Gå til hovedindhold

Professionsbachelor

Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Gør digital marketing og sprog til din karriere

Uddan dig i et internationalt miljø. Engelsk eller tysk linje.
01

Læs erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Åbent hus i februar

Mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.

Tænder du på sociale medier? Er du vild med sprog? Og kunne du tænke dig at kommunikere og markedsføre hver dag, når du står op? Så skal du læse erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation. 

Apps og algoritmer sætter dagsordenen i de store virksomheder i dag: Google Analytics tracker forbrugerens adfærd, og Facebook-annoncen trækker trafik til websitet. Skal det være dig, der hjælper virksomhederne med at tage det næste skridt? At koble deres brand og markedsføring med de seneste digitale tendenser?

Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation giver dig sproglige færdigheder og viden om it, kommunikation og markedsføring. Det giver dig grundlaget for at arbejde i virksomheder med et internationalt fokus.

Hvis det lyder helt rigtigt, er resten egentlig ret enkelt: Du skal bare klikke her og søge optagelse.

Fakta om erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Haderslev
 • Varighed : 3,5 år
 • Pladser pr. år : Ca. 40
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen samt specifikke adgangskrav

Jeg har altid gerne villet noget med marketing, som samtidig var kreativt. Så det var det, der tiltrak mig.

Søs, studerende på Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Søs, studerende på Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Internationalt miljø

På Campus Haderslev møder du studerende fra mange forskellige lande. Så uanset om du vælger tysk eller engelsk som sprog, kommer du til at bruge det hver dag. En del af undervisningen foregår på det fremmedsprog, du har valgt.

Du kommer i praktik i 17 uger på femte semester, så du får dit fag helt ud i fingrene og prøver dig selv af ude i de virksomheder, du kan få job hos efter studierne.
 

02

Adgangskrav & optagelse på erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Adgangskrav på uddannelsen 

For at kunne søge ind, skal du opfylde adgangskravene på uddannelsen. 

Kvote 1: Adgangskrav på erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

For at søge optagelse på erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)


Og du skal have bestået enten: 

 • engelsk på A-niveau for at blive optaget på engelsk-linjen.
 • eller tysk begyndersprog på A-niveau eller tysk fortsættersprog på B-niveau for at blive optaget på tysk-linjen.
Kvote 2: Adgangskrav på erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

For at søge optagelse på erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX.

eller 

Godkendt udenlandsk eksamen.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

plus

 • Du skal have bestået engelsk på A-niveau for at blive optaget på engelsk-linjen.
 • Du skal have bestået tysk begyndersprog på A-niveau eller tysk fortsættersprog på B-niveau for at blive optaget på tysk-linjen.

Uddannelsen optager 65 procent i kvote 1 og 35 procent i kvote 2.  

Kvote 1 – optagelse via karaktergennemsnit 

Ansøgningsfrist for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1 den 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) – uanset om den er taget i Danmark eller i udlandet eller en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes, skal du søge gennem kvote 2. 

Adgangskvotient for kvote 1 på uddannelsen i 2017 var: 2,9  

Kvote 2

Ansøgningsfrist for kvote 2 er den 15. marts kl. 12.00

Ansøgningsfrist kvote 2 den 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Vi vurderer dig på disse kriterier i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. Det kan for eksempel være seks måneders arbejde, fire måneders udlandsophold og to måneders højskoleophold.  

Vi tager udgangspunkt i følgende udvælgelseskriterier:

 • motiveret ansøgning 
 • dine karakterer fra en gymnasial eksamen
 • ophold i udlandet
 • erhvervserfaring
 • højskoleophold
Krav til dokumentation i kvote 2

Når du søger gennem kvote 2 senest den 15. marts, skal du vedhæfte dokumentation for adgangsgrundlaget. Det vil sige dit eksamensbevis og evt. beviser for bestået enkeltfag, suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser samt dokumentation for udvælgelseskriterierne for kvote 2 senest den 15. april kl. 12.00. 

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen, suppleringskurser eller en aktivitet efter denne frist, skal du anføre det på ansøgningen og vedhæfte det på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om krav til dokumentation her.

Sådan søger du 

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her. 

På optagelse.dk hedder uddannelsen erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.
 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads i UC SYD, modtager du et link, hvori du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen indenfor fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 28. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse

Betinget optagelse betyder, at du optages på studiet under betingelse af, at du inden studiestart opfylder adgangskravene. Du har altså mulighed for at søge ind på en uddannelse, selvom du endnu ikke opfylder adgangskravene per 5. juli, hvor fristen for at vedhæfte dokumentation er. Det kan for eksempel være, fordi du læser hf-enkeltfag eller afslutter en adgangsgivende eksamen efter den 5. juli.

Når du søger optagelse, skal du oplyse det i din ansøgning på optagelse.dk ved at angive, hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang. Du skal søge i kvote 2, hvis du først opfylder adgangskravet efter den 5. juli.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær fysioterapeut, jordemoder og bioanalytiker.

Fra og med 2019 kan du ikke længere søge betinget optagelse på laborant.

Kan jeg få dispensation for dobbeltuddannelse?

Hvis du har gennemført en dansk videregående uddannelse f.eks. bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller kandidatuddannelse kan du kun blive optaget på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis du kan få dispensation.
 

Læs mere om hvornår og hvordan du kan få dispensation for dobbeltuddannelse her.

Uddannelsen har studiestart til september.

03

Uddannelsens opbygning

Det tager 3,5 år at læse erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation. Der er to hovedområder på uddannelsen: Sprog og kommunikation/markedsføring. 

De sproglige fag er f.eks. grammatik, udtale og tekstproduktion. Vi bruger også fremmedsproget i andre fag som visuel kommunikation og marketing.

Kommunikations- og markedsføringsfagene er fx digital markedsføring, visuel kommunikation og webdesign.

Der er syv semestre på uddannelsen.
 

04

Studieliv på erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Uddannelsen er en del af UC SYD, Campus Haderslev, som har over 1.300 studerende fordelt på seks uddannelser. To af dem ligner vores lidt, for de handler om hhv. lyddesign og grafisk kommunikation. På Campus er der gymnastiksal, en håndboldhal, fitnesscenter og svømmehal. Her er med andre ord masser af liv og mange aktiviteter, hvor studerende mødes på tværs af årgange, fagmiljøer og interesser.

Foto af studerende

Kom og mød os

Besøg os til Åbent hus

Kom og mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD og følg en helt almindelig undervisningsdag.
05

Økonomi på uddannelsen

Som studerende på erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation må du påregne udgifter til software og bøger. Der kan også være udgifter forbundet med studieture og ekskursioner.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om SPS her.

 

06

Job & karriere

Når du har taget din professionsbachelor, er du klar til et job, hvor du bruger dit kendskab til kommunikation, sprog og marketing til at gøre virksomheder stærkere.

Du har værktøjerne til at styrke deres brand, deres markedsføring og deres indtjening. Og dine erhvervssproglige evner gør dig til en oplagt kandidat for virksomheder med et internationalt fokus.

Senere kan du evt. vælge at læse videre. Nogle af vores studerende har f.eks. videreuddannet sig til cand.it. i webkommunikation, cand.it. i oplevelsesdesign eller cand.mag i virksomhedskommunikation.