Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Digital diplom i ledelse

UC SYD Videreuddannelse

Tag en diplom i ledelse 100 procent online

Den digitale diplomlederuddannelse på UC SYD er 100 procent online, men du gennemgår det samme indhold som på diplomuddannelsen i ledelse.

Via online e-tivities giver den digitale uddannelse dig fleksibiliteten til selv at tilrettelægge og gennemføre din uddannelse afhængig af, hvor meget tid du har til rådighed, hvor hurtigt du vil være færdig og hvor i verden du befinder dig – selvfølgelig under løbende kyndig faglig vejledning af undervisere på uddannelsen.

Undervisningen foregår udelukkende via e-læring. Det vil sige, at du ikke mødes ansigt-til-ansigt med dine undervisere eller medstuderende, men i stedet benytter du dig af en online læringsplatform og samtaler via Skype.

Opnå nye forståelser af din egen ledelsespraksis

Online diplomuddannelse i ledelse har fokus på at skabe sammenhæng mellem ledelsespraksis, ledelsesteori og metode.

Målet er, at du:

 • opnår nye forståelser af din egen ledelsespraksis.
 • opnår nye forståelser af din måde at agere på i din organisation.
 • forholder dig kritisk, eksperimenterende og konstruktivt til din måde at lede på, til ledelsesteorier og metoder.

Grundtanken bag uddannelsen er, at teori og praksisforståelse af lederrollen, ledelsesidentitet og ledelseskompetencer er en væsentlig del af udviklingen af virksomheder og organisationer. Derfor har den digitale diplomlederuddannelse på UC SYD fokus på den enkelte studerendes ledelsesmæssige udvikling, herunder afprøvning af ny praksis og refleksion over praksis i egen organisation.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er normeret til ét år og svarer til 60 ECTS-point, og dette rummer alle uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen, bl.a. skemalagt digital undervisning, selvstudie, projektarbejde, opgaver, øvelser, cases mm. Uddannelsen foregår på dansk, og den skal være afsluttet senest 6 år efter, du er begyndt.

Den digitale diplomuddannelse i ledelse består af tre obligatoriske moduler, tre valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt.

 • Obligatorisk modul: Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)
 • Obligatorisk modul: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)
 • Obligatorisk modul: Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)
 • Valgmodul (5 ECTS)
 • Valgmodul (5 ECTS)
 • Valgmodul (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)
Selvorganisering i samarbejde med vejleder

Ved opstart af hvert modul vil der via den digitale platform, Itslearning, fremgå en undervisningsplan, som er rammesættende for dit digitale undervisningsforløb. Inden for de lov- og studiemæssige rammer kan du som studerende i samarbejde med din underviser/vejleder være med til at definere, hvordan du vil arbejde med de enkelte ledelsesmoduler.

Du har derfor også et stort ansvar for selv at planlægge og tilrettelægge din uddannelse og bl.a. forholde dig til, hvordan du vil arbejde med hvert modul, hvordan du vil koble din egen ledelsespraksis på, hvilket materiale og hvilken litteratur du vil bruge, og hvordan den afsluttende opgave skal udvikles. Uddannelsen giver dig derfor en stor fleksibilitet, men kræver også selvdisciplin.

Undervisningsformer

Du vil som studerende bl.a. arbejde med undervisningsvideoer, hvor underviseren gennemgår fagligt stof eller introducerer til en øvelse, PowerPoints med speak, hvor fagligt stof gennemgås, eller der lægges op til diskussion, samt Skype-møder/Adobe-møder, hvor du udveksler erfaringer med de andre eller diskuterer et tema. Du vil i forløbet blive stillet forskellige former for opgaver, f.eks. produktion af video, som uploades og kommenteres af andre, produktion af case, som analyseres af andre, og blogindlæg med feedback.

Du dokumenterer din læring via din elektroniske portfolio, og efterfølgende modtager du en-til-en feedback fra dine undervisere i din portfolio samt via Skype-for-business samtaler.

Optagelse

Inden du optages på den digitale diplomuddannelse, skal du have en samtale med en studievejleder. Samtalen foregår online via Skype. Kontakt vores studievejleder Anne Marie Rønholt på 7266 5234 eller amro@ucsyd.dk

Obligatoriske moduler

Herunder kan du se, hvilke moduler vi tilbyder lige nu:

Det personlige lederskab og forandring

Modulet svarer til 10 ECTS-point.

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Modulet svarer til 10 ECTS-point.

Valgfrie moduler

Ledelse og coaching

ECTS: 5

Læs mere