Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

For eksterne undervisere

Dokumenter for dig, som er gæsteunderviser ved UC SYD.

Praktiske oplysninger til eksterne undervisere

Velkommen som ekstern underviser på UC SYD.

Undervisningsmateriale
Materiale til de studerende kan sendes, forud for undervisningen, til den medarbejder, som
du har indgået aftalen om undervisning med. Herefter gøres materialet tilgængeligt for de
studerende på itslearning.

Undervisningslokaler
Som hovedregel (minimum) er vores undervisningslokaler udstyret med projekter, lærred
og mulighed for PC-lyd. I nogle undervisningslokaler er der desuden mulighed for at anvende
bærbar mikrofon i undervisningen.

Computer og adgang til UC SYD's netværk
UC SYD har en forventning om, at du medbringer din egen PC til undervisningen. Din egen
PC kan sættes direkte til projektoren i undervisningslokalet. Har du brug for internet forbindelse,
skal du blot tilslutte dig netværket GUEST. Når du er tilsluttet netværket, vil du blive
præsenteret for reglerne for gæstenetværket første gang du åbner en browser. Når reglerne
er læst, kan der trykkes ”Accepter”, hvorefter man er på nettet.

Medbringer du en MAC computer, er der i de fleste lokaler mulighed for at tilslutte denne.
Mangler der en overgangsadapter, skal du henvende dig i UC SERVICE for at låne en til
projektoren.

Har du ikke mulighed for at medbringe din egen PC, er det muligt at reservere en PC ved
UC SERVICE, som du skal afhente, i god tid, på den pågældende undervisnings dag. Du
skal være opmærksom på, at reservere mindst 2 dage forud for undervisningen.

Opstår der problemer i forhold til anvendelse af udstyr, skal du kontakte UC Service enten
personligt eller pr. tlf. og sige, at du står i en undervisningssituation og har brug for
hjælp.

Du kan finde yderligere hjælp og vejledninger til IT ved UC SYD her.

Kontakt UC Service på 7266 2400

Sygdom
I tilfælde af sygdom, bedes du kontakte den medarbejder, som du har indgået aftalen om
undervisning med eller studielederen på den pågældende uddannelse.

Lønanvisningsblanketten
Lønanvisningsblanketten bedes udfyldt og kan enten sendes til den medarbejder på uddannelsen,
som aftalen er indgået med eller afleveres i studieadministrationen. UC SYD
opfordrer til, at lønanvisningsblanketten afleveres hurtigst muligt efter endt undervisning.

Dokumenter

Lønafregningsblanket

Notat vedr. kørselsgodtgørelse

Spørgsmål?

Såfremt du har spørgsmål forud for undervisningen, bedes du kontakte den medarbejder ved UC SYD, som du har lavet undervisningsaftalen med.