Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Digital diplom i ledelse

Tag en fleksibel lederuddannelse, der passer ind i dit liv.

Tag en diplom i ledelse online

Den digitale diplomlederuddannelse på UC SYD er en fleksibel og 100 procent online uddannelse, du kan sammensætte, så den passer ind i din hverdag. Selve uddannelsens indhold er helt det samme som på diplomuddannelsen i ledelse.

Det får du:

 • Styrket dine kompetencer inden for det personlige og faglige lederskab med en praksisnær uddannelse.
 • Indsigt i den nyeste viden og tendenser om ledelse.
 • En solid værktøjskasse, du kan bruge i din hverdag som leder.
 • Fleksibilitet, så du kan studere, når og hvor det passer dig.

Via online studieaktivitet giver den digitale uddannelse dig fleksibiliteten til selv at tilrettelægge og gennemføre din uddannelse afhængig af, hvor meget tid du har til rådighed, hvor hurtigt du vil være færdig, og hvor i verden du befinder dig – selvfølgelig under løbende kyndig faglig vejledning af undervisere på uddannelsen.

Hør en studerende fortælle om uddannelsen her:

Jeg ønskede en lederuddannelse, hvor jeg ikke skal rive arbejdstid ud af kalenderen. Jeg valgte den digitale diplom i ledelse netop på grund af fleksibiliteten.

Steen Brodersen

IT- og digitaliseringschef i Kerteminde Kommune

Lær sammen med andre

På Digital diplom i ledelse er du aldrig alene med din læring. Du er nemlig i løbende kontakt med din underviser og studiegruppe, som du styrker din faglige forståelse sammen med.

Derudover mødes du også med medstuderende i læringsgruppemøder, der foregår online. Helt konkret sker det i et virtuelt rum i Adobe Connect, hvor I studerende styrer mødets indhold med inspiration fra underviserne. 

Til læringsgruppemøderne forgår der studieaktivitet af forskellig art med relevans for gruppen. Herunder eksempelvis sparring, feedback og refleksion. Og gruppen aftaler selv ved modulstart, hvornår de vil mødes.

Hvad kan Digital diplom i ledelse bruges til?

Du kan bruge Digital diplom i ledelse til at opnå nye forståelser af din egen ledelsestilgang. Uddannelsen har fokus på at skabe sammenhæng mellem ledelsespraksis, ledelsesteori og metode.

Målet er, at du:

 • opnår nye forståelser af din egen ledelsespraksis.
 • opnår nye forståelser af din måde at agere på i din organisation.
 • forholder dig kritisk, eksperimenterende og konstruktivt til din måde at lede på, til ledelsesteorier og metoder.

Grundtanken bag uddannelsen er, at teori og praksisforståelse af lederrollen, ledelsesidentitet og ledelseskompetencer er en væsentlig del af udviklingen af virksomheder og organisationer. Derfor tager den digitale diplomlederuddannelse på UC SYD udgangspunkt i din ledelsesmæssige udvikling, herunder afprøvning af ny praksis og refleksion over praksis i din organisation.

Jeg arbejder i dag som lærer og en lederuddannelse er mit eget ønske og noget, jeg tager i privat regi. Den digitale diplom i ledelse var den eneste mulighed for mig, da den kan passes ind i min hverdag ved siden af mit arbejde.

Kenneth Bitsch Kirkeby

Lærer

Sådan er Digital diplom i ledelse bygget op

Uddannelsen er normeret til ét år og svarer til 60 ECTS-point, og dette rummer alle uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen, bl.a. skemalagt digital undervisning, selvstudie, projektarbejde, opgaver, øvelser, cases mm. Uddannelsen foregår på dansk, og den skal være afsluttet senest 6 år efter, du er begyndt.

Opbygningen på Digital diplom i ledelse består af tre obligatoriske moduler på hver 10 ECTS-point, tre valgfrie moduler på i alt 15 ECTS-point og et obligatorisk afgangsprojekt på 15 ECTS-point. De obligatoriske moduler har hver en varighed af 20 uger, mens et valgfrit modul tager 10 uger. Nedenfor kan du finde information om de forskellige moduler.

Obligatoriske moduler:
Her er de obligatoriske moduler, der hører til digital diplom i ledelse. Alle moduler udbydes i forårssemesteret 2020. Du kan læse mere om det enkelte modul ved at klikke på det.

Valgmoduler efterår 2020:

Selvorganisering i samarbejde med vejleder

Ved opstart af hvert modul vil der via den digitale platform, Itslearning, fremgå en undervisningsplan, som er rammesættende for dit digitale undervisningsforløb. Inden for de lov- og studiemæssige rammer kan du som studerende i samarbejde med din underviser/vejleder være med til at definere, hvordan du vil arbejde med de enkelte ledelsesmoduler.

Du har derfor også et stort ansvar for selv at planlægge og tilrettelægge din uddannelse og bl.a. forholde dig til, hvordan du vil arbejde med hvert modul, hvordan du vil koble din egen ledelsespraksis på, hvilket materiale og hvilken litteratur du vil bruge, og hvordan den afsluttende opgave skal udvikles. Uddannelsen giver dig derfor en stor fleksibilitet, men kræver også selvdisciplin.

Undervisningsformer

Du vil som studerende bl.a. arbejde med undervisningsvideoer, hvor underviseren gennemgår fagligt stof eller introducerer til en øvelse, PowerPoints med speak, hvor fagligt stof gennemgås, eller der lægges op til diskussion, samt Adobe-møder, hvor du udveksler erfaringer med de andre eller diskuterer et tema. Du vil i forløbet blive stillet forskellige former for opgaver, f.eks. produktion af video, som uploades og kommenteres af andre, produktion af case, som analyseres af andre, og blogindlæg med feedback.

Book en optagelsessamtale

Inden du kan optages på Digital diplom i ledelse, skal du have en samtale med en studievejleder. Samtalen foregår online via Skype. Du kan booke en optagelsessamtale ved at kontakte vores studievejleder Anne Marie Rønholt på 7266 5234 eller amro@ucsyd.dk

 Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg tage modulerne i en bestemt rækkefølge?

Nej, du skal ikke tage modulerne i en bestemt rækkefølge. Du bestemmer selv, hvornår du tager hvert modul. Dog med undtagelse af afgangsprojektet, som du først kan tage til sidst. Du skal være opmærksom, at vi ikke udbyder alle moduler hvert semester. Under hvert modul står der, om det udbydes det næstkommende semester.

Er hele uddannelsen virkelig online?

Ja, Digital diplom i ledelse foregår online og kan tages hjemmefra. Når du starter på et modul - både et obligatorisk eller valgfrit - vil du blive inviteret til et fysisk opstartsmøde, hvor du får mulighed for at møde din underviser og andre studerende fra uddannelsen. Det er dog valgfrit, om du vil møde op til dette. Du kan også følge med i mødet hjemme fra sofaen, da vi livestreamer det.

Undervejs i uddannelsen har du mulighed for at skifte mellem digitale og almindelige moduler, som det passer dig bedst. 

Får jeg vejledning på den digitale diplom i ledelse?

Du vil modtage vejledning af vores dygtige undervisere. Både når du læser et obligatorisk modul og et valgmodul. Med et obligatorisk modul får du 2,5 timers vejledning, mens et valgfrit modul giver 1,5 timer. På afgangsprojektet får du 8 timers vejledning.

Hvor meget tid skal jeg bruge på at studere?

Et modul på 10 ECTS-point svarer til studieaktiviteter på i alt 280 timer.

Et modul på 5 ECTS-point har studieaktiviteter på i alt 140 timer.

Studieaktiviteter dækker over litteraturlæsning, vejledning, opgaveskrivning, onlinemøder og så videre. Og så er de fordelt mellem individuelle, læringsgruppe- og holdaktiviteter, dog med hovedvægt på individuelle aktiviteter.

Valgmoduler

Herunder finder du vores udvalg af valgmoduler, du kan tage i på Den digitale diplom i ledelse i 2020.

Forandringsledelse

ECTS: 5

Læs mere

Kommunikation og organisation

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse af social kapital

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse og coaching

ECTS: 5

Læs mere

Projektledelse (Diplom i ledelse)

ECTS: 5

Læs mere

Strategisk ledelse

ECTS: 5

Læs mere

Teamledelse

ECTS: 5

Læs mere

Økonomisk ledelse

ECTS: 5

Læs mere