Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Valgmodul Diplom i Ledelse

Valgmoduler under Diplomuddannelse i ledelse

Nogle valgmoduler hører til forskellige fagområder inden for uddannelsen. Herunder finder du de valgfrie moduler, der ikke hører til en speciel retning.

Moduler

Strategisk ledelse

ECTS: 5

Læs mere

Forandringsledelse

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse og coaching

ECTS: 5

Læs mere

Økonomisk ledelse

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse af social kapital

ECTS: 5

Læs mere

Faglig ledelse

ECTS: 5

Læs mere

Human Ressource management og ledelse

ECTS: 5

Læs mere

Inklusionsledelse

ECTS: 5

Læs mere

Institutionsledelse

ECTS: 5

Læs mere

Kommunikation og organisation

ECTS: 5

Læs mere

Kvalitetsudvikling og evaluering

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse af digital transformation

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse af implementering

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse af marketing og ekstern kommunikation

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse af samskabelsesprocesser

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse i frivillige organisationer

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse i relationel kompleksitet

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse og de retslige rammer

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse og filosofi

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse og globalisering

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse og jura

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse og kompetenceudvikling

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse og styring i politisk styrede organisationer

ECTS: 5

Læs mere

Ledelse og vurdering af velfærdsteknologiske løsninger

ECTS: 5

Læs mere

Netværksledelse

ECTS: 5

Læs mere

Oplevelsesledelse

ECTS: 5

Læs mere

Projektledelse

ECTS: 5

Læs mere

Pædagogisk ledelse

ECTS: 5

Læs mere

Teamledelse

ECTS: 5

Læs mere

Viden- og innovationsledelse

ECTS: 5

Læs mere