdsopgaver, hvor du ikke har tæt kontakt med andre. Dette skal ske fra fulde 28 graviditetsuger (28+0) og resten af graviditeten. Hvis omplacering eller hjemmearbejde ikke er muligt, skal du fraværsmeldes.

Husk at orientere din praktikansvarlige eller din studieleder, hvis du bliver omplaceret eller hvis omplacering eller hjemmearbejde ikke er muligt.

Er du i tvivl, skal du ligeledes kontakte din praktikansvarlige eller din studieleder.

Fraværsregistrering, sygdom og forhold med betydning for dit studieforløb

Hvad sker der, hvis der opstår forhold, der får betydning for mit studieforløb som følge af coronavirus?

På baggrund af den helt ekstraordinære situation vil der sandsynligvis kunne opstå forhold, der kan få afgørende betydning for dit videre studieforløb. Det kan derfor blive nødvendigt at søge dispensation eller særlige vilkår for at undgå unødige forsinkelser i dit uddannelsesforløb.

UC SYD er opmærksom på, at udfordringer som følge af den ekstraordinære situation kan betyde, at uddannelsen i en vis udstrækning må udvise særlig imødekommenhed over for særlige vilkår og eventuelle ændringer, der kan være nødvendige for at undgå, at du forsinkes unødigt i dit videre studieforløb.

Du skal holde dig orienteret på Itslearning, hvor eventuelle uddannelsesmæssige ændringer vil blive meldt ud.

Hvad sker der, hvis jeg forsinkes i uddannelsen som følge af coronavirus?

Hvis det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid, og der er årsagssammenhæng mellem coronavirus og forsinkelsen, så er det muligt at forlænge din studietid, også selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet.

Hvad sker der, hvis jeg bliver syg under afviklingen af en prøve?

Hvis du bliver syg under afviklingen af en prøve, skal du som udgangspunkt følge de almindelige retningslinjer for meddelelse af sygdom og indsendelse af dokumentation.

I tilfælde af sygdom skal du derfor kontakte studieadministrationen,der vejleder dig i forhold til indsendelse af dokumentation.

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser?

UC SYD opfordrer alle studerende til at følge myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser og udvise forsigtighed. Udenrigsministeriet fraråder fortsat ikke-nødvendige rejser til en række områder og myndighederne opfordrer samtidigt kraftigt til selvisolation i 14 dage efter hjemkomst, hvis man har været i et af de pågældende områder.

Hvis du vælger at rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, må du således ikke møde fysisk ind på campus før 14 dage efter hjemkomst. Hvis du vælger at lade dig teste umiddelbart efter hjemkomst til Danmark (ved korte rejser dog tidligst 4 dage efter udrejsen fra Danmark) og resultatet af testen er negativ, kan du afbryde de 14 dages selvisolation, som ellers er gældende ved hjemkomst fra udlandet.

Hvis din selvisolation betyder, at du efter rejsen ikke kan starte på dit studie som planlagt, kan det få konsekvenser for dit studieforløb. Studieaktiviteterne vil forløbe som planlagt uden mulighed for særligt tilrettelagte forløb for enkelte studerende.

Hvor finder jeg information om coronavirus?

UC SYD følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger omkring coronavirus (COVID-19).

Du finder de nyeste anbefalinger og rejsevejledninger her: coronasmitte.dk

Andre spørgsmål

Kan jeg frit rejse ind i Danmark for at studere?

Hvis du ikke er dansk statsborger eller har bopæl i Danmark, gælder der forskellige regler for at rejse ind i Danmark afhængigt af dit bopælsland. 

Reglerne ændrer sig løbende - du kan se de gældende regler her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danma…

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål, der ikke bliver besvaret her?

Hvis du har generelle spørgsmål om coronavirus, henviser vi dig til coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål af generel karakter om undervisning, eksamen, praktik m.m. og om SU, se spørgsmål og svar på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/information-om-covid-19/sporgsmal-og-svar

Har du spørgsmål til din undervisning, skal du kontakte din underviser.

Har du specifikke spørgsmål til din uddannelse, kontakt din studieleder.

Har du specifikke spørgsmål om din SU, kontakt su@ucsyd.dk

Hold dig orienteret om spørgsmål af mere generelt karakter på ucsyd.dk/corona.

Se også andre Q/A om:
Uddannelse, eksamen mv. - på ufm.dk
SU - på su.dk
Erasmus+
Ungdomskort og transportrabat - på ungdomskort.dk
Statens Voksenuddannelsesstøtte - på svu.dk

03

Til medarbejdere og ledere

UC SYD har udarbejdet nedenstående Q/A med svar på spørgsmål, du måske stiller dig som medarbejder eller leder på UC SYD i relation til coronavirus (COVID-19).

Har du spørgsmål, som ikke bliver besvaret herunder, opfordrer vi dig til at gå til din leder.

Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

 Færden på campus

Hvad er retningslinjerne for færden på campus?

Fra den 1. august er alle restriktioner ophævet. Der er således ikke længere krav om, at du f.eks. skal benytte mundbind og kunne fremvise en negativ test. 

Du skal dog fortsat følge de generelle anbefalinger:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Vask hænder og sprit af - tit
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vær opmærksom på afstand

 

Skal jeg fremvise gyldigt coronapas, før jeg må møde op på campus?

Pr. 1. august skal du ikke længere kunne fremvise gyldigt coronapas, når du møder op på campus.

Hvis du ikke har et gyldigt coronapas, opfordrer vi dig fortsat til at tage en ugentligt test.

Hvad gør jeg, hvis jeg er sendt til test for COVID-19, fordi jeg har symptomer eller er nær kontakt til en, som er konstateret smittet?

Du skal orientere din leder, hvis du er sendt til test og gået i selvisolation.

Symptomer

Hvis du får symptomer, som kan være COVID-19, skal du gå i selvisolation, så du undgår at smitte andre, og du skal sørge for at blive testet med en PCR-test hurtigst muligt. Dette gælder også, hvis du er færdigvaccineret.

Nær kontakt - ikke færdigvaccineret

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og ikke er færdigvaccineret, skal du gå i selvisolation og blive testet på dag 4 og 6 efter kontakt med en smittet person.

Nær kontakt - færdigvaccineret

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og er færdigvaccineret, skal du lade dig teste på dag 4 og 6, men du behøver ikke selvisolere dig.

Hvad gør jeg, hvis jeg har symptomer på COVID-19?

Symptomer på COVID-19 er:

 • Feber
 • Hoste
 • Ondt i halsen
 • Hovedpine
 • Muskelømhed
 • Tab af lugte- og smagssans
 • Stoppet eller løbende næse

Du skal gå i selvisolation og booke tid til test på coronaprover.dk, hvis du har symptomer, der kunne være covid-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med en læge.

Hvis din test viser, at du er smittet med COVID-19, skal du orientere din leder om testresultatet. Se også spørgsmålet ”Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med COVID-19?”

Hvis din test er negativ, må du igen komme på campus, hvis symptomerne er så milde, at du heller ikke sædvanligvis ville blive hjemme, og du i øvrigt ikke er samboende med nogen, som er smittet. Hvis du er samboende, se da også spørgsmålet ”Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er rask, men bor sammen med en person, der er smittet med coronavirus?”

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med COVID-19?

Du skal kontakte din leder, hvis du er konstateret smittet med coranavirus.

De medarbejdere og studerende, du har været i nær kontakt med, vil blive orienteret om, at de skal gå i selvisolation og ringe til 3232 0511 for at få rådgivning om, hvordan de skal forholde sig, og hvilke dage de skal have foretaget tests. Du vil i denne sammenhæng blive bedt om at hjælpe med at identificere, hvem du har været i kontakt med op til 48 timer, før de første symptomer opstod, da du i denne periode potentielt har kunnet smitte andre.

Under sygdommen skal du blive hjemme, indtil du har været symptomfri i 48 timer. 

Hvis du er testet positiv men ikke oplever symptomer, skal du blive hjemme i en uge fra det tidspunkt, du blev testet. Hvis du får symptomer i løbet af de 7 dage, skal du blive hjemme indtil 48 timer efter, at du er fri for symptomer (undtaget tab af smags- og lugtesans, der kan vare længe og ikke forventes at smitte, når de er eneste tilbageværende symptomer).

I det omfang du er rask til det, skal du så vidt muligt udføre dine arbejdsopgaver hjemmefra. Du skal i så fald registrere din erlagte arbejdstid som normalt. Den resterende del af din normtid skal du registrere som almindelig sygdom.

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19 med hurtigtest?

Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus med en hurtigtest, skal du have taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, som kan be- eller afkræfte, at hurtigtesten har givet det rigtige svar, og som samtidig kan vise, om du er smittet med en virusvariant.

Se sundhedsstyrelsens retningslinjer her.

Se også "Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19?".

 

Hvad er en nær kontakt?

Du opfylder kriterierne for nær kontakt, hvis:

 • Du bor sammen med en person, der er testet positiv ved en PCR-test.
 • Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person (f.eks. hoste eller nys), der har positiv PCR-test.
 • Du har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (f.eks. i samtale) med person, der har en positiv PCR-test.
 • Du har været indenfor 2 meter af en person med positiv PCR-test i situationer med kraftig udånding som sang, høj tale, råb eller fysisk anstrengelse – eller opholdt sig i lukkede rum med dårlig ventilation eller ingen udluftning.

Se sundhedsstyrelsens information til nære kontakter.

 

Hvornår skal jeg gå i isolation og blive testet?

Symptomer

Hvis du får symptomer, som kan være COVID-19, skal du gå i selvisolation, så du undgår at smitte andre, og du skal sørge for at blive testet med en PCR-test hurtigst muligt. Dette gælder også, hvis du er færdigvaccineret.

Nær kontakt - ikke færdigvaccineret

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og ikke er færdigvaccineret, skal du gå i selvisolation og blive testet på dag 4 og 6 efter kontakt med en smittet person.

Nær kontakt - færdigvaccineret

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og er færdigvaccineret, skal du lade dig teste på dag 4 og 6, men du behøver ikke selvisolere dig.

Se definitionen af nær kontakt under "Hvad er en nær kontakt".

Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt og færdigvaccineret?

Hvis du er færdigvaccineret (dvs. 14 dage efter din sidste vaccination):

 • Behøver du ikke at gå i selvisolation
 • Skal du stadig testes som nær kontakt
 • Hvis du får symptomer eller tester positiv på en af dine tests, skal du straks gå i selvisolation
Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, der er sendt til test for COVID-19?

Du skal ikke gøre noget, før der foreligger svar på testen, og du må derfor gerne komme fysisk på campus. Det er naturligvis meget vigtigt, at du er ekstra opmærksom på symptomer og agerer i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer og overholder UC SYDs generelle retningslinjer for færden på campus samt de uddannelsesspecifikke foranstaltninger.

Hvis din nære kontakts test er positiv, skal du følge vejledningen i spørgsmålet ”Hvad gør jeg, hvis jeg er sendt til test for COVID-19, fordi jeg har symptomer eller er nær kontakt til en, som er konstateret smittet?”

Hvis der er gået mere end 13 dage, siden du var i nær kontakt med den smittede, og du ikke har haft symptomer, er der ikke behov for test og selvisolation.

Se sundhedsstyrelsens information til nære kontakter.

Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt og tidligere har været smittet med ny coronavirus?

Hvis du har været testet positiv for ny coronavirus inden for de sidste 12 måneder:

 • Behøver du ikke gå i selvisolation, medmindre der er tale om en særlig smitsom variant. I det tilfælde skal du stadig gå i selvisolation
 • Er det under 12 uger siden, du blev testet positiv for ny coronavirus, behøver du heller ikke at blive testet
 • Er det mere en 12 uger siden, du blev testet positiv for ny coronavirus, skal du stadig testes som nær kontakt
 • Hvis du får symptomer eller tester positiv på en af dine tests, skal du straks gå i selvisolation
Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er rask, men bor sammen med en person, der er smittet med coronavirus?

Hvis du bor sammen med en person, der er konstateret smittet med coronavirus, må du ikke møde fysisk på campus. Du må møde fysisk på campus igen, når alle i hjemmet har været symptomfri i 48 timer, eller indtil 7 dage efter testen blev gennemført, hvis ingen af jer har haft symptomer på noget tidspunkt.

Du skal i denne situation kontakte din leder og aftale, hvilke opgaver du i stedet skal varetage i perioden. Det kan også være nødvendigt at gennemføre undervisning eller vejledning online.

UC SYD er opmærksom på, at det kan være både vanskeligt og uhensigtsmæssigt at finde alternative pasningsmuligheder til et barn smittet med COVID-19. Forventningen er dog, at du og din leder i fællesskab finder en pragmatisk løsning på baggrund af gensidig fleksibilitet i forhold til både arbejdstid og -opgaver. Reglerne om ret til frihed på barnets 1. og 2. sygedag gælder uændret ved sygdom med COVID-19.

Hvis du kun kan arbejde hjemmefra i begrænset omfang, pga. særlige forhold i hjemmet eller opgavens karakter, kan der ses på mulighederne for, at du i perioden afvikler flekstid eller afspadsering.

Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, hvis nære kontakt er smittet med COVID-19?

Du skal ikke gøre noget, medmindre din nære kontakt sendes til test.

Hvis din nære kontakt sendes til test, se spørgsmålet ”Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, der er sendt til test for COVID-19?”

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er i en særlig risikogruppe?

Ifølge sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan personer i en særlig risikogruppe godt varetage funktioner, hvor de er i kontakt med andre personer, så længe der ikke er mistanke om eller påvist smitte med COVID-19 blandt dem, der samarbejdes med.

Selvom du er i en særlig risikogruppe, skal du således som udgangspunkt møde frem på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til at undgå smitte. Forventningen er dog, at du og din leder i fællesskab gør, hvad I kan for at tage mest muligt hensyn til din situation, f.eks. aftaler brug af værnemidler og tilrettelægger dine arbejdsopgaver, så du så vidt muligt skærmes for tæt fysisk kontakt til studerende og kollegaer.

Der kan være særlige omstændigheder, der gør fysisk fremmøde uhensigtsmæssigt, og det kan derfor på baggrund af en individuel og konkret vurdering foretaget af din egen læge besluttes, at du ikke skal møde frem på campus. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du er gravid i uge 28 eller længere fremme og har mange arbejdsopgaver, der kræver, at du er i tæt fysisk kontakt med studerende eller andre.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation eller en kopi af din vandrejournal til din leder. Hvis det er ikke muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring til din leder, og din leder vil i så fald kontakte HR.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg bor sammen med en person i en særlig risikogruppe?

Som udgangspunkt kan du ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer godt møde frem på campus, selvom du bor sammen med en person i en særlig risikogruppe. I forbindelse med planlagte aktiviteter kan du og din leder overveje, om dette kan tilrettelægges, så du så vidt muligt skærmes for tæt fysisk kontakt til studerende og kollegaer.

Der kan dog være omstændigheder, der gør, at der kan være behov for at tage særlige hensyn. I så fald skal du kontakte den læge, der behandler vedkommende og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at du møder frem på campus.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation til din leder. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring til din leder, og din leder vil i så fald kontakte HR.

Hvad gør jeg, hvis mit barn er i en særlig risikogruppe og derfor ikke kan komme i skole/institution?

Hvis dit barn er i en særlig risikogruppe, skal du kontakte den læge, der behandler dit barn og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at dit barn kommer i skole, vuggestue eller børnehave. Er vurderingen, at dette ikke anbefales, skal du kontakte din leder for at finde en løsning.

Får jeg besked, hvis jeg har været i nær kontakt med en smittet på UC SYD?

Ja, du vil blive kontaktet, hvis du har været i nær kontakt med en studerende eller medarbejder, der er konstateret smittet med covid-19.

 Sygdom

Hvor finder jeg information om coronavirus?

Du finder de nyeste anbefalinger og rejsevejledninger her: coronasmitte.dk

UC SYD følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger omkring coronavirus (COVID-19). UC SYDs egne coronasider opdateres derfor også løbende, så husk at holde dig orienteret.

Hvad gør UC SYD, hvis en studerende eller medarbejder konstateres positiv med coronavirus?

Hvis du konstateres smittet og har været på campus, vil de studerende og medarbejdere, som du har været i tæt kontakt med, blive orienteret om, at de skal være ekstra opmærksomme på symptomer og agere i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Du kan i den sammenhæng blive bedt om at hjælpe med at identificere, hvem du har været i kontakt med i den periode på op til 48 timer, hvor du potentielt har kunnet smitte andre.

Tilsvarende vil du selv blive orienteret, hvis en kollega eller en studerende, som du har været i tæt kontakt med, konstateres smittet.

Ansættelsesretlige spørgsmål

Hvordan håndterer vi møder og sociale arrangementer på UC SYD?

Møder, både eksterne og interne, uddannelsesarrangementer samt sociale arrangementer kan afholdes fysisk. Er du i tvivl, så spørg din leder.

På UC SYD er det besluttet, at der fortsat skal være fokus på god afstand, så vi sikrer, at alle studerende, medarbejdere og gæster er trygge ved at komme. Derudover gælder de generelle råd om rengøring, hygiejne og udluftning foruden kravet om coronapas.

Hvad gør jeg, hvis jeg har planlagt tjenesterejser til et risikoområde?

Du aflyser rejsen, bliver hjemme og kontakter din leder.

Har UC SYD afholdt omkostningerne til rejsen, er det UC SYD, der bærer tabet. Har du selv afholdt omkostninger i forbindelse med rejsen, er det din egen forsikring, der skal betale.

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger myndighedernes anbefalinger?

Hvis du som medarbejder undlader at følge myndighedernes anbefalinger, kan det betyde, at du ikke kan få løn under sygdom eller karantæne.

Konkret om udlandsrejser:
Se Q/A nedenfor med konkret information omkring, hvad der sker, hvis du ikke følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser.

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser?

UC SYD opfordrer alle ansatte til at følge myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser og udvise forsigtighed. Udenrigsministeriet fraråder fortsat ikke-nødvendige rejser til en række områder og myndighederne opfordrer samtidigt kraftigt til selvisolation i 10 dage efter hjemkomst, hvis man har været i et af de pågældende områder. De 10 dages selvisolation kan afbrydes af et negativt svar på en PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Hvis du vælger at rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, må du således ikke møde fysisk ind på campus før 10 dage efter hjemkomst, medmindre du har et negativt svar på en PCR-test, som beskrevet ovenfor.

Hvis din selvisolation på grund af udlandsrejsen betyder, at du ikke kan starte på arbejde som planlagt efter ferien, skal du inden ferien kontakte din leder og drøfte i hvilket omfang, der er opgaver, du kan varetage hjemmefra i isolationsperioden. Har du slet ikke eller kun i begrænset omfang mulighed for at arbejde hjemmefra, vil det være nødvendigt at aftale med din leder, at du regulerer/flekser, afspadserer, holder yderligere ferie eller holder tjenestefri uden løn.

Hvor kan jeg finde mere information om det ansættelsesretlige om COVID-19

Du kan finde mere information om det ansættelsesretlige om COVID-19 på Medarbejder- og kompetencestyrelsens hjemmeside: https://www.medst.dk/nyheder/svar-paa-spoergsmaal-fra-medarbejdere-om-coronaviruscovid-19/

Andre spørgsmål 

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål, der ikke bliver besvaret her?

Hvis du har generelle spørgsmål om coronavirus, henviser vi dig til coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål til UC SYDs forholdsregler ifm. coronavirus, som du ikke kan finde svar på her på siden, skal du kontakte din leder. Din leder har mulighed for at kontakte HR for afklaring af spørgsmål.

04

Til besøgende på UC SYD

Hold dig opdateret

UC SYD følger myndighedernes påbud og anbefalinger, og vi anbefaler alle i og uden for UC SYD at holde sig opdateret på de aktuelle anbefalinger.
Se de danske myndigheders hjemmeside om coronavirus (COVID-19).

Har du spørgsmål?

Hvis du som gæst har spørgsmål vedrørende coronavirus og dit besøg på UC SYD, er du velkommen til at kontakte værten på UC SYD for det besøg, du skal deltage i.

Skal du være censor?

Hvis du skal være censor på UC SYD - enten fysisk eller online - kan du finde information og retningslinjer på ucsyd.dk/censorservice.

05

Til samarbejdspartnere

UC SYD følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger i henhold til coronasmitte.dk.

Vi forventer, at studerende i praktik følger disse anbefalinger og vejledninger samt praktikstedets retningslinjer.

Har I spørgsmål, kan I kontakte den praktikansvarlige eller studielederen på uddannelsen.