Tiltrædelsesforelæsninger ved fem nye docenter 25. oktober

14.09.17

Af  Lisbeth Garder

UC SYD Forskning har udnævnt fem docenter og inviterer i den anledning til overværelse af tiltrædelsesforelæsninger den 25. oktober 2017 kl. 12:00 – 16:00 på Campus Esbjerg

Program

Kl. 12:00 Velkomst
v/ Forskningschef Keld Thorgård byder velkommen til forelæsningsrækken og introducerer docenterne.

Kl. 12:10  Hvordan er dybt samarbejde om undervisning muligt?
v/ Docent, ph.d., Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen
Leder af forskningsprogrammet Dagtilbud og Skole

Kl. 12:50 Inklusion i Dagtilbud og skole - 'reframing' af en velfærdsprofessionsopgave.
v/ Docent, ph.d., Christian Quvang
Koordinator af forskningsporet inklusion og eksklusion under forskningsprogrammet Dagtilbud og Skole

Kl. 13:30 De uformelle møder gør forskellen i samarbejdet på tværs
v/ Docent, ph.d., Bo Morthorst Rasmussen
Leder af forskningsprogrammet Socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Kl. 14.10 Pause

Kl. 14:35 Forskning i Sundheds- og socialfaglig praksis – hvor bevæger vi os hen?
v/ Docent, ph.d., Lene Berit Skov Bjerregaard
Leder af forskningsprogrammet Sundheds- og socialfaglig praksis

Kl. 15:15 Sundhedsfremme og læring
v/ Docent, ph.d., Jesper von Seelen
Leder af forskningsprogrammet Sundhedsfremme og læring

Kl. 15:55 Afslutning ved forskningschef Keld Thorgård.

Vær opmærksom på, at de angivne tidspunkter kan forskydes

 

Praktisk information
Forelæsningerne finder sted onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12:00 – 16:00 i Rundetårn på Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.

Tilmelding er ikke nødvendig. Vi byder på en forfriskning i pausen.

Se invitationen i pdf

 

Om de fem forelæsninger

Docent, ph.d., Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen

Hvordan er dybt samarbejde om undervisning muligt?

Forelæsningen tager udgangspunkt i skolers kontinuerlige behov for at organisere det pædagogisk professionelle samarbejde, så det bedst muligt kommer til gavn for ele-vernes læring og trivsel. Det er der forskellige løsninger på. Hvad siger forskningen om det, og hvordan kan denne viden omsættes til praksis? Hvordan er det overhovedet muligt at samarbejde om undervisningen? Forskellige aktuelle samarbejdsmodeller for det pædagogiske arbejde vil diskuteres ud fra det perspektiv, at samarbejde både kan være overfladisk og dybt.


Docent, ph.d., Christian Quvang

Inklusion i Dagtilbud og skole - 'reframing' af en velfærdsprofessionsopgave

Efter mere end 10 års forskning i inklusion og eksklusion er der grund til at gøre status. Hvordan er det inklusion og eksklusion italesættes af aktørerne, og hvordan kan begre-berne give mening i forhold til sprog, viden, etik, politik og praksis?

 

Docent, ph.d., Bo Morthorst Rasmussen
De uformelle møder gør forskellen i samarbejdet på tværs

Med udgangspunkt i forskningsprojektet ’Pædagogens og lærerens faglighed og følge-skab styrkes – måske – af ledelsen’ fra 2017, samt artiklen ’De uformelle møder gør forskellen’ i Vejlederforum (2017) vil Bo Morthorst Rasmussen forsøge at diskutere resultaternes betydning for det socialfaglige og socialpædagogiske arbejde, herunder perspektiverne for fremtidige forskningsspor


Docent, ph.d., Lene Berit Skov Bjerregaard
Forskning i Sundheds- og socialfaglig praksis – hvor bevæger vi os hen?

Forelæsningen tager afsæt i det danske velfærdssamfund er under forandring - og i de udfordringer der knytter sig hertil denne forandring i et sundheds- og socialfagligt per-spektiv. Udfordringer kommer blandt andet til udtryk i opgaveglidning af sundhedsydel-ser fra hospital til behandling i eget hjem og følgende øgede kompetencekrav til social- og sundhedsprofessionelle i borgernære indsatser. Der gives et indblik i aktuelle ek-sempler på professionsforskning der adresserer dette område, ekspliciteret i forhold til mobilisering af brugernes ressourcer, handlekraft og egenomsorg og involvering af pårørende, samt Implementering af innovative teknologiske løsninger.


Docent, ph.d., Jesper von Seelen
Sundhedsfremme og læring

Forelæsningen præsenterer først og fremmest den faglige platform og det evidens-grundlag forskningsprogrammet ”Sundhedsfremme og læring” hviler på. Ud over en gennemgang af evidensen for sammenhængen mellem sundhedsfremme og læring præsenteres også visionerne for programmet fremadrettet. Endeligt vil Jesper von See-len give sit bud på hvordan forskningsprogrammet Sundhedsfremme og læring bedst muligt kommer til at bidrage til endnu bedre uddannelser på UC SYD.

Kommentarer

Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies