Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Diplom i ledelse - Odense Kommune

Her på siden kan du læse mere om uddannelsesforløbet i diplom i ledelse, der er særligt tilrettelagt til ansatte i Odense Kommune.

Et samarbejde mellem UC SYD og Konsulenthuset Cubion

UC SYD og konsulenthuset Cubion

Fra februar 2019 samarbejder UC SYD og Konsulenthuset Cubion om at tilbyde diplomuddannelsen i ledelse til alle ansatte i Odense Kommune. Du kan du læse mere om samarbejdet lige her.

Lederuddannelsen, der skaber effekt i din praksis

I Odense Kommune er ambitionen, at ledelsesudvikling først og fremmest skal komme organisationen til gode. Det er derfor centralt, at kompetenceudviklingsaktiviteter, herunder diplomuddannelse i ledelse, foregår tæt på kerneopgaven og med en tydelig forankring i ledelsesstrengen. Derfor tilbyder Odense Kommune alle nye og erfarne ledere muligheden for at tage en diplom i ledelse. En uddannelse, der skaber et fælles fundament og en fælles retning for Odense Kommunes ledere, og som medvirker til høj ledelseskvalitet, der er kendetegnet ved:

 • Et højt ledelsesfagligt niveau
 • Et fælles ledelsesfagligt sprog
 • En sikker ledelsesplatform
 • En tydelig og konsistent ledelse på tværs af organisationen
 • En ledelsesmæssig fortrolighed med discipliner som effektledelse, planlægning, økonomi, effektiv ressourceudnyttelse mv. samt udøvelse af ledelsesret og -pligt.

Derfor skal du læse en diplom i ledelse

Diplom i ledelse giver dig kompetencer til at løse dine opgaver som leder. Du styrker dine kompetencer inden for det personlige lederskab, ledelse af relationer og strategisk ledelse og får dermed de rette kompetencer til at styre, udvikle og lede dine kerneopgaver i Odense Kommune. På diplomuddannelsen i ledelse får du også:

 • Indblik i de større sammenhænge i Odense Kommune
 • Et udvidet netværk med andre ledere
 • Viden og indsigt til at skabe dig en faglige identitet som leder
 • Et refleksionsrum med andre ledere, der står i dilemmafyldte situationer, der ligner noget fra din hverdag
 • Uanset om du er ny eller erfaren leder i Odense Kommune, vil du med en diplom i ledelse i rygsækken få et læringsudbytte, der kan gøre hverdagen som leder nemmere at håndtere.

Læs mere om det diplom i ledelse for ansatte i Odense Kommune i folderen her.

Hør hvad Eva fik ud af at læse diplomuddannelsen i ledelse. 

Uddannelsens opbygning

Diplom i ledelse består af tre obligatoriske moduler på hver 10 ECTS-point, tre valgmoduler på 5 ECTS-point og et afgangsprojekt på 15 ECTS-point. Læs om ECTS-point her.

Nedenfor kan du læse mere om de obligatoriske og valgfrie moduler - og hvornår de udbydes. 

Obligatoriske moduler

Modul 1: Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)
Modul 2: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)
Modul 3: Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)
Afgangsprojekt (15 ECTS)

Alle obligatoriske moduler udbydes hvert år med opstart i august og januar.

Valgfrie moduler

Moduler i efteråret 2020
3. kvartal: Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer
4. kvartal: Ledelse og coaching

Hver modul er på 5 ECTS-point.

Modulernes opbygninger

Modul 1 og 2

Modulerne et bygget op omkring en række aktiviteter før, under og efter, der skal sikre forankring og effekt af læringen i din egen ledelsespraksis. Dette indebærer blandt andet, at du på modulerne arbejder med en læringsaftale, som afsæt for dialog med din egen leder før, under og efter forløbet samt med aktionslæring/prøvehandlinger og netværksgrupper.

Modulerne er tilrettelagt i forhold til den grundlæggende ledelsestænkning i Odense Kommune, effektledelse og de krav, som effektledelse stiller til lederadfærd og -kompetencer.

På modulet lærer du at arbejde systematisk med prøvehandlinger som metode. 

Modul 3

Modulet et bygget op omkring en række aktiviteter før, under og efter, der skal sikre forankring og effekt af læringen i din egen ledelsespraksis. Dette indebærer blandt andet, at du på modulet arbejder med en læringskontrakt, som afsæt for dialog med din egen leder før, under og efter forløbet, samt med aktionslæring/prøvehandlinger og netværksgrupper.

Modulet er tilrettelagt i forhold til den grundlæggende ledelsestænkning i Odense Kommune, effektledelse og de krav, som effektledelse stiller til lederadfærd og -kompetencer.

Som en del af forløbet skal alle deltagere arbejde med egen effektledelsespraksis i form af ledelsesudfordringer og indsatser, der har fokus på effekt. Der indgår en konsulent fra Odense Kommune i forløbet, som vil understøtte deltagerne i dette arbejde.   

På modulet lærer du at arbejde systematisk med prøvehandlinger og effektledelse som metode 

Valgmodulerne

Alle valgmoduler er bygget op omkring en række aktiviteter før, under og efter, der skal sikre forankring og effekt af læringen i din egen ledelsespraksis. Dette indebærer blandt andet, at du på modulerne arbejder med en læringskontrakt, som afsæt for dialog med din egen leder før, under og efter forløbet samt med aktionslæring/prøvehandlinger og netværksgrupper.

På modulerne lærer du at arbejde systematisk med prøvehandlinger som metode.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig ikke hele diplomuddannelsen på én gang. Du tilmelder dig derimod løbende modulerne i det tempo, der passer dig. 

For at tilmelde dig et modul skal du:

 1. Klikke ind på det modul, du vil tilmelde dig.
 2. Nederst på siden finder du Odense Kommune. Tryk først på '+' og herefter på 'tilmeld'-knappen. 
 3. Udfyld felterne. Under betaling skriver du kontakt- og betalingsoplysninger på din leder, afdeling eller den person, der skal betale for modulet.

Vigtigt for dig, der tilmelder dig et modul for første gang
Er du ny studerende, skal du ved første tilmelding til et modul vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.

Betaling

Hvis du er leder i Odense Kommune (med ”stjernemarkering” i E-telefonbogen), betaler Borgmesterforvaltningen for de obligatoriske moduler. Så når du tilmelder dig enten det personlige lederskab og forandring, ledelse af medarbejdere og faglig udvikling eller organisation, udvikling og samskabelse, skal du under betalingsoplysninger skrive følgende EAN-nummer 5798006610174.

Hvis du ikke er leder, eller hvis du er ansat i Beredskab Fyn eller Odense Letbane, skal du vælge ”arbejdsgiver betaler” og benytte din afdelings EAN-nummer.

Hvis du tilmelder dig valgmoduler, skal du altid vælge ”arbejdsgiver betaler” og benytte din afdelings EAN-nummer.

Hvis du melder dig fra et modul efter første studieperiode er gået i gang eller senere, faktureres hele udgiften til din afdeling.

Praktiske informationer

 • Undervisningen foregår på Phønix, Shchacksgade 39, 5000 Odense C.
 • Tidspunktet for undervisningen er normalt kl. 8.30-15.00.
 • Du får fuld forplejning i løbet af undervisningsdagene.

Forventningsafstemning

Uddannelsesforventninger til dig som leder i Odense kommune

I Odense Kommune forventer vi, at alle ledere tager de obligatoriske moduler på diplom i ledelse. I nogle forvaltninger er der ligeledes en forventning om, at du tager hele uddannelsen. Tal derfor med din egen leder om, hvilke forventninger der er til lige netop dig i din forvaltning.

Forventninger til dig som studerende

Odense Kommune lægger vægt på, at du får mest muligt ud af at deltage i uddannelsen. Din egen aktive indsats før, under og efter er i den forbindelse af største betydning. Undervejs i forløbet forventer vi:

 • At du er engageret deltagende
 • At du aktivt arbejder med at omsætte teori i din praksis
 • At du gennemfører prøvehandlinger, der relaterer sig til dine mål i læringskontrakten
 • At du indhenter eller anvender allerede eksisterende empiri fra din praksis
 • At du indgår aktivt i din netværksgruppe
 • At du går i dialog med din nærmeste leder før og efter modulet om din læringskontrakt.
   
Forventninger til din nærmeste leder under din uddannelse

Din leders opgave er at støtte din deltagelse i undervisningen og studieaktiviteterne på uddannelsen, så forløbet giver effekt for både dig, men i høj grad også for kommunen.

Din leders opgave er således både at støtte dig før, under og efter forløbet. For eksempel at din leder inden og efter hvert modul går i dialog med dig om din læringskontrakt, og at din leder undervejs i uddannelsen bidrager til at fastholde fokus undervejs - og støtte op om, at der er tid til, at du kan forberede dig.

Spørgsmål? 

Har du spørgsmål til forløbet? Ring eller skriv til: