Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Forskningsseminar

Empirisk dannelsesforskning

Empirisk dannelsesforskning IV

Allerede nu kan du sikre dig din billet til næste års seminar om empirisk dannelsesforskning

Udbyder: Konference

Hvornår: 19. marts 2020, kl. 09:00 - 20. marts 2020, kl. 12:30

Tilmeldingsfrist: 19. marts 2020

Lokation: Vingsted Hotel & Konferencecenter

Konferencen aflyses pga. coronavirus

Vi må desværre meddele, at konferencen aflyses pga. risikovurdering i forhold til spredning af coronavirus. 
Det er med stor beklagelse. Vi håber at se jer ved næste års konference, som bliver afholdt den 15.–16. april 2021 i Vingstedcentret.

Kom med, når UC SYD igen sætter spot på grundlæggende pædagogiske dilemmaer!

Forsvinder opdragelsen ud af pædagogikken? Har vi stadig brug for almendidaktisk forskning? Kan man lære gennem negationer? Og er teknologiforståelse dannelse i det digitale samfund? Spørgsmål der ikke findes entydige svar på, men som alligevel kræver svar!

Der findes ikke klare målsætninger, simple forestillinger eller entydige tolkninger, når vi taler om pædagogik, dannelse eller pædagogisk forskning. Tværtimod.

Med Empirisk dannelsesforskning IV sætter UC SYD igen spot på grundlæggende  pædagogiske dilemmaer indenfor den almenpædagogiske problem- og fænomenverden.

Empirisk dannelsesforskning er dog ikke bare teoretisk refleksion, men bedrives også helt konkret, hvor den didaktiske praksis undersøges og belyses. Derfor sætter vi spot på to helt konkrete empiriske forskningsprojekter for at diskutere muligheder og grænser for den empiriske dannelsesforskning.

Empirisk dannelsesforskning IV forsøger at sætte et almenpædagogisk perspektiv på uddannelsesforskningen for på den måde at bygge bro mellem teori, empiri og praksis.

Mød nationale og internationale topforskere:

 • Prorektor, dr.pæd. Alexander von Oettingen, UC SYD
 • Prof., Dr. Dietrich Benner, Humboldt Universität zu Berlin
 • Prof., ph.d. Ole Sejer Iversen, Århus Universitet
 • Prof., Dr. Stefan Hopmann, Universität Wien
 • Rektor, ph.d. Lene Tanggaard, Designskolen Kolding
 • Prof., Dr. Horst Biedermann, Pädagogische Hochschule St. Gallen
 • Lektor, ph.d. Leo Komischke-Konnerup, UC SYD
 • Docent, Ph.d. Stefan Ting Graf, UCL
 • Prof., Dr. Armin Nassehi, Ludwig-Maximilians-Universität München
 • m.fl.

Program

Program 19. marts 2020

9:00-9:30 Ankomst, indkvartering og kaffe

9:30-9:45 Velkomst

9:45-15.30: Keynotes I

9:45-10:45 Når opdragelsen forsvinder, får det fatale konsekvenser for den pædagogiske praksis og teori.
Oplæg ved Prof., Dr. Dietrich Benner, Humboldt, Universität zu Berlin.

Et af datidens store problemer er, at opdragelsesbegrebet forsvinder mere og mere indenfor den pædagogiske praksis, indenfor den pædagogiske teoriudvikling og indenfor uddannelsesforskningen.

Det har fatale konsekvenser som f.eks. at vi ikke taler om opdragelse og undervisning mere, men kun om læring. At lærere og pædagoger ikke ses som pædagogiske aktører, men som psykologiske vejledere, og at man indenfor uddannelsen er mere interesseret i studerendes trivsel end i deres studie.

Foredraget er fælles samtale med Prorektor Alexander von Oettingen.

11.00-12:00: Hvad er, og med hvilket formål studerer, man almen didaktik?
Oplæg ved Prof., Dr. Stefan Hopmann, Universität Wien.

Historisk set har almen didaktik udviklet sig på lærerseminarierne som professionsskabende semantik, ikke mindst som et redskab for lærerne til at kunne forsvare det, de gør i deres undervisning. Især mod de forventninger og krav, der kommer udefra, og som derfor ikke tager hensyn til den konkrete undervisningssituation.

Samtidig etableres en anden (Herbartiansk) forståelse af almen didaktik, som ville bruge almen didaktik til at vejlede undervisningen, men nu på grundlag af psykologibaserede didaktiske modeller eller undervisningsforskning. Med opblomstringen af empirisk uddannelsesforskning, ikke mindst i dens PISA lignende formater, har sidst nævnte fået mere og mere betydning i dagens skole, f.eks. i ideen om "evidens baseret" undervisning og alle mulige "scripted teaching" modeller.

Oplægget vil diskutere disse to almen didaktiske positioner og spørge, hvilken plads de bør have i fremtidens skoleudvikling.

12:15-13:15: Frokost

13:15-14:15: En designtilgang til teknologiforståelse i grundskolen.
Oplæg ved Prof., Ph.d. Ole Sejer Iversen, Århus Universitet.

Hvordan kan vi klæde børn og unge på til at leve meningsfulde og gode liv i en digitaliseret verden?

I oplægget vil Professor Ole Sejer Iversen stille skarpt på de udfordringer, som digitale teknologier skaber for åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Han vil demonstrere, hvordan viden fra den participatoriske design tradition kan skabe et rum for kritisk og refleksiv forståelse for digitale teknologi og dermed til digitaliseringen i samfundet.

Oplægget peger på, at teknologiforståelse bør være en obligatorisk faglighed i en dansk grundskole, hvis vores centrale værdier så som åndsfrihed, ligeværd og demokrati skal beskyttes og måske ligefrem styrkes i de kommende årtier.

14:30-15:30: Theorie der digitalen Gesellschaft.
Oplæg ved Prof., Dr. Armin Nassehi, Ludwig-Maximilians-Universität München.

Hvis digitaliseringen er svaret, hvad er så problemet? Vi tror, at digitaliseringen har revolutioneret vores praksis i stort set alle områder – på arbejdsplads, i familielivet, i sociale relationer, i politikken, og ikke mindst i skole og uddannelse.

Men er der egentlig tale om en revolution? Eller er digitaliseringen blot et svar på et grundproblem i det moderne samfund: Hvordan forholder vi os til skjulte mønstre og strukturer?

15:30-16:00: Kaffe

16:00–17.00: Designpædagogik?
Oplæg ved Rektor, Ph.d. Lene Tanggaard, Designskolen Kolding.

I dansk design løber der en rød tråd, der handler om en bestræbelse på at demokratisere, skabe lighed og søge det enkle i en respekt for materialer, steder og mennesker. I nyere dansk pædagogik findes en tilsvarende bevægelse, hvor elevens interesser og lyst til at lære søges tilgodeset.

Både dansk design og dansk pædagogik udvikler denne æstetiske sans for situationens materialer og for deltagernes oplevelser. Der synes at være en særlig stedslighed. Kan man ligefrem hævde, at der kan væves en forbindelseslinje mellem dansk design og dansk
pædagogik?

Det spørgsmål stiller Rektor Lene Tanggaard i sit oplæg ved at formulere skitserne til en designpædagogik, hvis adels-mærke er den æstetiske sans for materialer, steder og mennesker.

17.15-18.15: Præsentation af to eksempler på forskningsprojekter, inden for empirisk dannelsesforskning.

17:15–17:45: Dannelse i skolens didaktiske praksis.
v/ ph.d. Stud. Niels Bjerre Tange, VIA og Aalborg Universitet og docent, ph.d. Thomas Iskov, VIA.

17:45-18:15: Social Retfærdighed - værdier og præferencer blandt unge.
v/ Associate Professor, dr. phil. Christian Christrup Kjeldsen, DPU, AU.

19:30: Festmiddag og socialt samvær

Program 20. marts 2020

7:00-8:30: Morgenmad

8:30-12:00: Keynote II

8:30-9:30: Fejl som grundlag for at (ikke-) lære. Fejlkultur i skolen og undervisningen.
Oplæg ved Prof., Dr. Horst Biedermann, Pädagogische
Hochschule St. Gallen.

I skolen lærer vi på en bestemt måde, og det er gennem neagtioner og gennem fejl. At lære og ikke at lære afhænger af de muligheder for fejl og fejlkultur, der hersker i undervisningens praksis.

Men hvordan ser en sådan fejlkultur ud, og hvilke empiriske og teoretiske perspektiver viser sig, når man ser på skole og undervisning ud fra fejlen?

9:45-10:45: Hvad med en taksonomi for dannende undervisning?
Oplæg ved docent, ph.d. Stefan Ting Graf, UCL.

I den dannelsesteoretiske didaktik er man mest optaget af planlægning af undervisning. Omvendt baseres undervisningens evaluering ofte på angelsaksiske taksonomier.

Dannelse i undervisning synes at komme i klemme mellem disse to paradigmer.Har dannende undervisning ikke brug for tegn på dannelse? Docent Stefan Ting Graf stiller en skitse til en taksonomi for almendannende undervisning, som grundlag for både lærerpraksis og empirisk forskning, til diskussion.

11:00-12:00: Gentagelsens Pædagogik - et almenpædagogisk bidrag til empirisk dannelsesforskning.
Oplæg ved lektor, ph.d. Leo Komischke-Konnerup, UC SYD.

Med udgangspunkt i observationer og pædagogisk teori fra en almenpædagogisk undersøgelse af lokal pædagogisk praksis vil oplægget pege på gentagelsen som central lærings- og dannelsesfigur i pædagogisk praksis og pædagogisk meningsfuld skole- og uddannelsesforskning.

12:00-12:15: Afslutning

12:30: Frokost og afrejse

Hent programmet for konferencen her.

Praktiske informationer

Sted

Vingstedcentret
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten

Pris

Konferencen med overnatning
3200 kr. inkl. moms

Konference uden overnatning
2500 kr. inkl. moms

Rejsebeskrivelse

Fra Billund lufthavn til Vingsted Centret er der ca. 21 km.
Fra Kolding banegård er der ca. 25 km
Fra Vejle station er der ca. 12 km.

Hvis du kommer i bil, er der gode parkeringsforhold ved Vingsted Centret. Ruteplan kan findes på www.krak.dk