Mangfoldighed - mandlige pædagoger

MANGFOLDIGHED OG FLERE MÆND I DAGTILBUD
Ulla Gerner Wohlgemuth & Marianne Kemény Hviid

Det daværende Ministeriet for Ligestilling og Kirke – nu Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling – udbød i efteråret 2013 en pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i dagtilbud. Puljen blev udviklet i samarbejdet med Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL).

Ministeriet begrundede relevansen af puljen ved at pege på disse fire forhold.

Indsatsen er vigtig:

For arbejdspladsens skyld. En mangfoldig personalesammensætning bidrager til et godt arbejdsmiljø, dynamik og udvikling.
For børnenes skyld. Mangfoldighed og flere mandlige pædagoger i vores dagtilbud giver børnene en bredere palet af voksne, udfoldelsesmuligheder og identifikationsmuligheder.
For mændenes egen skyld. Det kan bidrage til et mere nuanceret billede af hvem mænd er, og hvad de kan, og dermed udvide paletten af jobmuligheder.
For samfundets skyld. Et kønsopdelt arbejdsmarked er et ufleksibelt arbejdsmarked, der fastholder lønforskelle mellem mænd og kvinder, og medvirker til flaskehalse, der gør vores samfund sårbart i krisetider – og i tider med vækst.

(Ministeriet for Ligestilling og Kirke, oktober 2013).

Fem kommuner – Fredensborg, Hjørring, Hørsholm, Skanderborg og Aalborg – modtog bevilling fra puljen til deres projektforslag. Projekterne blev forankret i de kommunale forvaltninger og støttet lokalpolitisk, men gennemført af ledere og pædagoger i dagtilbuddene.

Ulla Gerner Wohlgemuth og Marianne Kemény Hviid har været knyttet til projekterne som konsulenter. Opgaven bestod i at være sparringspartnere for projekterne og bistå med videndeling og formidling af projekternes læring og erfaringer. Alle projekter modtog to til tre konsulentbesøg, og der har været gennemført et fælles midtvejsseminar for alle projekterne.

Erfaringer og anbefalinger fra projekterne foreligger nu i en lille publikation. Det er ministeriets og vores håb, at andre daginstitutioner vil lade sig inspirere til lignende projekter.

Vil du vide mere, er det muligt at kontakte ministeriet, BUPL og projekterne enkeltvis; alle vil gerne fortælle om deres erfaringer, læring og oplevelser.

Det er desuden muligt at drøfte teoretiske problemstillinger og overvejelser i relation til mangfoldighed og ligestilling i daginstitutioner og andre pædagogiske arbejdspladser med Ulla Gerner Wohlgemuth og Marianne Kemény Hviid.

Siden er redigeret 02.03.2017 
Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies