Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Inkluderende læringsmiljøer i skolen

Respekt, selvværd og større refleksion er resultatet af projekt KaMiBe. Her er karakterstyrker, mindfulness og bevægelse i fokus.

Publiceret:

8. klasseeleverne udviser større respekt for hinanden, har fået bedre selvværd og er blevet mere reflekterede i deres faglige arbejde som følge af et forskningsprojekt, hvor børnene har arbejdet med karakterstyrker, mindfulness og bevægelse. Derfor er Lagoniskolen i Vojens i samarbejde med UC SYD godt i gang med at brede konceptet ud til samtlige klasser, så alle skolens børn kan nyde godt af et forbedret inkluderende læringsmiljø.

Haderslev kommune har i de sidste to år deltaget i et forskningsprojekt, ledet af KOSMOS og Videncenter for Sundhedsfremme. En række daginstitutioner og skoler, herunder Lagoniskolen, har deltaget i projektet, og resultaterne har været så lovende, at Lagoniskolen udvider samarbejdet til at omfatte alle klassetrin over de næste tre år. Indsatsen er døbt KaMiBe (Karakterstyrker, Mindfulness og Bevægelse), hvilket er de tre hovedbegreber, som børn og voksne arbejder med.

Den første KaMiBe-certificerede skole i Danmark
KaMiBe støtter op om flere elementer fra folkeskolereformen, blandet andet inklusion og 45 minutters daglig bevægelse for alle elever. Endvidere understøtter tiltaget skolens sundhedsundervisning. Lagoniskolen er den første skole i landet, der implementerer projektet på alle årgange, og har i den forbindelse sat KaMiBe på skoleskemaet. Som led i den 3-årige implementeringsplan bliver forløbet fulgt af forskere fra UC SYD, der løbende indhenter data.

En gruppe børn arbejder med inklusion

Skoleleder Thomas Kjær Nielsen fra Lagoniskolen siger:

- Jeg er glad for, at forskerne synes, vi er så spændende at arbejde med, at de gerne vil gå fra forskning til implementering sammen med os. Vi skal være den første skole i landet, der arbejder struktureret med KaMiBe på en lidt større skala. Vi skal have medarbejdere, der bliver certificeret til at arbejde med systemet, og vi kommer til at få medarbejdere, der bliver certificeret til at uddanne andre lærere og pædagoger.

Certificering af vejledere
Indsatsen indebærer således, at en række lærere og pædagoger på skolen gennemgår et kompetenceforløb og ender med at have certifikat på, at de er KaMiBe-vejledere. Vejlederne undervises på uddannelsesdage og workshops sideløbende med, at de gennemfører et forløb vedrørende karakterstyrker, mindfulness og bevægelse med deres klasse eller gruppe. Undervejs får de personlig supervision, der kan kvalificere de opgaver, de løser undervejs.

Skolen ser sig selv som foregangsskole, der kan inspirere andre til arbejdet med det inkluderende skolemiljø. Som skoleleder Thomas Kjær Nielsen udtaler:

- Vi ender med stor sandsynlighed med at skulle eksportere systemet til andre skoler/institutioner.

Vil du vide mere?
Læs mere i projektbeskrivelsen eller kontakt Kristian Rasmussen fra Videnscenter for Sundhedsfremme.